Vergunning dakterras: wanneer heb ik een vergunning voor mijn dakterras nodig?

Wanneer moet je een vergunning voor een dakterras aanvragen?

Vergunning dakterras… Wanneer heb je een vergunning nodig voor het bouwen van een dakterras? Dat vragen veel mensen zich af. Een logische vraag ook aangezien veel mensen een dakterras laten bouwen.

Een dakterras is namelijk een ideale optie wanneer er weinig tuin ruimte is. Dit komt vaak voor in grote steden. Ondanks dat het dakterras in populariteit groeit, is er over de regels weinig bekend. Zo weet men vaak niet wanneer je een vergunning nodig hebt en hoe je dit kan checken.

Ik zal je in deze blog helpen met al jouw vragen! Ik zal beginnen met uitleggen wanneer je een vergunning voor een dakterras nodig hebt. Hierna leg ik uit hoe je de vergunning aanvraagt en wat de kosten zijn voor een omgevingsvergunning. Wil je meer weten? Lees dan verder!

Wanneer heb ik een vergunning voor mijn dakterras nodig?

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel. Je hebt altijd een vergunning nodig voor jouw dakterras. Het maakt dus niet uit of jouw dakterras aan de voor of achterzijde van de woning wordt gebouwd zoals bij een dakkapel het geval is. Ook de afmetingen hebben geen invloed op de omgevingsplicht.

Zoals het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt, er mag niet vergunningsvrij bovenop bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, zoals een dakterras.

Krijg ik altijd een vergunning voor mijn dakterras?

Je hebt dus altijd een vergunning dakterras nodig. Nu is de vraag, krijg je deze vergunning ook zomaar? Dat is zeker niet het geval. Er zijn namelijk bepaalde regels waar je aan moet voldoen om een vergunning te krijgen.

Deze regels hebben vooral betrekking op de hinder die je toe brengt aan buren en het uiterlijk van het terras.

Je moet je realiseren dat je de vergunning aanvraagt omdat de gemeente jouw terras moet controleren. Het kan dus zeker voorkomen dat de gemeente jouw vergunningsaanvraag afwijst. Echter, houden constructeurs en architecten al rekening met deze regels en stellen veel architectenbureaus een vergunningsgarantie in.

Let hier dus goed op voordat je een vergunning aan gaat vragen.

Veroorzaakt jouw dakterras burenhinder?

Burenhinder is een begrip gericht op de relatie tussen jou en je buren. De invloed ervan op de omgevingsvergunning is niet heel duidelijk. Het ligt er namelijk aan wat er in het bestemmingsplan is opgenomen.

De belangrijkste regel is daarom 'als de aangevraagde omgevingsvergunning binnen het bestemmingsplan past, kan en mag de gemeente geen rekening houden met de twee meter grens uit het burenrecht'. Hierin zal je twee begrippen zien die nu nog onduidelijk zijn.

De twee meter grens

De twee meter grens wijst op de een regel dat balkons en dakterrassen twee meter van de erf grens moeten kopen. Dit heeft echter geen invloed op de omgevingsvergunning, tenzij dit in het bestemmingsplan past. De regel is opgenomen in het burenrecht.

Het bestemmingsplan en jouw dakterras...

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de bestemming van de grond wordt vastgelegd. Hierin neemt de gemeente alle informatie over bouwwerken in een regio op. Er wordt bijvoorbeeld in vastgelegd of er op een plek woningen of winkels zijn toegestaan. Ook staat er, en dit is belangrijk voor het dakterras, informatie in over de maximale afmetingen van gebouwen.

De twee meter grens kan dus opgenomen zijn in het bestemmingsplan. Wanneer dit zo is moet een woning eigenaar zich aan deze regel houden en mag een dakterras niet binnen de twee meter van de erf grens komen. Als de twee meter grens niet is opgenomen in het bestemmingsplan wordt er een omgevingsvergunning uitgegeven.

Uitzondering op de regel

Er is gelukkig een uitzondering op deze regel. Wanneer de twee meter grens is opgenomen in het bestemmingsplan kan je er nog steeds voor zorgen dat je wel binnen de twee meter mag bouwen. Het is dan wel van belang dat je de gemeente een overeenkomst kan laten zien tussen jou en je buren.

