Grondonderzoek

Grondonderzoek

Een grondonderzoek, ook wel bodemonderzoek genoemd, is essentieel bij het maken van een fundering. Het is een technisch onderzoek naar de gesteldheid van de bodem. In het geval van de fundering wordt er vooral naar de geschiktheid als ondergrond gekeken.

De term grondonderzoek is eigenlijk een overkoepelende term voor verschillende soorten onderzoeken die plaats kunnen vinden om de bodem van jouw terrein te testen.

Verschillende soorten grondonderzoeken

Zo kan er allereerst een veldonderzoek of terreinonderzoek plaatsvinden. Verschillende processen tijdens dit onderzoek zijn:
  • Sonderingen
  • Grondboringen
  • Milieutechnisch onderzoek
  • Het waterpassen
Als je een veldonderzoek doet zijn de belangrijkste doelen het pijlen van de plaats van de grondwaterspiegel en het vast stellen van de diepte van de draagkrachtige laag. Oftewel. Bekijken hoe diep de zandlaag ligt, maar hierover later meer.

Er kan ook worden gekeken naar de milieutechnische kwaliteit van de grond. Dit is in de huidige tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt natuurlijk erg belangrijk. De milieutechnische kwaliteit wordt getest met een bodemonderzoek aan de hand van de ‘schonegrondverklaring’.

Mocht er al een fundering zijn geplaatst, dan kan er ook een funderingscontrole worden uitgevoerd. Dit betekent het inspecteren van fundering door het akoestisch doormeten van de palen en het plaatsen van proefbelastingen.

Dat akoestisch doormeten is het bepalen van afwijkingen door middel van golven. Die golven ontstaan door met een kunststof hamer op de paalkop te slaan, waardoor geluidsgolven ontstaan.

Het belang van het vinden van een zandlaag bij grondonderzoek

Het is in principe zo dat een fundering altijd op een zandlaag geplaatst moet worden. Die laag heeft namelijk de grootste weerstand en dus ook de meeste draagkracht. Wanneer je een fundering gaat plaatsen wil je dus dat deze in de zandlaag komt.

Helaas ligt die zandlaag niet altijd onder het grondoppervlak, wat natuurlijk een makkelijke plek zou zijn. Dit is nadelig voor een fundering op staal. Deze vorm wordt direct onder het grondoppervlak geplaatst en dus is het noodzakelijk dat de zandlaag ook direct onder het grondoppervlak ligt. Meer over deze fundering lees je hier.

Ligt de zandlaag dieper dan 3 meter onder het oppervlak? Dan moet een fundering op palen geplaatst worden. De palen kunnen namelijk dieper de grond in en dus kunnen diepere zandlagen ook bereikt worden! Meer over deze fundering lees je hier.

Heb je nog vragen over het grondonderzoek of over de verschillende type funderingen? Laat dan een berichtje achter in de reacties onder dit artikel. Wij beantwoorden dan zo snel mogelijk al jouw vragen.
Vincent Rondwijk
Door

Vincent Rondwijk

op 03 Jul 2020

Wij moeten ook een grondonderzoek laten uitvoeren voordat we beginnen met het bouwen van de fundering van ons huis. Bedankt voor het delen van de verschillende processen van dit onderzoek. We zijn overigens benieuwd naar de uitkomst van dit onderzoek en hopen snel te kunnen starten met de bouw.

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 03 Jul 2020

Hi Vincent, wat fijn om te horen dat het artikel nuttig is geweest. Heel veel succes met de verbouwing!

Jaap Koekkoek
Door

Jaap Koekkoek

op 04 Oct 2022

Ik heb een stuk grond van 250m2. Een bedrijf wil voor mij de grond verkopen en zegt dat een schoongrondverklaring nodig is . Ik heb de grond in 2013 gekocht. Kosten zijn 1.500 euro, locatie is Niedorp. Ze zeggen eens per 2 jaar is dat nodig

Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?