Vergunning dakkapel... Wanneer is een dakkapel vergunningsvrij?

Wanneer heb je een vergunning voor een dakkapel nodig?

Vergunning dakkapel... Wanneer is een dakkapel vergunningsvrij? Veel mensen vragen ze af of en wanneer ze een vergunning nodig hebben voor het bouwen van een dakkapel.

Een logische vraag ook... Veel mensen laten tegenwoordig een dakkapel bouwen. Een dakkapel zorgt namelijk voor extra licht en ruimte op de bovenverdieping. Alleen je mag niet zomaar een dakkapel plaatsen. Een dakkapel moet namelijk op twee dingen worden getoetst.
 1. De veiligheid van de dakkapel
 2. Of de dakkapel past in de omgeving
Het is alleen voor veel mensen niet duidelijk aan welke regels je moet voldoen. Heb je bijvoorbeeld een vergunning nodig? Of mag je vergunningsvrij bouwen. En als je vergunningsvrij een dakkapel mag bouwen, aan welke regels moet je dan wel voldoen? Dit zijn vragen die ik vaak krijg...

In deze blog help ik je met deze vragen! Ik begin met een checklist voor de vergunning van een dakkapel. Daarna leg ik uit hoe je een vergunning voor een dakkapel aanvraagt en wat de kosten zijn voor zo'n vergunning. Meer weten? Lees dan verder!

Wanneer heb ik een vergunning voor mijn dakkapel nodig?

Goed... De vergunning voor jouw dakkapel. Of jouw dakkapel vergunningsplichtig is hangt af van verschillende factoren. Hieronder vind je een lijst van een aantal van deze factoren.

Factoren vergunning dakkapel

 • Positie
 • Eigenschappen
 • Afmetingen
 • Bestemming van de woning
Deze factoren bepalen of jij vergunningsplichtig bent of niet. In deze blog licht ik al deze factoren individueel toe.
Let op (!). Vergunningsvrij een dakkapel plaatsen, betekent niet dat je regelvrij bent. Je moet bijvoorbeeld voldoen aan het Bouwbesluit en Burenrecht. In veel gevallen moet je ook een constructieberekening laten maken!

Vergunning dakkapel checklist!

Hier vind je mijn checklist voor een vergunning van een dakkapel... Beantwoord je alle vragen hieronder hetzelfde als ik? Dan mag je vergunningsvrij jouw dakkapel bouwen! Beantwoord je één of meerdere vragen anders dan ik? Dan moet je een vergunning voor jouw dakkapel aanvragen!

Vergeet alleen niet dat je wel rekening moet houden met overige wetgeving. Je moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan en de Welstandsnota. De Welstandsnota kan bijvoorbeeld aangeven aan welk uiterlijk jouw dakkapel moet voldoen...

Vergunning dakkapel checklist
Checklist vergunningsvrij plaatsen dakkapel

Komt jouw dakkapel aan de voorzijde of de achterzijde van de woning?

De overheid heeft vastgesteld dat je een dakkapel niet zonder vergunning mag bouwen aan openbaar toegankelijk gebied. Dat geldt voor de openbare weg, openbare ruimte en aan water. Bouw je jouw jouw dakkapel dus op openbaar gebied, dan heb je in principe een vergunning nodig. Dus bouw je jouw dakkapel aan de voorkant van jouw woning? Dan ben je vergunningsplichtig...

Woon je in een hoekwoning, of bouw je de dakkapel aan de zijkant van jouw woning? Ook dan ben je vaak vergunningsplichtig. Er gelden echter meerdere regels buiten de omgevingsvergunning. Je moet namelijk ook voldoen aan het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan, de Burenrechten en de Welstandseisen. Hierover later in deze blog meer.

Bouw je de dakkapel aan de achterzijde van de woning?

