Watervergunning

Wat is een watervergunning?

Een watervergunning wordt net als een omgevingsvergunning aangevraagd bij het omgevingsloket. Hierbij betreft het een vergunning voor bouwactiviteiten op en rond het water. Het omvat dus alle activiteiten in het watersysteem.

Wat is een watervergunning?

Er worden eisen gesteld door de waterwet voor activiteiten in het watersysteem. Voor veel van deze activiteiten is alleen een melding voldoende. Toch zijn er ook activiteiten waarvoor een melding niet voldoende is, maar een vergunning moet worden aangevraagd.

Deze vergunning heet de watervergunning. Het is een gebundelde vergunning voor verrichtingen van activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater.

Wanneer moet je een watervergunning aanvragen?

Er zijn verschillende activiteiten waarbij het verplicht is om een watervergunning aan te vragen. Je komt er makkelijk achter of dit ook voor jou geldt door naar de website van het omgevingsloket te gaan.

Hier vul je al je gegevens en werkzaamheden in en geeft de check aan of je alleen een melding moet maken, een vergunning moet aanvragen of dat je helemaal niets hoeft te doen. Er zijn een aantal activiteiten waarbij je vrijwel zeker weet dat je een watervergunning aan moet vragen. Deze activiteiten zijn:
 • grondwater onttrekken
 • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewateren
 • activiteiten bij een waterstaatwerk (bijvoorbeeld snelweg, viaduct, brug, vaarweg en dijk)
 • dempen van water
 • aanleg van een waterbergingsgebied
 • aanleggen van een steiger (bijvoorbeeld aan een tuin)
 • een combinatie van de eerder genoemd activiteiten (zoals het dempen van water in combinatie met het lozen van afvalwater)

Hoe vraag ik mijn watervergunning aan?

Je kunt jouw vergunning aanvragen bij het gemeentehuis of het Omgevingsloket online (OLO). Over de stappen die hierna volgen heb ik een handig artikel geschreven. Hierin worden de stappen uitgebreid besproken en weet je precies wat elke stap inhoudt.

Wat heb ik nodig voor mijn aanvraag?

Bij jouw aanvraag voor de watergunning heb je de volgende gegevens nodig:
 • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren
 • een uitgebreide omschrijving van de activiteiten die u wilt uitvoeren
 • de periode waarin u de vergunning nodig hebt
 • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben

Hoelang duurt de aanvraag?

Er zijn voor de aanvraag twee verschillende procedures. Zo heb je naast de reguliere procedure ook nog een uitgebreide procedure. Voor beide procedures heb ik hieronder een schema gemaakt met de stappen en de tijdsduur.

Reguliere procedure

Wat is een watervergunning?Uitgebreide procedureWat is een watervergunning?


Echter geldt voor beide procedures wel dat er een verlenging mogelijk is. Bij beide kan namelijk in de eerste acht weken eenmalig gedaan worden met een tijdsduur van zes weken.

Heb je vragen over de watergunning?

Tot slot, vind je dit artikel waardevol? Of heb je wellicht nog vragen? Laat dan een bericht achter in de reacties onder dit artikel, dan helpen wij je zo snel mogelijk verder!
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?