Hoe hoog mag een schuur zijn zonder vergunning?

Hoe hoog mag een schuur zijn zonder vergunning?

De hoogte van een schuur mag binnen 4 meter van het hoofdgebouw niet hoger worden dan 30 cm boven de grens met de eerste verdieping. Buiten deze 4 meter  mag de schuur altijd 3 meter hoog zijn en gelden specifieke regels wanneer je nog hoger wil bouwen.

Welke regels zijn dat dan?

De algemene regel is dat bijgebouwen buiten de 4 meter hoger mogen zijn dan 3 meter mits zij dus aan specifieke regels voldoen. Deze regels hebben te maken met de dakvorm en de bouwhoogte ten opzichte van het erf van de buren.

Het is vooral belangrijk om dit laatste punt in acht te nemen omdat een conflict met de buren nooit prettig is. De regel heeft echter niet alleen te maken met het rekening houden met de buren, hij valt namelijk samen met de regel van de dakvorm. De regel is gelukkig onder te verdelen in stappen.

Ik zal daarom proberen om de regel stapsgewijs uit te leggen. Dan hoop ik dat de regel je helemaal duidelijk is aan het eind van dit artikel. Het is ten eerste verplicht dat het dak ten minste twee schuine dakvlakken heeft. Daarnaast mag de dakvoet (het laagste punt van het schuine dak) niet boven de 3 meter uit komen.

Dit is de eerdergenoemde grens waar een schuur met een plat dak aan moet voldoen. Ten tweede moeten de dakvlakken ook nog aan een bepaalde hellingshoek voldoen. Deze hoek mag namelijk niet groter zijn dan 55 graden. Tot slot is de definitieve maximale hoogte 5 meter.

Maar… Zeker niet elke schuur mag 5 meter hoog worden! Hier komt de regel met de buren om de hoek kijken…

De hoogte ten opzichte van het erf van de buren

De maximale hoogte wordt begrensd door een andere formule. De hoogte hangt namelijk ook af van de afstand van de nok tot de perceelgrens tussen jou en je buren. Hiermee voorkomt de gemeente dat er ongewenst een schuur wordt gebouwd die buren kan hinderen.

De formule die is opgesteld luidt als volgt: (de afstand tot de perceelgrens (m) x 0,47) + 3. Ik zal hem even voor je uitleggen. Het belangrijkste begrip in de formule is de +3. Dit is de hoogte van de dakvoet die ik eerder in dit artikel heb genoemd. Je berekent met de formule dus in principe hoeveel er extra op die 3 meter gebouwd mag worden.

Dat extra gedeelte is (de afstand tot de perceelgrens (m) x 0,47). Stel bijvoorbeeld dan de afstand tot de perceelgrens 4 meter is, dan mag er nog 4 x 0,47 = 1,88 meter boven de 3 meter gebouwd worden. In totaal mag de schuur dan 4,88 meter hoog zijn.

Let wel op! De maximale hoogte voor de schuur van 5 meter geldt nog steeds. Dus ook al is de afstand tot de perceelgrens 10 meter. Dan mag er niet nog 4,70 meter boven de 3 meter gebouwd worden. Hieronder vind je een rekenmodule, waarmee je de hoogte van jouw schuur zelf kunt berekenen.Let tot slot goed op de andere regels omtrent vergunningsvrij bouwen

Helaas is de hoogte van de schuur niet de enige regel waar je rekening mee moet houden als het gaat om een schuur bouwen zonder vergunning.

Het is daarom slim dat je goed na leest wat de andere regels zijn! Deze regels lees je uitgebreid in deze blog.

Fam. de Jong
Door

Fam. de Jong

op 19 Sep 2020

Onze buren hebben een schuur met puntdak met een totale hoogte van bijna 4 meter dwars op de erfgrens gebouwd. Ons vrije uitzicht is nu weg want we kijken tegen dit puntdak aan. De afstand van onze achtergevel tot deze schuur is ongeveer 5 meter, is dit toegestaan?

Patrick van Hilst
Door

Patrick van Hilst

op 30 Oct 2020

Mijn excuses voor mijn late reactie. Dat mag inderdaad. Je mag altijd bezwaar aantekenen op basis van deze gronden, maar de kans dat je die krijgt is vrij klein.

Nicole
Door

Nicole

op 16 Apr 2021

En als het gebouw op 2 meter van ons tuinhek en 1 meter van ons grond, recht van overpad naaste buren, wordt gebouwd?

Annemieke de gruijl
Door

Annemieke de gruijl

op 25 May 2021

Onze buren ook.wij hebben.ook geen.uitzicht meer vindt dat jammer en hij heeft het niet overlegt hoe hoog die werda

Fam. Stuijt
Door

Fam. Stuijt

op 07 Jan 2021

ik heb een vraag over de regels van bouwen binnen 4 meter van het hoofdgebouw en buiten de 4 meter van het hoofdgebouw. Als mijn buren een bouwwerk willen plaatsen wat dan binnen en buiten de 4 meter valt, welke regel is dan leidend? ik ga er vanuit, gezien het een aaneengesloten bouwwerk is, dat de regel dat er niet boven de 30cm van de eerste verdiepingsvloer komt. Daarnaast; in hoeverre mag een bestemmingsplan (over bovenstaande regel wordt daar niets over gezegd) afwijken van de algemene regels omtrent bouwen? in mijn bestemmingsplan staat niet hoger dan 5 meter, maar hier wordt dan niet rekening gehouden met de eventuele regels binnen en buiten de 4 meter. Ik hoor het graag!

Alfred Mennega
Door

Alfred Mennega

op 05 May 2021

Hallo,Wij werken een schuur metselen met spouwmuur die 6 metrum hoog word.Weer metselen op 5,5 meter van ons huis af en 50 cm van de grens met de buren.Moeten we een vergunning aanvragen??

Daniel
Door

Daniel

op 10 Oct 2021

Onze tuin loopt naar achter af en scheelt over 15 meter zo 20 tot 30 cm. Nu wil ik een nieuwe schuur met maximale hoogte bouwen van 3 meter plus nog de formule x0,47 voor een schilddak. Nu vraag ik mij af vanaf waar moet ik die drie meter meten? Vanaf daar waar de schuur komt of gemeten vanaf maaiveld van de achtergevel?

Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?