De buren kunnen namelijk aangeven dat zij geen hinder ervaren van het dakterras en kunnen je op die manier toestaan om binnen de twee meter te bouwen.
Let op! Het kan zo zijn dat je rechtmatig een dakterras hebt aangebracht, maar dat je buren van mening zijn dat hun privacy wordt geschonden. Zij kunnen dan naar de vrederechter stappen vanwege bovenmatige burenhinder. Zorg er daarom voor dat je altijd goede afspraken maakt met je buren en dat zij van te voren op de hoogte zijn van jouw bouwplannen.

Gaat het om een beschermde woning of monument?

Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. Een gemeentelijk monument is van plaatselijk of regionaal belang. Voor deze gebieden gelden aparte regels. Zo is een bestemmingsplan veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan.

Door deze extra regels wordt het verkrijgen van een omgevingsvergunning ook lastiger. Het zal daarom lastiger zijn om een dakterras te bouwen bij zo'n woning. De eisen die voor een stadsgezicht gesteld zijn noem je welstandseisen en zijn opgesteld in de Welstandsnota.

Vergunning dakterras en het Bouwbesluit

In het huidige Bouwbesluit is een buitenruimte verplicht gesteld. Een buitenruimte is een ruimte waar licht en verse lucht vrijelijk in en uit kunnen stromen. Voorbeelden van een buitenruimte zijn een tuin, een balkon en dus ook een dakterras.

Deze buitenruimte moet ten minste 4 m2 zijn en een breedte hebben van ten minste 1,5m. Er is echter een uitzondering wanneer de woning zelf een verblijfsgebied heeft van minder dan 40 m2. In het Bouwbesluit zijn ook andere eisen opgesteld waar een woning aan moet voldoen. Dit geldt ook voor ruimtes en dus wanneer er een dakterras wordt gebouwd. De voorschriften in het Bouwbesluit gaan over:
  • Veiligheid van een gebouw of bouwwerk
  • Energiezuinigheid
  • Bruikbaarheid
  • Gezondheid van de gebruikers van het gebouw
  • Milieu
De belangrijkste eisen voor jou zijn de veiligheidseisen die staan opgesteld in artikel 2.1 en 2.2 van het Bouwbesluit. Ze zorgen ervoor dat je zeker weet dat jouw constructie veilig is gebouwd en dat je zonder zorgen op het dakterras kunt lopen.

Nu denk je misschien...

Hoe voldoe ik aan de eisen uit het Bouwbesluit?

Dit is gelukkig erg makkelijk. Voor de aanvraag van een vergunning heb je altijd bouwtekeningen en een constructieberekening nodig. Hiermee controleert de gemeente of het toekomstige bouwwerk aan de vergunningseisen voldoet.

De architect, die de bouwtekeningen maakt, en de constructeur, die de constructieberekening maakt, houden naast de vergunningseisen ook rekening met de eisen uit het Bouwbesluit. Zo weet je altijd zeker dat jouw constructie aan de eisen voldoet.

Naast de burenhinder en het Bouwbesluit zijn er ook nog de welstandseisen

Ik heb de welstandseisen net al even genoemd. Deze eisen gaan vooral over het uiterlijk van het dakterras waarbij in de regel wordt gekeken of het terras niet teveel afwijkt van de rest van de buurt.

Weten of je aan deze eisen voldoet is dan ook niet heel lastig. Wanneer er vooral houtenhekwerken om andere dakterrassen in de buurt staan weet je bijna zeker dat jouw houten hekwerk ook goed gekeurd wordt. Daarbij zijn er ook regels over kleuren en andere uiterlijke kenmerken van het terras.

Belangrijk is vooral om van te voren na te gaan welke eisen er door jouw gemeente zijn opgesteld. Je kan er dan zelfs achter komen dat er helemaal geen welstandseisen staan opgesteld. Hoewel dit een uitzonderlijke situatie is, kan het wel voorkomen.

In de infographic hierbeneden vind je alle regels nog eens samengevat.

vergunning-dakterras

Het aanvragen van een vergunning voor jouw dakterras!

