arrow_drop_up arrow_drop_down

De 5 voorwaarden om jouw schuur vergunningsvrij te bouwen!

Het vergunningsvrij bouwen van een schuur… Wanneer mag dat en aan welke voorwaarden moet ik dan voldoen?

Dit is de vraag die veel mensen bezighoudt wanneer zij een schuur willen plaatsen in hun tuin. Sterker nog, vergunningsvrij bouwen is de wens van eigenlijk elke verbouwer. Of je nu een dakkapel, dakterras of bijbehorend bouwwerk gaat bouwen.

Een schuur valt onder die laatste categorie. Bijbehorende bouwwerken zijn constructies met een gelijke of ondergeschikte functie tot het hoofdgebouw. In het geval van de schuur dient deze vaak als opslag of werkplaats.

Vaak is het bouwen van een schuur niet de meest intensieve verbouwing en het is ook vaak snel gebeurd. Het is dus vervelend wanneer je nog op een vergunningsaanvraag moet wachten om te bepalen of je de schuur mag bouwen.

Een simpele oplossing is daarom om te zorgen dat je zeker weet dat je geen vergunning nodig hebt.

Hoe je dit doet?

Door alle voorwaarden in deze blog te volgen. Daarna weet jij precies of je de schuur vergunningsvrij mag bouwen!

De Voorwaarden

  1. Voorwaarde 1. De schuur wordt op het achtererf geplaatst
  2. Voorwaarde 2. Je houdt je aan het maximaal te bebouwen gebied voor het vergunningsvrij bouwen van een schuur
  3. Voorwaarde 3. Je blijft binnen de afmetingen van een vergunningsvrije schuur
  4. Voorwaarde 4. Je bouwt de schuur niet bij een beschermde woning of monument
  5. Voorwaarde 5. Het vergunningsvrij bouwen van een schuur betekent niet regelvrij bouwen

Voorwaarde 1. De schuur wordt op het achtererf geplaatst

Zoals ik al zei is een schuur een bijbehorend bouwwerk en dus zijn bepaalde regels hetzelfde als voor een aan- of uitbouw. Een schuur wordt gezien als bijgebouw.

Een bijgebouw is een bouwwerk dat niet via het hoofdgebouw te bereiken is, zoals dit wel het geval is bij een aan- of uitbouw. Hierdoor wordt het gebouw dus letterlijk bij het hoofdgebouw geplaatst. In het geval van een schuur is het een bijgebouw, vaak vrijstaand, dat wordt gebruikt om goederen of voedsel in op te slaan.

Oké… Nu weer terug naar de voorwaarden. Hier moet je ten slotte aan voldoen om een schuur vergunningsvrij te mogen plaatsen.

Zoals je aan de titel van dit hoofdstuk al ziet is de eerste voorwaarde dat de schuur op het achtererf geplaatst wordt. Dit achtererf is vrij makkelijk te bepalen! Kijk maar op het gifje hieronder…

Bij een rijtjeshuis is het achtererf simpelweg de achtertuin, terwijl de voortuin niet geheel verrassend het voorerf is. Bij een hoekhuis of vrijstaand huis is het zo dat het achtererf 1 meter vanaf de voorkant van de woning begint.

Maar dit had jij natuurlijk al lang in het gifje gezien!

Waarom moet de schuur op het achtererf geplaatst worden?

Dat is natuurlijk wel interessant om te weten, want het idee erachter is lang niet zo gek.

De gemeente heeft voor elke wijk een bestemmingsplan opgesteld. In dat plan beschrijven zij hoe een wijk eruit moet zien en welke woningen er gebouwd zijn. De regels variëren van kleur tot materialen, maar waar het op neer komt is dat zij het aanzicht van de wijk in stand willen houden.

Je kan je voorstellen dat het aanzicht veranderd wanneer jij een schuur op het voorerf (dus de voortuin) plaatst. Wanneer je dit op het achtererf doet heb je dus geen last van de regels.

Althans… Een uitzondering op die regel lees je onder voorwaarde 4.

Tot slot is het nog mogelijk dat je toch wel zonder vergunning op het voorerf mag bouwen. Dit kan het geval zijn wanneer de gemeente geen bestemmingsplan heeft opgesteld.

