Omgevingsloket

Wat is het Omgevingsloket?

Het omgevingsloket is in het leven geroepen met de invoering van de Wabo wet. Het dient als het centrale loket voor de aanvraag van een vergunning en met name de omgevingsvergunning.

De functie van het omgevingsloket

Met de invoering van de Wabo wet moest het aanvragen van de omgevingsvergunning makkelijker worden. Deze aanvraag kan nu bij het Omgevingsloket in je eigen gemeente of bij het Omgevingsloket online. Het Omgevingsloket online dient voor het digitaal indienen van de vergunning.

Voor mensen die minder makkelijk toegang hebben tot het internet, of mensen die het fysieke indienen makkelijker vinden, is het Omgevingsloket aanwezig bij de gemeente.

Wat kan je op het Omgevingsloket online doen?

Het Omgevingsloket maakt de aanvragen van vergunningen makkelijker door:
  • Alles in één keer online te regelen
  • De vergunning- en meldingplicht checken
  • De status van aanvragen volgen
Het alles in één keer regelen is een voordeel omdat mensen niet langer naar meerde punten moeten gaan om een vergunningsaanvraag te regelen. Een ander voordeel is de vergunningsplicht checken. Hiervoor hebben wij een blog geschreven, omdat wij ook de vraag kregen wat je vergunningsvrij mag bouwen.

Als laatste kan je de status van de aanvraag blijven volgen, waardoor je makkelijk kunt zien wanneer de aanvraag is afgehandeld. De twee vergunningen die je aan kunt vragen zijn de omgevingsvergunning en watervergunning.

De vier stappen van het Omgevingsloket

Hieronder vertel ik meer over de 4 stappen die je kunt zitten in het Omgevingsloket.

De vergunningcheck

Je controleert in deze stap zelf of u melding- of vergunningplichtig bent. Je doet dit door jouw eigen locatie en je werkzaamheden in te vullen. Er zijn hierna meerdere mogelijkheden. Je bent vergunningsplichtig en moet dus een vergunning aanvragen, je bent meldingsplichtig en je moet alleen een melding van jouw werkzaamheden maken of je bent niet melding- of vergunningplichtig en hoeft verder niets te doen.

Als je nu niet melding- of vergunningplichtig bent, moet je wel kijken of er geen andere voorschriften of regels voor jou gelden. Dit is soms namelijk wel het geval en kan nare gevolgen hebben wanneer je dit niet weet.

De aanvraag/melding

Na de vergunningcheck weet je of je door moet gaan met de vergunningsaanvraag. Als dit zo is ga je door naar de melding of aanvraag. Je geeft nu alle informatie af waarna het bevoegd gezag bepaald of je een omgevingsvergunning en/of watervergunning krijgt. De gegevens die je in moet vullen zijn:
  • Aanvraaggegevens
  • Gegevens aanvrager
  • Gegevens gemachtigde
  • Specificatie werkzaamheden
  • Bijlagen
  • Gegevens locatie
Als je al deze gegevens hebt verstuurt staat de aanvraag in de status Concept.

Behandelprocedure

Tijdens de behandelprocedure beoordeelt het bevoegd gezag jouw ingediende aanvraag. Wanneer deze aanvraag bestaat uit een omgevingsvergunning EN een watervergunning, hebben deze vaak een apart behandelend bevoegd gezag.

Er is voor jou verder niks te doen, je moet alleen iets doen wanneer het bevoegd gezag hierom vraagt. Er zijn twee procedures die wij hieronder hebben afgebeeld in een schema:

Reguliere procedure

Wat is het Omgevingsloket?


Uitgebreide procedure

Wat is het Omgevingsloket?

De termijnen van de twee procedures verschillen heel erg. Bij eenvoudige aanvragen duur de procedure maximaal acht weken. Bovendien kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn ook nog met zes weken te verlengen.

Een complexere aanvraag kan langer duren door een uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden. Ook hierbij kan het bevoegd gezag binnen acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Meldingen

Wanneer je een melding indient in plaats van een aanvraag, wordt deze naar het betreffende bevoegd gezag gestuurd. Deze melding krijgt dan de status gemeld.

Daarnaast kan het bevoegd gezag nog bepaalde eisen stellen en hij kan na afronding van de werkzaamheden controleren of jij je aan deze eisen hebt gehouden.

Beschikking

Tot slot is de laatste stap in de aanvraag de beschikking. De status van de aanvraag zal veranderen van In behandeling naar Beschikking. Je ontvangt nu de beschikking over jouw aanvraag.

De aanvraag kan dan in deze status blijven wanneer er nog bijlagen moeten worden toegevoegd. Wanneer er uiteindelijk aan alle voorwaarden is voldaan is de aanvraag compleet en komt deze in de status OLO dossier gesloten.

Tot slot

Heb je nog vragen over het omgevingsloket of de omgevingsvergunning? Of vind je ons artikel waardevol? Laat dan een bericht achter in onze berichtenbox.
E de Bresser
Door

E de Bresser

op 03 Jul 2020

overburen hebben de carport dicht gemaakt en deze in een schutting doorlaten lopen. zodat wij tegen een 2,5 en 3 meter hoge houten want kijken.

Kahmann
Door

Kahmann

op 16 Jul 2020

Als dat op voldoende afstand van jullie woning is gedaan zou dat, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, toegestaan moeten zijn. Dit kun je zelf ook controleren op watmagikbouwen.nl

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 06 Jul 2020

Goedemorgen, dat is ontzettend vervelend. Als buren ben je beschermd via het Burenrecht. Jouw buren hadden dit daarom met jou moeten bespreken. Indien je niet akkoord bent zou ik contact opnemen met een juridisch adviseur om te kijken wat de beste mogelijkheden zijn.

Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?