De Wabo

Wat is de Wabo Wet?

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de wet die de omgevingsvergunning regelt. Deze wet integreert een groot aantal vergunningen en ontheffingen tot één omgevingsvergunning. Waarom de Wabo is ingevoerd en welke voordelen dit geeft lees je in dit artikel!

Wat is de Wabo

In deze wet zijn de 25 bestaande vergunningstelsels in Nederland samengevoegd in één omgevingsvergunning. In deze vergunning worden andere vergunningen voor wonen, slopen, ruimte, bouwen, milieu en natuur samengevoegd.

Doel van de Wabo

De wet is ingevoerd om de vergunningverlening eenvoudiger en daardoor sneller te maken. Het zorgt ook voor een betere dienstverlening door de overheid. Hierbij gaat het vooral over dienstverlening op het gebied van bouwen, ruimte en milieu.

Hoe wordt het doel van de Wabo bereikt?

Om de doelstellingen te bereiken zijn er na de invoering van de Wabo minder lange procedures en tegenstrijdige regels worden voorkomen.  Dit zorgt voor kortere wachttijden en een meer gerichte dienstverlening.

Ook kan er nu voor verschillende activiteiten één aanvraag ingediend worden bij één loket. Dit zorgt ervoor dat er ook maar één bestuursorgaan is voor deze wet. Al deze veranderingen kunnen worden samengevat als de uitgangspunten van de Wabo:
  • Eén loket voor de aanvrager
  • Eén vergunningsaanvraag
  • Slecht één rechtsbeschermingsprocedure
  • Eén bestuursorgaan
  • Maar één procedure om een vergunning aan te vragen
  • Eén bevoegde persoon voor de vergunningsverlening
Zoals je ziet komt er wel zes keer één voor in deze opsomming. Het is dus wel duidelijk dat het vereenvoudigen vooral te maken heeft met het samenvoegen van meerdere oude vergunningsaanvragen, bestuurorganen, procedures en bevoegde personen.

Het geeft de gemeentes een houvast, maar ook een strategie om handhavend op te treden. Hierdoor weten bedrijven zoals wij en burgers zoals jij welke prioriteiten een gemeente stelt bij het uitvoeren van de gemeentelijk toezichtstaken. Het wordt niet alleen voor de gemeente makkelijker, maar ook voor de burgers en bedrijven die hun vergunningen nu bij één loket aanvragen.

Ik weet nu wat de Wabo is, maar wat nu?

Voor inhoudelijke vragen over de Wabo kan je niet bij een helpdesk terecht. Hiervoor moet je naar je eigen gemeente toe. Voor het digitaal indienen is er het Omgevingsloket online (OLO).

Hiervoor is wel een helpdesk beschikbaar. Je kunt ook één van onze blogs lezen. Zo hebben wij een blog over de wabo vergunning en de invloed van de wet op jouw verbouwing.

Als je verder nog vragen hebt over een omgevingsvergunning of vergunningsplicht, dan raad ik je aan om één van deze blogs te lezen:
Vergunningsvrij bouwen... Wat mag ik vergunningsvrij bouwen?
Indieningsvereisten omgevingsvergunning... Welke vereisten zijn er eigenlijk?
Procedure omgevingsvergunning... Hoe kan ik een vergunning aanvragen?

Tot slot

Ik heb tot slot de uitgangspunten van de Wabo in een handige infographic gezet:  

Wat is de Wabo?Infographic Wabo wet

Heb je nu toch nog vragen over de Wabo?

Vind je dit artikel waardevol? Of heb je toch nog vragen over de Wabo? Laat dan een bericht achter in onze berichtenbox.
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?