Vergunningsvrij uitbouwen... Wat mag ik vergunningsvrij uitbouwen?

Wat zijn de regels om vergunningsvrij te mogen uitbouwen?

Vergunningsvrij uitbouwen... Wat mag ik vergunningsvrij uitbouwen? Bij welke afmetingen mag ik nog vergunningsvrij bouwen en wat is het maximale bebouwingsgebied? Dit zijn de vragen die wij vaak gesteld krijgen.

Men ziet in een uitbouw namelijk een ideale manier om de woonruimte te vergroten, maar ze weten eigenlijk niet of zij dit zomaar kunnen doen en wat er bij komt kijken wanneer je aan gaat bouwen. Daarom heb ik deze blog geschreven! Ik ga hopelijk antwoord geven op al jouw vragen en ervoor zorgen dat je straks gerust uit kunt bouwen.

Ik zal beginnen met uitleggen wanneer vergunningsvrij uitbouwen is toegestaan. Vervolgens zal ik je in aparte hoofdstukken uitleggen wat de regels inhouden. Tot slot zal ik je vertellen wat je nodig hebt als je vergunningsvrij mag uitbouwen. Wil je meer weten? Lees dan snel verder!

Wanneer mag ik vergunningsvrij uitbouwen?

Aan vergunningsvrij uitbouwen zijn regels verbonden. Het is wel goed om te weten dat vergunningsvrij uitbouwen is toegestaan, anders had ik uiteraard deze blog niet kunnen schrijven. De regels waar je aan moet voldoen hebben voornamelijk betrekking op de grootte van de uitbouw. In eerste instantie is het van belang of de uitbouw op het voorerf of achtererf zijn.

Het aanvragen van een vergunning hangt er namelijk vanaf aan welke kant de uitbouw gebouwd wordt. Waarom dit zo is zal ik je uitleggen in hoofdstuk 2. De grootte van de uitbouw hangt af van de afmetingen en daarbij het maximaal toegestane bebouwingsgebied. Hoofdstukken 3 en 4 zullen de regels hiervoor behandelen. Als laatste is het belangrijk om te weten of je woning een beschermde woning of monument is. Dit zorgt er namelijk voor dat je bijna altijd een vergunning moet aanvragen.

Komt de uitbouw op het achtererf of voorerf?

Om te weten of jouw uitbouw op het voorerf of achtererf komt, moet je weten welk gedeelte van jouw grond onder welke soort valt. Voor een rijtjeshuis is dit makkelijk, de achtertuin is automatisch het achtererf terwijl de voortuin het voorerf is.

Bij een hoekhuis of vrijstaand huis is dit anders, omdat de grens hier niet zo duidelijk is aangegeven. Hiervoor geldt dat de grens tussen het voor- en achtererf te vinden is vanaf 1 meter van de voorkant van het huis. Nu rest de vraag, wanneer mag ik dan vergunningsvrij bouwen?

Wanneer je uitbouwt op het voorerf heb je altijd een vergunning nodig en mag je dus niet vergunningsvrij uitbouwen. Dit komt doordat het aanzicht in een wijk veranderd. In het bestemmingsplan heeft de gemeente staan hoe zij willen dat een wijk eruit ziet. Wanneer dit veranderd zal je dus een vergunning aan moeten vragen zodat de gemeente kan kijken of dit in het bestemmingsplan past.

Als je op het achtererf bouwt mag je wel vergunningsvrij bouwen, hoewel hier wel andere regels aan vast zitten! Om het verschil tussen het voor- en achtererf aan te geven heb ik het hieronder grafisch weergegeven.

Voorerf en Achtererf
Schematische weergave voorerf en achtererf

Met welk bebouwingsgebied mag ik vergunningsvrij uitbouwen?

De gemeente heeft een percentage bepaald waarop maximaal gebouwd mag worden. Voor het achtererf heb moet je deze regels dus volgen. Het betreft dus een percentage van jouw grond en daarom hangt het maximaal toegestaan bebouwingsgebied dus af van de oppervlakte van jouw grond. Hier beneden vind je in een tabel hoeveel je mag bouwen. Daarna geef ik de regels ook weer in plaatjes.

Is het bebouwingsgebied:Dan mag je bebouwen:Plus:
Kleiner of gelijk aan 100m2De helft van dat gebied-
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m250m220% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m290m210% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2

Vergunningsvrij uitbouwen

Regel 1 - een tuin van minder dan 100m2

Vergunningsvrij uitbouwen

Regel 2 - een tuin tussen de 100m2 en 300m2

Vergunningsvrij uitbouwen

Regel 3 - een tuin van meer dan 300m2

Bij een bebouwingsgebied gelijk aan of kleiner dan 100m2 is het simpel, je mag 50% van dit gebied bebouwen. Voor een gebied groter dan 100men kleiner of gelijk aan 300m2 mag je 50m2 bouwen en dus nog een extra gebied. Dit gebied bevat 20% van het deel van het gebied groter dan 100m2.

Wanneer jouw achtererf groter is dan 300m2 mag er 90m2 bebouwd worden en ook hier kan er nog een extra deel gebouwd worden. Dit extra deel is 10% van het gebied groter dan 300m2. Zoals in de tabel aangegeven kan dit extra gebied tot een maximum gaan van 150m2.

Rekenvoorbeelden

Om je met deze tabel op weg te helpen heb ik rekenvoorbeelden voor je op een rijtje gezet. Ik hoop dat de regels op die manier nog wat duidelijker worden. Stel je voor, je hebt een tuin van 90m2. Dit betekent dat je tuin onder de eerste regel valt en dat je dus de helft van de tuin mag bebouwen. In dit geval betekent dit dat je 45mmag bebouwen. In een ander geval is je tuin 270m2.

