De invloed van het Bouwbesluit op het veilig verbouwen van jouw woning!

De invloed van het Bouwbesluit op het veilig verbouwen van jouw woning!

Het Bouwbesluit kan worden gezien als de heilige graal in de bouwwereld. Het besluit is in het leven geroepen om alle regels en eisen in de bouw samen te voegen in één document.

Die eisen die staan opgesteld gaan onder andere over de veiligheid van constructies. Niet alleen de constructies die jij zelf wilt gaan bouwen zoals het bouwen van een aanbouw of uitbouw, maar ook wanneer de buren een aanbouw willen bouwen.

Het waarborgt dus jouw veiligheid en die van de mensen om je heen.

De vraag is alleen, hoe doet het Bouwbesluit dat dan?

In deze blog geef ik je antwoord op deze vraag en vertel ik je meer over het Bouwbesluit, de eisen in het Bouwbesluit en hoe je aan die eisen voldoet.

Lees maar snel verder!

Regels omtrent het verbouwen

Wanneer je gaat verbouwen kan je er niet aan ontkomen dat je aan veel regels moet voldoen. Deze regels gelden namelijk altijd en zullen ervoor zorgen dat je veilig verbouwt.

Maar waar bestaan die regels dan uit?

De voornaamste regels zijn die van het burenrecht en de regels uit het Bouwbesluit!

Omdat heel deze blog over de regels uit dat Bouwbesluit gaat zal ik het eerst kort over de regels uit het burenrecht hebben.

Het burenrecht

Om ervoor te zorgen dat je als buren in beroep kunt gaan wanneer er bijvoorbeeld een aanbouw in de tuin van de buren wordt gebouwd die al het zonlicht in jouw tuin blokkeert, is er het burenrecht opgesteld.

Het is letterlijk het recht van buren op het in beroep gaan tegen een verbouwing.

Jij moet hier in twee gevallen rekening mee houden:

  • De buren gaan een nieuw bouwwerk bouwen waar jij het niet mee eens bent
  • Jij gaat een nieuw bouwwerk bouwen of gaat verbouwen

Ik wil vooral het tweede punt bespreken omdat dit het punt is waar jij het meeste invloed op zult hebben. Het verbouwen of bouwen door buren is namelijk iets waar jij weinig invloed op hebt en dus is het in beroep gaan een oplossing om de bouw te stoppen, tegen te gaan of terug te draaien.

Bij het tweede punt kan jij er echter wel voor zorgen dat het burenrecht niet ingeschakeld moet worden. Er is namelijk een veel betere oplossing die makkelijker is en ook voor een veel beter resultaat zorgt.

Heb je namelijk bouwplannen zoals het bouwen van een aanbouw, dan is het een idee om deze plannen eerst met jouw buren te bespreken!

Leg in dit gesprek uit wat de plannen zijn en hoe dit van invloed kan zijn op bijvoorbeeld het zonlicht in hun tuin. Je zult dan zien dat buren veel meegaander zijn omdat jij de tijd neemt om jouw plannen te bespreken.

het bouwbesluit

Je kan je voorstellen dat dit veel minder zal zijn wanneer je vanuit het niets begint met bouwen.

Mocht het nou zo zijn dat de buren het nog niet eens zijn met de verbouwing, dan kunnen zij het burenrecht inschakelen. Natuurlijk is er dan ook gewoon een kans dat de verbouwing toch door mag gaan.

Wat staat er in het Bouwbesluit?

Voordat we het over de rol van het Bouwbesluit kunnen hebben op het veilig verbouwen van jouw woning, moeten we wel weten wat er in het Bouwbesluit staat.

Het besluit is al in 1992 in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle bouwvoorschriften in het hele land gelijk zijn. Hierdoor weet iedereen die nu in de bouw werkt wat de voorschriften zijn en hoe zij daaraan moeten voldoen.

Maar wat zijn die voorschriften dan?