Dan kan je de dakkapel normaal gesproken vergunningsvrij bouwen. Natuurlijk moet de dakkapel ook wel aan de andere voorwaarden van onze dakkapel vergunning check voldoen.
Let op (!). De dakkapel mag zich niet op twee meter van de erfscheiding bevinden. Vooral in grote steden zonder tuintjes kan dat voor problemen zorgen.

Past jouw dakkapel binnen de afgesproken afmetingen?

De wetgever heeft een aantal minimum- en maximummaten opgelegd waarbinnen je vergunningsvrij een dakkapel kan plaatsen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er ook aan de andere voorwaarden is voldaan.
 • De dakkapel mag niet hoger zijn dan 1.75 meter.
 • Onderkant van de dakkapel moet minimaal 0,5m van de dakvoet zijn.
 • Bovenkant van de dakkapel moet minimaal 0.5m van de daknok zijn.
 • De bovenkant van de dakkapel mag zich dan ook niet op meer dan 1 meter van de dakvoet situeren.
 • Zijkanten moeten minimaal 0,5m van de zijkanten van jouw dak zijn.
Voldoe je niet aan deze voorgeschreven grenzen? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig voor jouw dakkapel!

Nokverhoging en de vergunning 

Soms willen mensen ook wel eens via een nokverhoging extra ruimte creëren. Dit om te voldoen aan de vereisten om vergunningsvrij te bouwen. Helaas heb je bij het verhogen van de nok vaak ook een vergunning nodig.

Heeft jouw dakkapel een plat dak?

Wat voor type dakkapellen mag je vergunningsvrij bouwen? Daar zijn strikte voorschriften voor geschreven... Sleepdakkapellen zijn bijvoorbeeld enorm populair. Ze sluiten beter aan bij het dak, bieden een betere afvoer van regenwater en geven je een veel opener gevoel.

Omdat ze alleen mogelijk zijn bij de juiste hellingshoek (afgeraden indien
Liever een hoekdakkapel? Ook hier is vrijwel altijd een vergunning verplicht. Ongeacht of je kiest voor een hoekdakkapel met plat of schuin dak: voor een hoekdakkapel is het praktisch onmogelijk om aan de voorgeschreven maten te voldoen.
Let op (!). Wil je dus een vergunningsvrije dakkapel bouwen? Dan moet de dakkapel in ieder geval een plat dak hebben!

Gaat het om een beschermde woning of monument?

Woon je in een monumentaal pand? Of heeft jouw woning een specifieke bestemming? Dan is het veel moeilijker om vergunningsvrij te mogen bouwen. Op enkele uitzonderingen na moet je voor iedere wijziging aan een beschermd monument een omgevingsvergunning aanvragen.

Dit geldt bijvoorbeeld al, als je jouw gevel wil schilderen bij een monumentaal pand. Er zijn wel een aantal reguliere onderhoudswerkzaamheden die je vergunningsvrij mag uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de dakpannen van een bestaande dakkapel.
Let op (!). Ook als de woning zich in een beschermd stads- of dorpsgezicht bevindt, gelden gelijkaardige regels en zal een vergunning zich opdringen.
Twijfel je of jouw woning of wijk een beschermde status geniet? Neem dan even contact op met de gemeente. Zij kunnen je vaak het beste helpen met jouw vragen.

In deze gevallen moet je een vergunning krijgen voor jouw dakkapel...

Een andere regel die geldt is dat een dakkapel niet gebouwd mag worden op een tijdelijk gebouw. Een dakkapel mag ook niet zomaar gebouwd wordt op een huisje dat niet permanent bewoond mag worden.

De regels als je een dakkapel vergunningsvrij bouwt...

Liet mijn checklist zijn dat je vergunningsvrij mag bouwen? Dan kun je snel beginnen. Wat wel belangrijk is, is dat je nog steeds aan een aantal regels moet voldoen. Het is belangrijk om te weten dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het volgen van de regels.