Hoe vraag je deze vergunning nu eigenlijk aan? Allereerst moet je de aanvraag indienen bij je gemeente. Via de website van het omgevingsloket, Omgevingsloket.nl, kom je te weten welke gegevens je moet aan leveren. Log op deze website in met je DigiD inlogcode. Zoals eerder gezegd zal je verzocht worden om onder andere de bouwtekeningen en constructieberekening van jouw dakterras aan te leveren.
Let op. Bij het niet aanvragen van een vergunning kan een boete het gevolg zijn. Bij een overtreding gaat het namelijk over een economisch delict, waarbij de uiteindelijk sanctie afhankelijk zal zijn van de kwalificatie van het delict. Die kwalificatie is vooral gericht op de ernst van het delict. Het kan hierbij namelijk om een overtreding of een misdrijf gaan. Een standaard regel is wel: hoe hoger de waarde van jouw woning/verbouwing, hoe hoger de boete.
In mijn blog Procedure omgevingsvergunning... Hoe moet ik een vergunning aanvragen? zal ik verder ingaan op het aanvragen van een omgevingsvergunning. De procedure is in principe namelijk altijd hetzelfde en geldt daarom ook voor het bouwen van een dakterras.

Kosten voor een vergunning dakterras...

Zoals eerder gezegd heb je voor de aanvraag van een omgevingsvergunning een bouwtekening en constructieberekening van het dakterras nodig. De kosten voor deze tekening, berekening en de omgevingsvergunning zelf zijn:

Type kostenGemiddelde prijs in EUR
Kosten vergunning dakterras
Legeskosten€150,- tot €500,-
Vergunningsaanvraag€150,- tot €350,-
Bouwtekening€400,- tot €600,-
Constructieberekening dakterras€120,- tot €290,-
Constructieberekening trapgat€170,- tot €290,-
Totaal tussen€900,- tot €2.000,-

Deze kosten voor een dakterras zijn exclusief het bouwen van het dakterras. Voor de bouwtekening en constructieberekening kan je bij ons terecht. Klik hiervoor op de knop onderaan deze blog! Om jou verder te helpen hebben we zelfs een blog geschreven met zes handige tips om kosten te besparen op jouw bouwtekening: 6 tips om kosten te besparen op jouw bouwtekening.

De omgevingsvergunning zal jij zelf aan moeten vragen, maar wij kunnen je wel helpen met deze aanvraag. Deze optie is te kiezen bij de offerte aanvraag.

Legeskosten dakterras vergunning

Wij moeten wel een kanttekening plaatsten bij de kosten. Er zijn hierbij namelijk geen legeskosten meegenomen. Dit zijn kosten die de gemeente opstelt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning te krijgen.

Over het algemeen zijn deze kosten zo’n twee procent van de uiteindelijke bouwkosten. Stel dat de kosten van het dakterras uitkomen op 8.000 euro, dan zullen de leges kosten twee procent van dit bedrag, dus 160 euro, zijn.

Zo lang duurt de aanvraag voor een vergunning dakterras...

Als laatste rest de vraag, hoe lang duurt zo'n aanvraag nou eigenlijk? De vergunningsaanvraag duurt in principe 8 tot 12 weken. Na het indienen van de aanvraag zal de gemeente een en ander beoordelen, rekening houdende met de bepalingen van het bestemmingsplan, de Welstandsnota en het Bouwbesluit.

Hierbij zullen ze dus bekijken of de twee meter grens is opgenomen in het bestemmingsplan en of men zich hieraan houdt. Door middel van de welstandsnota wordt gekeken of het gaat om een monumentaal pand of stadsgezicht. Met het bouwbesluit gaat het om de eerder genoemde eisen die hierin zijn opgesteld.

Ook na het verkrijgen van de dakterras vergunning is de vergunningsprocedure nog niet helemaal afgelopen. Zodra je de vergunning verkregen hebt, krijgen belanghebbenden, dit zijn vaak de buren, de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het gaat om een bezwaarperiode van zes weken.

Zoals eerder gezegd is het daarom belangrijk dat je de bouw vooraf met de buren bespreekt. In principe kan je al beginnen met het uitvoeren van de (voorbereidende) werken, maar dat is niet zonder risico. Over het algemeen wordt dan ook aangeraden om de bezwaarperiode af te wachten.

Na het verstrijken van de termijn van zes weken wordt de vergunning immers onherroepelijk en kan je definitief zonder risico aan de bouw beginnen.
Let op. Je kunt een vergunning voor jouw dakterras al aanvragen zonder dat je de beschikking hebt over de bouwtekeningen en de constructieberekeningen. Deze mag je later toevoegen. Zo bespaar je een hoop tijd. Ben je er echter tijdens deze blog achter gekomen dat je deze tekeningen en berekeningen nodig hebt, twijfel dan niet en vraag ze aan bij ons!

vergunning-dakterrasVragen over de vergunning van jouw dakterras?

