Verbouwen

Wat is het dossier bevoegd gezag (WKB Wet)?

Het dossier Bevoegd Gezag bevat documenten van alle fasen uit het bouwproces, maar heeft met name betrekking op veiligheid. Via het dossier Bevoegd Gezag moet worden aangetoond dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit dossier bestaat naast het consumentendossier & wordt bijgehouden door de Kwaliteitsborger.

Om dit te kunnen aantonen verzameld de Kwaliteitsborger informatie van de architect, de constructeur & de aannemer. Hierin zitten bijvoorbeeld de bouwtekeningen & de constructieberekeningen. In het dossier zit ook de verklaring van de Kwaliteitsborger. Met het oordeel van de Kwaliteitsborger wordt bevestigd dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit.

Wat staat er in het dossier Bevoegd Gezag?

In het dossier wordt informatie bijgehouden uit alle verschillende fases van het bouwproces. Denk hierbij informatie uit de ontwerpfase, de bouwfase & de opleveringsfase. Hieronder kun je een overzicht vinden van informatie dat je in het dossier kunt vinden.
  • Bouwtekeningen
  • Constructieberekening
  • Constructietekening
  • Informatie over brandveiligheid
  • Informatie over Isolatie
  • Informatie over geluid
  • Bewijs van juist uitvoeren (foto's)
  • Informatie over kwaliteitscontroles
  • Certificaten aannemer
  • Handtekening Kwaliteitsborger
Zodra de verbouwing is afgerond wordt het dossier met de Verklaring van de Kwaliteitsborger door de opdrachtgever (vaak jij :)) ingeleverd bij de gemeente (bevoegd gezag). De gemeente moet binnen 10 werkdagen controleren of de gereed melding juist en volledig is.

Zodra je akkoord ontvangt mag het bouwwerk in gebruik genomen worden.

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?