In dit hoofdstuk leg ik uit aan welke regels jij je moet houden als je een dakkapel bouwt.
Let op (!). Jij bent zelf eindverantwoordelijk voor het volgen van de geldende regels en niet jouw aannemer!

Het burenrecht

Als je gaat verbouwen heb je ook te maken met het burenrecht. Zo mag jouw dakkapel bijvoorbeeld niet het recht op privacy van de buren schenden. De ramen mogen zich bijvoorbeeld niet vlakbij de erfgrens bevinden (min. 2 meter afstand). Ook mag de plaatsing van de dakkapel niet een rechtstreekse inkijk creëren in hun woning of tuin.

Welstandseisen

De gemeente heeft in de Welstandsnota beschreven waaraan het uiterlijk van jouw woning moet voldoen. Dit is vooral relevant als jij in een oud Hollandse woning of straat woont. De gemeente wil dat stadsgezicht behouden en daarvoor is de Welstandsnota geschreven.

Als je vergunningsvrij mag bouwen is dit normaal gesproken niet zo belangrijk. De gemeente heeft wel altijd het recht om de 'excessenregeling' toe te passen. Met die regeling mag de gemeente optreden als het uiterlijk van jouw dakkapel niet binnen de afspraken valt.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een heel belangrijk onderdeel van het verbouwen. Aan dit besluit moet iedereen zich altijd houden. Hierin staan bijvoorbeeld de technische eisen beschreven, waaraan jouw woning moet voldoen. Het bouwbesluit richt zich voornamelijk op milieu, gebruikscomfort en gezondheid.

Daarnaast moet je altijd kunnen aantonen dat je veilig bouwt. De veiligheid van jouw dakkapel toon je bijvoorbeeld aan met een constructieberekening. Zo'n berekening wordt gemaakt door een constructeur. De constructeur controleert de constructie en vertelt de aannemer hoe hij veilig bouwt.
Let op (!). Ook als je vergunningsvrij bouwt moet je altijd kunnen aantonen dat het veilig is. Een gemeentelijk ambtenaar mag een vergunningsvrije bouw stopzetten als hij twijfelt bij de veiligheid.

Het aanvragen van een vergunning voor jouw dakkapel!

Hoe vraag ik mijn vergunning voor mijn dakkapel eigenlijk aan? De vergunningsaanvraag moet je indienen bij de gemeente. Via de website van het omgevingsloket (log in met je DigiD inlogcode) kom je te weten welke gegevens je aan dient te leveren en kan je een en ander digitaal indienen.

Hiervoor zal je onder andere de bouwtekening en de constructieberekeningen van jouw dakkapel moeten aanleveren.
Let op (!). Boetes bij het niet aanvragen van een vergunning... Bij een overtreding gaat het immers over een economisch delict, waarbij de sanctie afhankelijk is van de kwalificatie van het delict (overtreding of misdrijf). Hoe hoger de waarde van jouw woning/verbouwing. Hoe hoger de boete.
In mijn blog Procedure omgevingsvergunning... Hoe moet ik een vergunning aanvragen? Ga ik meer in op het aanvragen van een omgevingsvergunning. In principe is de procedure altijd hetzelfde.

Hij geldt dus ook voor het bouwen van een dakkapel.

Voorbeeld bouwtekening dakkapel voorzijde

Hierboven zie je een voorbeeld van een bouwtekening die wordt gebruikt voor een vergunningsaanvraag. Dit is niet de enige bouwtekening die wordt opgestuurd. Er worden ook maatvoeringen en doorsnedetekeningen gevraagd.

Kosten voor een vergunning dakkapel...

Wat kost een vergunning dakkapel eigenlijk? Een terechte vraag, waar je helaas niet heel veel invloed op hebt.

