Gording

Een gording is een balk of ligger gemaakt van hout die is aangebracht in de lengterichting van een kap of dak. Dit betekent dat de twee korten zijden van de balk evenwijdig aan het te dragen dakvlak zijn aangebracht.

Wat doet een gording?

Gordingen dragen het gehele dak. Dit houdt in dat ze de dakhuid en verdere belasting dragen. De dakhuid bestaat uit het dakbeschot met de dakbedekking. De dakbedekking is in vele gevallen gemaakt van dakpannen, maar ook een rietdak is niet ongebruikelijk. Het dakbeschot zorgt ervoor dat de dakbedekking goed blijft liggen.

De verdere belasting die de gordingen dragen zijn bijvoorbeeld belasting van sneeuw of wind.

Waar vind je informatie over de gording?

Hij is in de constructietekeningen getekend. Het is namelijk een onderdeel van de constructie die ontworpen is door de constructeur. Als de balk verwijderd wordt zal het dak niet meer goed gedragen worden. Er moet dan ook een constructieberekening gemaakt worden.

Ook moet er een sterkteberekening gemaakt worden. Deze informatie is nodig voor de afmeting van de balken en de onderlinge afstand. Uiteindelijk zal deze informatie na de bouw te vinden zijn in de archieftekeningen.

Vragen?

Vind je dit artikel waardevol? Of heb je nog vragen? Laat dan een bericht achter in onze berichtenbox.
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?