Wanneer bouwvergunning nodig

Wanneer heb je een bouwvergunning nodig?

Je hebt een bouwvergunning nodig als je wilt verbouwen met mogelijke hinder voor mens of milieu. Hierop zijn wel enkele verbouwingen als uitzondering vastgesteld. Denk hierbij aan een aanbouw (minder diep dan 4.0 meter), een dakkapel aan de achterzijde en kleinere bijgebouwen.

De bouwvergunning wordt gebruikt door de gemeente om te controleren of jouw verbouwwensen voldoen aan de veiligheidseisen, de Welstandseisen en het Bestemmingsplan.

Zo weet de gemeente zeker dat jouw woning qua uiterlijk past zoals het is afgesproken en dat jouw woning veilig is.

Voorbeelden wanneer je een bouwvergunning nodig hebt

In deze gevallen heb je altijd een bouwvergunning nodig als je wilt gaan verbouwen.
  • Aanpassingen aan de bestaande fundering
  • Aanbouw (dieper dan 4.0 meter)
  • Dakkapel aan de voorzijde
  • Draagmuur (of een stuk draagmuur) verwijderen
  • Dakterras
  • Dakopbouw
  • Nieuwbouw woning
  • Trapgat in jouw vloer
Voor het bouwen van bijgebouwen, denk hierbij aan een schuur of een garage ben je in veel gevallen ook vergunningsplichtig. De regels hier zijn alleen iets complexer. Meer hierover vind je in mijn blog over het vergunningsvrij bouwen van bijgebouwen. Hierin heb ik het bouwen van een vergunningsvrije schuur als voorbeeld genomen.

Misverstand bouwen zonder bouwvergunning
Veel mensen denken dat als hun aanbouw, schuur of dakkapel vergunningsvrije gebouwd mag worden, dat ze dan ook geen bouwtekeningen en constructieberekeningen nodig hebben.

Dat is helaas niet waar.

In het Bouwbesluit (artikel 2.1 en 2.2) staat namelijk dat je verplicht bent om aan te tonen dat jouw bouwwerk voldoet aan de veiligheidsnormen. Een bouwtekening en constructieberekening is dus altijd verplicht als je constructieve wijzigingen doorvoert aan jouw woning.
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?