Fundering op staal

Fundering op staal

Een fundering op staalis een funderingswijze die direct onder het grondoppervlak geplaatst wordt. Hierdoor rusten de muren of wanden rechtstreeks op de draagkrachtige bodem.

De naam fundering op staal heeft niets te maken met het materiaal staal. De term komt namelijk uit het oudhollands en betekent ‘op de beschikbare grond’. Omdat een fundering altijd op een zandgrond geplaatst moet worden, moet de zandlaag direct onder het maaiveld liggen.

Het maaiveld is simpelweg een aanduiding van het grondoppervlak. De meest gebruikte vormen zijn:
  • Plaatfunderingen
  • Poerfunderingen
  • Strookfunderingen

Plaatfunderingen

Niet geheel verrassend bestaat deze vorm van fundering uit een plaat die in de grond geplaatst wordt. Vaak hebben we het hier over een grote, zwaargewapende betonvloer die direct onder de constructie komt. Bij het plaatsen va de fundering is het vooral van belang dat er wordt gekeken naar de verdeling van krachten op de betonnen vloer.

Het risico van funderen met een plaat is namelijk dat deze aan een kant kan doorzakken en aan de andere kant niet. Hierdoor zal de plaat schuinkomen te liggen en zal ook de constructie schuin komen te staan. Dit kan dan weer leiden tot scheuren in muren doordat balken in de muren verkeerd buigen. Meer hierover lees in deze blog.

fundering op staalSchematisch voorbeeld plaatfundering

Poerfunderingen

Deze naam is je waarschijnlijk iets minder bekend, omdat de term ‘poer’ buiten de bouwwereld niet heel veel gebruikt wordt. Ook een poer is een plaat, maar in dit geval een vierkante plaat met beperkte dwarsafmetingen. De poer wordt vaak onder zware kolommen geplaatst.

Je kan je voorstellen dat de belasting van die zware kolommen groot is. Hierdoor heeft de poer vaak een grote diktemaat.
poerfunderingSchematische voorbeeld poerfundering

Strookfunderingen

In dit geval denk je misschien: Ik zie niet helemaal voor me hoe je nu met stroken kunt funderen? Deze vorm van funderen wordt meestal onder bouwmuren en gevels toegepast. Hij loopt dus als het ware als stroken onder de muren door. 

Dit is ook het grote verschil met de eerdergenoemde plaatfundering. Die loopt namelijk onder de gehele constructie door! 

Schematisch voorbeeld strookfundering
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?