burenrecht

Burenrecht

Het burenrecht is ingesteld om buren de kans te geven tegen een verkregen omgevingsvergunning in te gaan. In het Burgerlijk Wetboek staat aan de hand van technische passages en regels uitgelegd of de hinder die je als buren kunt ervaren gegrond is.

Niet geheel verrassend is het burenrecht dan ook het recht van buren op tegenspraak in een verbouwing.

De hinder die je als buren kunt ervaren zijn bijvoorbeeld een aanbouw die zonlicht in de tuin blokkeert.

Hoewel het voor buren een fijn idee is dat zij juridisch in het gelijk gesteld kunnen worden, is het inschakelen van het burenrecht nooit leuk. Er is altijd een partij de dupe van de afloop en de band tussen de buren zal niet verbeteren.

In dit artikel zal ik je daarom uitleggen wanneer het burenrecht gebruikt kan worden, maar ook hoe je voorkomt dat het burenrecht ingeschakeld wordt.

Waar is het burenrecht te vinden?

Het burenrecht is onderdeel van het Burgerlijk wetboek Boek 5. Hierin staan van artikel 37 tot 59 regels opgesteld over aangrenzende erven. Deze regels lopen uiteen van dreigende instorting tot leiding voor water, gas of elektriciteit.

Om alle 22 artikelen door te nemen raad ik je aan om de website van de overheid te bekijken. Door op deze link te klikken begin je bij artikel 37.

Hieronder zal ik kort de categorieën toelichten zodat je een idee hebt van de inhoud van het wetboek.
 • Hinder (artikel 37): Hinder kan voorkomen in de vorm het verspreiden van trillingen, stank, rook of gassen, of het ontnemen van licht of lucht.
 • Gebruik van water (artikel 38-40): Hinder door onwettig gebruik van aangrenzend openbaar water.
 • Beplanting (artikel 42-45): Voorbeeld. Hinder door het planten van bomen, heggen, of het verwijderen van wortels zonder toestemming.
 • Grensbepaling (artikel 46-49): Voorbeeld. Onzekerheid over de loop van een grens of het overschrijden van de grens.
 • Balkons en vensters (artikel 50-51): Voorbeeld. Het is niet toegestaan zonder toestemming binnen twee meter van de grenslijn van het erf vensters of muuropeningen, dan wel balkons, te plaatsen met uitzicht op een ander erf.
 • Afloop van water (artikel 52-53): Voorbeeld. Water mag niet op andermans erf aflopen.
 • Grensoverschrijdende bouwwerken (artikel 54): Voorbeeld. Een gebouw of werk ten dele op, boven of onder het erf van een ander.
 • Instortingsgevaar (artikel 55): Dreigende instorting van een gebouw of werk op een naburig erf.
 • Gebruik van andermans onroerende zaak (artikel 56): Toestemming voor tijdelijk gebruik van andermans onroerende zaak.
 • Noodweg over aangrenzend erf (artikel 57): Voorbeeld. De eigenaar van een erf dat geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater, kan van de eigenaars van de naburige erven te allen tijde aanwijzing van een noodweg ten dienste van zijn erf vorderen tegen vooraf te betalen of te verzekeren vergoeding van de schade welke hun door die noodweg wordt veroorzaakt.
 • Leidingen (artikel 58): Eigenaar van een erf stelt zijn erf tegen betaling of verzekerde schadevergoeding ter beschikking om leidingen aan te leggen.
 • Grens onder niet bevaarbaar stromen water (artikel 59): Voorbeeld. Eigenaren van een erf gelegen aan het water moeten de kant van het water, sloot, gracht of watergang onderhouden.

Wanneer kan het burenrecht gebruikt worden?

Over het algemeen kan het burenrecht altijd ingeschakeld worden wanneer je hinder ondervindt door één van de in het vorige hoofdstuk genoemd punten.

Dit zorgt ervoor dat geschillen tussen buren altijd opgelost kunnen worden.

Voor een verkregen omgevingsvergunning geldt dit overigens niet. Het burenrecht kan namelijk worden ingeschakeld wanneer de verbouwende partij een vergunning heeft goedgekeurd gekregen van de gemeente.

Echter hebben buren vanaf het moment dat de vergunning verkregen is maar 6 weken om hier tegen in te gaan. Wanneer je dit doet is de gemeente verplicht om de vergunning te heroverwegen.

Overigens is voor veel verbouwingen geen vergunning nodig. Zo zijn een aanbouw of dakkapel vaak niet vergunningsplichtig.

Hoe voorkom je dat het burenrecht wordt ingeschakeld?

Hoewel deze titel wellicht misleidend is, klopt het deels wel. Je kan natuurlijk niet altijd volledig voorkomen dat buren het burenrecht inschakelen. Toch kan je er wel voor zorgen dat de kans hierop zeer beperkt wordt.

De oplossing is namelijk erg simpel: Ga voordat je beslissingen neemt met jouw buren in gesprek en bespreek de plannen die je hebt. Wanneer de buren toestemming geven voor jouw plannen, zullen zij het burenrecht niet meer inschakelen.

Zoals je in het eerste hoofdstuk wel hebt gelezen gelden veel zaken alleen wanneer er geen toestemming van de eigenaren van een aangrenzend erf is. Zorg er daarom voor dat toestemming altijd schriftelijk is vastgelegd.

Zo voorkom je veel gedoe achteraf en maak je het voor beide partijen makkelijker.

Ook is de kans dat buren instemmen met de plannen een stuk groter wanneer je de moeite neemt om de plannen te bespreken. Wanneer ze ineens van een uitbouw horen die geplaatst gaat worden, zullen ze hier waarschijnlijk sneller tegen ingaan.

Ik hoop dat het burenrecht nu helemaal duidelijk is!

Als het goed is weet je nu alles over het burenrecht of weet je in ieder geval waar je de specifieke informatie per artikel kunt vinden.

Is dit niet het geval? Heb je misschien nog wat meer vragen over het inschakelen van het recht of wil je meer uitleg over artikelen?
Laat dan even een berichtje achter in onze berichtenbox! Dan helpen wij je zo snel mogelijk verder.

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?