Helaas is die kans echter wel erg klein.

Voorwaarde 2. Je houdt je aan het maximaal te bebouwen gebied voor het vergunningsvrij bouwen van een schuur

Helaas… Je bouwt de schuur op het achtererf, maar dan zijn er nog meer voorwaarde waar je aan moet voldoen.

Zo is er ook een regel opgesteld met betrekking tot de grootte van de schuur en met name de oppervlakte waarop de schuur gebouwd wordt.

Om te zorgen dat je niet de volledige tuin vol bouwt heeft de gemeente een percentage vast gesteld voor het maximaal te bebouwen gebied. Aangezien het hier om een percentage gaat heeft het totale gebied te maken met de grootte van de tuin.

Om een verschil te maken tussen de grotere en kleinere tuinen heeft de gemeente drie regels opgesteld met elk een eigen percentage van de tuin. In de tabel hieronder heb ik de regels beschreven…

Is het bebouwingsgebied:Dan mag je bebouwen:Plus:
Kleiner of gelijk aan 100m2De helft van dat gebied
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m250m220% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m290m210% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2

Zoals je ziet verschilt het nog al of je een tuin groter dan 300m2 hebt of een tuin kleiner dan 100m2. Ik kan de regels tot in detail voor je uitleggen en je precies vertellen waarom er een gebied van 50m2 is afgesproken voor tuinen tussen de 100 en 300m2 en waarom er dan ook nog een extra deel gebouwd mag worden.

Maar dit is voor jou helemaal niet interessant. Wat veel belangrijker is, is dat je weet of je je aan de regels houdt met de plannen voor jouw schuur. Dus, heb ik  hierbeneden wat rekenvoorbeelden opgesteld om de regels visueel weer te geven en je uit te leggen hoe je het gebied berekend.

vergunningsvrij bouwen schuur

Voorwaarde 3. Je blijft binnen de afmetingen van een vergunningsvrije schuur

Naast het denken aan de juiste oppervlakte, moet er ook gedacht worden aan bepaalde afmetingen van een schuur. Deze afmetingen hebben te maken met de afstand van de schuur tot het hoofdgebouw en de hoogte van de schuur zelf en het dak van de schuur.

Binnen de 4 meter vanaf het hoofdgebouw, mag een bijbehorend bouwwerk niet hoger worden dan 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Dus, de schuur mag niet meer dan 30 cm boven het plafond van de woonkamer uitkomen.

Het voordeel is wel dat je waarschijnlijk toch niet hoger bouwt dan die 30 cm. Je komt dan al vrij dicht bij de ramen op de eerste verdieping en daar wil je natuurlijk niet te dicht in de buurt bouwen.

Maar wat nou als het hoofdgebouw maar één bouwlaag heeft?

In dat geval mag je niet hoger bouwen dat het hoofdgebouw. Maar ook dit zal je waarschijnlijk toch niet doen.

Hoe hoog mag mijn schuur dan buiten die 4 meter worden?

Buiten de 3 meter mag een schuur altijd 3 meter hoog zijn. Dit is voor een schuur gelukkig een prima hoogte.

Wil je toch hoger bouwen dan die 3 meter, dan zal je aan nog net iets meer regels moeten voldoen. Deze hebben te maken met de dakvorm en de afstand van de schuur ten opzichte van het erf van de buren.

Allereerst de dakvorm, het is belangrijk dat de schuur ten minste twee schuine dakvlakken heeft en dat de dakvoet (het laagste punt van het schuine dak) niet hoger komt dan 3 meter. Hierdoor worden de muren van de schuur niet hoger dan 3 meter.

De dakvlakken moeten daarnaast ook nog aan een bepaalde hellingshoek voldoen. Deze hoek mag namelijk niet groter zijn dan 55 graden.

Tot slot is de daadwerkelijke maximale hoogte van de schuur, dus de maximale hoogte van het hoogste punt van het dak, 5 meter. Maar…

Die 5 meter is niet altijd geoorloofd. Deze hoogte wordt namelijk nog door een andere formule begrensd. De hoogte hangt ook af van de afstand tussen het hoogste punt van het dak (de daknok) tot de perceelgrens van de buren.

