5 voorwaarden voor het bouwen van een vergunningsvrije schuur!

5 voorwaarden voor het bouwen van een vergunningsvrije schuur!

Het vergunningsvrij bouwen van een schuur… Wanneer mag dat en aan welke voorwaarden moet ik dan voldoen?

Dit is de vraag die veel mensen bezighoudt wanneer zij een schuur willen plaatsen in hun tuin. Sterker nog, vergunningsvrij bouwen is de wens van eigenlijk elke verbouwer. Of je nu een dakkapel, dakterras of bijbehorend bouwwerk gaat bouwen.

Een schuur valt onder die laatste categorie. Bijbehorende bouwwerken zijn constructies met een gelijke of ondergeschikte functie tot het hoofdgebouw. In het geval van de schuur dient deze vaak als opslag of werkplaats.

Vaak is het bouwen van een schuur niet de meest intensieve verbouwing en het is ook vaak snel gebeurd. Het is dus vervelend wanneer je nog op een vergunningsaanvraag moet wachten om te bepalen of je de schuur mag bouwen.

Een simpele oplossing is daarom om te zorgen dat je zeker weet dat je geen vergunning nodig hebt.

Hoe je dit doet?

Door alle voorwaarden in deze blog te volgen. Daarna weet jij precies of je de schuur vergunningsvrij mag bouwen!

Doe zelf de vergunningcheck voor jouw schuur!

In deze blog vind je alle voorwaarden waar je aan moet voldoen als je een schuur vergunningsvrij wilt plaatsen. Je moet dat echter nog steeds zelfs bepalen of je een vergunning nodig hebt. Maar geen nood. Gelukkig kan je onze handige tool gebruiken om dit zelf te bepalen!

Door wat simpele vragen in te vullen die volledig op het bouwen van een schuur gericht zijn kom je er in één minuut achter of je vergunningsplichtig bent.

Mocht je dus ergens niet uitkomen, dan is de informatie voor elke vraag in deze blog te vinden.

Voorwaarde 1. De schuur wordt op het achtererf geplaatst

Zoals ik al zei is een schuur een bijbehorend bouwwerk en dus zijn bepaalde regels hetzelfde als voor een aan- of uitbouw. Een schuur wordt gezien als bijgebouw.

Een bijgebouw is een bouwwerk dat niet via het hoofdgebouw te bereiken is, zoals dit wel het geval is bij een aan- of uitbouw. Hierdoor wordt het gebouw dus letterlijk bij het hoofdgebouw geplaatst. In het geval van een schuur is het een bijgebouw, vaak vrijstaand, dat wordt gebruikt om goederen of voedsel in op te slaan.

Oké… Nu weer terug naar de voorwaarden. Hier moet je ten slotte aan voldoen om een schuur vergunningsvrij te mogen plaatsen.

Zoals je aan de titel van dit hoofdstuk al ziet is de eerste voorwaarde dat de schuur op het achtererf geplaatst wordt. Dit achtererf is vrij makkelijk te bepalen! Kijk maar op het gifje hieronder…

Bij een rijtjeshuis is het achtererf simpelweg de achtertuin, terwijl de voortuin niet geheel verrassend het voorerf is. Bij een hoekhuis of vrijstaand huis is het zo dat het achtererf 1 meter vanaf de voorkant van de woning begint.

Maar dit had jij natuurlijk al lang in het gifje gezien!

Waarom moet de schuur op het achtererf geplaatst worden?

Dat is natuurlijk wel interessant om te weten, want het idee erachter is lang niet zo gek.

De gemeente heeft voor elke wijk een bestemmingsplan opgesteld. In dat plan beschrijven zij hoe een wijk eruit moet zien en welke woningen er gebouwd zijn. De regels variëren van kleur tot materialen, maar waar het op neer komt is dat zij het aanzicht van de wijk in stand willen houden.

Je kan je voorstellen dat het aanzicht veranderd wanneer jij een schuur op het voorerf (dus de voortuin) plaatst. Wanneer je dit op het achtererf doet heb je dus geen last van de regels.

Althans… Een uitzondering op die regel lees je onder voorwaarde 4.

Tot slot is het nog mogelijk dat je toch wel zonder vergunning op het voorerf mag bouwen. Dit kan het geval zijn wanneer de gemeente geen bestemmingsplan heeft opgesteld.

Helaas is die kans echter wel erg klein.

Voorwaarde 2. Je houdt je aan het maximaal te bebouwen gebied voor het vergunningsvrij bouwen van een schuur

Helaas… Je bouwt de schuur op het achtererf, maar dat betekent niet dat je de schuur vergunningsvrij mag bouwen. Er zijn meerdere voorwaarden.

Zo is er ook een regel opgesteld met betrekking tot de grootte van de schuur en met name de oppervlakte waarop de schuur gebouwd wordt.

Om te zorgen dat je niet de volledige tuin vol bouwt heeft de gemeente een percentage vast gesteld voor het maximaal te bebouwen gebied. De overheid heeft de volgende regels ingesteld met betrekking tot het bebouwen van jouw tuin.

