Wat is de Wet Kwaliteitsborging Bouw?

De Wet Kwaliteitsborging Bouw is een nieuwe Wet die per 1 januari 2022 stapsgewijs in gaat. Deze Wet moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit in Nederland. Zo heeft de Wet als doel om gebreken bij zowel nieuwbouw als verbouw te verminderen.

Met de Wet Kwaliteitsboring Bouw wil het kabinet dat aannemers de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo wordt de bouwkwaliteit verhoogd door minder bouwfouten en gebreken.  Veelvoorkomende fouten en gebreken die Wet moet helpen voorkomen zijn:
  • Constructiefouten
  • Brandonveilige situaties
  • Onjuiste isolatie
  • Verkeerde bouwkundige ontwerpen
  • Slecht functionerende ventilaties

Wat verandert er met de Wet Kwaliteitsborging?

De overheid stelt dat de nieuwe Wet zorgt voor een strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling voor zowel de aannemer als de particulier. Hieronder vind je en kort overzicht van wat de Wet in de praktijk inhoudt.

1. Er komen onafhankelijke kwaliteitscontroleurs.

Vroeger controleerde de gemeente zowel het stukje plantoetsing (algemene bouwkunde, brandveiligheid, constructieve veiligheid, bouwfysisch en installaties) als de ruimtelijke toets (Bestemmingsplan, milieu, Welstand en Ruimtelijk Ordening). Met de nieuwe wet wordt het onderdeel plantoetsing uitbesteed aan onafhankelijke kwaliteitscontroleurs.

Deze controleurs (ook wel kwaliteitsborgers genoemd) controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke en technische eisen. Dit doen ze door de bouwtekening en constructieberekening te toetsen, tegelijkertijd controleren zij ook de uitvoering op de bouwplaats.

2. De aannemer krijgt meer verantwoordelijkheid

Het was zo dat de huiseigenaar verantwoordelijk was voor het voldoen aan de regelgeving. Dit verandert. Met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouw moet de aannemer aantonen dat hij voldoet aan het Bouwbesluit. Hij moet dus de bouwtekening & constructieberekening kunnen overleggen aan de kwaliteitsborger.

Daarnaast moet de aannemer ook kunnen aantonen dat hij het ontwerp van de constructeur juist heeft uitgevoerd. Hierdoor is de aannemer zelf verantwoordelijk voor de gebreken in de bouw. Zodra de klant gebreken constateert moet de aannemer deze fouten herstellen, ook als deze gebreken pas veel later worden ontdekt.

Tegelijkertijd moet de aannemer kunnen aantonen hij hoe is verzekerd tegen faillissement en gemaakte fouten.

3. Recht van de klant om 5% van de aanneemsom te parkeren bij de notaris

Op dit moment kunnen particulieren 5% van de aanneemsom stallen bij een notaris. Zodra de verbouwing klaar is wordt dit bedrag automatisch over gemaakt aan de aannemer. Met de nieuwe Wet keert de notaris het geld pas aan de aannemer uit wanneer de klant aangeeft dat de verbouwing is afgerond en als alle gebreken zijn verholpen.

4. Stil leggen van de bouw bij problemen

Zodra de kwaliteitsborger problemen ziet tijdens de bouw kan de gemeente de bouw per direct laten stil leggen. Het is daarom met name voor de aannemer ontzettend belangrijk om zijn verantwoordelijkheid te pakken.

Conclusie Wet Kwaliteitsborging Bouw

Dankzij deze Wet is de particulier veel beter beschermd tegen bouwfouten en aannemers die een loopje nemen met de regelgeving. Niet de huiseigenaar, maar de aannemer is verantwoordelijk voor het voldoen aan het Bouwbesluit.

Voldoet de aannemer niet aan de regelgeving? Dan is de klant in deze gevallen veel beter beschermd!
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?