De formule luidt als volgt: (de afstand tot de perceelgrens (m) x 0,47) + 3.

Ik zal deze formule iets gedetailleerder uitleggen dan de rekenregels voor de oppervlakte van de schuur. Hopelijk wordt de formule dan nog duidelijker.

Laten we beginnen aan het eind, de 3 staat voor de standaard hoogte van de schuur (3 meter). Bovenop die 3 meter mag nog een extra deel komen… Vandaar de ‘+’.

Dit extra deel is de afstand tot de grens x 0,47. Stel dus dat de daknok 2 meter van de perceelgrens komt. Dan mag er nog 0,94 meter extra gebouwd worden en dus mag de schuur 3,94 meter hoog worden.

vergunningsvrij bouwen schuur

Voorwaarde 4. Je bouwt de schuur niet bij een beschermde woning of monument

Misschien ben je wel gelijk naar dit hoofdstuk gegaan na hoofdstuk 1. Ik zei hier namelijk al dat in dit hoofdstuk een uitzondering zou volgen op het bouwen op het achtererfgebied.

Het is namelijk zo dat je bij een beschermde woning of monument met veel meer regels rekening moet houden dan bij een reguliere woning. Dit komt vooral door het bestemmingsplan wat ik in hoofdstuk 1 al heb genoemd.

Het bestemmingsplan voor de beschermde woningen is veel gedetailleerder waardoor je ook een vergunning nodig hebt voor het bouwen van de schuur op het achtererf. Het vergunningsvrij bouwen van een schuur kan dan dus bijna nooit.

Wij zullen je altijd aanraden om een omgevingsvergunning aan te vragen wanneer je in een beschermde woning of monument woont en dus een schuur wilt bouwen.  Dit voorkomt problemen in een later stadium van de verbouwing.

Want wanneer de gemeente de aanvraag afwijst is dit al vervelend, maar het is nog minder fijn wanneer je al begonnen bent met de bouw van de schuur en de bouw stop wordt gezet en deze in het ergste geval teruggedraaid moet worden.

Voorwaarde 5. Het vergunningsvrij bouwen van een schuur betekent niet regelvrij bouwen

Mocht je de vier voorwaarden hebben doorstaan, dan mag je de schuur vergunningsvrij bouwen!

Maar… In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, betekent dit niet dat er helemaal geen regels zijn waar je aan moet voldoen.

Er zijn namelijk nog wat regels opgesteld waaraan je altijd moet voldoen, dus dit is altijd belangrijk of je nou wel of niet vergunningsvrij mag bouwen.

Voor een bijgebouw, dus ook voor een schuur, is het zo dat deze binnen en buiten de 4 meter ondergeschikt moet zijn aan het hoofdgebouw. Het vervult hierbij een andere rol dan het hoofdgebouw.

Bij een schuur is dit altijd het geval, simpelweg omdat deze altijd als berging wordt gebruikt!

Daarnaast zijn er nog twee dingen waar je rekening mee moet houden: Het burenrecht en het Bouwbesluit.

Het burenrecht

Drie keer raden waar dit recht over gaat… Ja precies.

Het burenrecht staat opgesteld in het Burgerlijk Wetboek en bestaat voornamelijk uit erg technische passages en regels die beschrijven of de hinder die je als buren kunt ervaren gegrond is.

Het recht van buren dus, om te zorgen dat er niet zonder tegenspraak een schuur wordt gebouwd die al het zonlicht in de tuin blokkeert of een andere verbouwing plaats vindt die enige hinder kan veroorzaken.

vergunningsvrij bouwen schuur

Het is voor buren een erg fijn idee dat zij in het gelijk gesteld kunnen worden en dat juridisch kan worden bepaald of zij gelijk hebben.

Het inschakelen van het burenrecht kan echter wel voor problemen zorgen. Het is ten slotte nooit leuk wanneer de buren boos op jou zijn wanneer je ineens een schuur gaat bouwen, maar het is ook erg jammer wanneer jij het recht in moet schakelen omdat de buren gaan bouwen.

Aan dat laatste punt kan je misschien niet zoveel doen, maar aan het eerste punt zeker wel. Wij stellen namelijk voor om een stap vooruit te denken en ervoor te zorgen dat het recht helemaal niet ingeschakeld hoeft te worden.

