Opdrachtgever

Opdrachtgever

De opdrachtgever in de bouw is de partij die een opdracht geeft of het initiatief neem voor het realiseren van een bouwplan. Het is zijn verantwoordelijkheid om tijdens het ontwerp en tijdens de bouw zelf op onder andere de veiligheid te letten. Tijdens het ontwerp gebeurt dit door te kijken naar mogelijke gevaren. Bij het bouwen let hij erop of er aan de eisen uit het Bouwbesluitwordt voldaan.

De ontwikkeling van de opdrachtgever

De rol van de opdrachtgever is door de jaren heen erg veranderd. Eerst gaf de opdrachtgever de opdracht voor het ontwerp en de bouw en hield hij zich verder niet bezig met de bouw. Tegenwoordig houdt de opdrachtgever zich steeds meer bezig met de bouw en let hij op bijvoorbeeld mogelijke gevaren.

Taken van de opdrachtgever

De opdrachtgever geeft een opdracht voor de bouw van een bepaald gebouw of een aantal gebouwen. Dit kan bijvoorbeeld een kantoorpand zijn maar ook een nieuwbouwwijk. Ze zijn verantwoordelijk voor iedereen die de bouwplaats bezoekt. Je zou kunnen zeggen dat zei de opdracht geven en hierdoor ook verantwoordelijk zijn voor degene die de opdracht uitvoeren.

Een deel van de taken van de opdrachtgever zijn:

  • Adopteren van het project
  • Vaststellen van het projectplan
  • Het project beschermen
  • Het resultaat accepteren

Eerst wordt het project geadopteerd. Dit houdt in dat uit meerdere projectideeën één idee wordt gepikt. Hij kijkt dan of er geld in tijd in gestoken mag worden en zoekt dan de projectleider. De opdrachtgever stelt vervolgens het projectplan op.

Hierin staat wat er tijdens de bouw van het project moet gebeuren. Hierna is hij ook verantwoordelijk voor de bescherming van het project. Hij moet er dus op toe zien dat alles goed en veilig verloopt als het project eenmaal op gang is.

Ook is hij verantwoordelijk voor het oplossen van conflicten tussen twee partijen. Aan het eind van het project zal de opdrachtgever het resultaat accepteren of afwijzen, hij heeft dus de laatste mening over het eind product.

In welke fasen is de opdrachtgever actief

De opdrachtgever is vooral actief in de eerste fasen van het project, we hebben het hier dus over de fasen na het adopteren van het project. De eerste fase heet de initiatieffase. In deze fase worden beslissingen over veiligheid en gezondheid genomen tijdens de realisatie, het gebruik, het onderhoud en de sloop.

Ook worden de wensen van de opdrachtgever onderzocht, waarna hij de opdracht geeft voor het ontwerpen. De opdrachtgever is ook in de ontwerpfase actief. Dit is dus de fase na de initiatieffase.

Hij moet er op toe zien dat er tijdens het ontwerp aan zijn wensen wordt voldaan. Ook moet het ontwerp aan de eisen voldoen die in de wet zijn gesteld. Dit wordt vastgelegd in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) en het dossier.

V&G-plan en het dossier

In het V&G-plan staat beschreven door de opdrachtgever hoe hij tijdens de bouw en daarna de gevaren voor veiligheid en gezondheid beheerst. Het plan moet voortdurend worden bijgewerkt, bijvoorbeeld wanneer het ontwerp verandert. In het plan worden niet alleen de gevaren beschreven, ook staat er in welke maatregelen deze gevaren wegnemen.

Hiervoor wordt dan weer beschreven welke partijen deze maatregelen nemen en onderhouden. Het plan is dus geen eindproduct, maar ondersteunt eigenlijk het beheer van het project. Het is ook wettelijk verplicht om een V&G-plan op te stellen.

Het dossier wordt net als het V&G-plan voortdurend bijgewerkt. Het bouwbesluit verplicht om een dossier op te stellen. Het dient eigenlijk als handleiding van het bouwwerk. Er staan alle gegevens in die belangrijk zijn voor de beheersing van veiligheid en gezondheid. Het doel is om aan te tonen waar de gevaren in het bouwwerk zich bevinden. Ook worden voorzieningen beschreven om deze gevaren weg te nemen.

Heb je nog vragen?

Vind je dit artikel waardevol? Of heb je nog vragen? Laat dan een bericht achter in onze berichtenbox.
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?