Twee constructeurs van ConstructieShop.nl, bekijken via een groot scherm gezamenlijk een constructieberekening.

Omgevingsvergunning aanvragen voor jouw verbouwing.

Hoe zorg je er voor dat je zonder vertraging en zonder onnodig hoge kosten een omgevingsvergunning kunt aanvragen.

15+ jaar

Ervaring met vergunningen

5.000+

Vergunningen aangevraagd

9.2

Gemiddelde klanttevredenheid
Vanaf € 1500,-

Omgevingsvergunning aanvragen

Ga je verbouwen en ben je verguningsplichtig? Dan heb je een bouwtekening en constructieberekening nodig voor de vergunningsaanvraag.


Garanties BouwadviesShop.nl

 • Wij hebben ervaring met elke gemeente in Nederland
 • Je krijgt persoonlijke hulp van ervaren tekenaars en constructeurs
 • Wij zijn goed verzekerd
 • Ons bouwplan is duidelijk voor elke aannemer
 • Ons ontwerp bespaart bouwkosten
 • Via ons belteam zijn wij altijd telefonisch bereikbaar
 • Levertijd is mogelijk vanaf 1 week
Screenshot Omgevingsloket

Wanneer moet je een omgevingsvergunning aanvragen?

Via het Omgevingsloket moet je een vergunning aanvragen of een melding doen. Dit is het geval bij het plaatsen van een dakkapel, het bouwen van een nieuw pand of bij sloopwerkzaamheden.


Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet voegt oude wetten samen en bevat regels over verbouwen. De vergunning kun je aanvragen via het digitale Omgevingsloket. In de digitale omgeving staan alle regels en plannen van jouw gemeente.

Hieronder vind je voorbeelden van type verbouwingen waarvoor je een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Draagmuur verwijderen in een woning

Draagmuur verwijderen

Bouwtekening en constructieberekening omgevingsvergunning nodig?

Vergunningsvrij verbouwen, hoe werkt dat?

Vergunningsvrij verbouwen heeft natuurlijk een aantal voordelen. Zo hoef je geen legeskosten te betalen en hoef je niet 8 tot 14 weken te wachten, voordat je de omgevingsvergunning eindelijk krijgt. Daarom is het ook fijn dat je tegenwoordig in specifieke gevallen zonder vergunning mag verbouwen.


Vergunningsvrij verbouwen, betekent niet dat je regelvrij mag bouwen

Voldoet jouw bouwplan aan de voorwaarden van een vergunningsvrije verbouw? Dan mag je bouwen zonder een omgevingsvergunning aan te vragen. De regels uit het Bestemmingsplan zijn dan niet van toepassing. Het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen en het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wel (Bron: BZK).


Jij als huiseigenaar bent verantwoordelijk voor schade bij derden. Zorg er daarom voor dat je altijd veilig en met constructieberekening bouwt.

Zegt jouw aannemer dat hij zonder constructieberekening wilt verbouwen? Stop dan direct de samenwerking. Een goede aannemer zorgt er altijd voor dat de regels netjes en zorgvuldig worden gevolgd.

5 voorwaarden vergunningsvrije verbouwingen

Het bouwwerk moet altijd op het achtererfgebied worden gebouwd.
Een vergunningsvrij gebouw mag nooit hoger worden gebouwd dan 30cm boven de hoogte van de 1e bouwlaag.
Het vergunningsvrije bouwwerk is nooit hoger dan 5 meter.
Een vergunningsvrij bouwwerk mag niet verder dan 4 meter van het hoofdgebouw gebouwd worden.
Je mag maar een bepaald gedeelte van jouw achtererfgebied vergunningsvrij bebouwen.
Screenshoot Vergunningscheck verbouwen Omgevingsloket
Vergunningscheck via het Omgevingsloket

Vergunningscheck voor jouw verbouwing.

Weet je niet zeker of je vergunningsplichtig bent? Dan kun je via de vergunningscheck controleren of je een vergunning nodig hebt. Op basis van zowel de landelijke als lokale regels moet je dan enkele vragen beantwoorden. Na het beantwoorden van de vragen krijg je één van de volgende 5 antwoorden.


