Wanneer mag je vergunningsvrij bouwen?

Vergunningsvrij bouwen heeft natuurlijk ontzettend veel voordelen. Zo hoef je geen legeskosten te betalen en hoef je niet wekenlang te wachten voordat je eindelijk de vergunning hebt gekregen.

Maar goed.

Wanneer mag je vergunningsvrij bouwen, mag je overal bouwen zonder vergunning? En aan welke regels moet je voldoen als je zonder vergunning wil bouwen?

Dat zijn vragen die wij ontzettend vaak krijgen.

Om jou bij deze en andere vragen rondom vergunningsvrij bouwen te helpen heb ik deze blog geschreven. Wanneer je deze blog hebt gelezen ken jij alle antwoorden en weet je precies wanneer jouw verbouwing vergunningsvrij is.

In het eerste hoofdstuk laat ik je zien welke type verbouwingen vergunningsvrij gebouwd mogen worden. Hierbij geef ik een aantal voorbeelden en vertel ik in welke gevallen je niet zonder vergunning mag bouwen.

Daarna vind je een tool die ik op basis van het Bouwbesluit heb gemaakt. Met deze tool kun je simpel zelf controleren of je vergunningspichtig bent of niet.

Vervolgens vertel ik meer over de eisen rondom vergunningsvrij bouwen. Zo laat ik zien waaraan je moet voldoen als je een aanbouw, bijgebouw of een dakkapel vergunningsvrij wilt bouwen.

Als laatste vertel ik meer over de regelgeving rondom bouwen zonder vergunning. Vergunningsvrijbouwen betekent namelijk niet dat je regelvrij mag bouwen :).

Sneak preview 1: Om vergunningsvrij te bouwen zijn vooral de plaats, afmetingen en het gebruik van het gebouw van belang.

Sneak preview 2: Ook als je vergunningsvrij bouwt moet je voldoen aan het Bouwbesluit. Voer je bijvoorbeeld constructieve wijzigingen door? Dan moet je altijd een constructieberekening laten maken door een constructeur.

Wat mag je vergunningsvrij bouwen?

Voordat ik inga op specifieke situaties waarbij je vergunningsvrij kan bouwen, is het belangrijk om te weten waar een omgevingsvergunning voor dient. De vraag is namelijk wat de gemeente beoordeeld als je vergunningsplichtig bent.

Een vergunning zorgt ervoor dat de gemeente kan controleren wat er gebouwd wordt in hun regio. Hierbij kijken ze vooral naar de veiligheid en de hinder die een constructie veroorzaakt, de gemeente kijkt ook of het gewenste bouwwerk in het straatbeeld past.

Die twee laatste punten hebben vooral te maken met de welstandseisen die voor een wijk zijn opgesteld. Hier moet het uiterlijk van een woning aan openbaar toegankelijk gebied aan voldoen.

Dat bouwwerken gecontroleerd worden is dus helemaal niet zo slecht. Je weet hierdoor ook zeker dat constructies die buren bouwen gecontroleerd worden en niet voor overlast zullen zorgen.

Om het voor jou en de gemeente makkelijker te maken zijn er echter regels opgesteld waarbij een bouwvergunning in sommige gevallen niet nodig is. Wanneer het bouwwerk dat jij wilt bouwen aan de eisen en regels voldoet, mag je vergunningsvrij bouwen.

Welke bouwwerken mogen vergunningsvrij gebouwd worden?

Er zijn enkele verbouwingen die vergunningsvrij gebouwd mogen worden.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aanpassing aan de gevel
 • Dakraam plaatsen
 • Tuinhek of schutting plaatsen
 • Interne (niet-constructieve) verbouwing van een bestaande woning
 • Zonnepaneel/Zonnepanelen plaatsen
 • Speeltoestel of vlaggenmast plaatsen

Er zijn ook bouwwerken die in de meeste gevallen wel vergunningsvrij gebouwd mogen worden, maar nog afhankelijk zijn van regels die ik in de volgende hoofdstukken zal bespreken. Dit zijn een…

Voor al deze bouwwerken zijn er dus regels om vergunningsvrij te bouwen. Precies die regels zal ik dan ook in deze blog bespreken.

