Vergunningsvrij aanbouwen... Wat mag ik vergunningsvrij aanbouwen?

Wat zijn de regels als je vergunningsvrij wilt aanbouwen?

Vergunningsvrij aanbouwen... Wat mag ik vergunningsvrij aanbouwen? Is er een maximaal bebouwingsgebied en bij welke afmetingen mag ik nog vergunningsvrij bouwen?

Dit zijn vragen die wij vaak gesteld krijgen. Men ziet in een aanbouw namelijk een ideale manier om de woonruimte te vergroten, maar ze weten eigenlijk niet of zij dit zomaar kunnen doen en wat er bij komt kijken wanneer je aan gaat bouwen.

Daarom heb ik deze blog geschreven! Ik ga hopelijk antwoord geven op al jouw vragen en ervoor zorgen dat je straks gerust aan kunt bouwen.

Ik zal beginnen met uitleggen wanneer vergunningsvrij aanbouwen is toegestaan. Vervolgens zal ik je in aparte hoofdstukken uitleggen wat de regels inhouden.

Tot slot zal ik je vertellen wat je nodig hebt als je vergunningsvrij mag aanbouwen. Wil je meer weten? Lees dan snel verder!

Wanneer mag ik vergunningsvrij aanbouwen?

Aan vergunningsvrij aanbouwen zijn enkele regels verbonden. Het is wel goed om te weten dat vergunningsvrij aanbouwen is toegestaan, anders had ik uiteraard deze blog niet kunnen schrijven.

De regels waar je aan moet voldoen hebben voornamelijk betrekking op de grootte van de aanbouw. Met de eerste regel gaat het over het voorerf en achtererf. Het hangt er namelijk vanaf aan welke kant de aanbouw gebouwd wordt. Waarom dit zo is zal ik je uitleggen in hoofdstuk 2.

De grootte van de aanbouw hangt af van de afmetingen en daarbij het maximaal toegestane bebouwingsgebied. Hoofdstukken 3 en 4 zullen de regels hiervoor behandelen.

Als laatste is het belangrijk om te weten of je woning een beschermde woning of monument is. Dit zorgt er namelijk voor dat je bijna altijd een vergunning moet aanvragen.

Komt de aanbouw op het achtererf of voorerf?

Om te weten of jouw aanbouw op het voorerf of achtererf komt, moet je weten welk gedeelte van jouw grond onder welke soort valt. Voor een rijtjeshuis is dit makkelijk, de achtertuin is automatisch het achtererf terwijl de voortuin het voorerf is.

Bij een hoekhuis of vrijstaand huis is dit anders, omdat de grens hier niet zo duidelijk is aangegeven. Hiervoor geldt dat de grens tussen het voor- en achtererf te vinden is vanaf 1 meter van de voorkant van het huis. Nu rest de vraag, wanneer mag ik dan vergunningsvrij bouwen?

Wanneer je aanbouwt op het voorerf heb je altijd een vergunning nodig en mag je dus niet vergunningsvrij aanbouwen. Dit komt doordat het aanzicht in een wijk veranderd. De gemeente heeft in het bestemmingsplan staan hoe zij willen dat een wijk eruit ziet. Wanneer dit veranderd zal je dus een vergunning aanmoeten vragen zodat de gemeente kan kijken of dit in het bestemmingsplan past.

Als je op het achtererf bouwt mag je wel vergunningsvrij bouwen, hoewel hier wel andere regels aan vast zitten! Op het plaatje hierbeneden probeer ik het voor- en achterf nog duidelijker aan te geven.

 Voorerf en Achtererf
Voorerf en achtererf van een woning

Met welk bebouwingsgebied mag ik vergunningsvrij aanbouwen?

De gemeente heeft een percentage bepaald waarop maximaal gebouwd mag worden. Voor het achtererf heb moet je deze regels dus volgen. Doordat het een percentage betreft, hangt het maximaal toegestaan bebouwingsgebied dus af van de grote van jouw tuin.

 In de tabel hier beneden vind je hoeveel je mag bouwen. Daaronder probeer ik de regels nog duidelijker te maken doormiddel van plaatjes.

Is het bebouwingsgebied:Dan mag je bebouwen:Plus:
Kleiner of gelijk aan 100m2De helft van dat gebied-
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m250m220% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m290m210% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2
Vergunningsvrij bouwen

Regel 1 - een tuin van minder dan 100m2

Vergunningsvrij bouwen

Regel 2 - een tuin tussen de 100m2 en 300m2

Vergunningsvrij bouwen

Regel 3 - een tuin van meer dan 300m2

Bij een bebouwingsgebied gelijk aan of kleiner dan 100m2 is het simpel, je mag 50% van dit gebied bebouwen. Voor een gebied groter dan 100men kleiner of gelijk aan 300m2 mag je 50m2 bouwen en dus nog een extra gebied. Dit gebied bevat 20% van het deel van het gebied groter dan 100m2.

Wanneer jouw achtererf groter is dan 300m2 mag er 90m2 bebouwd worden en ook hier kan er nog een extra deel gebouwd worden. Dit extra deel is 10% van het gebied groter dan 300m2. Zoals in de tabel aangegeven kan dit extra gebied tot een maximum gaan van 150m2.

