Wat staat er in een omgevingsvergunning?

Wat staat er in een omgevingsvergunning?

In de omgevingsvergunning staat er voor welke bouw- en sloopactiviteiten jij toestemming krijgt om uit te mogen voeren. Om toestemming voor jouw bouwwerkzaamheden te krijgen moet je via het Omgevingsloket.nl informatie aanleveren over jouw bouwplannen.

De afdeling bouw- en woningtoezicht van jouw gemeente bepaald aan de hand van de aangeleverde informatie of jouw bouwplan voldoet aan de Welstandseisen en de Veiligheidseisen. Om die beoordeling te kunnen doen vraagt de gemeente legeskosten. Die legeskosten liggen gemiddeld tussen de 2% en 4% van de gehele bouwsom.

Nadat de vergunning door de gemeente is verleend hebben de omwonenden de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de verbouwing. In de werkelijkheid gebeurt dit maar zeer zelden.

Hieronder vind je een lijst van informatie die je moet aanleveren om een omgevingsvergunning te krijgen:
  • Bouwtekeningen huidige situatie
  • Bouwtekeningen gewenste situatie
  • Constructieberekening
  • Constructietekening
  • Geschatte bouwkosten
In de meeste gevallen wordt er hulp ingeschakeld van een architect en constructeur om deze gegevens te verzamelen en in te dienen via het Omgevingsloket.
Reactie plaatsen
Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!