De aanbouw, uitbouw en het bijgebouw vallen onder een groep die we de bijbehorende bouwwerken noemen. Dit zijn dus bouwwerken die bij een hoofdgebouw horen. Over het algemeen komen de regels voor deze bouwwerken dan ook redelijk overeen.

Er zijn twee veel gebouwde bouwwerken die niet vergunningsvrij gebouwd mag worden. Dit zijn een dakterras en dakopbouw. Voor beide heb je altijd een vergunning nodig omdat deze het straatbeeld dusdanig veranderen dat dit gecontroleerd moet worden.

Waarom dat straatbeeld van belang is vertel ik je in de volgende hoofdstukken.

Er zijn ook uitzonderingen waarbij je nooit vergunningsvrij mag bouwen

In de volgende gevallen mag je niet of zeer beperkt vergunningsvrij bouwen:

 • Bij beschermde woningen
 • In natuurgebieden, weilanden e.d.
 • Bij recreatiewoningen en woonwagens (tenzij het bestemmingsplan dit toelaat)

Onder een beschermde woning rekenen we een stads- of dorpsgezicht en een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument. Deze woningen zijn van cultuur historische waarde en worden daardoor door extra regels beschermd.

Vergunningsvrij bouwen is door die extra regels dan ook bijna onmogelijk. Vooral wanneer je nieuwe constructie plaatst. Wat wel kan is het vervangen van dakpannen of onderhoud aan een bestaande dakkapel.

Dit wordt gezien als regulier onderhoud en dit mag je wel vergunningsvrij uitvoeren.

Wanneer je de eerder genoemde constructies wel vergunningsvrij mag bouwen lees je in de komende hoofdstukken.

Check simpel zelf of je vergunningsvrij mag bouwen.

Om je te helpen bepalen of je wel of niet vergunningsvrij mag bouwen heb ik op basis van de regels uit het Bouwbesluit een simpele vergunningscheck gemaakt.

Zo kun je vrij simpel zelf controleren of je vergunningsvrij mag bouwen.

In het vervolg van deze blog vertel ik je meer over de regels en de voorwaarden van vergunningsvrij bouwen.

Het vergunningsvrij bouwen van een aan- of uitbouw

Je mag een aan- of uitbouw vergunningsvrij bouwen wanneer deze…

 • Op het achtererf is geplaatst
 • Binnen het bebouwingsgebied valt
 • De afmetingen juist zijn
 • De aan- of uitbouw voldoet aan de gebruikseisen

Wat dit betekent vertel ik je in dit hoofdstuk.

Je mag de aan- of uitbouw vergunningsvrij bouwen op het achtererf

Een vergunningsvrij aan- of uitbouw mag niet op het voorerf geplaatst worden en wordt dus altijd op het achtererf geplaatst.

Bij een rijtjeshuis is het achtererf simpel de bepalen, dit is namelijk de achtertuin. Voor een hoekhuis of vrijstaand huis geldt dat het achtererf 1 meter vanaf de voorkant van het huis begint. Om dit te verduidelijken geeft de gif hieronder het achtererf weer.

vergunningsvrij bouwen

Het bouwen op het achtererf heeft te maken met de eerder genoemde welstandseisen. Het kan echter zo zijn dat de gemeente voor jouw wijk geen welstandseisen heeft opgesteld. In dat geval heb je ook voor het voorerf geen vergunning nodig.

Echter komt dit steeds minder vaak voor.

Je mag niet meer dan het toegestane bebouwingsgebied bebouwen

Om deze regel zo makkelijk mogelijk te maken heb ik de rekenformules in een tool verwerkt waarmee je in één oogopslag weet of je vergunningsvrij mag bouwen.

