Hoe groot mag een tuinhuis zijn zonder vergunning?

Hoe groot mag een tuinhuis zijn zonder vergunning?

De omvang van een tuinhuis zonder vergunning is afhankelijk van de grootte van jouw tuin. In een tuin (kleiner dan 100m2) mag je 50% zonder vergunning bebouwen. Hoe groter jouw tuin, hoe kleiner percentage je extra mag bebouwen.
Let op (!). De regels rondom bouwen zonder vergunning zijn in heel Nederland hetzelfde. Ook bij vergunningsvrije verbouwingen moet je voldoen aan het Bouwbesluit. Je hebt dus altijd een bouwtekening en constructieberekening nodig.
In deze blog vertel ik meer over de regels rondom het bouwen van een tuinhuis. Zo weet je straks precies hoe groot jouw tuinhuis mag zijn zonder vergunning.

Regelgeving: Hoe groot mag een tuinhuis zijn zonder vergunning?

De overheid heeft bepaald welk percentage jij van jouw tuin zonder vergunning mag bebouwen. Dat percentage is zoals ik eerder zei afhankelijk van de omvang van jouw perceel. Hieronder laat ik zien wat de relatie is tussen jouw tuin en hoeveel je mag bebouwen.
Is jouw perceel kleiner dan 100m2?
Dan mag jouw tuinhuisniet groter dan 50% van jouw tuin zijn.

Is jouw perceel groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m2?
Dan mag je 20% bebouwen (van het deel dan groter is dan 100m2 en kleiner of gelijk is aan 300m2). Hieraan mag je 50m2 toevoegen.

Is jouw perceel groter dan 300m2?
Dan mag je 10% van het deel dat groter is dan 300m2 bebouwen. Hieraan mag je 90m2 toevoegen.
Het maximum dat je vergunningsvrij mag uitbouwen is trouwens 150m2. Het valt je waarschijnlijk op dat deze regels voor een tuinhuis minder relevant zijn. Er zijn maar weinig mensen die een tuinhuis willen bouwen die groter is dan 50m2.

Dat laat gelijk zien dat een tuinhuis in veel gevallen gebouwd mag worden zonder vergunning.

Bereken zelf hoe groot jouw tuinhuis mag zijn zonder vergunning.

Om je te helpen bepalen hoe groot jouw tuinhuis mag zijn hebben wij de regels omgezet in een simpele rekentool. We hebben trouwens een voorbeeld genomen van een tuin van 125m2. In zo'n tuin mag je een tuinhuis bouwen van 55m2.


Hoe hoog mag een tuinhuis zijn zonder vergunning?

Er zijn niet alleen regels gemaakt rondom de omvang van jouw tuinhuis. Er is ook vastgelegd hoe hoog jouw tuinhuis mag zijn. Daarover ga ik je nu meer vertellen.

De hoogte van een tuinhuis die binnen 4 meter van het hoofdgebouw staat mag niet hoger worden dan 30 centimeter boven de grens met de eerste verdieping. Staat jouw tuinhuis verder weg dan 4 meter van het hoofdgebouw? Dan mag het tuinhuisje altijd 3 meter hoog zijn. Hoger mag ook, maar dat is afhankelijk van de afstand van het tuinhuisje tot de tuin van jouw buren. Daarover meer hieronder.

De hoogte van een tuinhuis ten opzichte van de tuin van jouw buren
De maximale hoogte van een tuinhuis wordt begrenst door een formule. Hiermee wil de overheid voorkomen dat jouw buren te veel hinder ondervinden van jouw tuinhuis. De formule die is opgesteld luidt als volgt:
(de afstand tot de perceelgrens (m) x 0,47) + 3
Hiermee bereken je hoeveel je hoger mag bouwen dan 3 meter. De maximale hoogte van een tuinhuis blijft trouwens 5 meter.

Stel bijvoorbeeld dan de afstand tot de perceelgrens 2 meter is, dan mag er nog 2 x 0,47 = 0,94 meter boven de 3 meter gebouwd worden. In totaal mag het tuinhuisje dan 3,94 meter hoog zijn.

 Via de rekentool hieronder kun je precies berekenen hoe hoog jouw tuinhuis mag zijn zonder vergunning:


Vragen over de omvang van jouw tuinhuis zonder vergunning?

Ik hoop dat het nu duidelijk is hoe groot jouw tuinhuis zonder vergunning mag zijn.

Heb je hier nog vragen over? Laat dan een bericht achter in de berichtenbox. Ik of mijn collega's komen dan zo snel mogelijk bij je terug!
Mario Huijbregts
Door

Mario Huijbregts

op 24 May 2021

goede dag weet toevallig iemand die weet hoe hoog een bronzen beeld in een achtertuin mag zijn , ik wil misschien een bronzen beeld aanschaffen dat 3.85m hoog is en komt op een consol te staan van 0.40 cm hoogte, dus totale hoogte ongeveer 4.30 cm hoog alvast bedankt voor u reaktie

Remco
Door

Remco

op 30 Jun 2021

Goede dag. Kunt u mij adviseren of ik een tuinhuis mag plaatsen achter in de achtertuin, op ca. 15 cm afstanden van de schuttingen van de buren links en rechts, waarbij de achterwand van het tuinhuis op de erfscheiding naar achterpad komt. Het is dus 6m x 3,5m, totale oppervlak 21 m2. Zou dit in strijd met de regelgeving zijn?

Roberto
Door

Roberto

op 15 Sep 2021

Aanvulling op de hoogte, dit is vanaf de nok van het tuinhuisje.

Marcel vd zanden
Door

Marcel vd zanden

op 26 Nov 2021

Hoe groot mag je tuinhuis zijn ,als je in het buiten gebied woont , en het buitengebied valt binnen de agrarische sector. En moet dit daardoor alsnog met een vergunning ?

sandra huisman
Door

sandra huisman

op 14 Mar 2023

mag een tuinhuis ook 3 meter hoog zijn als het een erfgrens is?

Annabel
Door

Annabel

op 03 Apr 2023

De buren willen een tuinhuis plaatsen. Deze grenst direct aan mijn tuin. Hoe hoog mag het tuinhuis worden?

Familie van Nuyssenborgh
Door

Familie van Nuyssenborgh

op 17 Aug 2023

Mag je een tuinhuis langs de onderkant van de dijk bouwen?

JP
Door

JP

op 22 Nov 2023

Onze buurman heeft een handhavingsverzoek gedaan omdat hij het niet eens is met de hoogte van ons tuinhuis (hoogste punt 3 meter). Vorig jaar bij advies gemeente was deze vergunningvrij. Zijn erf ligt 50 cm lager waardoor hij tegen is. Kan dit?

RdH
Door

RdH

op 11 Mar 2024

Wat als het tuinhuis niet centraal in de tuin geplaatst wordt: ofwel, er zijn twee erfgrenzen > een is 2.20 en de ander is 3.45. Welke erfgrens hou je dan aan?

John
Door

John

op 06 Apr 2024

Wat is de minimale afstand van een tuinhuis tot de erfgrens van de buren?

Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?