De voorschriften bestaan uit verschillende onderwerpen die elk weer hun eigen eisen hebben. De voorschriften zijn:

  • Gezondheid van de gebruiker van het gebouw
  • Milieu
  • Bruikbaarheid
  • Energiezuinigheid
  • Veiligheid van een gebouw of bouwwerk

Natuurlijk zal het voor iedereen verschillen welke voorschriften hij of zij het belangrijkst vindt. In deze blog vinden wij echter het laatste voorschrift uit het lijstje het belangrijkste en dus zal ik hier dieper op in gaan.

Het is tenslotte niet voor niets de titel van deze blog!

Het Bouwbesluit en de veiligheid van jouw verbouwing

Iedereen wilt dat zijn verbouwing veilig verloopt en dat ook de constructie die er uiteindelijk staat volledig veilig is voor iedereen die erin aanwezig is. Maar je wilt natuurlijk ook dat jouw veiligheid niet wordt aangetast doordat bijvoorbeeld de aanbouw van de buren niet veilig is gebouwd.

Gelukkig wil jij dit niet alleen en is het ook voor de gemeente belangrijk dat de bouw van elk nieuw bouwwerk en elke verbouwing veilig verloopt!

Om hiervoor te zorgen zijn er in het Bouwbesluit de eerder genoemde veiligheidsvoorschriften opgesteld. Deze zijn te vinden in artikel 2.1 en 2.2 van het besluit en beschrijven onder andere de NEN-EN 1990 normen.

Aan de hand van die Eurocode, want daar valt NEN-EN 1990 onder, kan het niveau van constructieve veiligheid worden aangetoond. Ze zijn dus voor elke constructie vast gesteld en gelden daarom ook voor bruggen, monumentale gebouwen en landbouwkundige constructies.

Voor jouw woning is het alleen noodzakelijk om bijlage A1 te bekijken. Deze gaat namelijk over de toepassing van de Eurocode op gebouwen.

Althans… Dit is voor jou gelukkig niet zo noodzakelijk als ik nu doe vermoeden. Om aan de eisen in het Bouwbesluit te voldoen wordt hier gewoon voor je naar gekeken!

Hoe moet je voldoen aan de veiligheidseisen in het Bouwbesluit

Wanneer je aan de eisen uit het Bouwbesluit wilt voldoen is de oplossing heel erg simpel. Je hebt gegevens nodig die aan kunnen tonen dat de constructie veilig wordt gebouwd of veilig is gebouwd.

Deze gegevens zijn ook wel bekend als bouwtekeningen en constructieberekeningen.

Het maken of laten maken van bouwtekeningen is in principe de eerste concrete stap in het bouwproces. Natuurlijk heb je al wel wensen opgeschreven over een verbouwing en hoe bijvoorbeeld de nieuwe dakkapel eruit moet zien, maar deze wensen zijn nog niet realistisch getekend.

Met realistisch bedoel ik dat er ook op alle constructieve aspecten is gelet in een tekening om te bekijken of de constructie die jij voor ogen hebt ook veilig te bouwen is.

Die veiligheid wordt getest door een constructieberekening die wordt gemaakt door een constructeur. De naam zegt het eigenlijk al, de constructeur berekent de gewenste constructie en zal hierbij elk constructie onderdeel meenemen.

Zo wordt er gekeken naar de invloed op een dak van een dakkapel of dakopbouw en zal er ook worden gekeken naar het noodzakelijk zijn van een fundering voor een bijbehorend bouwwerk.

Zoals je misschien wel doorhebt is het maken van die tekeningen en de berekening niet iets wat je zomaar doet. Simpelweg omdat er met heel veel dingen rekening gehouden moet worden.

Wij raden daarom altijd aan…

Laat de bouwtekeningen en constructieberekening maken door een professional

Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen… Het maken van de tekeningen en berekening is vrijwel nooit zelf te doen.

Nu snap ik natuurlijk dat je dit liever wel zelf had gedaan om kosten te besparen op jouw verbouwing. Maar ik hoop dat ik je uit kan leggen waarom het echt noodzakelijk is om dit niet te doen.