Het is heel simpel. Bepaal het totale bebouwingsgebied en gebruik de tool om de slider naar de juiste grote te verschuiven. Vervolgens trek je van het vergunningsvrij te bebouwen gebied de oppervlakte van eerdere bijbehorende bouwwerken af.

Tada! Je weet hoeveel je vergunningsvrij mag bijbouwen.

De aan- of uitbouw moet aan de juiste afmetingen voldoen

Een aanbouw mag vergunningsvrij maximaal 4 meter diep (lees: lang) zijn. Daarnaast mag hij niet hoger dan 30cm boven de grens tussen de begane grond en eerste verdieping komen.

Heb je een woning met één bouwlaag? Dan geldt dat de aanbouw niet hoger dan het hoofdgebouw mag worden.

vergunningsvrij bouwen

Vergunningsvrij bouwen mag wanneer de aan- of uitbouw voldoet aan de gebruikseisen

Belangrijk is dat het bouwwerk de functie van het wonen vervuld. Dus, hij mag gebruikt worden als…

 • Verlenging van de woonkamer
 • Serre
 • Berging
 • Garage
 • (Bij)keuken

Hij mag dus niet gebruikt worden als winkel of kantoor. In dat geval heeft het bijgebouw namelijk een andere functie.

Wil je nog meer weten over het vergunningsvrij bouwen van een aan- of uitbouw? Bekijk dan even deze blog.

Het vergunningsvrij bouwen van een bijgebouw

De regels voor het vergunningsvrij bouwen zijn voor een bijgebouw vrijwel hetzelfde als voor een aan- of uitbouw. Mede omdat ook een bijgebouw onder de bijbehorende bouwwerken valt.

Ook het bijgebouw mag alleen op het achtererf gebouwd worden en het maximaal te bebouwen gebied kan je dus aan de hand van de eerdere slider berekenen. Hierdoor weet je ook weet hoe groot het bijgebouw vergunningsvrij mag worden.

De overige regels zal ik in dit hoofdstuk bespreken, maar eerst nog even een overzicht van de constructies die we onder een bijgebouw rekenen. Dit zijn een…

 • Schuur
 • Blokhut
 • Carport of overkapping met twee dichte zijden
 • Klassiek stenen bijgebouw

Wat vooral belangrijk is om te onthouden is dat we spreken van een bijgebouw wanneer deze niet vanuit het hoofdgebouw toegankelijk is. Een aan- en uitbouw zijn dit namelijk wel.

De afmetingen van een bijgebouw

Binnen de 4 meter van het hoofdgebouw gelden dezelfde regels als voor een aan- en uitbouw. Buiten de 4 meter wordt het echter iets ingewikkelder.

Buiten de 4 meter mag een bijgebouw namelijk altijd 3 meter hoog zijn. Een prima hoogte voor een bijgebouw, maar het kan nog hoger.

Het is belangrijk dat het bijgebouw twee schuine dakvlakken heeft en dat de dakvoet, het laagste punt van het schuine dak, niet boven die eerdergenoemde 3 meter komt. Ook mag de hoek van die dakvlakken niet groter zijn dan 55 graden.

Tot slot is er ook een maximale hoogte. Deze ligt op 5 meter.

vergunningsvrij bouwen

Helaas is 5 meter niet altijd toegestaan. De hoogte wordt namelijk begrensd door een andere formule die luidt als volgt: (de afstand tot de perceelgrens (m) x 0,47) + 3.

Ziet dit eruit als abracadabra? Dan hebben we het uiteraard veel simpeler gemaakt met de slider hierbeneden. Het enige wat je moet weten is de afstand tot de perceelgrens van het toekomstige bijgebouw.

Ook voor het bijgebouw gelden gebruikseisen

Binnen de 4 meter moet ook het bijgebouw ten dienste van het wonen zijn. Dus ook de opsomming die ik in het vorige hoofdstuk maakte geldt hier.

Buiten de 4 meter geldt echter dat het bijgebouw ondergeschikt moet zijn aan het hoofdgebouw. Hier neemt het bijgebouw dan al snel de vorm aan van een tuinhuis of schuur.