 • Je bent vergunningsplichtig
 • Je mag vergunningsvrij bouwen
 • Je hebt een meldingsplicht
 • Je hebt een informatieplicht
 • Er geldt een bouwverbod


Op basis van de regelgeving hebben wij een eigen vergunningscheck gemaakt. Gebruik de link hieronder en kom er binnen 5 minuten achter of je vergunningsplichtig bent of niet.

Screenshot omgevingsloket vergunning aanvragen
Omgevingsvergunning aanvragen

In 7 stappen een omgevingsvergunning aanvragen

Je weet inmiddels dat je via het Omgevingsloket jouw vergunningsaanvraag moet indienen. De vergunningsaanvraag kun je doen in 7 stappen.


De aanvraag start met het aanmaken van het project, het aangeven van de locatie en het delen van de type activiteiten. Op basis hiervan moet je enkele vragen beantwoorden en documenten toevoegen. De documenten zijn vaak bouwtekening en/of constructieberekeningen van de bouwkundig tekenaar en constructeur. Hierna controleer je jouw gegevens en dien je het verzoek in.


Besluitperiode aanvraag omgevingsvergunning

Na het indienen van het verzoek gaat de besluitperiode in. De besluitperiode is 8 weken. Soms moet je aanvullingen toevoegen bij jouw aanvraag. De besluitperiode kan dan worden verlengd.

Bouwtekening en constructieberekening omgevingsvergunning nodig?

Bouwkundig tekenaars en constructeurs voor vergunningsaanvraag

Wie heb je nodig om een omgevingsvergunning te krijgen?

Afhankelijk van jouw verbouwing heb je verschillende type vakmannen nodig om de vergunning te krijgen. In de meeste gevallen vraagt de gemeente om de volgende type documenten.


 • Bouwkundige tekeningen (bouwkundig tekenaar of architect)
 • Constructieberekening (constructeur)
 • Constructietekening (constructeur)
 • Sondering (sondeerder)


Hieronder vertel ik meer over het belang van bouwtekeningen en constructieberekeningen bij jouw vergunningsaanvraag.

Plattegrond nieuwe situatie aanbouw

Bouwtekening omgevingsvergunning laten maken

Een bouwtekening zorgt er voor dat jouw wensen op papier worden gezet. In de bouw wordt altijd een bouwtekening als communicatiemiddel gebruikt. Zonder bouwtekening krijg je geen vergunning, kan een constructeur niet aan de slag en weet de aannemer niet wat hij moet doen.

Een bouwtekening wordt gemaakt door een bouwkundig tekenaar of architect. Gemiddeld genomen kost een architect tussen de 1.5% en 3% van de totale bouwsom.
Naast het uittekenen van jouw wensen heeft een bouwtekening meerdere voordelen. Zo denkt een architect mee met het ontwerpen van jouw woning. Denk bijvoorbeeld aan ruimtegebruik, maar ook aan lichtinval en regelgeving. Dankzij een architect haal je daarom meer uit jouw eigen huis.


Wat staat er op een bouwtekening?

Op de bouwtekening geeft de architect aan wat voor bouwmaterialen er gebruikt moet worden, hoe er geïsoleerd moet worden en wat voor kleuren er worden toegepast. Ook geeft de architect aan hoe groot ruimtes zijn en hoe de ruimtes gebruikt gaan worden.
Constructietekening maken door een constructeur

Constructieberekening omgevingsvergunning laten maken

Ga je constructief verbouwen? Dan verander je de draagconstructie van jouw woning. Bouw je verkeerd? Dan loop je het risico op scheuren, verzakkingen of erger.


De overheid heeft strenge regels opgesteld om onveilige situaties te voorkomen. Je moet volgens het Bouwbesluit daarom altijd kunnen aantonen dat jouw woning veilig is. Ook als het gaat om een vergunningsvrije verbouwing. 

