Hoeveel m2 mag ik bouwen zonder vergunning?

Hoeveel m2 mag ik bouwen zonder vergunning?

Hoeveel m2 jij mag bouwen zonder vergunning hangt af van de omvang van jouw tuin. Bij een tuin kleiner dan 100m2 mag je bijvoorbeeld 50% van die tuin bebouwen zonder vergunning. Voor tuinen groter dan 100m2 gelden andere regels. Via de tabel hieronder kun je precies uitrekenen hoeveel jij mag bouwen zonder vergunning:

Via de onderstaande tabel kun je exact berekenen hoeveel jij mag bouwen zonder vergunning.

Is het bebouwingsgebied:

Dan mag je bebouwen:

Plus:
Kleiner of gelijk aan 100m2De helft van dat gebied-
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m250m220% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m290m210% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2

Een veelvoorkomende vraag van mensen die deze tabel zien is: Wat is het bebouwingsgebied?

Het bebouwingsgebied is jouw gehele perceel minus de grond onder het hoofdgebouw. Vergunningsvrije aanbouwen of bergingen trek je niet af van het bebouwingsgebied.

Om er voor te zorgen dat jij heel makkelijk kunt bepalen hoeveel m2 jij mag bouwen zonder vergunning hebben wij onderstaande tool voor je gemaakt.

In deze tool vul je in hoe groot jouw bebouwingsgebied is, hierin trek je het al bebouwde gebied af. Als je dat hebt gedaan weet je hoeveel je nog vergunningsvrij mag bouwen.


Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om vergunningsvrij te mogen bouwen

Je mag helaas niet zomaar alles in jouw tuin bouwen zonder vergunning. Daar zijn meerdere voorwaarden aan gebonden. Die voorwaarden heb ik hieronder voor je op een rijtje gezet.

  • Je mag niet vergunningsvrij bouwen:
  • Op het voorerf
  • Binnen 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied
  • Bij een Rijksmonument
  • Bij een beschermd dorps- of stadsgezicht
  • Bij natuurgebieden of weilanden
  • Bij recreatiewoningen
  • Als het bouwwerk hoger wordt dan 5.0 meter
  • Als je niet voldoet aan de regels rondom toegestaan gebruik

Vergunningsvrij bouwen betekent trouwens niet dat je regelvrij mag bouwen. In het Bouwbesluit (artikel 2.1 en 2.2) staat namelijk nog steeds dat je moet voldoen aan onder andere de veiligheidsnormen.

Stel je bouwt een vergunningsvrij aanbouw of een berging, dan moet je altijd bouwtekeningen en constructieberekeningen laten maken om te voldoen aan deze regelgeving.

Dat is iets wat veel mensen helaas vergeten. Dit is met name vervelend als de woning ooit wordt verkocht. Bij de verkoop moet je dan kunnen aantonen dat je voldoet aan die veiligheidsnormen. Zonder tekeningen wordt dat vrij moeilijk.

In die gevallen zul je de constructie zichtbaar moeten maken om alsnog aan te tonen dat je voldoet aan de veiligheidsnormen. Je zult dan minimaal het stucwerk moeten verwijderen en met een beetje pech ook de vloer open moeten gooien.

Dit levert vaak een hoop stress en onnodige kosten achteraf op.

Damkalis
Door

Damkalis

op 17 Jul 2024

Hoe veel meter mag je uit bouwen in jou voortuin

Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?