Vind je deze blog waardevol? Of heb je nog vragen? Dan kun je een bericht achter laten in de berichtenbox. Heb je hulp nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning van jouw dakterras?

Laat dan een bericht achter in onze berichtenbox. Onze verbouwbazen komen dan snel mogelijk bij je terug :)
G. de Groot
Door

G. de Groot

op 18 Aug 2020

Dag Roy, informatieve site! Ik heb een vraag over onze verbouwplannen. Wij hebben een dijkwoning met een aanbouw aan het souterrain. Die moet gerenoveerd worden (afmetingen blijven hetzelfde) waarbij wij het schuin aflopende dak willen vervangen door een plat dak. In de woonkamer kunnen we een raam vergroten tot een deur zodat we op de aanbouw een terras/balkon kunnen maken. Dit is >2 m van de buren vandaan. Aan de andere kant van het huis loopt een openbare weg, de aanbouw loopt exact langs de erfgrens. Het terras/balkon dadelijk ook. Is voor deze verbouwing een vergunning nodig? Alvast dank voor je antwoord!

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 19 Aug 2020

Bedankt voor het compliment :). Voor deze werkzaamheden is inderdaad een vergunning nodig, dat is basis van het wijzigen van de constructie. Dat gebeurd in deze fase op 2 manieren.1- Je past het dak aan 2- Je vergroot een opening in een dragende muur

Erik vd Meulen
Door

Erik vd Meulen

op 31 Jul 2020

Ik heb een vraagje, mijn buren hebben zonder te overleggen een dakteras aangevraagd en nu de afrastering op de schijdings lijn van onze huizen gezet. Hierdoor kunnen de buren zo ons dakraam binnenkijken. Moet de afrastering niet een stuk uit de erf grens staan standaard en kan ik daar nog bezwaar tegen maken? Met vriendelijke groet, Erik

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 03 Aug 2020

Hi Erik, dat is inderdaad vervelend, volgens het burenrecht hadden jouw buren met jouw hierover moeten overleggen. Daarnaast is mijn vraag of de buren een vergunning hebben aangevraagd, voor een dakterras ben je namelijk vergunningsplichtig. Als de gemeente op basis van dit ontwerp een vergunning heeft afgegeven kun je helaas niet zoveel inbrengen.

engel
Door

engel

op 29 Jul 2020

Goedemiddag Roy, een prima site mag wel even gezegd worden. Nu mijn vraag: hoe is de aansluiting beschreven van een balkon aan een bestaande muur van de buurman met het oog van waterdichtheid? De dakbedekking van het balkon is EPDM en hoe hoog moet de opstaande rand minimaal dan zijn? Het balkon is 8cm lager dan die van de buurman.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 29 Jul 2020

Hi Engel, dankjewel voor het compliment, dat is altijd leuk om te horen! Helaas kan ik je met deze vraag niet zo goed helpen, dat is echt een uitvoerende vraag. Wij zijn meer gefocust op het ontwerp, mijn collega's durfden het ook niet met zekerheid te zeggen :(

P. Kupers
Door

P. Kupers

op 27 Jul 2020

Wij hebben een vergunning aangevraagd voor ons dakterras bovenop garage.. we moeten ons plan nu aanpassen op de 2 meter regel, dit zou geen probleem moeten zijn. Wel de volgende vragen; de hoogte van de goot wordt overschreden en we overschrijden met 1,5 m2 het maximale bouwpercentage ( als je begane grond en 1e verdieping bijelkaar optelt ). Gemeente geeft aan dat we gebruik kunnen maken van de afwijkingsmogelijkheden.. Waar kan ik deze vinden en is dit iets wat wij zelf doen of bespreken zij dit in het RO overleg?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 28 Jul 2020

Goedemorgen, helaas zijn afwijkingsmogelijkheden lokaal ingeregeld. Kleine afwijkingsmogelijkheden als deze volgen de normale procedure van de Omgevingsvergunning. Wettechnisch is dit een afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo. In mijn ervaring zijn zeker dit soort afwijkingsgevallen de verantwoordelijkheid van de architect. Die moet er voor zorgen dat de afwijkingsmogelijkheden goed worden weergegeven in de tekening, zodat de gemeente de aanvraag kan accepteren.

