Twee constructeurs van ConstructieShop.nl, bekijken via een groot scherm gezamenlijk een constructieberekening.

Erken aanbouwen aan jouw woning.

Hoe zorg je er voor dat je zonder vertraging en zonder onnodig hoge kosten een erker kunt aanbouwen?

Aanbouw > Erker aanbouwen
Erker zijjkant woning

Een erker aanbouwen is een slimme keuze!

Heb je net een woning gekocht, of woon je al jaren in dezelfde woning, en heb je ruimte voor een erker? Dan is een erker aanbouwen een ontzettend goed idee. De erker zorgt voor meer licht en ruimte in jouw woning.


Veel mensen gebruiken de erker om de woonkamer of eetkamer te vergroten. Ook wordt een erker gebruikt als leeshoek of werkkamer.


Een erker als investering in jouw woning

De vierkante meterprijs is in bijna heel Nederland hoger dan de gemiddelde kosten van een erker. Dat betekent dat de kosten bijna altijd lager zijn dan de opbrengsten. Dat zorgt er voor dat het bouwen van een erker een goede financiële investering is.
Wil je dat jouw erker ook een goede investering is? Zorg dan dat je jezelf goed voorbereidt. Zo voorkom je onnodig hoge kosten, vertraging en een hoop stress. Meer hierover op deze pagina!
Kosten van een verbouwing
Voorbeeldbegroting kosten van een aanbouw

Wat kost een erker aanbouwen?

Een erker kost gemiddeld zo'n €2.500,- per vierkante meter.
Een erker van 3m2 kost ongeveer €7.500,-.

Een erker van 6m2 kost ongeveer €15.000,-.

Het formaat van de erker, het constructieve ontwerp en de gewenste afwerking hebben de grootste impact op de kosten van de erker . 


De definitieve kosten van een erker worden vastgesteld, zodra de bouwtekening en constructieberekening af is. Op basis van deze tekeningen maakt een aannemer zijn offerte.

Een goede tekenaar en constructeur helpen bouwkosten te besparen. Dankzij een goed en efficiënt ontwerp kan de aannemer makkelijk bouwen en is er minder materiaal nodig. Zo bespaar je arbeidsuren, maar ook materiaalkosten.

Wil je meer weten over de kosten van een aanbouw? Klik dan op de knop hieronder.

Bouwtekening en constructieberekening erker nodig?

Voorbeelden van erkers.

Een erker is een kleine aanbouw die vaak aan de voor- of zijgevel van een woning wordt geplaatst. Een erker heeft verschillende vormen. Sommige zijn rond, rechthoekig of zijn veelhoekig.


Kenmerkend is dat een erker maximaal 1.5 meter uit de gevel gebouwd mag worden. Gemiddeld genomen zijn erkers tussen de 3 en 6 meter breed. 


Bij het bouwen van een erker wordt vaak gebruik gemaakt van een bestaand raamkozijn. In die gevallen hoeft er geen stalen balk geplaatst te worden in de gevel. Dat verlaagt de kosten enorm.


Op de foto rechts en de foto's onder zie je enkele voorbeelden van erkers waar wij aan mee hebben geholpen.

Erker zijjkant woning

Erker zijkant woning

Erker voorkant woning

Vergunningsvrij een erker aanbouwen, hoe werkt dat?

Vergunningsvrij een erker aanbouwen heeft natuurlijk een aantal voordelen. Zo hoef je geen legeskosten te betalen en hoef je niet 8 tot 14 weken te wachten, voordat je de omgevingsvergunning eindelijk krijgt. Daarom is het ook fijn dat je tegenwoordig in specifieke gevallen zonder vergunning een erker mag aanbouwen.


Vergunningsvrij bouwen, betekent niet dat je regelvrij mag bouwen

Voldoet jouw bouwplan aan de voorwaarden van een vergunningsvrije erker? Dan mag je bouwen zonder een omgevingsvergunning aan te vragen. De regels uit het Bestemmingsplan zijn dan niet van toepassing. Het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen en het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wel (Bron: BZK).


Jij als huiseigenaar bent verantwoordelijk voor schade bij derden. Zorg er daarom voor dat je altijd veilig en met constructieberekening de erker bouwt.

Zegt jouw aannemer dat hij zonder constructieberekening wilt bouwen? Stop dan direct de samenwerking. Een goede aannemer zorgt er altijd voor dat de regels netjes en zorgvuldig worden gevolgd.

5 voorwaarden vergunningsvrije erker

De erker moet altijd op het achtererfgebied worden gebouwd.
Een vergunningsvrije erker mag nooit hoger worden gebouwd dan 30cm boven de hoogte van de 1e bouwlaag.
Je mag maar een bepaald gedeelte van jouw achtererfgebied vergunningsvrij bebouwen.

Checklist erker aanbouwen.

Een erker kun je helaas niet zomaar bouwen. De risico's op scheuren, verzakkingen, of een veel te dure erker zijn simpelweg te groot. Je moet daarom altijd hulp inschakelen van de juiste vakmensen. Met name de bouwkundig tekenaar, constructeur en aannemer zijn belangrijk.