Wil je meer weten over het vergunningsvrij bouwen van een bijgebouw? De regels staan uitgebreid beschreven in deze blog over het vergunningsvrije bouwen van een schuur. De regels zijn zoals je weet voor elk bijgebouw hetzelfde.

Het vergunningsvrij bouwen van een dakkapel

Dan de dakkapel. Dit is een volledig opzichzelfstaande constructie en dus hebben de regels ook niets te maken met bijbehorende bouwwerken. Zo moet je er voor zorgen dat de dakkapel…

 • Niet aan openbaar toegankelijk gebied komt
 • Binnen de afgesproken afmetingen pas
 • Een plat dak heeft
De dakkapel komt niet aan openbaar toegankelijk gebied

We hebben hier in principe een soort gelijke situatie als met het voor- en achtererf. Een dakkapel mag namelijk niet aan de voorkant van het huis geplaatst worden om precies dezelfde reden dat een bijbehorend bouwwerk niet op het voorerf geplaatst mag worden.

Ook hier mag je door de welstandseisen niet zomaar het uiterlijk van de woning veranderen aan de kant van openbaar toegankelijk gebied. Dit moet gecheckt worden door, ja precies, de gemeente.

Door deze regel mag een dakkapel vaak ook niet aan de zijkant van een woning gebouwd worden zonder vergunning. Aan de achterkant van de woning, is de dakkapel vaak wel vergunningsvrij.

Een vergunningsvrije dakkapel past binnen de afgesproken afmetingen

In tegenstelling tot de afmetingen van bijbehorende bouwwerken, gaat de afmeting hier vooral om de grootte van de dakkapel ten opzichte van het dak.

De dakkapel moet minimaal 0,5 meter van de boven- en onderkant van het dak verwijderd zijn en ook moeten de zijkanten minimaal 0,25 meter van de zijkant af zijn. Daarbij komt ook dat de onderkant van de dakkapel niet verder dan 1 meter van de dakvoet af mag komen.

Voor de dakkapel zelf geldt dat deze niet hoger mag zijn dan 1,75 meter.

De dakkapel heeft een plat dak

Hoewel er steeds meer soorten dakkapellen gemaakt worden, is vergunningsvrij enkel een plat dak toegestaan.

Een tip hierbij is wel dat vergunningsvrij bouwen niet het enige is wat telt. Een sleepdakkapel is tegenwoordig bijvoorbeeld erg populair. Dit type dakkapel heeft een licht aflopend dak, waardoor deze het regenwater beter afvoert. Daarnaast sluit hij ook beter aan bij het dak en creëert hij een opener gevoel.

Wil je nou nog meer weten over het bouwen van een vergunningsvrije dakkapel? Bekijk dan even deze blog.

Belangrijk om te onthouden is dus dat er meer criteria zijn dan alleen de vergunning. Over die criteria gesproken. Er zijn ook nog een aantal regels waaraan je moet voldoen wanneer je vergunningsvrij mag bouwen.

Ik ben vergunningsplichtig, wat nu?

Mocht je er na het doen van de vergunningcheck of deze blog achter zijn gekomen dat je vergunningsplichtig bent, dan is het zaak om de procedure van de omgevingsvergunning te starten.

Tijdens die procedure vraag je de vergunning aan, wacht je op het oordeel van de gemeente en kan je beginnen met verbouwen. De volledige procedure heb ik beschreven in deze blog.

Wat belangrijk is om te weten, is dat je voor de vergunningsaanvraag een constructieberekening en bouwtekeningen nodig hebt. Met de bouwtekeningen wordt de huidige en toekomstige situatie weergegeven aan de gemeente, terwijl de constructieberekening de getekende constructie op verschillende krachten test.