Om een verschil te maken tussen de grotere en kleinere tuinen heeft de gemeente drie regels opgesteld met elk een eigen percentage van de tuin. In de tabel hieronder heb ik de regels beschreven…

Is het bebouwingsgebied:Dan mag je bebouwen:Plus:
Kleiner of gelijk aan 100m2De helft van dat gebied
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m250m220% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m290m210% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2

Zoals je ziet verschilt het nog al of je een tuin groter dan 300m2 hebt of een tuin kleiner dan 100m2. In de rekenformule hieronder kun je berekenen wat de omvang van jouw vergunningsvrije schuur mag zijn.

In het plaatje hieronder vind je een aantal rekenvoorbeelden. Zo heb je ook een visueel voorbeeld van de schuur die het gebied dat je vergunningsvrij mag volbouwen.

vergunningsvrij bouwen schuur

Voorwaarde 3. Je blijft binnen de afmetingen van een vergunningsvrije schuur

Naast het denken aan de juiste oppervlakte, moet er ook gedacht worden aan bepaalde afmetingen van een schuur. Deze afmetingen hebben te maken met de afstand van de schuur tot het hoofdgebouw en de hoogte van de schuur zelf en het dak van de schuur.

Binnen de 4 meter vanaf het hoofdgebouw, mag een bijbehorend bouwwerk niet hoger worden dan 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Dus, de schuur mag niet meer dan 30 cm boven het plafond van de woonkamer uitkomen.

Het voordeel is wel dat je waarschijnlijk toch niet hoger bouwt dan die 30 cm. Je komt dan al vrij dicht bij de ramen op de eerste verdieping en daar wil je natuurlijk niet te dicht in de buurt bouwen.

Maar wat nou als het hoofdgebouw maar één bouwlaag heeft?

In dat geval mag je niet hoger bouwen dat het hoofdgebouw. Maar ook dit zal je waarschijnlijk toch niet doen.

Hoe hoog mag mijn schuur dan buiten die 4 meter worden?

Buiten de 4 meter mag een schuur altijd 3 meter hoog zijn. Dit is voor een schuur gelukkig een prima hoogte.

Wil je toch hoger bouwen dan die 3 meter, dan zal je aan nog net iets meer regels moeten voldoen. Deze hebben te maken met de dakvorm en de afstand van de schuur ten opzichte van het erf van de buren.

Allereerst de dakvorm, het is belangrijk dat de schuur ten minste twee schuine dakvlakken heeft en dat de dakvoet (het laagste punt van het schuine dak) niet hoger komt dan 3 meter. Hierdoor worden de muren van de schuur niet hoger dan 3 meter.

De dakvlakken moeten daarnaast ook nog aan een bepaalde hellingshoek voldoen. Deze hoek mag namelijk niet groter zijn dan 55 graden.

Tot slot is de daadwerkelijke maximale hoogte van de schuur, dus de maximale hoogte van het hoogste punt van het dak, 5 meter. Maar…

Die 5 meter is niet altijd geoorloofd. Deze hoogte wordt namelijk nog door een andere formule begrensd. De hoogte hangt ook af van de afstand tussen het hoogste punt van het dak (de daknok) tot de perceelgrens van de buren.

De formule luidt als volgt: (de afstand tot de perceelgrens (m) x 0,47) + 3.

Ik zal deze formule iets gedetailleerder uitleggen dan de rekenregels voor de oppervlakte van de schuur. Hopelijk wordt de formule dan wat duidelijker.

Laten we beginnen aan het eind, de 3 staat voor de standaard hoogte van de schuur (3 meter). Bovenop die 3 meter mag nog een extra deel komen… Vandaar de ‘+’.

Dit extra deel is de afstand tot de grens x 0,47. Stel dus dat de daknok 2 meter van de perceelgrens komt. Dan mag er nog 0,94 meter extra gebouwd worden en dus mag de schuur 3,94 meter hoog worden.

Hieronder vind je een handige rekenformule, zo kun je zelf uitrekenen hoe hoog jouw dak mag zijn.

Voorwaarde 4. Je bouwt de schuur niet bij een beschermde woning of monument

Misschien ben je wel gelijk naar dit hoofdstuk gegaan na hoofdstuk 1. Ik zei hier namelijk al dat in dit hoofdstuk een uitzondering zou volgen op het bouwen op het achtererfgebied.

Het is namelijk zo dat je bij een beschermde woning of monument met veel meer regels rekening moet houden dan bij een reguliere woning. Dit komt vooral door het bestemmingsplan wat ik in hoofdstuk 1 al heb genoemd.

Het bestemmingsplan voor de beschermde woningen is veel gedetailleerder waardoor je ook een vergunning nodig hebt voor het bouwen van de schuur op het achtererf. Het vergunningsvrij bouwen van een schuur kan dan dus bijna nooit.

Wij zullen je altijd aanraden om een omgevingsvergunning aan te vragen wanneer je in een beschermde woning of monument woont en dus een schuur wilt bouwen.  Dit voorkomt problemen in een later stadium van de verbouwing.

