Bouwbegeleiding zelf doen? Aan deze 9 punten moet je denken!

Bouwbegeleiding zelf doen? Aan deze 9 punten moet je denken!

De bouwbegeleiding van jouw verbouwing… Ga je dat zelf doen of wil je dat laten doen door een architect of bouwbegeleider?

Dat is een vraag die veel mensen hebben. Vrij logisch ook, want een verbouwing is vaak al duur zat. En het zelf begeleiden van de verbouwing kan ervoor zorgen dat de kosten wat lager worden.

Maar, hoe zorg je ervoor dat de verbouwing de juiste kwaliteit is, binnen de afgesproken periode wordt afgerond en ook nog eens binnen budget blijft?

Dat kan soms best moeilijker zijn dan verwacht.

In deze blog help ik je met het bereiken van dit doel.

Ik leg uit wat belangrijk is bij het begeleiden van jouw verbouwing, ik geef een aantal tips om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen en ik help je met de afweging om zelf de begeleiden te doen of het te laten doen.

Veel leesplezier 🙂

Wat is belangrijk bij het begeleiden van een verbouwing?

De rol van de bouwbegeleider is een ontzettend belangrijke tijdens het (ver)bouwen van een woning. De bouwbegeleider moet er namelijk voor zorgen dat alle voorbereidingen zijn getroffen, dat iedereen zijn werk kan doen en dat de werkzaamheden binnen budget blijven.

In de meeste situaties wordt zo’n rol als bouwbegeleider opgepakt door de architect of aannemer. Dat ligt aan het type verbouwing en de type mensen met wie je werkt.

Toch zie ik steeds vaker dat mensen die gaan verbouwen de bouwbegeleiding oppakken. Vaak uit kostenoverwegingen, maar ook wel eens gewoon omdat ze het leuk vinden.

Voordat ik vertel over de risico’s van het zelf begeleiden van een verbouwing vertel ik eerst iets meer over wat nu eigenlijk de verantwoordelijkheden zijn van een bouwbegeleider.

Belangrijk bij het begeleiden van een verbouwing

Over de afweging om zelf de bouwbegeleiding op te pakken vertel ik meer in het laatste hoofdstuk 🙂

Verantwoording van de bouwbegeleider

In het meest ideale geval is de bouwbegeleider betrokken bij het hele bouwproces. Zowel bij de voorbereiding, de daadwerkelijke bouw en de oplevering. Dat betekent gelijk dat de bouwbegeleider in al die fases een belangrijke rol te vervullen heeft.

Kort gezegd betekent dat, dat een bouwbegeleider er voor moet zorgen dat:

 • Er een bouwplanning wordt gemaakt
 • De verbouwing voldoet aan de wet- en regelgeving
 • De bouwkundige tekeningen worden gemaakt
 • Er een constructieve berekening aanwezig is
 • De vergunning wordt ingediend
 • Er een overdracht plaatsvindt naar de aannemer
 • Dat iedereen goed samenwerkt
 • Bewaken van de kwaliteit en bouwkosten
 • Dat de oplevering volgens afspraken wordt gedaan

Een flinke lijst met verantwoordelijkheden zoals je ziet. Die verantwoordelijkheden zal ik hieronder nog iets verder toelichten.

Het maken van een bouwplanning

De basis van elke verbouwing begint bij een goed bouwplan. Bij deze planning is het natuurlijk belangrijk dat het plan realistisch is en aansluit bij de behoeftes van alle mensen die te maken hebben met de verbouwing.

Grote kans dat het bouwplan daarom nog wel eens verandert. Aan jouw de taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich er in kan vinden en dat de planning wordt gehaald.

Tip (!) Vraag aan alle leden van het bouwteam van te voren op welke punten ze wel en niet flexibel zijn.

De grootste uitdaging hierin is het schipperen tussen iedereens belangen en soms toch keuzes moeten maken die niet voor iedereen even leuk zijn. Een transparante planning waar iedereen inspraak in heeft helpt hier enorm bij!

Voldoen aan de wet- en regelgeving

Het voldoen aan de regelgeving is ook een ontzettend belangrijke verantwoordelijkheid van de bouwbegeleider. In veel gevallen mag je zonder omgevingsvergunning niet bouwen. Je moet er daarom voor zorgen dat je voldoet aan die eisen.

Ook als je vergunningsvrij mag bouwen moet je aan meerdere regels voldoen. Je moet bijvoorbeeld altijd kunnen aantonen dat je veilig bouwt. Dat doe je door het laten maken van constructieberekeningen.

