Waarom een EPC berekening nodig is...

Je hebt mooie plannen op papier gezet voor het bouwen van een nieuwe woning. Alles is gereed: de schetsen, de bouwtekeningen, je bent in gedachten al bijna bij het interieur. Tijd om naar de gemeente te gaan om de bouwaanvraag in te dienen! Daar kom je in aanraking met vele termen en berekeningen die je gedaan moet hebben om goedkeuring te krijgen voor de bouwaanvraag.0

Zelf maken wij geen EPC (BENG) berekeningen. Wij raden je daarom aan contact op te nemen met Bengspecialisten.nl. Dat is een bedrijf dat net als wij onze klanten bizar goed willen helpen. Het verschil is dat zij zich focussen op het maken van BENG berekeningen.

Een EPC berekening is maar één van de vele termen die je hoofd op hol brengen. Maar wat is een EPC berekening? Is deze verplicht? Bij wie kan je terecht? Wat zijn de kosten? En misschien wel het belangrijkste: heeft dit invloed op de bouw van jouw woning? Dit artikel helpt je om meer begrip te krijgen bij een EPC berekening; waar het voor bedoelt is; wanneer je het nodig hebt; wie deze voor je kan maken en wat de kosten zijn van een EPC berekening. Inhoudsopgave blog waarom een EPC berekening nodig is...

  1. Wat is een EPC berekening en waarom heb ik dit nodig?
  2. Is een EPC berekening verplicht?
  3. Wat is een goede EPC waarde?
  4. Wie maakt een EPC berekening en wat zijn de kosten?

De belangrijkste takeaways van het artikel ''EPC berekening''

Energie Prestatie Coëfficient

EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficient en geeft de energieprestatie van een gebouw weer in een score.

EPC is verplicht bij nieuwbouw

Een EPC berekening is verplicht bij de bouw van een nieuwe woning of een nieuw utiliteitsgebouw. Ook bij grote renovaties kan dit verplicht zijn.

Maximale EPC waarde verschilt

De maximale EPC waarde verschilt per type gebouw. Bij een gezinswoning is een goede score 0,4. Bij een kantoorfunctie is dit 0,8.

Berekening wordt gemaakt door specialisten

Een EPC berekening wordt gemaakt door daarvoor opgeleide personen en instanties. Dit zijn voornamelijk architecten en bouwadviseurs.

Kosten EPC berekening

De kosten van een EPC berekening liggen tussen de €150 en €250 afhankelijk van een aantal variabelen.

Wat is een EPC berekening en waarom heb ik een EPC berekening nodig?

Een Energie Prestatie Coëfficient berekening, ofwel een EPC berekening, is nodig wanneer je een nieuwe woning of een nieuw (utiliteits-)gebouw laat bouwen. Dit is een berekening om te bepalen hoe energiezuinig een gebouw is. De Rijksoverheid zet zich steeds meer in voor een duurzaam Nederland. Op dit moment is de doelstelling om ieder jaar 1,5% energiebesparing te stimuleren om de uitstoot van CO² terug te brengen. Eén van de belangrijkste speerpunten hierbij is het energiezuiniger maken van gebouwen. Hierbij worden er afspraken gemaakt over maximale EPC waarden. Een EPC berekening geeft vooral veel inzicht. Inzicht voor de Rijksoverheid en andere instanties om de doelstelling te stimuleren dat Nederland energiezuiniger wordt. Inzicht voor jou als woningeigenaar of voor toekomstige woningeigenaren over de energieprestatie van jouw woning. Op deze manier kun je de energieprestatie van jouw woning verbeteren en bespaar je zomaar veel geld.

Is een EPC berekening verplicht?

Zoals bovenstaand beschreven heeft de Rijksoverheid een doelstelling bepaald om ieder jaar 1,5% energiebesparing te stimuleren. Om dit te behalen worden er afspraken gemaakt met verschillende sectoren, zo ook met de bouwsector. Niet gek wanneer je je bedenkt dat zo’n 15% van de broeikasgasuitstoot van Nederland ontstaat uit de verwarming en verlichting van gebouwen. In het Bouwbesluit staan alle bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Daar is onder andere in vastgelegd dat een EPC berekening verplicht is bij alle vormen van nieuwbouw. Dit kan dus gaan over een nieuwe woning, een nieuw kantoor, maar denk bijvoorbeeld ook aan een nieuw ziekenhuis. Daarnaast kan een EPC berekening verplicht zijn bij een renovatie. Dit is afhankelijk van de grootte van de renovatie. Een grote of ingrijpende renovatie is het wanneer meer dan 25% van de gebouwschil wordt aangepast en dit direct invloed heeft op de integrale gebouwschil. Ter illustratie: Als je met een renovatie een dakkapel vernieuwd dan is de kans groot dat je een EPC berekening moet laten maken.

Wat is een goede EPC waarde? 

De Energie Prestatie Coëfficient berekent hoe energiezuinig een gebouw is. Het komt er op neer dat hoe lager deze score is, hoe zuiniger een gebouw is. Echter, kun je begrijpen dat deze score verschilt per type gebouw. Ieder gebouw heeft een andere functie. Een woning zal een andere score hebben dan een kantoorruimte. Een kantoorruimte zal weer enorm verschillen ten opzichte van een ziekenhuis. Daarom is in het Bouwbesluit een maximale EPC waarde opgenomen per type gebouw. Onderstaand een overzicht van de maximale EPC waarden per gebruiksfunctie van een gebouw. Tabel EPC scores

Wie maakt een EPC berekening en wat zijn de kosten?

Een EPC berekening wordt gemaakt door een persoon of een instantie die daarvoor opgeleid of gecertificeerd is. Deze personen of instanties gebruiken slimme rekensoftware om de EPC berekening uit te voeren. Dit is in lijn met de strenge eisen die worden gesteld aan het bepalen van een EPC berekening. Er dient gewerkt te worden volgens de norm NEN 7120 – Energieprestatie van Gebouwen, welke de manier beschrijft waarop het energieverbruik van gebouwen moet worden berekend. De kosten voor een EPC berekening bedragen vaak tussen de €150 en €250. Dit is afhankelijk van een aantal variabelen van het huis en de hoeveelheid werk voor de berekenaar. Zo kan de prijs verschillen afhankelijk van het oppervlak: een EPC berekening voor een studio of appartement zal minder geld kosten dan een EPC berekening voor een vrijstaande woning. Daarnaast is het ook afhankelijk van de aanlevering van de informatie. Heb je al volledige plannen die je op kan sturen, inclusief alle details zoals zijaanzichten? Dan zal het minder geld kosten dan wanneer er nog details ontbreken in jouw schetsen.

EPC (BENG) berekening laten maken? Neem dan contact op met Bengspecialisten.nl.
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?