Page content

Fundering

Fundering

Een fundering zorgt ervoor dat het gewicht van het gebouw of de constructie overgedragen kan worden op de ondergrond. De fundering is vaak onder het maaiveld gelegen en kan verschillende vormen hebben. Welke vormen dit zijn, welke problemen je kan ondervinden met een fundering en of je zelf ook een fundering kan maken lees je in dit artikel!

Soorten funderingen

Er bestaan verschillende funderingen waarop een gebouw geplaatst kan worden. Deze zijn meestal onder het maaiveld gelegen. Het maaiveld is het grensvlak tussen de ondergrond en de lucht. Het maaiveld kan dus in hoogte variëren en kan in Nederland boven of onder N.A.P. liggen. De verschillende soorten funderingen die gebruikt kunnen worden zijn:

 • Rechtstreekse fundering, ook wel fundering op staal genoemd
 • Fundering op palen, ook wel paalfundering genoemd
 • De algemene funderingsplaat, ook wel zwevende vloerplaat genoemd
 • Puttenfundering
 • Poerenfundering, ook wel pijlerfundering genoemd
 • Caissonfundering

Rechtstreekse fundering

Dit is de meest gebruikte methode en ook het geen waar de meeste mensen aan denken wanneer zij het hebben over een fundering. Hij wordt vooral gebruikt wanneer een constructie of gebouw licht is. Ook moet de bodem voldoende draagkrachtig zijn. De fundering bestaat vaak uit een met gewapend beton gevulde sleuf, waarop de rest van de te dragen constructie rust. De ondergrond houdt de fundering op zijn plaats.

Een grappig feit is dat de fundering ook wel fundering op staal genoemd wordt. Dit terwijl het materiaal staal niet in de fundering wordt gebruikt, buiten de bewapening in het beton. De term komt namelijk uit het Oudgermaans. De term ‘stal’ betekende toen namelijk stand of vaste plaats.

Fundering op palen

Deze fundering, ook wel paalfundering genoemd, wordt gebruikt wanneer de oppervlakte niet sterk genoeg is voor een rechtstreekse fundering. Hij kan dan namelijk niet op zijn plaats gehouden worden. Er moet dan dus een fundering met betonnen heipalen worden toegepast. De heipalen zullen er dan voor zorgen dat het gewicht wordt weggeleid van de bovenliggende constructie naar dieper gelegen zandlagen. Het komt vaak voor dat de draagkrachtige grond te diep zit bij moeras-, klei- of veengrond.

Algemene funderingsplaat

Ook dit wordt toegepast wanneer de draagkrachtige grond te diep zit. De constructie wordt dan gebouwd op een stijve plaat die als het ware als vlot dient. Het aanleggen van de funderingsplaat is een eenvoudige methode en daarom interessant voor doe-het-zelvers als het om bijvoorbeeld een schuur gaat. Er is verder geen ondersteuning voor de vloerplaat door fundamenten. Hij wordt rechtstreeks op de grond gestort en bestaat uit gewapend beton.

Tip (!). Wanneer er geen kelder is, moet de funderingsplaat minimaal 80cm onder het maaiveld liggen.

Puttenfundering

Dit wordt gebruikt wanneer we van een draagkrachtige grond spreken. Er worden dan funderingsputten gemaakt, vandaar de naam, die worden gevuld met beton. Dit beton wordt van wapening voorzien. Op de putten worden vervolgens gewapende betonnen balken geplaatst. Zij geven de belasting van de muren door naar de putten. Voor deze manier van funderen is er weinig graafwerk nodig.

Poerenfundering

Deze manier van funderen, ook wel pijlerfundering genoemd, bestaat uit meerdere gewapend betonnen blokken, dit worden de poeren genoemd. Deze methode wordt gebruikt wanneer er vooral puntlasten zijn. Er komen dan balken onder de muren van gewapend beton die de belasting van de muren door zullen geven naar de poeren.

Caissonfundering

De caissonfundering bestaat uit een grote ‘doos’ van beton, staal of soms hout. Deze doos zorgt ervoor dat het gewicht dan de constructie over een groot oppervlak verdeeld kan worden. De caissons worden aan het oppervlak gebouwd en zullen zakken door de grond eronder te verwijderen. Deze methode wordt het meest toegepast bij bijvoorbeeld brugpijlers.

Problemen met de fundering

Er kunnen natuurlijk ook problemen ontstaan, vooral wanneer we spreken van een zware constructie. De meeste problemen ontstaan door een te lage grondwaterstand, verdroging of grondwateronttrekking. Een veel voorkomend probleem met houten palen is paalrot. Het hout zal namelijk rotten zodra het in aanraking komt met zuurstof en zal dan zijn draagkracht verliezen. Funderingen op staal kunnen uiteraard niet rotten, maar wel verzakken. Ook dit kan grote schade veroorzaken.

Het kan ook voorkomen dat de fundering verkeerd ontworpen wordt. Het is daarom belangrijk dat je eerst onderzoek doet naar een betrouwbaar bedrijf. Je kunt het werk natuurlijk ook niet uit handen geven en zelf het werk doen. Wij raden je echter wel aan dat je dit niet doet wanneer je hier ook maar een beetje over twijfelt. Het leggen van funderingen vergt namelijk veel kennis en ervaring. Ook is het belang ervan zo groot, het hele huis rust er immers op, dat je het risico beter niet kunt lopen.

Je zal het misschien niet zeggen, vanwege de sterke huizen in Nederland, maar eigenlijk heeft Nederland vaak niet een erg draagkrachtige ondergrond. Dit komt door de aanwezigheid van veen en klei. Hierdoor verschillen de funderingen van gebouwen in Nederland met die in andere landen die een meer draagkrachtige zand- of rotsondergrond hebben.

Hoe worden funderingen berekend?

De funderingen moeten volgens het Nederlandse Bouwbesluit 2012 worden berekend. Hiermee moet de Eurocodes in acht worden genomen. Wij raden je ook aan om de berekening te laten maken door een bevoegd constructeur. Het maken van de berekening is noodzakelijk omdat het een verplicht onderdeel is van het funderingsplan. Dit plan moet ingediend worden om een omgevingsvergunning te krijgen. Je krijgt zonder de berekening dus geen toestemming voor je verbouwing. Wil je nou nog meer weten waarom je de berekening moet laten maken, lees dan onze blog op constructieshop.nl en krijg nog meer informatie over wat je nodig hebt voor de funderingsberekening en hoeveel zo’n berekening kost.

Heb je nog vragen over een fundering?

Vind je dit artikel waardevol? Of heb je nog vragen rondom het onderwerp fundering? Laat dan een bericht achter in onze berichtenbox.

  Comment Section

  2 reacties op “Fundering


  Door Arjan van der Heijden op 14 september 2019

  15 jaar geleden heb ik tuinmuur gemetseld. De fundering zat op 60 cm onder het maaiveld.
  Nu hebben de nieuwe buren hun tuin afgegraven (egaliseren tot aan voet van dijk) en komt de fundering van de tuinmuur op plaatsen boven het maaiveld uit.
  Hoe moet de buurman deze fundering weer veilig maken?
  MvrGr
  Arjan van der Heijden
  0416-663663
  06-40999138


  Door Roy de Lepper op 16 september 2019

  Hi Arjan, dat kan ik niet zomaar zeggen. Je kunt de originele bouwtekeningen van de fundering en huidige foto’s even naar mij opsturen. Dan kijk ik er even naar 😉

  Plaats een reactie


  *