Bij een inspectie van een gemeenteambtenaar kun je die berekeningen overhandigen.

Verzekeringen en contracten

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat zowel jij (of de verbouwer), als de aannemers verzekerd zijn en dat de juiste contracten worden afgesloten.

Tip (!) Zet alle gemaakte afspraken hoe klein ook op papier. Zo voorkom je misverstanden!

Laten maken van de bouwkundige tekeningen

De bouwtekeningen zijn een belangrijk onderdeel van de in te dienen vergunning voor de verbouwing. Die tekeningen gebruikt de gemeentelijk ambtenaar om te controleren of de verbouwing voldoet aan de gestelde eisen.

Daarnaast dienen de bouwtekeningen als schriftelijke instructie voor de aannemer.

Dus ook bij vergunningsvrije verbouwingen worden vaak bouwkundige tekeningen gemaakt.

Laten maken van de constructieberekeningen

Ga je een aanbouw bouwen, een draagmuur verwijderen of bijvoorbeeld een dakterras plaatsen? Dan moet je altijd een constructieberekening laten maken door een constructeur.

De bouwbegeleider is verantwoordelijk voor het aansturen van die constructeur en is er om ervoor zorgen dat hij of zij de juiste gegevens heeft om de berekening te maken.

Waar die constructieberekening voor zorgt?

Die zorgt ervoor dat het ontwerp van de verbouwing veilig is en aan de regelgeving voldoet. Zonder constructieberekening blijft jouw huis namelijk niet staan…

Indienen van de omgevingsvergunning

Het belangrijkste doel van de voorbereidingsfase is om voor het gewenste ontwerp een omgevingsvergunning te krijgen. Het is de taak van de bouwbegeleider om alle benodigde stukken voor de vergunningsaanvraag bij elkaar te voegen en in te dienen.

Voor kleinere verbouwingen kan dat direct via het Omgevingsloket zonder contact met lokaal bouw- en woningtoezicht.

Bij grotere verbouwingen is de bouwbegeleider in veel gevallen ook in gesprek met de plaatselijke ambtenaren. Zo leer je de wensen van de gemeente kennen en kun je het ontwerp hierop aanpassen.

Informatieoverdracht  naar de aannemer

Als bouwbegeleider moet je ervoor zorgen dat alle informatie over de verbouwing wordt overgedragen naar de aannemer. Denk hierbij aan de verbouwwensen, het schetsontwerp, de bouwtekeningen, de constructieberekeningen, de omgevingsvergunning en de planning.

Vaak wordt er in deze fase een revisie van de planning gemaakt.

Tip (!) Maak altijd een afspraak met de aannemer voor de start van het project en gebruik dit als overdrachtsmoment.

Op die manier klopt de planning weer en zorgt de aannemer ervoor dat zijn vakmannen aan het werk gaan.

Zorgen dat iedereen goed samenwerkt

Het faciliteren van een goede samenwerking… Is misschien wel de grootste uitdaging tijdens het begeleiden van een verbouwing.

Hoe zorg je er nou eigenlijk voor dat de belangen van elke belanghebbende worden gewaarborgd? Dat iedereen tevreden is en dat de werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd?

Dat is een goede vraag waarbij je niet 1 antwoord kan geven. Simpelweg omdat de begeleidingsstijl van veel mensen anders is.

Zelf denk ik dat de truc erin zit dat je interesse toont in de belanghebbende, laat zien dat je rekening met ze houdt en als ze niet tevreden zijn dat je transparant bent over jouw keuzes.

Je kan natuurlijk nooit iedereen tevreden houden, maar op deze manier kom je een heel eind.

Bewaken van de kwaliteit en bouwkosten

Naast het halen van de planning is de bouwbegeleider verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en om ervoor te zorgen dat de bouw binnen het budget blijft.

En dat is een enorme uitdaging!

Want hoe zorg je ervoor dat alle verschillende specialisten hun werk goed doen? En de afgesproken kwaliteit opleveren?

Op hun vingers mee kijken en continu kritische opmerkingen plaatsen is daarvoor vaak niet de oplossing. Dat levert alleen maar irritatie op.

Ik geloof veel meer in het continu communiceren met de vakmannen en ervoor zorgen dat jij weet wat hun problemen zijn, zodat jij ervoor kunt zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben.

Volgens afspraak laten verlopen van de oplevering

De oplevering van een verbouwing is een ontzettend belangrijk moment. Niet alleen juridisch, maar ook voor de afsluiting van jouw verbouwing.

