Wat is een bouwvergunning?

De bouwvergunning was voor 1 oktober 2010 een van de vergunningen die nodig was bij de bouw van een bouwwerk. Nu is deze vergunning opgenomen in de omgevingsvergunning.

De geschiedenis van de bouwvergunning

Vroeger was deze vergunning een van de vergunning die nodig was bij de bouw van een bouwwerk. Men moest zich houden aan de eisen uit het bouwbesluit. Of dit het geval was werd berekend met een bouwbesluitberekening.

Onder deze berekening vallen de volgende berekeningen:
  • De daglichtberekening
  • De ventilatieberekening
  • De EPC berekening
  • De MPG berekening
  • De GO/VG toetsing
Met de bouwvergunning moesten nog 3 vergunningen worden aangevraagd. Dit zijn de milieuvergunning, sloopvergunning en kapvergunning.

Van bouwvergunning naar omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 werden de 4 vergunningen samengevoegd als omgevingsvergunning. Men heeft het nu nog vaak over een bouwvergunning. Als ze dit zeggen hebben ze het dus eigenlijk over de omgevingsvergunning.

De samenvattende wet die vanaf oktober 2010 werd ingevoerd staat bekend als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het maakte het aanvragen van een vergunning veel makkelijker. In plaats van de vele vergunningen die eerst nodig waren, is 1 vergunning nu voldoende.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Het is altijd verstandig om een omgevingsvergunning aan te vragen wanneer u iets gaat bouwen of slopen. Wanneer het een monumentaal pand betreft bent u eigenlijk altijd vergunningsplichtig.  Je kan de vergunning aanvragen via de website van de betreffende gemeente.

Er bestaan ook verschillende sites om een vergunningscheck in te vullen. Het is dus de opdrachtgever die de vergunning aanvraagt. Twijfel je of je mag bouwen zonder vergunning? Lees dan mijn blog Bouwen zonder vergunning... Wanneer mag dat?

Hierin leg ik je uit onder welke omstandigheden je vergunningsvrij mag bouwen.

Heb je vragen over de bouwvergunning?

Vind je dit artikel waardevol? Of heb je nog vragen rondom het onderwerp bouwvergunning?
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?