Belasting

Belasting

Belasting is in de bouwkunde de kracht die wordt uitgeoefend op een bepaald element. We hebben het hier dus over hoeveel een element in een constructie belast wordt.

Er zijn verschillende soorten belasting die elk een eigen werking op de constructie hebben. Hoe die belasting werkt, welke soorten er zijn en hoe deze berekent wordt in een constructieberekening lees je in dit artikel!

Hoe werkt belasting?

Belasting is dus de druk of kracht die wordt uitgeoefend op een constructie-element. Enkele van deze elementen zijn balken of bijvoorbeeld een stalen ligger. De belasting wordt berekent met een constructieberekening of een sterkteberekening.

Voor balken of liggers van staal wordt dit gedaan met een stalen balkberekening en voor balken van hout wordt een houten balkberekening gebruikt.

Welke soorten belasting zijn er?

Er zijn op een woning 2 belangrijke soorten belastingen... Permanente en variabele belastingen. Permanente belastingen zijn er altijd. Zo kan je denken aan gewicht van materialen binnen het gebouw. Een dak oefent bijvoorbeeld altijd druk uit op de balken die het dak dragen.

Ook zal het gebouw zelf altijd druk uitoefenen op de fundering. Variabele belastingen zijn er soms. Denk hierbij aan sneeuw op een dak. Deze sneeuw blijft niet altijd liggen, maar als het er ligt is het extra gewicht en dus kracht op het dak. Ook personen en meubilair kunnen variabele belastingen vormen. Zij zullen ook niet altijd aanwezig zijn, maar belasten de vloer en alles eronder wel.

Belasting berekenen met een constructieberekening

De constructieberekening wordt uitgevoerd door een constructeur aan de hand van een constructietekening. Hij berekent hiermee alle krachten op een constructie. Zo kan hij zien hoeveel een bepaald gedeelte wordt belast. De constructieberekening wordt bijvoorbeeld toegepast op kolommen en wanden.

Maar dus ook op balken, vloeren en daken. Wat je misschien wel opvalt is dat dit allemaal dragende delen in een constructie. Zo wordt de constructieberekening ook toegepast op het belangrijkste draaggedeelte van de constructie... De fundering. Het onderste gedeelte van het bouwwerk.

Bij het berekenen van de fundering wordt vooral gekeken of deze het totale gewicht van de constructie kan dragen. Daarom moet deze voldoende stevig zijn. Een ander voorbeeld is de berekening toepassen op wanden. Deze dragen alles wat erboven is gebouwd.

Het zijn bijvoorbeeld een dak of bovenverdieping die kracht uitoefenen op de wanden. Als je nog meer te weten wilt komen over wat een constructieberekening inhoudt. Dan raad ik je aan om mijn blog 'Voorbeeld constructieberekeningen' te lezen.

In het kort

De belasting op een constructie is vrij makkelijk te begrijpen. Toch? Het uitrekenen is echter een stuk lastiger.

Heb je daarom nog vragen over het maken van een constructieberekening? Of hoe je deze aanvraagt? Laat dan even een berichtje achter hier beneden! Wij horen het graag.
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?