Want wanneer de gemeente de aanvraag afwijst is dit al vervelend, maar het is nog minder fijn wanneer je al begonnen bent met de bouw van de schuur en de bouw stop wordt gezet en deze in het ergste geval teruggedraaid moet worden.

Voorwaarde 5. Het vergunningsvrij bouwen van een schuur betekent niet dat je regelvrij mag bouwen

Mocht je de vier voorwaarden hebben doorstaan, dan mag je de schuur vergunningsvrij bouwen!

Maar… In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, betekent dit niet dat er helemaal geen regels zijn waar je aan moet voldoen.

Er zijn namelijk nog wat regels opgesteld waaraan je altijd moet voldoen, dus dit is altijd belangrijk of je nou wel of niet vergunningsvrij mag bouwen.

Voor een bijgebouw, dus ook voor een schuur, is het zo dat deze binnen en buiten de 4 meter ondergeschikt moet zijn aan het hoofdgebouw. Het vervult hierbij een andere rol dan het hoofdgebouw.

Bij een schuur is dit altijd het geval, simpelweg omdat deze altijd als berging wordt gebruikt!

Daarnaast zijn er nog twee dingen waar je rekening mee moet houden: Het burenrecht en het Bouwbesluit.

Het burenrecht

Drie keer raden waar dit recht over gaat… Ja precies.

Het burenrecht staat opgesteld in het Burgerlijk Wetboek en bestaat voornamelijk uit erg technische passages en regels die beschrijven of de hinder die je als buren kunt ervaren gegrond is.

Het recht van buren dus, om te zorgen dat er niet zonder tegenspraak een schuur wordt gebouwd die al het zonlicht in de tuin blokkeert of een andere verbouwing plaats vindt die enige hinder kan veroorzaken.

vergunningsvrij bouwen schuur

Het is voor buren een erg fijn idee dat zij in het gelijk gesteld kunnen worden en dat juridisch kan worden bepaald of zij gelijk hebben.

Het inschakelen van het burenrecht kan echter wel voor problemen zorgen. Het is ten slotte nooit leuk wanneer de buren boos op jou zijn wanneer je ineens een schuur gaat bouwen, maar het is ook erg jammer wanneer jij het recht in moet schakelen omdat de buren gaan bouwen.

Aan dat laatste punt kan je misschien niet zoveel doen, maar aan het eerste punt zeker wel. Wij stellen namelijk voor om een stap vooruit te denken en ervoor te zorgen dat het recht helemaal niet ingeschakeld hoeft te worden.

De simpele oplossing? Ga een gesprek aan met de buren over jouw verbouwplannen. Laat ze weten hoe de schuur eruit komt te zien en hoe dit invloed kan hebben op de buren. Wanneer je dit rustig en tijdig bespreekt, zal je zien dat de buren veel sneller zullen instemmen met de plannen.

Het Bouwbesluit

Ten tweede is er het Bouwbesluit. Dit is dé verzameling van alle bouwtechnische voorschriften in de bouw en we kunnen wel stellen dat dit het belangrijkste document is in de bouw. Het besluit was dan ook in het leven geroepen om het werk van iedereen in de bouw te versimpelen door de regels, die eerst in verschillende bundels stonden, samen te voegen tot één bundel.

Het besluit richt zich onder andere op…

  • De energiezuinigheid van de schuur
  • De gezondheid van de gebruiker
  • Het milieu
  • De bruikbaarheid van de schuur
  • De veiligheid van de schuur

Voor ons is het belangrijkste punt de veiligheid. Hiervoor zijn in artikel 2.1 en 2.2 van het Bouwbesluit NEN-EN 1990 normen opgesteld waaraan elke bouwconstructie moet voldoen.

Deze normen geven simpelweg aan hoelang de levensduur van een ontwerp is en dus moet zijn. Een tijdelijke constructie heeft een lagere norm dan een constructie die voor langere tijd moet blijven staan.

Om deze normen te controleren moet aangetoond kunnen worden hoe sterk (en dus ook veilig) de schuur is!

De veiligheid toon je aan door middel van een constructieberekening!

De makkelijkste manier om aan te kunnen tonen dat de constructie veilig is, is een constructieberekening die je laat maken door een constructeur. In die berekening worden alle constructie elementen meegenomen om er op die manier voor te zorgen dat het ontwerp zo stevig en veilig mogelijk is.

Dankzij de berekening weet ook de aannemer wat hij moet bouwen. Overigens heb je voor die berekening ook bouwtekeningen nodig. Die laat je dan weer maken door een architect.

Gelukkig hebben zowel de tekeningen als de berekeningen een groot voordeel. Zo kan je vaak veel besparen op kosten en ben je verzekerd tegen fouten. Meer informatie over deze en andere voordelen lees je in deze blog.

Wij kunnen de aanvraag voor je versimpelen aangezien je zowel de bouwtekeningen als de constructieberekening bij ons op kunt vragen.

Laat je toch geen berekening of tekeningen maken?