Wordt jouw verbouwing verkeerd uitgevoerd? En is er schade bij derden, dan bent je zelf aansprakelijk (Bron: BZK). Laat daarom altijd een constructieberekening maken. Zo weet je zeker dat je voldoet aan de veiligheidsnormen.

Je voldoet aan de regels uit het Bouwbesluit als je een constructieberekening van de gehele woning laat maken. Denk hierbij aan de fundering, de vloeren, de stalen balken en het dak.


De constructeur zorgt voor een constructief ontwerp dat voldoet aan de veiligheidsnormen uit het Bouwbesluit. Ben je vergunningsplichtig? Dan is de constructieberekening en -tekening onderdeel van de vergunningsaanvraag.

Bouwtekening en constructieberekening omgevingsvergunning nodig?

legeskosten

Wat zijn de legeskosten voor een vergunningsaanvraag?

Je moet legeskosten betalen als je een omgevingsvergunning aanvraagt. Legeskosten kun je zien als behandelingskosten vanuit de gemeente.


De hoogte van de leges verschillen per gemeente. Gemiddeld genomen ligt het percentage tussen de 2.5% en 3.5% van de totale bouwsom. 


Controleer op de site van jouw gemeente hoe hoog jouw legeskosten zijn.

Bezwaar maken tegen verleende omgevingsvergunning.

Ga je zelf bouwen? Dan hebben de buren het recht om bezwaar te maken tegen jouw vergunningsaanvraag. Dit kunnen ze van te voren doen. Bijvoorbeeld door aan te geven dat ze het niet eens zijn met de bouwplannen. De buren kunnen ook officieel in bezwaar gaan. Dat kan zodra de omgevingsvergunning is verleend.


Bezwaar of beroep tegen verleende vergunning

Tot 6 weken, nadat de vergunning is verleend kun je bezwaar aantekenen bij jouw gemeente. Het bezwaar dien je in via een bezwaarbrief. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen. Ben je het niet eens met het definitieve besluit? Dan kun je ook beroep instellen bij de rechtbank.


Gaat het om een vergunningsvrije verbouwing? Dan is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Je kan natuurlijk de gemeente wel vragen om te onderzoeken of het bouwwerk voldoet aan de vergunningsvrije regelgeving.

Conceptverzoek omgevingsvergunning

Is het niet duidelijk of jouw bouwplannen mogen? Dan is het mogelijk een conceptverzoek in te dienen bij de gemeente. In het conceptverzoek omschrijf je jouw plannen. Vaak moet je jouw plannen aanvullen met schetstekeningen van de gewenste situatie.


De gemeente beoordeeld dan jouw conceptverzoek en geeft hier feedback op.

Er zitten kosten verbonden aan een conceptverzoek. Deze kosten verschillen per gemeente.

Bouwtekening en constructieberekening omgevingsvergunning nodig?

Illustratie ultiem doel BouwadviesShop

Ons ultieme doel is slechte bouwprojecten uitroeien!

Op deze pagina, maar ook op onze blog vind je hopelijk alle informatie die je nodig hebt om jouw verbouwing goed voor te bereiden. De bouwtekening en constructieberekening van jouw verbouwing heeft hier een grote rol in. Zo voldoe je aan de regelgeving, voorkom je onnodige kosten en weet je zeker dat jouw woning veilig is.


Bij BouwadviesShop.nl focussen wij ons op het maken van ontwerpen voor verbouwingen. Zo hebben wij alleen vorig jaar al bijna 2.000 berekeningen en tekeningen van verbouwingen gemaakt. Hierdoor hebben onze constructeurs en architecten alle mogelijke situaties en oplossingen gezien. Dankzij deze focus zorgen wij er voor dat onze klanten altijd een mooi en efficiënt ontwerp van ons krijgen. 


Heb je nog vragen? Of wil je meer weten hoe BouwadviesShop.nl jou verder kan helpen met het bouwen van jouw aanbouw? Bel dan naar 085 - 888 76 46 of mail naar info@bouwadviesshop.nl.