De simpele oplossing? Ga een gesprek aan met de buren over jouw verbouwplannen. Laat ze weten hoe de schuur eruit komt te zien en hoe dit invloed kan hebben op de buren. Wanneer je dit rustig en tijdig bespreekt, zal je zien dat de buren veel sneller zullen instemmen met de plannen.

Het Bouwbesluit

Ten tweede is er het Bouwbesluit. Dit is dé verzameling van alle bouwtechnische voorschriften in de bouw en we kunnen wel stellen dat dit het belangrijkste document is in de bouw. Het besluit was dan ook in het leven geroepen om het werk van iedereen in de bouw te versimpelen door de regels, die eerst in verschillende bundels stonden, samen te voegen tot één bundel.

Het besluit richt zich onder andere op…

  • De energiezuinigheid van de schuur
  • De gezondheid van de gebruiker
  • Het milieu
  • De bruikbaarheid van de schuur
  • De veiligheid van de schuur

Voor ons is het belangrijkste punt de veiligheid. Hiervoor zijn in artikel 2.1 en 2.2 van het Bouwbesluit NEN-EN 1990 normen opgesteld waaraan elke bouwconstructie moet voldoen.

Deze normen geven simpelweg aan hoelang de levensduur van een ontwerp is en dus moet zijn. Een tijdelijke constructie heeft een lagere norm dan een constructie die voor langere tijd moet blijven staan.

Om deze normen te controleren moet aangetoond kunnen worden hoe sterk (en dus ook veilig) de schuur is!

De veiligheid toon je aan door middel van een constructieberekening!

De makkelijkste manier om aan te kunnen tonen dat de constructie veilig is, is een constructieberekening die je laat maken door een constructeur. In die berekening worden alle constructie elementen meegenomen om er op die manier voor te zorgen dat het ontwerp zo stevig en veilig mogelijk is.

Dankzij de berekening weet ook de aannemer wat hij moet bouwen. Overigens heb je voor die berekening ook bouwtekeningen nodig. Die laat je dan weer maken door een architect.

Gelukkig hebben zowel de tekeningen als de berekeningen een groot voordeel. Zo kan je vaak veel besparen op kosten en ben je verzekerd tegen fouten. Meer informatie over deze en andere voordelen lees je in deze blog.

Wij kunnen de aanvraag voor je versimpelen aangezien je zowel de bouwtekeningen als de constructieberekening bij ons op kunt vragen.

Laat je toch geen berekening of tekeningen maken?

Dan ben je zelf volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de schuur en dus ook voor schade, boetes en de mogelijkheid dat de schuur dusdanig aangepast moet worden om toch aan het Bouwbesluit te voldoen.

Meer over het zelf maken van een constructieberekening lees je hier. Dan kan je zelf hopelijk de juiste afweging maken en een beslissing nemen.

Het vergunningsvrij bouwen van een schuur in het kort

Hopelijk heeft deze blog je goed op weg geholpen in jouw zoektocht naar een antwoord op de vraag: Heb ik een vergunning voor mijn schuur nodig?

Als je alle voorwaarden volgt moet het goed komen! Anders kan je altijd nog de vergunningcheck bij het omgevingsloket doen.

Onthoud wel altijd… Je moet sowieso aan regels voldoen die vooral zijn opgesteld voor jouw veiligheid. Zorg dus zeker dat je aan de regels voldoet.

Mocht je nou nog vragen hebben over de omgevingsvergunning of de procedure om deze aan te vragen? Of weet je eigenlijk nog steeds niet of je nou wel of geen vergunning nodig hebt?

Kijk dan even verder op onze blog pagina of laat een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij helpen je natuurlijk graag.

Over de schrijver
Verbouwen lijkt soms ontzettend moeilijk en complex. Dat moet anders vinden wij. Daarom delen ik en mijn collega's al onze kennis en ervaring via onze site. Zelf richt ik mij op het schrijven van blogs die te maken hebben met verbouwen.In die blogs combineer ik mijn eigen onderzoek met input van ervaren verbouwers. Op die manier hoop ik dat verbouwen voor jou een stuk makkelijker en bereikbaarder wordt!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?

Koekjes