Bouwkundige Keuring

Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring is een visuele, onafhankelijke keuring van een bestaande woning. Met deze keuring wordt een beeld van de staat van de woning gevormd en kan er dus een schatting van de kosten worden gemaakt om het huis in goede staat te brengen.

Ook kan er overigens een schatting van de waarde van de woning worden gemaakt.

Waarom kies je voor een bouwkundige keuring?

Wanneer je een huis gaat bezichtigen kan het verstandig zijn om een vriend mee te nemen die verstand heeft van klussen. Wat is er kapot aan de woning en hoeveel gaat het kosten om dat te verbeteren?

De vraag is echter of die vriend voldoende verstand van zaken heeft. Elke bouwperiode, de periode dus wanneer het huis is neergezet, kent zijn eigen aandachtspunten en specifieke problemen. Een bouwkundige heeft de benodigde kennis in huis en let dus juist op die punten en problemen.

Een keuring laten doen door een bouwkundige is dan ook heel erg aan te bevelen bij zowel de aan- of verkoop van jouw woning. Het resultaat van die keuring is een bouwkundig rapport en dit heeft het voordeel dat de keuring voldoet aan de eisen die zijn gesteld door de Nationale Hypotheek Garantie.

Onze tip is dan ook...
Tip: Laat een bouwkundige keuring altijd door een expert of gelicenseerde instantie uitvoeren.

Waar let je op bij een bouwkundige keuring?

Hoewel het aan te raden is om de keuring te laten te doen, is het nog wel handig om te weten waar jij en dus ook de bouwkundige op moeten letten. Dit zijn namelijk punten waar je zelf nog niet zo snel aan denkt.

Als het goed is wordt ook duidelijk waarom je iemand moet inschakelen met veel ervaring in de bouw en dit echt niet zelf moet doen.

Allereerst is het belangrijk dat je bekijkt of de bewoner zelf is gaan verbouwen. Vooral hoe bijvoorbeeld elektra is afgewerkt moet goed bekeken worden. Klussers vergeten vaak dat het aanleggen van elektra een vak is en je wilt er niet pas na de aankoop van het huis achter komen dat de elektra onveilig is aangelegd.
Constructieve punten
Zeker wanneer het gaat om constructieve punten komt de kennis van de niet bouwkundige vaak te kort. Dit zijn namelijk punten die je niet direct ziet wanneer je een huis binnen gaat en die vaak nog weg gewerkt zijn ook.

Zo is het belangrijk om naar de fundering, kruipruimte en vloeren te kijken. Vragen die hier belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld: Hoelang is het geleden dat het huis gebouwd is, zijn er nog andere bijgebouwen gebouwd en is hier voor wel de juiste fundering gebruikt?
bouwkundige keuring

Voor die bijgebouwen geldt ook dat je moet kijken naar de staat van evt. schuren en garages.

Een constructeur of bouwkundige zal tijdens de keuring ook een risicobeoordeling maken van de vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien. Dit zijn in onze ogen punten die alleen door een echte vakman uitgevoerd mogen worden.

Daarnaast moet er gekeken worden naar de technische staat van dakbedekking en de dakconstructie. Ook hier geldt weer dat het belangrijk is om te kijken of dit allemaal correct is uitgevoerd.

Hier kan je dan ook kijken naar de staat van de dakpannen, het dakbeschot en goten en eventueel schoorstenen.
Visuele beoordelingen
Er zijn ook punten die je direct visueel kunt waarnemen. Kijk bijvoorbeeld naar de staat van de CV installatie, de elektrische installatie en de onderhoudsstaat van de keuken en alle overige sanitaire groepen.

Ook de staat van puien, kozijnen, ramen en deuren is belangrijk omdat dit vaak de punten zijn waar de eerste kosten ontstaan. Door een vochtmeting te doen kan je al heel snel beoordelen of er houtrot is opgetreden of dat je te maken hebt met doorslaand- en optrekkend vocht.

Tot slot is het belangrijk om alle punten mee te nemen in een kostenraming. Dit is een schatting van de noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?