Dan ben je zelf volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de schuur en dus ook voor schade, boetes en de mogelijkheid dat de schuur dusdanig aangepast moet worden om toch aan het Bouwbesluit te voldoen.

Meer over het zelf maken van een constructieberekening lees je hier. Dan kan je zelf hopelijk de juiste afweging maken en een beslissing nemen.

Het vergunningsvrij bouwen van een schuur in het kort

Hopelijk heeft deze blog je goed op weg geholpen in jouw zoektocht naar een antwoord op de vraag: Heb ik een vergunning voor mijn schuur nodig?

Als je alle voorwaarden volgt moet het goed komen! Anders kan je altijd nog de vergunningcheck bij het omgevingsloket doen.

Onthoud wel altijd… Je moet sowieso aan regels voldoen die vooral zijn opgesteld voor jouw veiligheid. Zorg dus zeker dat je aan de regels voldoet.

Mocht je nou nog vragen hebben over de omgevingsvergunning of de procedure om deze aan te vragen? Of weet je eigenlijk nog steeds niet of je nou wel of geen vergunning nodig hebt?

Kijk dan even verder op onze blog pagina of laat een berichtje achter in onze berichtenbox! Wij helpen je natuurlijk graag.

Over de schrijver
Het is onze missie om iedereen in Nederland toegang te geven tot alle informatie en begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed eind te brengen. Ik help je daarmee door het schrijven van blogs over verbouwen. Zo hoop ik dat de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek wordt!
Gabriels Ad
Door

Gabriels Ad

op 31 Jul 2020

Schuren worden groter en met overkappingen gebouwd. Hoe is het met de afvoer van een riool en of hemelwater afvoer. Ook bij gemeente met 2 systemen?

ben
Door

ben

op 11 Aug 2020

dag patrick Ik heb een vraag over bebouwingsgebied en bebouwde grond. Ik wil een kavel kopen waarvan het bouwperceel 11 x 30 m is. Het achtererf is 11 x 22,5 m. Hoeveel moet ik dan voor de formule aanhouden voor "bebouwingsgebied" Er komt vervolgens een huis op met footprint van +/- 150 m. Is dit dan het getal voor al gebouwde grond? Ik hoop dat jij mij kan helpen met de vraag hoeveel ik dan nog vergunningsvrij mag bij bouwengr

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 17 Aug 2020

Hi Ben,Bedankt voor de reactie! Het vergunningsvrije bebouwingsgebied is alleen het achtererf en dus niet het voorerf. Het hangt er vooral vanaf waar het huis op de kavel komt en welk gedeelte er dus achter het huis ligt. Het gebied vanaf 1 meter achter het huis is het achtererf en de oppervlakte van dit gebied hou je aan in de tool die je vindt in deze blog.Ik hoop dat ik je vraag zo voldoende heb kunnen beantwoorden. Mocht het niet duidelijk zijn, stuur dan gerust nog een berichtje!Patrick

t van os
Door

t van os

op 13 Oct 2020

Hallo Patrick, Dank voor de uitleg. Uit de tekst begrijp ik dat ik 150 m2 vergunningsvrij mag bouwen omdat mijn achter erf 2000m2 grrot is en er nog geen gebouw is gerealiseerd. Het hoofdhuis voldoet aan de max toegestane m3 Ik wil 2 gebouwen plaatsen een van 120 m2 en 30 m2 en heb geen buren. Moet ik nu toch voor het bijgebouw van 120 m2 een vergunning aanvragen en zo ja kunnen ze die dan weigeren??

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 13 Oct 2020

Hi T van Os,Voor een nieuwbouwhuis is altijd een omgevingsvergunning nodig. Om te bepalen of voor de nieuwe gebouwen een vergunning nodig is, is de de oppervlakte van het achtererf na de bouw van de woning belangrijk. Vervolgens kan je aan de hand van deze oppervlakte de berekening doen.Ik hoop dat ik je vraag zo voldoende heb beantwoord. Mocht je nog verdere vragen hebben of is mijn antwoord niet helemaal duidelijk, dan hoor ik het graag!Patrick

stephan
Door

stephan

op 13 Nov 2020

Patrick,veel info op je site gevonden. Ik heb alleen een (wellicht domme) vraag. Als je vergunningsvrij wil bouwen en dit is met een zadeldak, dan is de nokhoogte bepalend hoe ver je van de erfgrens mag bouwen. Geld deze afstand dan voor alle 4 de zijden van de schuur/tuinhuis ? Dit betekend dus vanaf de nokpunt naar de buren zowel achter als er naast.Hoop op een reactie.vriendelijke groet, Stephan

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 13 Nov 2020

Hi Stephan,Fijn dat je al veel informatie gevonden hebt. Wat je zegt klopt inderdaad. De nokhoogte wordt gebruikt omdat dit het hoogste punt van de schuur is. Verder geldt de afstand voor de schuur in zijn geheel, dus inderdaad voor alle 4 de zijden.Ik hoop dat ik je zo voldoende heb kunnen helpen, maar mocht je nog vragen hebben laat dan gerust nog een reactie achter!Patrick

Joel
Door

Joel

op 09 Dec 2020

Onze buren hebben een schuurtje gebouwd in de voortuin onder hun keukenraam, tegen de erfgrens aan, strak tegen onze buxussen. Er is geen toestemming of overleg geweest met ons, er is ook geen vergunning aangevraagd. Mag dit zomaar? Hoogte: 1 meter hoog, 3 1/2 bij 2 meter.