Type kostenGemiddelde prijs in EUR
Kosten vergunning dakkapel
Legeskosten€250,- tot €750,-
Vergunningsaanvraag€150,- tot €350,-
Bouwtekening€400,- tot €600,-
Constructieberekening dakkapel€170,- tot €260,-
Totaal tussen€1.000,- tot €2.000,-

Iedere Nederlandse gemeente kan een eigen bouwleges bepalen. Dat is de kostprijs voor het uitvoeren van een onderzoek en het toekennen van een vergunning. Om die reden kan de kostprijs van een omgevingsvergunning sterk verschillen.

Een recent onderzoek (cijfers kosten vergunning dakkapel: 2017) van Vereniging Eigen liet zijn dat de gemiddelde prijs van een dakkapel vergunning 369,29 euro is. Hierbij noteerden ze wel een aantal uitschieters zoals het geval was in Veenendaal (918,04 euro), Woeden (753 euro) en Buren (730 euro). In de gemeenten Leiden (39,11 euro), Capelle a/d IJssel (168 euro) en Valkenswaard (170 euro) kan men dan weer de goedkoopste vergunningen verkrijgen.

Opgelet: het gaat hierbij om cijfers van eind 2017, waardoor het de moeite kan lonen om alsnog een en ander na te vragen bij de gemeente. Op die manier kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Zo lang duurt de vergunningsaanvraag voor een dakkapel...

Vergunning dakkapel krijgen... Hoe lang duurt zo'n aanvraag nou eigenlijk? De vergunningsaanvraag duurt in principe 8 tot 12 weken. Na het indienen van de aanvraag zal de gemeente een en ander beoordelen, rekening houdende met de bepalingen van het bestemmingsplan, de Welstandsnota en het Bouwbesluit.

Ook na het verkrijgen van de dakkapel vergunning is de vergunningsprocedure nog niet helemaal afgelopen. Zodra je de vergunning verkregen hebt, krijgen belanghebbenden (de buren) de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het gaat om een bezwaarperiode van zes weken.

In principe kan je al beginnen met het uitvoeren van de (voorbereidende) werken, maar dat is niet zonder risico. Over het algemeen wordt dan ook aangeraden om de bezwaarperiode af te wachten: na het verstrijken van de termijn van zes weken wordt de vergunning immers onherroepelijk.

Let op (!). Je kunt een vergunning voor jouw dakkapel al aanvragen zonder dat je de beschikking hebt tot de bouwtekeningen en de constructieberekeningen. Deze mag je later toevoegen. Zo bespaar je een hoop tijd!

Vergunning dakkapel in het kort

Heb je hulp nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning van jouw dakkapel? Of heb je nog vragen?

Laat dan een bericht achter in onze berichtenbox. Onze verbouwbazen komen dan snel mogelijk bij je terug :)
Bert
Door

Bert

op 11 Mar 2020

L.S., O de tekening staat een dakkapel getekend met een breedte van 3 m. Tot de 2 buitenmuren is er een afstand aangegeven van 2 m naar de nen en 2 m naar de aner muur, dus 4 m. Totale breedte dus 3m (dakkapel zelf) en 2 x 2 = 4 m (afstanden tot buitenmuren) = totaal 7 meter. De maat echter op d tekening die de totale breedte van de achtergevel benoemt is volgens deze tekening 5.4 meter... (dit zou gezien bovenstaande 7 meter moeten zijn, lijkt mij.

roy@bouwadviesshop.nl
Door

roy@bouwadviesshop.nl

op 11 Mar 2020

Hi Bert, ik weet heel eerlijk gezegd niet zo goed wat je bedoeld met de tekening? Misschien kun je jouw tekening naar mij mailen, dan zal ik er naar kijken.

Lucie
Door

Lucie

op 26 Jan 2024

Achterburen zijn een dakkapel a/h plaatsen over de hele breedte v/h dak. Afmetingen ervan en afstand van erfgrens lijken te kloppen met de eisen die gesteld worden. Echter er is inkijk tot halverwege alle ruimtes van ons huis plus de hele tuin. Mag dit?

Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?