Page content

Bestek

Bestek

Het bestek is de werkomschrijving van een bouwproject. Dankzij het bestek weet iedereen die betrokken is bij de bouw wat ze moeten doen om het bouwwerk volgens afspraak te bouwen.

Op een bestek staat bijvoorbeeld met welke materialen gebouwd gaat worden, wat de technische bepalingen zijn en wat de uitvoeringsvoorwaarden zijn.

Het bestek wordt ondersteund door de bestektekeningen. De bestektekeningen visualiseren hiermee de gemaakte afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

    Comment Section

    0 reacties op “Bestek

    Plaats een reactie


    *