Rekenvoorbeelden

Om je met deze tabel op weg te helpen heb ik rekenvoorbeelden voor je op een rijtje gezet. Ik hoop dat de regels op die manier nog wat duidelijker worden. Stel je voor, je hebt een tuin van 60m2. Dit betekent dat je tuin onder de eerste regel valt en dat je dus de helft van de tuin mag bebouwen. In dit geval betekent dit dat je 30mmag bebouwen. In een ander geval is je tuin 230m2.

Je tuin valt hierbij dus onder de tweede regel. Hiervoor geldt dat je sowieso 50m2 mag bebouwen en dat daarbij nog 20% van het gebied groter dan 100mgebouwd mag worden. Dit bereken je door: 230 - 100 = 130 * 0,2 = 26m2. In totaal, kan je dus 50 + 26 = 76m2 vergunningsvrij bebouwen.

Tot slot is er een laatste geval waarbij je een tuin hebt van 500m2. Je tuin valt dan onder de derde regel, wat betekent dat je sowieso 90m2 mag bebouwen. Hier mag ook nog een extra gedeelte van 10% van het gebied groter dan 300m2 bebouwd worden. Dit reken je uit door: 500 - 300 = 200 * 0,1 = 20m2.

 In totaal mag je dus 110m2 bebouwen.

Afmetingen aanbouw voor vergunningsvrij aanbouwen

Een ander belangrijk punt voor vergunningsvrij aanbouwen zijn de afmetingen van de aanbouw. Het gaat hier vooral om de lengte vanaf het hoofdgebouw. Een aanbouw binnen de 4 meter van het hoofdgebouw mag vergunningsvrij aangebouwd worden, mits er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare hoogte.

Voor een aanbouw binnen de 4 meter is de regel als volgt. Bij een hoofdgebouw van meer dan één bouwlaag mag er niet hoger gebouwd worden dan 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Als het hoofdgebouw maar één bouwlaag heeft, mag de aanbouw niet hoger dan het dak van het hoofdgebouw zijn.

Mag ik met een beschermde woning of monument vergunningsvrij aanbouwen?

Een rijksmonument is een gebouw dat van nationaal belang is door cultuurhistorische waarde en schoonheid. Een gemeentelijk monument is van plaatselijk of regionaal belang. Voor deze gebieden gelden aparte regels.

Zo is een bestemmingsplan van een monument veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan. Door deze extra regels wordt het verkrijgen van een omgevingsvergunning ook lastiger. Vergunningsvrij aanbouwen zal daarom lastiger zijn bij zo'n woning.

De eisen die voor een stadsgezicht gesteld zijn noem je welstandseisen en zijn opgesteld in de Welstandsnota.

Tip (!). Ga voordat je plannen maakt voor een aanbouw na of je te maken hebt met bovengenoemde eisen. Voor monumenten wordt een aanbouw vaak als zo'n grote ingreep gezien dat het nauwelijks wordt toegestaan.

Vergunningsvrij aanbouwen en het bouwbesluit

Er zijn voor een aanbouw eisen gesteld in het bestemmingsplan en in de welstandsnota. Deze regels hebben vooral te maken met het verkrijgen van een vergunning. Wanneer je vergunningsvrij bouwt zijn er toch regels die je moet volgen. Deze zijn opgesteld in het bouwbesluit.

Dit geldt voor woningen en voor ruimtes en dus ook wanneer er een aanbouw gebouwd wordt. De voorschriften in het bouwbesluit gaan over:

  • Veiligheid van een gebouw of bouwwerk
  • Milieu
  • Energiezuinigheid
  • Bruikbaarheid
  • Gezondheid van de gebruikers van het gebouw

Wat heb ik nodig als ik vergunningsvrij te mogen aanbouwen?

Na het lezen van de vorige hoofdstukken ben je erachter gekomen dat je vergunningsvrij mag aanbouwen. Toch zijn er nog enkele benodigdheden voordat je met de bouw gaat beginnen.

We zullen het in deze blog niet hebben over de materialen die nodig zijn. Hiervoor verwijs ik je graag naar de blog over de kosten van een aanbouw. Hierin staan alle mogelijke soorten van een aanbouw inclusief de kosten.

In deze blog gaat het erom wanneer je vergunningsvrij mag aanbouwen. Nu is het zo dat je enkele tekeningen en berekeningen nodig hebt wanneer je een omgevingsvergunning gaat aanvragen. Wanneer je geen vergunning hoeft aan te vragen denken veel mensen dat de tekeningen en berekeningen ook niet nodig zijn.

Dit is echter niet waar! Het gaat hier om een bouwtekening en constructieberekening en hoewel het niet verplicht is om deze aan te vragen, raden wij dit wel sterk aan. Dit bespaart je ten eerste veel tijd omdat je aannemer uiteindelijk zelf een bouwtekening of constructieberekening laat maken. Het helpt een aannemer en zijn onderaannemers namelijk tijdens de bouw.

Wil je een bouwtekening en constructieberekening laten maken? Dan kan je bij ons terecht! Klik hiervoor op de knop beneden deze blog.

Nu weet je of je een vergunning nodig hebt voor jouw aanbouw!

Vind je deze blog waardevol? Of heb je nog vragen? Dan kun je een bericht achter laten in de berichtenbox.

Heb je hulp nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning van jouw aanbouw? Maak dan een afspraak voor een gratis adviesgesprek met onze architecten. Zij helpen jou graag!
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?