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 11 Dec 2020

Hi Joel,Wat vervelend om te horen en jammer dat de buren niet zelf in overleg zijn gegaan met jullie. Mijn antwoord op jouw vraag is eigenlijk heel simpel, de buren hadden het schuurtje niet vergunningsvrij op het voorerf mogen bouwen. Ondanks dat het hier om een vrij kleine schuur gaat, is de oppervlakte toch te groot om vergunningsvrij te bouwen op het voorerf. De maximale oppervlakte is namelijk 2 vierkante meter en dit is vooral om het bouwen van bijvoorbeeld een hondenhok mogelijk te maken. De schuur in jouw verhaal is dus te groot om vergunningsvrij te bouwen. Het is hierin echter wel belangrijk dat je zeker weet dat er geen vergunning is aangevraagd. Hebben ze namelijk wel een vergunning voor de schuur, dan staan zij in hun recht omdat de bouw al is goed gekeurd door de gemeente. Ik hoop dat ik je zo voldoende heb kunnen helpen, maar mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag. Patrick

trudy
Door

trudy

op 22 Dec 2020

Dag, goede info, dank ! Onze vraag is de volgende : wij hebben een erfje wat bestaat uit een deel beschermd dorpsgebied en een deel agrarisch gebied . We willen graag een schuurtje (ca 10 m2 ) bouwen op het agrarische stuk. Eventueel alleen een overkapping als een schuurtje lastig is vergunningsvrij.... Het schuurtje staat verder dan 4 meter van de woning. De woning is geen monument. Kun je ons aangeven of het mogelijk is vergunningsvrij te bouwen ? Alvast dank!

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 24 Dec 2020

Hi Trudy, Bedankt voor de reactie. Met onze vergunningcheck aan het begin van deze blog kom je er achter of jouw schuurtje vergunningsvrij is of niet. Dit hangt, buiten de oppervlakte van de schuur zelf, namelijk ook van de oppervlakte van het nog te bebouwen gebied af. Daarnaast spelen in sommige gevallen ook de hoogte, het aantal schuine dakvlakken en de hoek van die dakvlakken een rol. Ik raad je dus aan om de vergunningsplicht via onze tool te checken. Mocht je hierna nog vragen hebben dan hoor ik dat graag! Patrick

Walko
Door

Walko

op 13 Jan 2021

Bedankt voor de info Patrick, maar heb toch nog een vraag. wat wordt bedoeld met openbaar toegankelijk gebied? Er loopt bij ons een doodlopende poort achter het erf, vanaf ons huis is het ongeveer 40 meter naar de stoep/straat. deze poort moeten de huiseigenaren zelf onderhouden, ophogen enz. is dit dan openbaar gebied of is de stoep/straat het dichtstbijzijnde openbaar gebied. Ik vraag dit ivm plannen om een schuur op het achtererf te bouwen, pal tegen de poort aan. Alvast dank voor je reactie.

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 12 Feb 2021

Hi Walko, Allereerst onze excuus voor de late reactie. Door een fout in het systeem kregen wij even geen meldingen van reacties binnen. Ik hoop dat ik toch nog op tijd ben om jouw vraag te beantwoorden. Met openbaar toegankelijk gebied wordt door het Besluit omgevingsrecht een gebied bedoeld wat daaronder ook in het normale spraakgebruik wordt verstaan. Dit zijn dus bijvoorbeeld parken, speelveldjes en een straat. Belangrijk is dat het gebied het gehele jaar voor het publiek algemeen toegankelijk is. Over de stoep en straat hoef je je dus geen zorgen te maken. Aangezien de doodlopende poort waarschijnlijk alleen voor de huiseigenaren te betreden is, is ook dit geen probleem. Bespreek dit echter wel even met de eigenaren, dan weet je zeker dat je problemen voorkomt. Wat ik wel aanraad is om voor de zekerheid even bij jouw gemeente na te gaan of zij het met deze redenering eens zijn. Hoe dicht de regels soms ook afgetimmerd zijn, er kan altijd net een zinnetje afwijken. Ik hoop dat ik je, hoewel wat later dan gewenst, toch voldoende op weg heb kunnen helpen. Succes met de verbouwing! Patrick

Dijkstra
Door

Dijkstra

op 04 Feb 2021

Beste Patrick,Wij hebben een rijtjescarport achter het huis, dus alle carports zijn aan elkaar verbonden. Gelden de eisen van afstand tot de buren in betrekking tot nokhoogte dan ook? Ik snap dat je bij een vrijstaande schuur geen 4 meter hoge muur naast je wilt. Maar zeker als 2 buren het zouden willen is het raar als je op de grens naar beneden en weer naar boven moet.

