Fundering

Fundering

Een fundering zorgt ervoor dat het gewicht van het gebouw of de constructie overgedragen kan worden op de ondergrond. De fundering is vaak onder het maaiveld gelegen en kan verschillende vormen hebben.

Welke vormen dit zijn, welke problemen je kan ondervinden met een fundering en of je zelf ook een fundering kan maken lees je in dit artikel!

Verschillende soorten funderingen

Er bestaan verschillende funderingen waarop een gebouw geplaatst kan worden. Deze zijn meestal onder het maaiveld gelegen. Het maaiveld is het grensvlak tussen de ondergrond en de lucht. Het maaiveld kan dus in hoogte variëren en kan in Nederland boven of onder N.A.P. liggen.

De verschillende soorten funderingen die gebruikt kunnen worden zijn:
  • Fundering op staal
  • Fundering op palen, ook wel paalfundering genoemd
  • De algemene funderingsplaat, ook wel zwevende vloerplaat genoemd
  • Puttenfundering
  • Poerenfundering, ook wel pijlerfundering genoemd
  • Caissonfundering
Verreweg de meest gebruikte funderingen zijn de fundering op palen en de fundering op staal. Deze twee vormen zal ik nog even kort toelichten.

Maar voor ik dit ga doen is het belangrijk om te weten hoe de keuze tussen de twee soorten wordt gemaakt. Hiervoor moeten we kijken naar hoe een fundering precies werkt.

Dit is gelukkig niet heel lastig. Wat je moet weten is dat een fundering altijd in een dragende grondlaag geplaatst moet worden. In Nederland zijn dit vooral zandlagen die in Oost-Nederland dicht tegen het grondoppervlak aan terwijl juist in het westen de zandlaaf veel dieper in de grond ligt.

Mede hierdoor kan er een keuze gemaakt worden tussen de funderingen.

Fundering op staal

De fundering op staal wordt direct onder het grondoppervlak geplaatst. Goede voorbeelden zijn de plaatfundering of strookfundering.

In beide gevallen bestaat de fundering uit gewapende massief betonnen platen of stroken.

Het voordeel van de fundering op staal is dat deze makkelijk te plaatsen is. Je graaft een gedeelte grond uit tot de zandlaag en vult deze op met een sterk dragende laag. Vervolgens plaats je de fundering in het gat en creëer je stabiliteit.

Een grappig feit is dat de fundering ook wel fundering op staal genoemd wordt. Dit terwijl het materiaal staal niet in de fundering wordt gebruikt, buiten de bewapening in het beton. De term komt namelijk uit het Oudgermaans. De term 'stal' betekende toen namelijk stand of vaste plaats.

Een nadeel van de fundering op staal is de massieve vorm. Hierdoor zal het verzakken van één kant van de fundering doorwerken op de rest van de constructie.

Een veel sterkere fundering is de...

Fundering op palen

Deze fundering, ook wel paalfundering genoemd, wordt gebruikt wanneer de zandlagen dieper in de grond liggen.

Je kan je voorstellen dat de palen veel dieper de grond in kunnen dan bijvoorbeeld een plaatfundering en dat die diepere zandlagen dus gebruikt kunnen worden.

De heipalen zullen er voor zorgen dat het gewicht wordt weggeleid van de bovenliggende constructie naar de dieper gelegen zandlagen.

Met mijn eerdere uitleg kan je je voorstellen dat een fundering op staal meer gebruikt wordt in het oosten van Nederland, terwijl deze fundering op palen meer gebruikt wordt in het westen.

Overigens is dit niet altijd het geval. In het oosten wordt de fundering op palen namelijk toch vaker toegepast omdat deze veel meer stabiliteit biedt aan een constructie. Hierdoor is deze veiliger en zullen er minder verzakkingen ontstaan.

Wil je nou meer weten over de fundering op palen, kijk dan eens hier. Over de fundering op staal kan je hier meer lezen.


Problemen met de fundering

Er kunnen natuurlijk ook problemen ontstaan, vooral wanneer we spreken van een zware constructie. De meeste problemen ontstaan door een te lage grondwaterstand, verdroging of grondwateronttrekking. Een veel voorkomend probleem met houten palen is paalrot. Het hout zal namelijk rotten zodra het in aanraking komt met zuurstof en zal dan zijn draagkracht verliezen.

Funderingen op staal kunnen uiteraard niet rotten, maar wel verzakken. Ook dit kan grote schade veroorzaken. Het kan ook voorkomen dat de fundering verkeerd ontworpen wordt. Het is daarom belangrijk dat je eerst onderzoek doet naar een betrouwbaar bedrijf. Je kunt het werk natuurlijk ook niet uit handen geven en zelf het werk doen.

Wij raden je echter wel aan dat je dit niet doet wanneer je hier ook maar een beetje over twijfelt. Het leggen van funderingen vergt namelijk veel kennis en ervaring. Ook is het belang ervan zo groot, het hele huis rust er immers op, dat je het risico beter niet kunt lopen.

Je zal het misschien niet zeggen, vanwege de sterke huizen in Nederland, maar eigenlijk heeft Nederland vaak niet een erg draagkrachtige ondergrond. Dit komt door de aanwezigheid van veen en klei. Hierdoor verschillen de funderingen van gebouwen in Nederland met die in andere landen die een meer draagkrachtige zand- of rotsondergrond hebben.

Hoe worden funderingen berekend?

De funderingen moeten volgens het Nederlandse Bouwbesluit 2012 worden berekend. Hiermee moet de Eurocodes in acht worden genomen. Wij raden je ook aan om de berekening te laten maken door een bevoegd constructeur.

Het maken van de berekening is noodzakelijk omdat het een verplicht onderdeel is van het funderingsplan. Dit plan moet ingediend worden om een omgevingsvergunning te krijgen. Je krijgt zonder de berekening dus geen toestemming voor je verbouwing.

Wil je nou nog meer weten waarom je de berekening moet laten maken, lees dan onze blog op constructieshop.nl en krijg nog meer informatie over wat je nodig hebt voor de funderingsberekening en hoeveel zo'n berekening kost.

Heb je nog vragen over funderingen? Laat dan even een berichtje achter onder dit artikel. Wij zullen al jouw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.
Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 16 Sep 2019

Hi Arjan, dat kan ik niet zomaar zeggen. Je kunt de originele bouwtekeningen van de fundering en huidige foto's even naar mij opsturen. Dan kijk ik er even naar ;)

mie moe
Door

mie moe

op 24 Oct 2022

van wat is fundering gemaakt?

AJ te M
Door

AJ te M

op 26 Apr 2023

Huis ca. 1934 gebouwd op een zandgrondstrook tussen klei & veen, Midden-Groningen. Bodemdaling (gaswinning, etc) op verschillende plekken van perceel. Woning heeft scheuren door aardbevingen & bodemdaling. Heeft het zin om fundering te versterken?

Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?