Uiteindelijk zal dit de gemeente helpen in hun oordeel over de veiligheid van de constructie, maar natuurlijk ook om te bekijken of voor de toekomstige constructie een vergunning verleend kan worden. Het volledige proces zal maximaal 8 weken duren en mag ook nog eenmalig verlengt worden met 6 weken.

Vergunningsvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen!

Vergunningsvrij bouwen klinkt natuurlijk top. Je kunt sneller bouwen, je hebt minder last van bureaucratie en het is goedkoper. Lijkt alsof er geen nadelen aan zitten… Helaas is dat niet altijd het geval!

Het vergunningsvrij bouwen betekent namelijk niet dat je regelvrij mag bouwen. Helaas is het hierdoor voor veel mensen niet duidelijk aan welke regels je moet voldoen als je vergunningsvrij mag bouwen.

Daarom vind ik het stukje regelgeving ontzettend belangrijk om in deze blog aan te tonen.

Let op (!). Als huiseigenaar ben jij verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving. Die verantwoordelijkheid ligt dus niet bij de aannemer.

Maar goed… Aan welke regelgeving moet je dan voldoen? Als je vergunningsvrij wilt bouwen moet je je aan de volgende wetgeving houden:

 • Het Bouwbesluit
 • De Welstandseisen
 • Het Bestemmingsplan
 • Het Burenrecht
Het Bouwbesluit en vergunningsvrij bouwen

Het Bouwbesluit is de belangrijkste wetgeving waar jij je aan moet houden als je vergunningsvrij bouwt. Wij beschouwen het besluit als de heilige graal in de bouwwereld.

Alle eerdere regels en eisen zijn nu samengevat en gebundeld in één document. Het is vervolgens aan jou om aan die eisen te voldoen.

Het bouwbesluit richt zich op bijvoorbeeld de bruikbaarheid, energiezuinigheid en de veiligheid van de gebouwde constructie. Hiervan is de veiligheid natuurlijk het meest belangrijk.

De veiligheidseisen van staan in artikel 2.1 en 2.2 onder de noemer NEN-EN 1990 normen. Dit zijn vastgestelde normen die onder andere de levensduur van een constructie aangeven.

Voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit is heel simpel. Met een bouwtekening en constructieberekening weet je zeker dat jouw constructie perfect voldoet aan deze eisen.

Welstandseisen en vergunningsvrij bouwen

De welstandseisen van de gemeente bepalen hoe het uiterlijk van jouw woning eruit mag zien. Dit is vooral relevant bij beschermde stadsgezichten. Bijvoorbeeld een oude dorpskern.

De gemeente heeft het recht de ‘excessenregeling’ toe te passen. Dat betekent dat als jij je niet houdt aan de welstandseisen, de gemeente mag optreden.

Burenrecht en vergunningsvrij bouwen

Als je gaat verbouwen hebben jouw buren uiteraard ook rechten. Je mag bijvoorbeeld niet hun recht op privacy schenden. Hierin is het vooral belangrijk dat je goed communiceert met jouw buren over jouw gewenste verbouwing.

Hieronder vind je een infographic waarin de regels nog eens zijn samengevat.

vergunningsvrij bouwen

Vragen?

Na het lezen van deze blog weet je precies wanneer je vergunningsvrij mag bouwen. Je hebt gezien dat regels voor bijbehorend bouwwerken erg overlappen en dat zeker de berekeningen lang niet altijd even makkelijk zijn.

Hopelijk hebben de tools en afbeeldingen je al op weg geholpen in jouw zoektocht en hebben de tips je bruikbare informatie gegeven. Mocht je ergens niet uitkomen, klik dan ook even op de linkjes naar de andere blogs die genoemd zijn. Wellicht dat je daar de informatie vindt die je nodig hebt.

Heb je nou toch nog vragen over het vergunningsvrij bouwen? Of aanvullende tips voor andere verbouwers die twijfelen of zij een omgevingsvergunning nodig hebben?

Laat dan een reactie achter in de berichtenbox. Ik ben benieuwd!