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 12 Feb 2021

Beste meneer/mevrouw Dijkstra, Wanneer alle buren eenzelfde carport willen kan dit inderdaad in jullie voordeel werken. Een simpele manier om erachter te komen of er een vergunning nodig is, is om met de gemeente in gesprek te gaan om jullie plannen te bespreken. Zij kunnen dan waarschijnlijk vrij snel uitsluitsel geven. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag! Patrick

Anoniem
Door

Anoniem

op 24 Feb 2021

Hi Patrick, leuke en informatieve blog. Met plezier gelezen.Het begrip achter erf daar heb ik nog wel een vraag over. Stel het erf loopt in een (omgedraaide) L vorm. Het gebied direct achter het huis is dan achter erf. Tot zo ver duidelijk. Het deel dat wel achter het huis ligt maar in het andere deel van de L, is dat dan ook aan te merken als achter erf? Het huis van de buren ligt als het ware deel omsloten door het L vormige perceel. Beide delen zijn ongeveer even groot.

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 26 Feb 2021

Beste, Om het achtererfgebied te bepalen voor deze complexe situatie is het belangrijk om drie stappen te volgen. 1. Bepaal de voorkant van de woning. Hoewel dit misschien een simpele stap is weet je wel wat er achter de woning ligt. 2. Bepaal of het achtererfgebied naast openbaar toegankelijke grond of water ligt. Wanneer dit het geval is, gelden er andere regels en heb je vaak wel een vergunning nodig. 3. Teken de lijnen van het achtererfgebied. Wanneer er geen openbaar toegankelijke grond langs het erf loopt, kan je de lijnen aan houden zoals in de animatie in deze blog. Ook wanneer het erf om het huis van de buren ligt. Een tuin of huis van de buren is namelijk geen openbaar toegankelijk gebied. Mocht je hier meer informatie over willen, dan raad ik je aan om eens op deze website te kijken: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/links-olo/video-begrippen-erf-achtererfgebied/ Hier staan animaties voor complexe situaties zoals hier beschreven. Ik hoop dat dit voldoende informatie was om het achtererf te bepalen. Mocht je nog verdere vragen hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag. Patrick

Dirk
Door

Dirk

op 27 Feb 2021

Beste Patrick, allereerst dank voor het delen van alle informatie op je zeer prettige website! Ik heb een vraag over de maximale hoogte van een bijgebouw. Ik begrijp de formule om dit te berekenen. Moet ik voor de afstand van de perceelgrens rekening houden met alle buren of alleen met de achterbuurten? Ik wil misschien een kantoor plaatsen met een zadeldak van ongeveer 4 meter hoog. Met betrekking tot de afstand tot de perceelgrens aan de achterzijde is dat geen enkel probleem. Als ik echter ook rekening met de naaste buren moet houden betekent dit dat het bijgebouw wat verder van de heg geplaatst moet worden dan ik nu eigenlijk van plan was.Alvast bedankt voor je reactie!

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 03 Mar 2021

Beste Dirk,Allereerst bedankt voor je mooie compliment, dat horen wij natuurlijk graag. Wat betreft de hoogte van het bijgebouw moet je inderdaad rekening houden met alle buren. De formule geldt dus ook voor de afstand tot de perceelgrens van de buren naast jouw woning. Mocht je hier nog vragen over hebben dan hoor ik dat graag. Patrick

Marius Sijtsma
Door

Marius Sijtsma

op 22 Mar 2021

Goedemorgen, dank voor de duidelijke uitleg. Toch nog een vraag. Gaat men qua m2 uit van het oppervlak waar het gebouw de grond raakt of van het oppervlakte van het dak? Met andere woorden, als de muren op 10 x 2 staan en het dak door een vrijhangende luifel 10 x 3 meet, is het oppervlakte dan 20 of 30 m2? Alvast dank voor de reactie.

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 23 Mar 2021

Goedemiddag Marius,In dit geval zal er inderdaad naar de oppervlakte gekeken worden waar het gebouw de grond raakt. De oppervlakte zal dus 20m2 zijn.Veel plezier met de verbouwing.Patrick

martjan
Door

martjan

op 07 Apr 2021

Hallo patrick,Ik heb even alles door gelezen want ik wilde een schuurtje bouwen. Volgens alle regels mag ik dan tot 3 meter hoog bouwen zonder vergunning. Ik zit namelijk wel met mijn achterburen, hun tuin ligt namelijk ongeveer 1,20 meter lager als de mijne. En tussen mijn tuin en de buren zit nog een brandgang van ongeveer 1,20 meter breed. Mag ik dan juridische gezien gewoon vanaf mijn erf grens bouwen tot 3 meter hoog?Mvg. martjan

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 12 Apr 2021

Hi Martjan, De schuur mag inderdaad in alle gevallen 3 meter hoog gebouwd worden. Wanneer je ook aan de andere regels voldoet zal je dit juridisch gezien dus ook goed gekeurd worden. Patrick

Hans
Door

Hans

op 26 Apr 2021

Beste Patrick,Dank voor al deze zeer heldere informatie. Onze buren, met wie wij helaas enkel schriftelijk communiceren, hebben ons schriftelijke meegedeeld dat zij een maximaal hoge en grote vergunningsvrije kapschuur gaan bouwen. Inmiddels verschijnt deze. Het dak lijkt nu net over/tegen de perceelgrens heen te gaan steken, bij onze schutting, die al jaren aan onze kant van de perceelgrens staat. Wat zijn de regels tot waar deze dakgrens mag komen tov de perceelgrens? En dient er ook voor een afwatering/dakgoot te worden gezorgd?

