arrow_drop_up arrow_drop_down

Veelgestelde vragen

                                   

BouwadviesShop.nl

Werken jullie in heel Nederland?

Ja, omdat wij onze bouwtekeningen en constructieberekeningen digitaal en op afstand maken kunnen wij zonder problemen in heel Nederland leveren.

Indien er echt een werkbezoek nodig is, is dat natuurlijk geen probleem :)

Hoe lang is jullie levertijd voor een gehele vergunningsaanvraag?

Onze levertijd voor een gehele vergunningsaanvraag (bouwtekening, constructieberekening en aanvraag) is 6 weken. Voor een meerprijs is het mogelijk om spoedleveringen aan te vragen.

Dit gaat wel altijd in onderling overleg.

Hoe lang is jullie levertijd voor het maken van een bouwtekening?

Wij hebben 3 weken nodig om een bouwtekening voor je te maken. Indien nodig kunnen wij voor een meerprijs sneller leveren.

Dit gaat alleen altijd in onderling overleg.

Hoe lang is jullie levertijd voor het maken van een constructieberekening?

Onze levertijd voor een constructieberekening is 3 weken. Het is mogelijk om een spoedlevering aan te vragen. Om de berekening binnen 10 werkdagen te krijgen volgt een meerprijs van 20%. Om de berekening binnen 5 werkdagen te krijgen volgt een meerprijs van 40% en wil je de berekening binnen 3 werkdagen dan is er een meerprijs van 60%.

Spoedleveringen binnen 5 werkdagen gaan wel altijd in onderling overleg.

Doen jullie ook werkbezoeken?

Ja, wij kunnen ook werkbezoeken doen. We proberen die bezoeken alleen waar mogelijk te voorkomen. Simpelweg, omdat een werkbezoek relatief duur is ten opzichte van een bouwtekening en constructieberekening. In 99% van de gevallen kunnen wij met goede archieftekeningen aan de slag en is een werkbezoek niet nodig.

Doen jullie ook vergunningsaanvragen?

Ja, dat is in principe geen probleem. Zodra wij zowel de bouwtekening als constructieberekening doen zit de vergunningsaanvraag automatisch in de prijs.

Bestel je een tekening en berekening in apart? Dan is het in de praktijk vaak makkelijk voor de klant om zelf de aanvraag in te dienen. Dit is niet zo moeilijk en vaak binnen een kwartier geregeld.

In mijn blog over de procedure van een vergunningsaanvraag laat ik zien hoe je zelf een vergunning kunt aanvragen.

Kunnen jullie ook archiefonderzoek doen?

Nee, die doen wij niet. Dat heeft de volgende drie redenen:

De eerste reden waarom wij dat niet doen is, omdat een vergunningsaanvraag voor een particulier vrij simpel is. Met de uitleg van het Omgevingsloket kun je voor de meeste verbouwing makkelijk zelf de aanvraag doen. Daarnaast moeten wij veel persoonlijke gegevens invullen die wij nog niet hebben. Het zou best omslachtig zijn om dat te vragen. Daardoor zou het aanvragen van een vergunning door ons onnodige kosten voor je met zich mee brengen.

Kom je er niet helemaal uit? Dan helpen we je met de vergunningsaanvraag via onze blog en video's :)

Ja, dat is geen enkel probleem. Per regio hebben vaste prijzen voor een archiefonderzoek. Zo'n onderzoek kost €200,- voor Zuid-Holland. De kosten voor een werkbezoek in de regio's Utrecht, Brabant, Gelderland & Noord-Holland beginnen vanaf €300,- inclusief BTW. Archiefonderzoeken voor de andere regio's zijn op aanvraag.

In welke gevallen rekenen jullie meerwerk?

Meerwerk is vaak één van de meest vervelende onderdelen van een verbouwing. Zeker, omdat je als klant in veel gevallen weinig keus hebt en gewoon de meerprijs moet betalen.

Wij proberen hier daarom zo transparant mogelijk te zijn, zodat het altijd van te voren duidelijk is wanneer er sprake is van meerwerk en wanneer niet.

Er is bij ons sprake van meerwerk als (1) nadat je goedkeuring hebt gegeven voor het ontwerp hieraan nog aanpassingen wil doen, (2) als wij van te voren aangeven dat het gemaakte ontwerp niet door de gemeente wordt goedgekeurd en de gemeente komt daardoor met wijzigingen, (3) als de aannemer de tekeningen of berekeningen wil wijzigen omdat hij anders wil bouwen.

Er is geen sprake van meerwerk als de gemeente om aanvullingen vraagt op onze berekeningen of tekeningen en geen van de bovenstaande punten is van toepassing.

Wat doen jullie als de gemeente om aanvullingen vraagt?

Deze aanvullingen passen wij kosteloos aan. Het is namelijk onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de bouwtekeningen en constructieberekeningen voldoen aan de eisen van de gemeente.

