UItgebreide procedure

Wanneer is er een uitgebreide procedure omgevingsvergunning van toepassing?

De uitgebreide vergunningsprocedure is van toepassing op een aantal specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden vind je in artikel 3.7 en 3.10 van de Wabo.

Een voorbeeld van wanneer een uitgebreide procedure van toepassing is vind je in de lijst hieronder:

  • Als een aanhakende wet bepaald dat er een uitgebreide procedure nodig is
  • In situaties waarin er een verklaring van geen bedenkingen wordt vereist
  • Bij wijzigingen aan een Rijksmonument
  • Bij mijnbouwwerk
  • Als je vergunningsplichtig bent vanwege brandvelig gebruik

In dezelfde artikelen 3.7 en 3.10 kun je ook de uitzonderingsgevallen vinden, wanneer er wordt afgeweken van de reguliere procedure.

Normaal gesproken worden dit soort verbouwingen door de complexiteit altijd begeleid door een architect of bouwadviseur.

Een uitgebreide uitleg lees je in mijn blog over de procedure van de omgevingsvergunning.

Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?