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 28 Apr 2021

Beste Hans, Wat een vervelende situatie. In principe maakt de plaatsing van de schutting niet veel uit in deze situatie omdat het vooral om de erfgrens gaat die schriftelijk is vastgelegd. Wanneer de schutting op, of aan jullie kant van de grens staat, kan je deze natuurlijk wel als richtlijn gebruiken. 'Overbouw', zoals het overhangen van het dak van de schuur heet, is niet toegestaan omdat dit een schending van jouw eigendomsrecht is. Jij bent immers eigenaar van het perceel en mag dus ook tot op zekere hoogte bepalen wat hier op of boven gebeurd. Mocht het dak dus daadwerkelijk over de grens heen gaan, dan kan je bij de rechter eisen dat dit overhangende gedeelte wordt verwijdert. Wat betreft afwatering en de dakgoot. Volgens artikel 6.17 in het Bouwbesluit is een afvoer van hemelwater altijd verplicht. Deze moeten hierbij voldoen aan de NEN 3215 norm. Ik hoop dat ik je vragen zo voldoende heb kunnen beantwoorden en wens je veel succes met deze situatie. Mocht je nog vragen hebben dan kan je deze natuurlijk altijd stellen. Patrick

Hans
Door

Hans

op 28 Apr 2021

Beste Patrick, Hartelijk dank voor je duidelijke reactie! Goed om te weten wat de regels zijn. De bouw ligt nu weer stil, het verloopt in etappes. Hopelijk komt het allemaal goed zonder gedoe. Om het enorme zwarte bouwsel wat uit het zicht te hebben, wil ik een soort raamwerk/draadwerk bovenop mijn schutting plaatsen en de klimop, die tegen de schutting opgroeid daar langs leiden. Zodat het groen wordt. De schutting is 1.80 hoog, ik wil de hoogte om de klimop te geleiden dan tot 2.50 m maken. Is dat toegestaan? Hoewel dit natuurlijk niet een ‘bouwvraag’ is, hoop ik dat jij het antwoord weet.M vr gr Hans

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 28 Apr 2021

Hi Hans, Ik duim met je mee dat alles zonder gedoe kan verlopen. Schuttingen zijn inderdaad niet helemaal onze expertise, maar via het Jurdisch Loket heb ik kunnen vinden dat een schutting maximaal 2 meter hoog mag zijn op de erfgrens. Ik zou je dus aanraden, mocht dit daadwerkelijk noodzakelijk zijn, om de schutting maximaal tot 2 meter te verhogen. Ik hoop dat je hier iets mee kan. Patrick

Tessa Verhagen
Door

Tessa Verhagen

op 28 Oct 2021

Hoi Patrick, Mijn buurman heeft de zijmuren en achtermuur van de oude schuur laten staan, de zijmuren zijn mandelig. Daarop heeft hij een houten opbouw geplaatst, met beplating die overhangt over de perceelgrens. Het platte dak is van buiten af gemeten 3.31 m hoog, dus tot over de perceelgrens. De buurman zegt dat het mag omdat hij een extra verhoogde vloer in de schuur heeft gestort, van 26 cm hoog, waardoor vanaf de binnenvloer de hoogte van het dak 3.05 m is en daarmee toegestaan. Kun je aangeven vanaf waar de nokhoogte gemeten moet worden en of het mag dat je om de schuur hoger te maken, een extra vloer mag storten.

J.P Hoogvliet
Door

J.P Hoogvliet

op 09 Dec 2021

Hoi Patrick . Ik wil mijn schuur vergroten , maar nou heb ik een beetje een aparte woon situatie . Het zit namelijk zo , ik woon in een huis dat staat op een winkel . het winkel oppervalk is groter dan mijn huis . Dus even makkelijk : mijn huis 6,3m bij 8,5 diep dan heb ik een balkon van 6 m diep 6, 30 breed ( onder mijn huis en het balkon , bevind zich de winkel dus ) en dan komt mijn buiten terrein/tuin van 117m2 , waar op dit mommend een schuur op staat van 19m2 . als ik bereken en kijk met jullie reken hulp mag ik mijn schuur bouwen van 82m2 dus ruim zat aan gezien ik maar tot 50m2 ga . Maar van wegen mijn uitzonderlijk woon situatie twijfel ik . Aan gezien er wort gezegd dat de bebouwing op achter terrein moet staan . Maar dat is bij mij al moeilijk aan gezien ze niet weten wat bij mij voor of achter is , mijn voordeur en straat naam ( van het aders) zijn aan de balkon / tuin zijde ( waar ook de garage nu staat ), maar de voorkant noemen ze de andere kant . dus wat is de achter kant ? en dan nog moet de garage 4 m van woongebouw staan ( de bestaande garage staat dit ook niet ) , is dit de winkel of het huis ? en het brekende grond oppervlak is dat het achter terrein of moet het balkon daar ook bij ? Ik hoor graag hoe je hier over denkt ?vriendelijke groeten .J.P Hoogvliet .

