arrow_drop_up arrow_drop_down

Bouwkundige termen

Hieronder vind je een lijst met veelvoorkomende bouwkundige termen. Klik op een term om de definities en uitleg hierbij te lezen.
Plaatfundering
Een plaatfundering is een optie als fundering op staal. Deze fundering bestaat,...
Poerfundering
Een poerfundering is een funderingsmethode die onder de categorie fundering op...
Strookfundering
Een strookfundering is een fundering onder de categorie fundering op staal en...
Grondonderzoek
Een grondonderzoek, ook wel bodemonderzoek genoemd, is essentieel bij het maken...
Fundering op palen
Een fundering op palen, oftewel een paalfundering, wordt geplaatst wanneer de.....
Fundering op staal
Een fundering op staal is een funderingswijze die direct onder het...
Sondering
Het uitvoeren van een sondering is een begrip uit de grondmechanica en...
Vergunningsaanvraag
De vergunningsaanvraag... Een hele rits aan stappen die je moet doorlopen...
Bouwplan
Een bouwplan is de beschrijving van hoe een gebouw gebouwd moet worden. In het...
Prefab
Prefab, ook wel prefabricage genoemd, betekent vooraf in elkaar gezet. Dit houdt...
Legeskosten
Legeskosten zijn kosten voor het in behandeling nemen van jouw...
Fundering
Een fundering zorgt ervoor dat het gewicht van het gebouw of de constructie.....
Bouwverordening
Een bouwverordening is regelgeving van over het algemeen de gemeente met daarin...
Blauwdruk
Een blauwdruk is een fotografische kopie van een huis. Het belangrijkste kenmerk...
Aanzicht
Een aanzicht is een kant waarop je een voorwerp of bouwwerk bekijkt. Het...
Bouwadviseur
Een bouwadviseur helpt tijdens het bouwen en verbouwen. Zoals de naam aangeeft...
Dakraam
Een dakraam is een raam of venster dat in een schuin of plat dak kan worden...
Carport
Een carport is een plek om je auto 'onderdak' te bieden. Het woord komt uit het...
Omgevingsloket
Het omgevingsloket is in het leven geroepen met de invoering van de Wabo wet....
De Wabo Wet
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de wet die de...
Spantbeen
Een spantbeen of spant is een balk die de dakconstructie draagt. Ook draagt hij...
Dubbel steensmuur
Een dubbel steensmuur is een dubbele muur. Dit betekent dat de steensmuur een...
Gording
Een gording is een balk of ligger gemaakt van hout die is aangebracht in de.....
Bouwvergunning
De bouwvergunning was voor 1 oktober 2010 een van de vergunningen die nodig was...
Bouwfouten
Bouwfouten zijn fouten die gemaakt zijn in de bouw. Dit kan zijn in de...
Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de bestemming van de grond...
Archieftekening
Een archieftekening is een document van tekeningen of kopieën die na de...
Belasting
Belasting is in de bouwkunde de kracht die wordt uitgeoefend op een bepaald...
Balken
Een balk is een constructie-element die vaak van de ene naar de andere kant van...
Opdrachtnemer
De opdrachtnemer is degene die de opdracht aanneemt. Hij ziet mogelijkheden in...
Sterkte berekening staal
Een sterkte berekening staal is een type constructieberekening gemaakt door...
Stalen ligger
Een stalen ligger wordt toegepast om de veiligheid en de kwaliteit van de...
Stalen balk
Een stalen balk wordt toegepast om de veiligheid en de kwaliteit van de...
Situatietekening
Een situatietekening is een tekening van een terrein met daarop aanwezige...
Doorsnede
De doorsnede is een tekening van een object alsof je het doormidden gesneden...
Opdrachtgever
De opdrachtgever in de bouw is de partij die een opdracht geeft of het...
Ventilatieberekening
Met een ventilatieberekening bereken je hoe goed een ruimte is geventileerd....
Monumentaal pand
Een monumentaal pand heeft een belangrijke waarde voor de regio of het land...
Eurocodes
De Eurocodes zijn de Europese normen voor het toetsen van de veiligheid van...
Aannemer
De aannemer is de belangrijkste persoon tijdens jouw verbouwing. Hij is degene...
Bouwbesluit
In het bouwbesluit staan alle bouwtechnische voorschriften voor alle bouwwerken...
Constructeur
Een constructeur is iemand die zich bezighoudt met het bouwen van apparaten en.....
Programma van eisen
Een programma van eisen vaak ook wel een PVE genoemd. Dit programma staat samen...
Revisietekening
Een revisietekening is de allerlaatste tekening die wordt gemaakt in het proces....
Bestektekening
Een bestektekening volgt op het definitieve ontwerp. Een definitief ontwerp is...
Schetsontwerp
Een schetsontwerp, in sommige gevallen ook wel een ontwerptekening genoemd. Is...
Voorlopig ontwerp (tekening)
Een voorlopig ontwerp. Vaak ook wel een VO genoemd. Is de uitwerking van het...
Definitief ontwerp (tekening)
Een definitief ontwerp tekening. Vaak ook wel een VO genoemd volgt op de.....
Ontwerptekening
Een ontwerptekening, in sommige gevallen ook wel een schetsontwerp genoemd. Is...
Bestek
Het bestek is de werkomschrijving van een bouwproject. Dankzij het bestek weet...
Architect
Een architect ontwerpt het uiterlijk van gebouwen als kantoren, fabrieken,...
Constructietekening
Een constructietekening is een gedetailleerde tekening die de draagstructuren...
Werktekening
De werktekening wordt na de bestektekening getekend. Deze tekening wordt...
Detailtekening
Een detailtekening is een uitgewerkte bouwtekening gemaakt door een bouwkundig...
Bouwkundig tekenaar
Een bouwkundig tekenaar is iemand die bouwtekeningen maakt. Een bouwtekening is...

Heb je een architect of constructeur nodig voor jouw verbouwing?

Koekjes