Bouwkundige termen

Hieronder vind je een lijst met veelvoorkomende bouwkundige termen. Klik op een term om de definities en uitleg hierbij te lezen.
Plaatfundering
Een plaatfundering  is een optie als fundering op staal. Deze fundering...
Poerfundering
Een poerfundering is een funderingsmethode die onder de categorie fundering op...
Strookfundering
Een strookfundering is een fundering onder de categorie fundering op staal en...
Grondonderzoek
Een grondonderzoek , ook wel bodemonderzoek genoemd, is essentieel bij het maken...
Fundering op palen
Een fundering op palen , oftewel een paalfundering, wordt geplaatst wanneer de...
Fundering op staal
Een fundering op staal is een funderingswijze die direct onder het...
Sondering
Het uitvoeren van een sondering is een begrip uit de grondmechanica en betekent...
Bouwplan
Een bouwplan is de beschrijving van hoe een gebouw gebouwd moet worden. In het...
Prefab
Prefab, ook wel prefabricage genoemd, betekent vooraf in elkaar gezet. Dit houdt...
Fundering
Een fundering zorgt ervoor dat het gewicht van het gebouw of de constructie...
Blauwdruk
Een blauwdruk is een fotografische kopie van een huis. Het belangrijkste kenmerk...
Aanzicht
Een aanzicht  is een kant waarop je een voorwerp of bouwwerk bekijkt. Het...
Bouwadviseur
Een bouwadviseur helpt tijdens het bouwen en verbouwen. Zoals de naam aangeeft...
Dakraam
Een dakraam  is een raam of venster dat in een schuin of plat dak kan...
Carport
Een carport is een plek om je auto 'onderdak' te bieden. Het woord komt...
Spantbeen
Een spantbeen of spant  is een balk die de dakconstructie draagt. Ook...
Dubbel steensmuur
Een dubbel steensmuur is een dubbele muur. Dit betekent dat de steensmuur een...
Gording
Een gording is een balk of ligger   gemaakt van hout die is aangebracht in...
Bouwfouten
Bouwfouten zijn fouten die gemaakt zijn in de bouw. Dit kan zijn in de...
Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan  waarin de bestemming van de...
Belasting
Belasting is in de bouwkunde de kracht die wordt uitgeoefend op een bepaald...
Balken
Een balk is een constructie-element die vaak van de ene naar de andere kant van...
Opdrachtnemer
De opdrachtnemer is degene die de opdracht aanneemt. Hij ziet mogelijkheden in...
Sterkte berekening staal
Een sterkte berekening staal is een type constructieberekening gemaakt door een...
Stalen ligger
Een stalen ligger wordt toegepast om de veiligheid en de kwaliteit van de...
Stalen balk
Een stalen balk wordt toegepast om de veiligheid en de kwaliteit van de...
Opdrachtgever
De opdrachtgever in de bouw is de partij die een opdracht geeft of het...
Ventilatieberekening
Met een ventilatieberekening bereken je hoe goed een ruimte is geventileerd....
Onderslagbalk
Een onderslagbalk wordt gebruikt om de bestaande balklaag in de vloeren en...
Monumentaal pand
Een monumentaal pand  heeft een belangrijke waarde voor de regio of het...
Bouwkundige keuring
Een bouwkundige keuring  is een visuele, onafhankelijke keuring van een...
Eurocodes
De Eurocodes zijn de Europese normen voor het toetsen van de veiligheid van een...
Burenrecht
Het burenrecht is ingesteld om buren de kans te geven tegen een verkregen...
Aannemer
De  aannemer  is de belangrijkste persoon tijdens jouw verbouwing. Hij...
Bijbehorend bouwwerk
Een bijbehorend bouwwerk is een verzamelnaam voor alle bouwwerken met een dak...
Welstandscommissie
De welstandscommissie controleert of het uiterlijk of de plaatsing van nieuwe...
Woning splitsen
Een woning splitsen is het opdelen van een bestaande woning in meerdere...
Constructeur
Een constructeur is iemand die zich bezighoudt met het bouwen van apparaten en...
Schoongrondverklaring
Uit een schoongrondverklaring blijkt of de grond waarop je wilt gaan bouwen...
Programma van eisen
Een programma van eisen vaak ook wel een PVE genoemd. Dit programma staat samen...
Systeemplafond
Een systeemplafond is een plafond bestaande uit een roosterwerk van meestal...
Dilatatievoeg
Een dilatatievoeg is een voeg die het uitzetten en krimpen van materialen in een...
Vliesgevel
Een vliesgevel is een niet dragende gevel die vaak als afscheiding dient tussen...
Bestek
Het bestek is de werkomschrijving van een bouwproject. Dankzij het bestek weet...
Wat doet een architect?
Een architect  ontwerpt het uiterlijk van gebouwen als kantoren, fabrieken,...
Constructietekening
Een constructietekening is een gedetailleerde tekening die de draagstructuren...
Bouwkundig tekenaar
Een bouwkundig tekenaar is iemand die bouwtekeningen maakt. Een bouwtekening is...

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig voor jouw verbouwing?