Ik zal in dit hoofdstuk bespreken waarom het überhaupt niet mogelijk is om het zelf te doen. In het volgende hoofdstuk heb ik gelukkig ook nog heel wat lichtpuntjes waarom de berekening en tekeningen echt niet zo ongunstig zijn voor jouw verbouwing. (Je kunt zelfs kosten besparen!!)

Waarom je een bouwtekening moet laten maken om te voldoen aan het Bouwbesluit

Er zijn websites die je een stappenplan geven om zelf een bouwtekening te maken. Op het eerste gezicht lijkt dit plan ook erg logisch en goed te doen, ook voor iemand die nog geen enkele teken ervaring heeft.

Een van die websites zijn wij, ons stappenplan vind je hier. Wat echter niet alle websites doen is je vertellen waarom dit stappenplan echt alleen geldt voor mensen die zelf al veel ervaring hebben met het maken van constructieve tekeningen.

Als het gaat om bouwtekeningen is de meest simpele reden dat je niet zelf moet gaan tekenen: Je hebt dure tekensoftware nodig om een goede bouwtekening te kunnen maken.

Mochten de kosten het grootste obstakel zijn, dan kost het in dit geval meer om de software aan te schaffen dan het laten maken van de tekening.

Daarnaast moet je natuurlijk ook met deze tekensoftware overweg kunnen. Nogmaals, wanneer je hier al ervaring mee hebt weet je zelf natuurlijk prima of je de tekeningen zelf kunt maken.

Bouwtekeningen bestaan uit verschillende onderdelen en je zou kunnen zeggen dat deze elk hun eigen moeilijkheidsgraad hebben…

Een plattegrond zou iedereen kunnen maken omdat het oog voor detail hier niet zo van toepassing is. Bij een detailtekening is dit niet geheel verrassend wel noodzakelijk. Een voorbeeld van zo’n tekening zie je hieronder:

Achteraf horen wij vaak dat mensen toch niet helemaal tevreden zijn over hun eigen bouwtekening en dat zij toch naar een architect zijn gestapt om de tekening opnieuw te laten maken.

In een nog vervelender geval worden de tekeningen niet goed gekeurd door de gemeente en moet je er zelf nog meer tijd in steken of ben je genoodzaakt om een architect te benaderen.

Waarom je een constructieberekening moet laten maken om te voldoen aan het Bouwbesluit

Ook het maken van een constructieberekening moet je eigenlijk altijd over laten aan een constructeur. De titel van onze blog op onze website ConstructieShop.nl is niet voor niets: Zelf een constructieberekening maken… Gekkenwerk of goed te doen?

In die blog wordt duidelijk waarom het maken van een berekening niet zomaar zelf gedaan kan worden en eigenlijk komen veel van de redenen overeen met die van de bouwtekeningen.

Ook voor een constructieberekening heb je rekensoftware nodig die op zichzelf al duur genoeg is. Daarnaast heb je ook de juiste gegevens uit de bouwtekeningen nodig om de berekening te kunnen maken.

Er is echter nog een veel belangrijker aspect. Het maken van een constructieberekening richt zich niet alleen op de nieuwe constructie die je wilt gaan plaatsen. Je moet namelijk met veel meer factoren rekening houden.

Ik hoop dat dit met het volgende voorbeeld duidelijk wordt…

Stel dat je een aanbouw wilt gaan bouwen. In dat geval zou je misschien denken dat je de draagkracht van de muren moet berekenen om te bekijken of deze het dak wel houdt. Daarnaast zal je er met wat onderzoek ook achter komen dat er misschien een fundering nodig is voor de aanbouw.

Het berekenen van de draagkracht van de muren is al een uitdaging, maar wanneer je vaker wat simpelere constructies hebt berekend is dit nog wel te doen.

De echte uitdaging zit hem echter in het berekenen van de andere factoren waar ik het over had. Er moet allereerst worden bekeken of een fundering nodig is en hier kom je alleen achter door een bodem onderzoek te doen. Als dit nodig is moet worden bepaald welke fundering er nodig is.