Om onnodige kosten, schades en vertraging te voorkomen moet je de volgende stappen zetten als je een erker wilt bouwen (ook als het slechts een vergunningsvrije erker is). 


 • Maak een goede kostenbegroting
 • Zorg voor de financiering
 • Controleer of je vergunningsplichtig bent
 • Vraag de originele bouwtekeningen van jouw woning op bij het gemeentearchief
 • Laat een bouwkundige tekening maken 
 • Laat een sondering maken
 • Laat een constructieberekening en constructietekening maken
 • Vraag offertes op bij minimaal 3 verschillende aannemers
 • Selecteer de juiste aannemer
 • Zorg voor een goede verzekering
 • Informeer jouw buren en de gemeente over de startdatum
 • Laat de Kwaliteitsborger controleren of de aannemer bouwt conform constructietekening

Bouwtekening en constructieberekening erker nodig?

Foto pagina Omgevingsloket
Vergunning erker aanvragen via het Omgevingsloket

Hoe vraag je een vergunning voor een erker aan?

Een erker aan de voorkant van de woning is altijd vergunningsplichtig. Voor een erker aan de zijkant van jouw woning hoef je niet altijd een vergunning aan te vragen. Controleer daarom goed of je vergunningsplichtig bent!


Is jouw gewenste erker vergunningsplichtig? Dan moet je altijd via het Omgevingsloket een vergunning aanvragen. Om de vergunning te krijgen heb je een bouwtekening en constructieberekening nodig. Deze tekeningen gebruikt de gemeente om te controleren of jouw ontwerp voldoet aan de Welstandseisen, het Bestemmingsplan of het Bouwbesluit.
In de praktijk wordt de vergunning vaak aangevraagd door de bouwkundig tekenaar of architect.

De gemeente heeft wettelijk 8 weken de tijd om de vergunning goed te keuren. Deze termijn mogen ze eenmalig met 6 weken verlengen. Het is daarom heel belangrijk rekening te houden met deze termijn als je de verbouwing gaat plannen.

Krijg je altijd een vergunning voor jouw erker?

Nee, je krijgt niet altijd een vergunning voor een erker aanbouw. Jouw erker moet passen binnen het Bestemmingsplan en de Welstandseisen van jouw gemeente. 


Het is de taak van de architect om te kijken wat de randvoorwaarden zijn die zijn gesteld door jouw gemeente. Uit het onderzoek van de architect kunnen verschillende antwoorden komen.


 • Jouw erker aanbouw past binnen de gestelde eisen (je krijgt een vergunning)
 1. Jouw erker past niet binnen de gestelde eisen (je krijgt sowieso geen vergunning)
 • Jouw erker past niet binnen de gestelde eisen. Maar er zijn mogelijkheden om een vergunning aan te vragen.

In het laatste geval vraagt de architect eerst een vooroverleg (conceptaanvraag) aan.

Bouwtekening erker
Bouwtekening erker aan de voorkant van een woning

Bouwtekening erker laten maken

Een bouwtekening gemaakt door een architect of bouwkundig tekenaar zorgt er voor dat jouw wensen op papier worden gezet. In de bouw wordt altijd een bouwtekening als communicatiemiddel gebruikt. Zonder bouwtekening krijg je geen vergunning, kan een constructeur niet aan de slag en weet de aannemer niet wat hij moet doen.

Een bouwtekening wordt gemaakt door een bouwkundig tekenaar of architect. Gemiddeld genomen kost een architect tussen de 1.5% en 3% van de totale bouwsom.

Naast het uittekenen van jouw wensen heeft een bouwtekening meerdere voordelen. Zo denkt een architect mee met het ontwerpen van jouw woning. Denk bijvoorbeeld aan ruimtegebruik, maar ook aan lichtinval en regelgeving. Dankzij een architect haal je daarom meer uit jouw eigen huis.


Wat staat er op een bouwtekening van een erker?

Op de bouwtekening geeft de architect aan wat voor bouwmaterialen er gebruikt moet worden, hoe er geïsoleerd moet worden en wat voor kleuren er worden toegepast. Ook geeft de architect aan hoe groot ruimtes zijn en hoe de ruimtes gebruikt gaan worden.


Op de illustratie rechts zie je een 3D impressie van een erker aan de voorkant van de woning.

Bouwtekening en constructieberekening erker nodig?

Constructietekening erker maken door een constructeur

Constructieberekening erker laten maken

Ga je een erker aanbouwen? Dan verander je de draagconstructie van jouw woning. Bouw je de aanbouw verkeerd? Dan loop je het risico op scheuren, verzakkingen of erger.


De overheid heeft strenge regels opgesteld om onveilige situaties te voorkomen. Je moet volgens het Bouwbesluit daarom altijd kunnen aantonen dat jouw aanbouw veilig is. Ook als het gaat om een vergunningsvrije aanbouw. 

Wordt jouw erker verkeerd uitgevoerd? En is er schade bij derden, dan bent je zelf aansprakelijk (Bron: BZK). Laat daarom altijd een constructieberekening van jouw erker maken. Zo weet je zeker dat je voldoet aan de veiligheidsnormen.