Als bouwbegeleider doorloop jij de opleveringslijst met de aannemer.

De punten die nog niet zijn afgerond schrijf je op en daarvoor maak je een gezamenlijke planning.

Het is ontzettend belangrijk dat je tijdens de oplevering secuur bent en goede afspraken maakt. In veel gevallen mag je hierna namelijk niet meer terugkomen op punten waarover jij niet tevreden bent.

Bouwbegeleiding zelf doen, of moet je het laten doen?

Maar goed…

Wil je de bouwbegeleiding zelf doen? Of is het slimmer om het te laten doen? Ik denk dat die afweging per persoon verschillend is.

Ten eerste denk ik dat het belangrijk is dat je weet wat de risico’s zijn van het zelf begeleiden van jouw verbouwing. En dat je daarna die risico’s af zet tegen de kosten en jouw kennis over verbouwen.

Wat zijn de risico’s van het zelf begeleiden van jouw verbouwing?

Het begeleiden van een verbouwing is natuurlijk een vak. Waar kennis, kunde en ervaring een grote rol speelt. Hoe meer je dat hebt. Hoe beter het natuurlijk is voor jouw verbouwing.

Daarom brengt het zelf begeleiden van jouw verbouwing een aantal risico’s met zich mee:

 1. De verbouwing duurt langer dan nodig
 2. De verbouwing wordt duurder dan gebudgetteerd
 3. De verbouwing is van een mindere kwaliteit

Normaal gesproken verkleint een ervaren bouwbegeleider deze risico’s..

Maar waarom loop ik deze risico’s dan als ik de rol toch zelf op me neem?

Verbouwing sneller afronden dankzij een bouwbegeleider

Een bouwbegeleider ziet vaak net iets eerder waar de knelpunten van de verbouwing zitten. Daarop kan hij of zij daar dan anticiperen. Zo is de kans groter dat de verbouwing volgens planning wordt afgerond.

Totale kosten van de verbouwing

Veel mensen onderschatten hoe moeilijk het is om de totale kosten van een verbouwing binnen te perken te houden. Om een goede keuze te kunnen maken over bijvoorbeeld de te gebruiken materialen heb je veel ervaring nodig.

Als jij die ervaring niet hebt ben je afhankelijk van bijvoorbeeld de aannemer. Dat hoeft niet erg te zijn, maar vergroot wel de kans op hogere kosten.

Legeskosten omgevingsvergunning

Daarnaast heeft een bouwbegeleider vaak een goed overkoepelend beeld. Wat bijvoorbeeld voor de timmerman goed is, hoeft niet altijd goed te zijn voor een loodgieter. De bouwbegeleider moet dan de juiste keuzes maken.

Ik merk dat dit het moeilijkste is voor particuliere bouwbegeleiders. Het is namelijk heel moeilijk om als leek te zien of iets goed is of niet. In zo’n geval ga je terecht af op het oordeel van de vakman.

Meestal gaat dit goed, alleen als dit niet goed gaat heb je wel gelijk een groot probleem.

Bouwbegeleiding zelf doen? Mijn advies!

Ik denk dat veel mensen best zelf hun verbouwing kunnen begeleiden. Dat geldt alleen niet voor iedereen.

Heb je bijvoorbeeld:

 1. Weinig kennis over verbouwen?
 2. Geen tijd om jezelf te verdiepen in verbouwen?
 3. En vind je het niet leuk om een verbouwing te begeleiden?

Dan moet je het echt uit je hoofd zetten om zelf een verbouwing te begeleiden. Dat wordt dan gegarandeerd een verschrikkelijke ervaring.

Wij hebben zelf een samenwerking met BBAN Bouwbegeleiding. Neem eens een kijkje op hun website, zij helpen je graag met jouw verbouwing!

Kun je wel op deze 3 vragen ja beantwoorden?

Dan is het heel belangrijk dat je goed de risico’s afweegt en incalculeert.

Geeft dat nog steeds een positief antwoord?

Dan ben ik ervan overtuigd dat je zelf de verbouwing op een goede manier kunt begeleiden 🙂

In het kort

Het begeleiden van een verbouwing is een belangrijke en complexe aangelegenheid.

Niet iets wat je er zomaar even bij kunt doen.

Vind je het leuk om de bouw te begeleiden? En heb je er ook nog eens tijd voor? Dan kun je het met de juiste voorbereiding zeker zelf doen!

Heb je nog vragen? Of tips voor andere verbouwers?

Laat dan een bericht achter in de berichtenbox!

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?