Maar hier blijft het niet bij. De fundering moet natuurlijk de aanbouw kunnen dragen, moet niet volledig of scheef wegzakken en het is ook wel fijn wanneer je niet teveel materialen voor de fundering gebruikt.

Ik kan zo eigenlijk nog wel even doorgaan en dan hebben we het nog niet gehad over weersinvloeden op de bodem maar ook op het dak van de aanbouw zelf.

Kortom, er zijn zoveel factoren om rekening mee te houden, dat dit eigenlijk niet mogelijk is voor een onervaren verbouwer.

De voordelen van bouwtekeningen en een constructieberekening

Zoals ik al zei is het helemaal niet zo erg dat je de tekeningen en berekening nodig hebt maar deze niet zelf kunt maken. Ze brengen namelijk heel wat voordelen met zich mee.

Allereerst zorgt het ervoor dat je verzekert bent wanneer er toch scheuren in muren ontstaan of wanneer een fundering weg zakt. Je kunt namelijk aantonen dat jij er alles aan hebt gedaan om de constructie zo veilig mogelijk te plaatsen.

Op het moment dat je de berekening liet maken, gaf jij het vertrouwen aan de constructeur en vanaf dat punt was hij verantwoordelijk voor de veiligheid. Wanneer er dus toch iets misgaat is hij verantwoordelijk.

Let op! Wanneer je zelf de tekeningen en berekening maakt ben jij verantwoordelijk voor eventuele schade.

Het tweede punt is dat de gegevens een perfecte handleiding zijn voor de aannemer. Aan de hand van de tekeningen weet de aannemer hoe de constructie eruit moet zien, van het plaatsen van een balk tot de grootte van het dak. Alles informatie kan uit de tekeningen gehaald worden en dus weet de aannemer altijd wat er moet gebeuren.

Ten derde kan je ook kosten besparen op de verbouwing. Dit klinkt misschien gek omdat ik eerder nog zei dat het laten maken van de documenten geld kost.

Kosten besparen? Dat klinkt goed! Maar hoe?

Ik heb de reden echter al stilletjes weggeven toen ik zei dat je tijdens het maken van een fundering het liefst op materialen kan besparen. En dit is natuurlijk niet alleen zo bij een fundering…

Een constructeur zal bij het maken van een constructieberekening niet alleen voor de meest veilige optie kiezen, maar ook voor de optie die economisch het meest gunstig is. Zo kan je dus besparen op materialen omdat er voor een minder dikke fundering wordt gekozen of de balk die je gaat plaatsen is precies dik genoeg.

Wat je vaak ziet is dat een aannemer hier zonder constructieberekening veel minder rekening mee houdt en voor een hele dikke balk kiest om maar zeker te zijn dat de balk in ieder geval sterk genoeg is.

De conclusie

Tot slot is het belangrijkste voordeel natuurlijk dat jouw verbouwing optimaal plaats vindt. De perfecte constructie is ontworpen, je bent verzekerd, het huis is beter verkoopbaar en je hebt kosten op materialen kunnen besparen.

Maar het belangrijkste… De constructie is veilig gebouwd.

Dus zo zorgt het Bouwbesluit voor het veilig verbouwen van jouw woning

Doordat in het Bouwbesluit eisen zijn opgesteld voor de veiligheid van een verbouwing moet elke verbouwing in Nederland veilig plaats vinden.

Dat aan de eisen voldaan wordt kan worden aangetoond door een constructieberekening en bouwtekeningen die je voor een zo veilig mogelijke constructie het beste kunt laten maken.

Dankzij het Bouwbesluit weet je dus ook zeker dat jouw buren niet zomaar een aanbouw bouwen die direct op instorten staat of dat je een huis koopt met een onveilige uitbouw.

Wil je nou meer weten over het Bouwbesluit? Of over de constructieberekeningen en bouwtekeningen die nodig zijn om aan de eisen te voldoen?

Laat dan even een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij horen het graag.

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
jolanda Bolks
Door

jolanda Bolks

op 31 Mar 2022

hoi, ik heb in 2008 een bouw tekening en vergunning gekregen, is dit nog voldoende om te gaan verbouwen?

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?