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 14 Dec 2021

Goedemiddag, mijn excuses voor mijn late reactie. Dit is helaas een uitzonderingssituatie. Ik raad je aan een adviesgesprek met onze architecten in te plannen. Zij kunnen dan gezamenlijk jouw vragen doorlopen en kijken wat de beste aanvliegroute is. Via deze link kun je een gesprek inplannen: https://bouwadviesshop.nl/vrijblijvend-adviesgesprek-met-een-architect-inplannen/

Bart van der veer
Door

Bart van der veer

op 29 Jan 2022

Beste bouwadviesshop,Ik heb een vraagje niet mijn buuren maar de buren daarnaast bouwen een vergunningsvrije schuur. Vind ik prima ziet er ook perfect uit alleen word er aan de kant die naar mijn gericht is een grote dakapel 5 mtr ofzo geplaatst. Ik heb nu het gevoel dat ik nu over mijn gehele tuin word bekeken . Mag dit zomaar voelt als inbreuk op mijn privicie

Dhr.Mr.Ir.Kolonel HJL Doup
Door

Dhr.Mr.Ir.Kolonel HJL Doup

op 16 Feb 2022

Ja misschien geef dat voor u een naar gevoel. Maar u kunt er wettelijk niets aan doen. Wel kunt u bezwaar aantekenen dat u van u vrijheid beroofd word. Maar als u in gelijk gesteld word ,kan een langdurige zaak worden. Wel kan u een Provo-ma zaak beginnen maar dit kost u veel geld als u verliest.Mvg. Dhr.Mr.Ir.Kolonel HJL Doup

Bart van der veer
Door

Bart van der veer

op 16 Feb 2022

Duidelijk ga wel met de buren praten . Bedankt voor de reactie

John
Door

John

op 16 Feb 2022

HalloWe hebben een huis gekocht en in de tuin staat een schuur van 11 meter bij 2,50 meter. Nu is het geval dat de schuur op instorten staat en het water van alle kanten naar binnen stroomt als het regent. We hebben al zeil er overspannen ,maar het water loopt nog naar binnen. Ik ben invalide ,mijn rolstoel,scootmobiel en invalide brommer staat er . Ook al mijn gereedschap wat al begint te roesten. Nu is mijn vraag…….mocht ik deze afbreken en door een erkend bedrijf de zelfde schuur opnieuw opbouw . Heb ik dan een bouw vergunning nodig

Sander
Door

Sander

op 18 Oct 2022

Hallo! Mijn schuur komt aan de achterkant tegen openbaar toegankelijk gebied aan. Daar moet ik 1 meter vanaf blijven. Is hier ook de nokhoogte benadering van toepassing? Met de buren reken ik namelijk met een afstand van 4,20 om maximaal te kunnen bouwen

niek
Door

niek

op 18 Oct 2022

hallo! ik heb een vraagje ik heb een schuur in mijn tuin van 2100 vierkante meter en zonnepanelen en heb daarvoor een vergunning en wil graag nog een schuur van 12,5 vierkante meter neerzetten mag dat?

Ron
Door

Ron

op 07 Apr 2023

Ik lees "het is belangrijk dat de schuur ten minste twee schuine dakvlakken heeft". Het lijkt dat een plat dak dan net mag vergunningsvrij?

Ben
Door

Ben

op 03 Jun 2023

Wat is het verschil tussen een overkapping en een schuur? Onze achterburen hebben een overkapping gemaakt met een schuin dak (1 dakvlak) dat afloopt in hun richting. De hoogte is 3.75 m (tot de nok), afstand van de erfgrens tot de nok is 0.60 m. Mag dit?

Bram
Door

Bram

op 10 Aug 2023

Mag je wanneer de buitenmaten van de schuur voldoen aan deze regels. een zolder in je schuur maken?

Han Beker
Door

Han Beker

op 19 Mar 2024

Hoi Patrick, Allereerst complimenten voor deze handige site! Mijn huis en tuin bestaat uit 2 kavels. Het huis is ‘n gemeentelijk monument en staat op kavel 1. Op aangrenzend kavel 2 wil ik ‘n schuur vervangen door ‘n grotere. Zijn er dan ook restricties?

Jacob
Door

Jacob

op 26 May 2024

Door dit blog ben ik zeer wijs geworden over zaken die ik helemaal niet wist. Een constructieberekening, tog een architect nodig. Bouwtekeningen en de bescherming voor mijzelf. Tige tank en hertlike groetnis Jacob

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?