arrow_drop_up arrow_drop_down
23 april 2019 

Wat doet een aannemer? En waarvoor heb ik een aannemer nodig?

Je gaat verbouwen en je hebt een aannemer nodig. Je stelt jezelf alleen de volgende vraag…

Wat doet een aannemer eigenlijk?

Die vraag wordt ontzettend vaak gesteld. Want hij  heeft natuurlijk een belangrijke rol tijdens jouw verbouwing. Veel mensen weten alleen niet precies wanneer een aannemer welke rol heeft tijdens jouw verbouwing.

Want helpt de aannemer jou met je vergunningsaanvraag? Zelfs al met het ontwerp van jouw verbouwing? Of is de aannemer alleen maar aanwezig tijdens het verbouwen van jouw woning?

Het antwoord op die vraag kan nog al uiteenlopen en per persoon en type verbouwing verschillen…

Hoe dat zit?

Dat leg ik je uit in deze blog.. Hierin vertel ik je hoe een aannemer jou gedurende jouw verbouwing kan helpen.

Inhoudsopgave

 1. Wat doet een aannemer in het bouwproces?
 2. De voorbereiding van de verbouwing en de rol van de aannemer…
 3. Wat de aannemer doet tijdens de werkvoorbereidingsfase?
 4. De aannemer en de bouwfase!
 5. Wat doet de aannemer in de beheerfase?

Wat doet een aannemer in het bouwproces?

Dat is eigenlijk vrij simpel uit te leggen…

Een aannemer zet namelijk de bouwtekening en de constructieberekening om in een daadwerkelijke verbouwing. In de meeste gevallen is hij dan degene die verantwoordelijk is voor het eindresultaat.

Om het gewenste resultaat te behalen heeft de aannemende partij een coördinerende rol en is hij het aanspreekpunt voor de onderaannemers en de klant.

Maar een aannemer doet meer naast het coördineren van de verbouwing. Hieronder vind je een lijst van andere dingen waar hij of zij vaak verantwoordelijk voor is.

Wat doet een aannemer?

 • Geven van bouwadvies voor en tijdens de verbouwing
 • Aansturen van onderaannemers
 • Inkopen van materiaal
 • Bespreken van het ontwerp met de architect en constructeur
 • Opstellen en bijhouden van de planning
 • Inrichten van de werkplaats
 • Garanderen van de veiligheid tijdens de verbouwing
 • Oplossen van problemen

Grote kans dat ik niet alle werkzaamheden van een aannemer heb benoemd. Maar als het goed is heb je nu een goed idee van wat een aannemer doet.

Wanneer heb je een aannemer nodig?

Hoe kleiner de verbouwing, hoe kleiner de rol van de aannemende partij is. Dat komt omdat er dan simpelweg minder te coördineren is.

Wat ik nu zeg klopt niet helemaal, maar kun je wel als regel gebruiken. Een aannemer is vaak pas nodig bij een verbouwing waarbij een omgevingsvergunning nodig is. Bij die type verbouwingen heb je vaak verschillende vakmannen die begeleid moeten worden.

Voorbeelden wanneer je een aannemer nodig hebt:

 • Bij het bouwen van een aanbouw of opbouw
 • Als je een draagmuur verwijdert
 • Wanneer je een dakterras bouwt
 • Bij het plaatsen van een garage of berging

Is de verbouwing kleiner? Zoals bij een badkamer? Dan worden er vaak alleen vakmannen ingeschakeld om het werk uit te voeren.

Wat een aannemer doet tijdens de verschillende fases van het bouwproces

In mijn blog over de 11 stappen van het bouwproces leg ik uit dat een verbouwing uit 4 verschillende fases bestaat. In elke van die 4 fases heeft een aannemer een rol. Die rol kan groot of klein zijn, afhankelijk van wat jij hebt afgesproken.

De 4 fases van het bouwproces

 1. De voorbereidingsfase
 2. De werkvoorbereidingsfase
 3. De bouwfase
 4. De beheerfase

In de volgende hoofdstukken leg ik uit wat de rol is van een aannemer in die 4 stappen van het bouwproces.

De voorbereiding van de verbouwing en de rol van de aannemer…

In de voorbereidingsfase ben je vaak bezig met het ontwerp ontwikkelen, zodat het ontwerp voldoet aan de regelgeving.