Je voldoet aan de regels uit het Bouwbesluit als je een constructieberekening van de gehele aanbouw laat maken. Denk hierbij aan de fundering, de vloeren, de stalen balken en het dak.


De constructeur zorgt voor een constructief ontwerp dat voldoet aan de veiligheidsnormen uit het Bouwbesluit. Ben je vergunningsplichtig? Dan is de constructieberekening en -tekening onderdeel van de vergunningsaanvraag.

Illustratie scherm met constructieberekening
Constructieberekening maken van jouw erker

Bouwkosten besparen dankzij een constructieberekening erker.

Eerder heb je al gelezen dat een constructieberekening van jouw erker nodig is om te voldoen aan de regelgeving. Zowel bij vergunningsvrije erkers als bij vergunningsplichtige erkers.


Dat is niet het enige voordeel van een constructieberekening. Een goede constructeur zorgt er namelijk voor dat je zo min mogelijk materiaal nodig hebt. Dit terwijl het ontwerp goed uitvoerbaar is door de aannemer.  Zo bespaart een constructeur materiaalkosten en personeelskosten. Een goede constructeur verdient zichzelf dus terug.

Een slecht constructief ontwerp bevat veel te veel materiaal en is moeilijk uitvoerbaar door de aannemer. Hierdoor kan een slecht ontwerp duizenden euro's kosten. Neem daarom altijd een constructeur in de hand met ervaring die samen met zijn team het beste ontwerp kan maken.

Bouwtekening en constructieberekening erker nodig?

Hoe lang duurt een erker aanbouwen?

Het aanbouwen van een erker kan binnen 1 tot 2 weken worden gedaan. Dit is wel afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan de type fundering, de vorm van de erker en of er een stalen balk in de gevel geplaatst moet worden. Het plaatsen van een stalen balk in het kozijn kost gemiddeld 2 tot 4 dagen extra werk.


Op het afwerken van de verbouwing verkijken veel klanten zich. Voor het stuken, schilderen en behangen moet je al snel 1 tot 2 weken extra rekenen. Het aanbouwen van een erker duurt daarom gemiddeld tussen de 2 en 4 weken.


Hoe lang duurt een prefab erker aanbouwen?

Een prefab aanbouw wordt in de fabriek alvast gebouwd. Dat betekent dat de aannemer minder lang bij jouw woning zelf bezig is. Een prefab aanbouw kan al binnen 1 tot 2 dagen volledig zijn geplaatst. 

Bouwtekening en constructietekening erker
Constructietekening als constructief bouwplan voor de aannemer

Wanneer kun je offertes van aannemers aanvragen?

In de bouwtekening en constructieberekening staat alle informatie die de aannemer nodig heeft om de erker te kunnen aanbouwen. Zo staat er bijvoorbeeld op tekening wat voor fundering er nodig is, welke balken er geplaatst moet worden en hoe de erker geïsoleerd moet worden. De tekeningen zijn het bouwplan van de aannemer. Op basis van dit bouwplan kan de aannemer inschatten hoeveel tijd hij kwijt is en welke materialen hij nodig heeft.

De aannemer weet pas hoe hij de erker moet aanbouwen als de bouwtekening en constructieberekening af is.
Een veel gemaakte fout bij het aanbouwen van een erker is als mensen te vroeg in het bouwproces offertes aanvragen bij aannemers. Hierdoor is het lastig om verschillende offertes van aannemers goed te vergelijken. Tegelijkertijd zorgt dit vaak voor onverwacht meerwerk achteraf. De oorzaak daarvan is simpel. De aannemers maakte een offerte op basis van een eindsituatie die zij niet kennen. Het risico dat de aannemer loopt wordt doorberekend naar de klant.
Een ervaren aannemer kan van te voren een aardige kosteninschatting maken. Tegelijkertijd kan hij nooit een definitieve prijs geven zolang het ontwerp nog niet af is.

Bouwtekening en constructieberekening erker nodig?

Illustratie ultiem doel BouwadviesShop

Ons ultieme doel is slechte bouwprojecten uitroeien!

Op deze pagina, maar ook op onze blog vind je hopelijk alle informatie die je nodig hebt om jouw verbouwing goed voor te bereiden. De bouwtekening en constructieberekening van jouw verbouwing heeft hier een grote rol in. Zo voldoe je aan de regelgeving (ook bij een vergunningsvrije verbouwing), voorkom je onnodige kosten en weet je zeker dat jouw woning veilig is.


Bij BouwadviesShop.nl focussen wij ons op het maken van ontwerpen voor verbouwingen. Zo hebben wij alleen vorig jaar al bijna 2.000 berekeningen en tekeningen van verbouwingen gemaakt. Hierdoor hebben onze constructeurs en architecten alle mogelijke situaties en oplossingen gezien. Dankzij deze focus zorgen wij er voor dat onze klanten altijd een mooi en efficiënt ontwerp van ons krijgen. 


Heb je nog vragen? Of wil je meer weten hoe BouwadviesShop.nl jou verder kan helpen met het aanbouwen van jouw erker? Bel dan naar 085 - 888 76 46 of mail naar info@bouwadviesshop.nl.