P. Kupers
Door

P. Kupers

op 29 Jul 2020

Duidelijk, dankjewel! Inmiddels zijn de strijdigheden weggeveegd. Alleen de 2 meter regel is nog even spannend, we verwachten/hopen gauw te kunnen beginnen met de bouw! Fijne site is dit overigens, heel behulpzaam. Danku!

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 29 Jul 2020

Goed om te horen en veel succes, mocht ik nog ergens mee kunnen helpen dan hoor ik het graag :)

Ibrahim
Door

Ibrahim

op 19 Jul 2020

Uitbouw Binnen kort zal ik een uitbouw laten doen van 5500 bij 3000 de vraag is moet ik de vergunning aanvragen, wat moet ik dan doen voor het akkoord Mvg

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 20 Jul 2020

Hi Ibrahim, voor een uitbouw ben je niet altijd vergunningsplichtig. Je moet alleen wel voldoen aan het Bouwbesluit, ook bij een vergunningsvrije uitbouw. Hiervoor moet je dus bouwtekeningen en constructieberekeningen laten maken.

jolanda
Door

jolanda

op 02 Jul 2020

hallo ik woon in een huis met de tuin een verdieping lager dus tuin alleen bereikbaar via kelder nu wil ik een balkon met trap aan bouwen zodat ik en op woonkamer niveau kan buiten zitten en daar ook dan via de trap de tuin in kan deur is er al voor naar balkon moet ik hier een vergunning voor aanvragen

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 03 Jul 2020

Hi Jolanda, dat klopt inderdaad voor dit soort verbouwing ben je vergunningsplichtig!

Eline
Door

Eline

op 08 Dec 2019

Mijn bovenburen willen graag een dakterras op mijn uitbouw realiseren. Ze hebben een vergunning al binnen, hebben ze expliciet nog mijn toestemming nodig? Kan ik hier bezwaar tegen maken?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 09 Dec 2019

Hi Eline, het komt niet vaak voor dat iemand een dakterras plaatst op een gebouw van een ander, dit is dus een vrij specifiek geval. Je hebt wel altijd het recht om bezwaar aan te tekenen. Aan de hand van jouw bezwaar zal de gemeente een beslissing nemen.Omdat ze al een vergunning hebben denk ik niet dat de kans heel groot is dat de vergunning wordt ingetrokken.

Mon van Kessel
Door

Mon van Kessel

op 21 Sep 2019

Indien een dakterras op 2 meter uit de erfgrens moet worden gehouden omdat de buren bezwaar maken op grond van privacy-inbreuk, kan dat worden opgelost door het plaatsen van een 2 meter hoog ondoorzichtig privacy scherm op de erfgrens? Het dakterras kan dan alsnog verbreed worden tot aan het privacy scherm op de rand van de aanbouw op de erfgrens.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 22 Sep 2019

Hi Mon, in principe mag dit niet. Tenzij de buren hier toestemming voor geven. Mochten de buren hier geen akkoord voor geven dan zou ik aanraden hier door een jurist naar te laten kijken of en wat de mogelijkheden zijn. Daar zijn wij zelf niet in gespecialiseerd.

Gille
Door

Gille

op 21 Jan 2021

Hoe gaat het om een bestaand terras van een woning dat in 1978 is gebouwd en op de akte van verkoop staat dat dit al van het beging is kunne de buren dan nog bezwaard indienen als ze dit nooit eerder hebben gedaan?

margret
Door

margret

op 26 Apr 2022

Worden de buren op de hoogte gesteld van de aanvraag bouwvergunning dakterras ?

Jeroen
Door

Jeroen

op 18 Aug 2022

Hoi, zeer informatief!Als ik al een bestaande uitbouw heb en wil hier een Office cube laten plaatsen heb ik hier dan ook een vergunning voor nodig? De cube staat los van de gevel. Als vast bedankt!Groet,Jeroen

Mariska Oldenburg
Door

Mariska Oldenburg

op 30 May 2023

Goedemiddag, wat een handige website. Ik heb laatst een huis gekocht en nu willen de bovenburen op mijn dak van mijn uitbouw een dakterras plaatsen... Hier moet toch zeker een vergunning voor zijn? Er is ons in ieder geval niks verteld bij de koop.

Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?