Hoe lang is een omgevingsvergunning geldig?

Hoe lang is een omgevingsvergunning geldig?

Een omgevingsvergunning (ook wel bouwvergunning genoemd) is onbeperkt geldig. In de wet staat wel dat de gemeente de mogelijkheid heeft om 26 weken na afgifte van de omgevingsvergunning de vergunning in te trekken.

Dat intrekken van die vergunning komt alleen zelden tot nooit voor. En al helemaal niet bij simpele verbouwingen, zoals het bouwen van een aanbouw, het verwijderen van een draagmuur of het plaatsen van een opbouw.

Tegelijkertijd zal het intrekken van een omgevingsvergunning nooit als een verrassing komen. De gemeente is namelijk verplicht jouw tijdig te informeren als ze van plan zijn de omgevingsvergunning in te trekken.

Intrekken van jouw omgevingsvergunning als de bouw stil ligt

Zodra jouw verbouwing meer dan 26 weken stil ligt heeft de gemeente ook het recht om jouw vergunning in te trekken. Dat is vooral bedoeld om verloedering tegen te gaan. Het is uiteraard niet de bedoeling dat jouw buren wekenlang naast een bouwval wonen. Gelukkig komt dit in de praktijk ook zelden tot nooit voor.
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?