                               
                                   

Bouwtekeningen

Welke informatie moet ik aanleveren als ik bouwtekeningen bestel?

Om bouwkundige tekeningen van jouw woning te maken hebben wij de archieftekeningen van de woning nodig. Deze kun je opvragen bij jouw lokale bouw- en woningtoezicht.

Dankzij die archieftekeningen bespaar je een hoop kosten. Dat komt doordat wij dan niet op locatie hoeven komen om jouw woning in te meten.

In mijn blog over de benodigde informatie om een bouwtekening te maken ga ik hier iets dieper op in.

Waar kan ik archieftekeningen opvragen?

Je kunt de archieftekeningen opvragen bij jouw lokale bouw- en woningtoezicht. In het gemeentearchief hebben zij al die tekeningen opgeslagen.

In mijn blog over het opvragen van archieftekeningen heb ik een hoofdstuk geschreven waarin ik uitleg hoe je de archieftekeningen kunt opvragen.

Welke archieftekeningen moet ik opvragen om bouwtekeningen te laten maken?

Om bouwtekeningen te kunnen maken hebben wij minimaal nodig: de plattegronden, de geveltekeningen en de doorsneden. Daarnaast is het fijn om de constructietekeningen, detailtekeningen en constructieberekeningen te krijgen.

De bestektekeningen en situatietekeningen hebben wij niet nodig.

In mijn blog over de benodigde gegevens om een bouwtekening te maken heb ik een hoofdstuk geschreven, waarin ik meer vertel over welke archieftekeningen je moet opvragen.

Er zijn geen archieftekeningen van mijn woning beschikbaar, wat moet ik nu doen?

In zo'n geval zal een bouwkundig tekenaar jouw woning moeten inmeten en deze meting op tekening moeten zetten. Aangezien we vaak niet kunnen zien wat er 'achter' de muren zit, zal de bouwkundig tekenaar een aantal aannames moeten doen. Deze aannames zullen door de aannemer gecontroleerd moeten worden tijdens het werk.

Helaas zorgt de afwezigheid van de archieftekeningen voor een extra kostenpost van zomaar €500,-

In mijn blog over welke gegevens nodig zijn om een bouwtekening te maken heb ik een hoofdstuk geschreven over wat je moet doen als je geen archieftekeningen hebt.

Waarvoor heb je een bouwtekening nodig?

Eigenlijk heb je een bouwtekening nodig voor de volgende drie punten:

1) Als verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning
2) Als input voor de constructeur
3) Als input voor de aannemer

De bouwtekening bevat plattegronden, geveltekeningen, doorsneden en detailfragmenten van je huidige huis, een overzicht van de te slopen onderdelen én natuurlijk de nieuw te bouwen onderdelen.

In mijn blog over waarom je een bouwtekening nodig hebt vertel ik hier meer over.

Welke archieftekeningen heb ik nodig om een constructieberekening te laten maken?

Om bouwtekeningen te kunnen maken hebben wij minimaal nodig: de plattegronden, de geveltekeningen en de doorsneden. Daarnaast is het fijn om de constructietekeningen, detailtekeningen en constructieberekeningen te krijgen.

De bestektekeningen en situatietekeningen hebben wij niet nodig.

Let op (!) als wij als constructeur geen inzicht hebben in hoe de balklagen, de fundering en de wapening in elkaar zit zullen wij veel aannames moeten maken.

Die aannames hebben altijd een nadelig effect op jouw constructie.

                               
                                   

Constructieberekeningen

Welke gegevens heb je nodig om een constructieberekening te maken?

Wij hebben de omschrijving van jouw wensen nodig, de archieftekeningen en de bouwkundige tekeningen nodig van de gewenste situatie.

In mijn blog over constructieberekeningen heb ik een hoofdstuk geschreven over welke gegevens een constructeur nodig heeft om een berekening te maken.

Is een constructieberekening verplicht?

Een constructieberekening is verplicht als je constructieve wijzigingen doorvoert aan jouw woning. Daarnaast is een constructieberekening een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning.

Verbouw je vergunningsvrij en voer je constructieve wijzigingen door? Dan heb je de constructieberekening nodig voor je verzekering. Zo toon je aan dat je bouwwerk veilig is en voldoet aan het Bouwbesluit.

In mijn blog over wanneer een constructieberekening verplicht is heb ik een hoofdstuk geschreven over dit onderwerp.

Is een constructieberekening ook verplicht als je vergunningsvrij mag bouwen?

Volgens het Bouwbesluit moet je altijd kunnen aantonen dat je volgens de veiligheidsnormen bouwt. Dit toon je aan door een constructieberekening te laten maken.

Waarom heb je een constructieberekening nodig?

Je hebt een constructieberekening om 3 redenen nodig:

1) om te voldoen aan de regelgeving (onderdeel van de vergunningsaanvraag)
2) om het risico op onnodige scheuren en verzakkingen te verkleinen
3) om kosten te besparen op materiaal en onderhoud

In mijn blog over de redenen waarom je een constructeur nodig hebt heb ik een hoofdstuk hierover geschreven.