In de meeste gevallen heeft een aannemer geen tot een hele kleine rol tijdens deze fase.. Maar vaak doe je dat zelf, of schakel je de hulp van een architect in om jouw verbouwing voor te bereiden.

Uitzonderingssituatie

Er is wel een uitzonderingssituatie, waarbij een aannemer wel al een grote rol heeft bij de voorbereiding van jouw verbouwing.

Dat is het geval als de aannemer ook de rol van bouwbegeleider op zich neemt. In dat geval is hij ook verantwoordelijk voor het ontwerpen en voor de vergunningsaanvraag bij jouw verbouwing.

Dit gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt is dat vaak bij kleine verbouwingen zoals aanbouwen (vaak vergunningsvrij).

Wat de aannemer doet tijdens de werkvoorbereidingsfase?

In de werkvoorbereidingsfase wordt jouw ontwerp omgezet in bouwkundige tekeningen en in een constructieberekening. Deze gegevens worden gebruikt om jouw omgevingsvergunning aan te vragen.

Bij complexere verbouwingen wordt dit vaak door een architect gedaan. Bij kleinere verbouwingen kun je dit ook zelf doen.

De rol van de aannemer

Eigenlijk is de rol van de aannemer hier niet zo groot. Het komt er vooral op neer dat de aannemer de stukken van de constructeur ontvangt en dit gebruikt om het bouwwerk te bouwen.

Een aannemer neemt in zo’n geval alleen contact op als hij vragen, of aanvullende wensen heeft.

De aannemer en de bouwfase!

De belangrijkste rol van een aannemer is tijdens de bouwfase. In deze fase is de omgevingsvergunning binnen en moeten de tekeningen omgezet worden in een daadwerkelijke verbouwing.

Het is de taak van de aannemer om alle vakmannen te coördineren en ervoor te zorgen dat de verbouwing volgens planning en binnen budget wordt afgerond.

Die coördinerende rol kan vrij complex zijn. Er zijn namelijk vele verschillende vakmannen die aan jouw verbouwing kunnen werken. En de aannemer moet er voor zorgen dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Type vakmannen die de aannemer ‘managet’

 • De sloopwerkers
 • Timmerman
 • Loodgieter
 • Stukadoor
 • Schilder
 • Tegelzetter
 • Elektricien

Deze vakmannen worden vaak de onderaannemers genoemd. Die onderaannemers werken onder de verantwoordelijkheid van degene die het werk aangenomen heeft.

Wat doet de aannemer in de beheerfase?

In de beheerfase wordt de verbouwing door de aannemer aan jou opgeleverd. Bij de oplevering controleer je of de verbouwing voldoet aan de gemaakte afspraken.

De aannemer doorloopt aan de hand van de opleveringslijst de verbouwing.

Ben je akkoord?

Dan zetten alle partijen hun handtekening en eindigt de verantwoordelijkheid van de aannemer daar.

Ben je niet akkoord?

Dan wordt er gezamenlijk een planning gemaakt om de laatste punten nog te verwerken. In deze situatie eindigt de verantwoordelijkheid van de aannemer pas als er een akkoord is over de opleverstaat van de verbouwing.

De aannemer en het onderhoud van jouw woning

Vaak geeft de aannemer een advies over het onderhouden van de woning. Een uitgebreid advies over het onderhoudsplan is daarentegen vaak wel meer werk.

In het kort

Een aannemer heeft een ontzettend belangrijke rol tijdens jouw verbouwing. Normaal gesproken heeft hij voornamelijk te maken met de bouwfase, maar er zijn situaties waarin ze ook betrokken zijn bij de voorbereiding van de verbouwing.

Dit is vooral het geval bij kleine verbouwingen, of bij verbouwingen waar mensen graag zoveel mogelijk uitbesteden.

Heb je nog vragen over wat een aannemer doet? Of eventueel nog aanvullingen?

Laat dan een reactie achter in de berichtenbox! Ik ben benieuwd 🙂

Over de schrijver
Dingen doen waarvan andere constructeurs en bouwadviseurs zeggen dat het niet kan... Dat vind ik super leuk om te doen! Daarom ben ik samen met ons team elke dag bezig om verbouwen makkelijk en bereikbaar te maken voor iedereen in Nederland!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?

Koekjes