Je tuin valt hierbij dus onder de tweede regel. Hiervoor geldt dat je sowieso 50m2 mag bebouwen en dat daarbij nog 20% van het gebied groter dan 100mgebouwd mag worden. Dit bereken je door: 230 - 100 = 170 * 0,2 = 34m2. In totaal, kan je dus 50 + 34 = 84m2 vergunningsvrij bebouwen.

Tot slot is er een laatste geval waarbij je een tuin hebt van 600m2. Je tuin valt dan onder de derde regel, wat betekent dat je sowieso 90m2 mag bebouwen. Hier mag ook nog een extra gedeelte van 10% van het gebied groter dan 300m2 bebouwd worden. Dit reken je uit door: 600 - 300 = 300 * 0,1 = 30m2. In totaal mag je dus 120m2 bebouwen.

Afmetingen uitbouw voor vergunningsvrij uitbouwen

Een ander belangrijk punt voor vergunningvrij uitbouwen zijn de afmetingen van de uitbouw. Het gaat hier vooral om de lengte vanaf het hoofdgebouw. Een uitbouw binnen de 4 meter van het hoofdgebouw mag vergunningsvrij aangebouwd worden, mits er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare hoogte.

Voor een uitbouw binnen de 4 meter is de regel als volgt. Bij een hoofdgebouw van meer dan één bouwlaag mag er niet hoger gebouwd worden dan 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Als het hoofdgebouw maar één bouwlaag heeft, mag de uitbouw niet hoger dan het dak van het hoofdgebouw zijn.

Mag ik met een beschermde woning of monument vergunningsvrij uitbouwen?

Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. Een gemeentelijk monument is van plaatselijk of regionaal belang. Voor deze gebieden gelden aparte regels.

Zo is een bestemmingsplan van een monument veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan. Door deze extra regels wordt het verkrijgen van een omgevingsvergunning ook lastiger. Vergunningsvrij uitbouwen zal daarom lastiger zijn bij zo'n woning. De eisen die voor een stadsgezicht gesteld zijn noem je welstandseisen en zijn opgesteld in de Welstandsnota.
Tip (!). Ga voordat je plannen maakt voor een uitbouw na of je te maken hebt met bovengenoemde eisen. Voor monumenten wordt een uitbouw vaak als zo'n grote ingreep gezien dat het nauwelijks wordt toegestaan.

Vergunningsvrij uitbouwen en het bouwbesluit

Er zijn voor een uitbouw eisen gesteld in het bestemmingsplan en in de welstandsnota. Deze regels hebben vooral te maken met het verkrijgen van een vergunning. Wanneer je vergunningsvrij bouwt zijn er toch regels die je moet volgen. Deze zijn opgesteld in het bouwbesluit. Dit geldt voor woningen en voor ruimtes en dus ook wanneer er een uitbouw gebouwd wordt. De voorschriften in het bouwbesluit gaan over:
  • Bruikbaarheid
  • Energiezuinigheid
  • Veiligheid van een gebouw of bouwwerk
  • Gezondheid van de gebruikers van het gebouw
  • Milieu
Het doel van het besluit is om alle regels van de bouw samen te voegen in een bundel. Elke persoon die zich in de bouw bezig houdt weet nu welke richtlijnen gevolgd moeten worden.  

Wat heb ik nodig als ik vergunningsvrij uitbouw?

Na het lezen van de vorige hoofdstukken ben je erachter gekomen dat je vergunningsvrij mag uitbouwen. Toch zijn er nog enkele benodigdheden voordat je met de bouw gaat beginnen. We zullen het in deze blog niet hebben over de materialen die nodig zijn.

Hiervoor verwijs ik je graag naar de blog over de kosten van een uitbouw. Hierin staan alle mogelijke soorten van een uitbouw inclusief de kosten. In deze blog gaat het erom wanneer je vergunningsvrij mag uitbouwen. Nu is het zo dat je enkele tekeningen en berekeningen nodig hebt wanneer je een omgevingsvergunning gaat aanvragen.

Constructieberekeningen en bouwtekeningen

Wanneer je geen vergunning hoeft aan te vragen denken veel mensen dat de tekeningen en berekeningen ook niet nodig zijn. Dit is echter niet waar! Het gaat hier om een bouwtekening en constructieberekening en hoewel het niet verplicht is om deze aan te vragen, raden wij dit wel sterk aan.

Dit bespaart je ten eerste veel tijd omdat je aannemer uiteindelijk zelf een bouwtekening of constructieberekening laat maken. Het helpt een aannemer en zijn onderaannemers namelijk tijdens de bouw. Wil je een bouwtekening en constructieberekening laten maken? Dan kan je bij ons terecht! Onze constructeurs en bouwkundig tekenaars helpen jou graag. Klik hiervoor op de knop beneden deze blog.

Nu weet je of je een vergunning nodig hebt voor jouw uitbouw!

Vind je deze blog waardevol? Of heb je nog vragen? Dan kun je een bericht achter laten in de berichtenbox.

Heb je hulp nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning van jouw uitbouw? Plan dan een gratis adviesgesprek met onze architecten in. Zij helpen jou graag!
Rut Keuning
Door

Rut Keuning

op 13 Mar 2022

Dank voor de duidelijke uitleg. Enkel de definitie van het bebouwingsgebied mis ik in het verhaal. Deze moest ik even elders opzoeken. Ik was in eerste instantie beginnen te rekenen met het volledige perceel, waar het klaarblijkelijk de oppervlakte van het achtererf, minus de oorspronkelijke bebouwing, moet zijn.

Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?