Mag mijn aannemer afwijken van de constructieberekening?

Nee, het is echt een doodzonde als de aannemer zonder hierover te communiceren afwijkt van de gemaakte constructieberekening.

Wat gebeurt er als de gemeente om aanvullingen vraagt voor de constructieberekening?

Dan is het onze verantwoordelijkheid die constructieberekening aan te passen, zodat hij voldoet aan de eisen van de gemeente.

Hiervoor zullen wij daarom ook geen meerwerk rekenen.

                               
                                   

Omgevingsvergunning

Hoe lang duurt de vergunningsprocedure?

De vergunningsaanvraag van een normale verbouwing duurt 8 weken. De gemeente heeft het recht deze aanvraag eenmalig met 6 weken te verlengen.

Welke gegevens moet ik indienen voor mijn vergunningsaanvraag?

Dat zijn jouw adres- en persoonsgegevens, de bouwtekeningen, de constructieberekening en een bouwkostenschatting. In sommige gevallen moet je ook bouwbesluitberekeningen laten maken.

Ik heb een blog geschreven met daarin een checklist voor een vergunningsaanvraag. In deze checklist zie je waarom je welke gegevens moet aanleveren.

Kunnen jullie voor mij de vergunning aanvragen?

Ja, wij kunnen door jouw gemachtigd worden om jouw vergunning aan te vragen. Daarvoor hebben wij jouw BSN nummer nodig.

Je blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor het betalen van de legeskosten :)

Wat zijn legeskosten?

Dat zijn de kosten die de gemeente vraagt voor de diensten van jouw vergunningsaanvraag. Die kosten betaal je om de vergunning in behandeling te laten nemen.

Helaas heb je zelf geen invloed op de hoogte van de kosten. Die zijn van te voren vastgesteld en afhankelijk per gemeente.

In mijn blog over de legeskosten van een vergunningsaanvraag heb ik een hoofdstuk geschreven over de hoogte van legeskosten.

                               
                                   

Dé Verbouwcursus

Voor wie is dé Verbouwcursus bestemd?

De cursus is bestemd voor iedereen die graag onnodig hoge kosten voorkomt tijdens zijn of haar verbouwing, die wil voorkomen dat de verbouwing te lang duurt en de verbouwstress zo klein mogelijk wil houden.

Je kunt in de cursus informatie vinden over bijvoorbeeld het bouwen van een aanbouw, dakopbouw, dakterras, het verwijderen van een draagmuur, een bijgebouw, zonnepanelen en andere vergelijkbare verbouwing.

Wat kan ik allemaal in dé Verbouwcursus verwachten?

De cursus is bedoeld om jou te helpen met het voorbereiden en begeleiden van jouw verbouwing. Je vindt dus informatie over het gehele bouwproces.

Voorbeelden?

We hebben het bouwproces voor je uitgeschreven, een opzet voor een verbouwplanning gemaakt, we hebben een verbouwchecklist voor je en geven tientallen tips over de verbouwing zelf.

Denk hierbij aan hoe je geld kunt besparen tijdens jouw verbouwing, hoe je een goede aannemer selecteert en hoe je zo snel mogelijk een vergunning krijgt.

Wat moet ik vooral niet van dé Verbouwcursus verwachten?

De cursus is geen handleiding voor de doe-het-zelf-klusser. Er staan dus geen instructievideo's over hoe je zelf een huis of aanbouw kunt bouwen.

De cursus is bedoeld voor verbouwingen met constructieve wijzigingen. Bijvoorbeeld als je een draagmuur weghaalt, iets op je dak plaatst of een gevel doorbreekt.

Ga je alleen je badkamer verbouwen? Of een nieuwe keuken plaatsen en blijft de draagmuur in tact?

Dan is deze cursus niet interessant voor jou :(

Wat gebeurt er als dé Verbouwcursus niet is wat ik er van had verwacht?

Wij zijn er van overtuigd dat de cursus ervoor zorgt dat je kosten zult besparen tijdens jouw verbouwing, dat je sneller klaar bent en daardoor ook nog eens een stuk minder verbouwstress hebt.

Is dat niet het geval?

Dan kun je binnen 2 weken na aanschaf zonder opgave van reden het gehele cursusbedrag terugvragen. Wij zorgen er dan voor dat je dezelfde week het betaalde geldbedrag op je bankrekening hebt staan :)

Hoe werkt dé Verbouwcommunity die onderdeel is van dé Verbouwcursus?

Iedereen die onze cursus aanschaft krijgt toegang tot onze Verbouwcommunity. In deze community kun je vragen stellen aan onze architecten, constructeurs, bouwadviseurs en aan alle andere mensen die gaan verbouwen.

Wij zorgen ervoor dat je dezelfde dag nog antwoord krijgt van één van onze verbouwbazen :)

                               
Koekjes