Over de schrijver
Het is onze missie om iedereen in Nederland toegang te geven tot alle informatie en begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed eind te brengen. Ik help je daarmee door het schrijven van blogs over verbouwen. Zo hoop ik dat de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek wordt!
Leon van Ierland
Door

Leon van Ierland

op 13 May 2019

Ik heb een overkapping gebouwd zonder vergunning, nu moet ik deze van de gemeente afbreken ( terecht). Maar nu is mij vraag mag ik het frame wel laten staan en dus alleen de dakpanelen verwijderen. Dan is het geen overkapping meer.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 17 May 2019

Hi Leon,Goede vraag. Ik zou in dit geval aanraden dit direct met de gemeente te bespreken. Dit is namelijk niet iets wat direct zo in de regelgeving staat. Als ik hier echt een antwoord op zou moeten geven, zou ik echt het lokale bestemmingsplan moeten gaan bestuderen. De kosten-baten hiervan zullen waarschijnlijk negatief voor je uitvallen.

Marion
Door

Marion

op 13 Jun 2019

Hi Als je op een achter erf van boerderij een paardenstal wil onderbouwen naar een woonhuis wat heb ik dan nodig voor vergunning ik zelf dacht geen vergunning nodig te hebben

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 05 Jul 2019

Hi Marion, dat is afhankelijk hoeveel je gaat bouwen, en hoe het bouwwerk er uit ziet. Je mag namelijk vergunningsvrij bouwen als je aan specifieke afmetingen voldoet.

Niek Overdevest
Door

Niek Overdevest

op 14 Jul 2019

Hoi Roy, ik wil mijn terras achter mijn woning overkappen met glas en het open stuk naast de schuur afsluiten met een glazen wand- schuifpui. Zo krijg ik dan een Serre achter mijn huis. Ik vind geen mogelijkheid om dit in de vergunningcheck aan te vinken. Heb ik, naar jouw mening een vergunning nodig? Aan beide kanten staat bij de buren een aanbouw die ook 4 meter diep is, net als mijn terras.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 16 Jul 2019

Hi Niek, goede vraag. Dat is afhankelijk van de afmetingen van jouw tuin en de afmetingen van de schuur. Wat je kan doen is even jouw plannen met ons delen via de mail. Of even bellen met jouw lokale bouw-en woningtoezicht en vragen hoe zij er tegenaan kijken.

Marco
Door

Marco

op 01 Aug 2019

Hallo Roy, Wij bouwen twee identieke huizen van 54m2. Op het hoofdhuis is een vergunning verleend. Op het achterf bouwen we dus het tweede huis. Check gedaan. Geen omgevingsvergunning nodig. Gemeente Almere zegt van wel en legt bouwstop op. Reden: De huizen zijn identiek. Het gaat dan om de buitenkant. Ik kan die regel nergens vinden. Ken jij die regel?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 06 Aug 2019

Hi Marco, ik ken deze specifieke regel over het vergunningsvrij bouwen van twee identieke huizen ook niet. Er bestaan wel een regel dat een bijgebouw ondergeschikt moet zijn aan het hoofdgebouw. Het zou kunnen dat de gemeente daar op doelt.Dit is wel een situatie waar een specialist echt even in moet duiken.

Marion
Door

Marion

op 20 Oct 2019

Wij gaan 4 meter uitbouwen aan ons huis. Dit is vergunningsvrij tot nu toe. Nu wil ik het platte dak met een overstek van een meter door laten lopen. Mag dit dan nog steeds vergunningsvrij?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 22 Oct 2019

Hi Marion, goede vraag. Zou je hiervan een schets naar info@bouwadviesshop.nl willen mailen? Dan kan ik er iets beter naar kijken en een beter oordeel vellen of je vergunningsvrij mag bouwen!

Regina
Door

Regina

op 15 Nov 2019

Wij hebben een stuk grond waarop een agrarische bestemming rust. Helaas komen wij niet uit de agrarische sector. Graag zouden wij hier een woning willen bouwen, maar waar wij ook informeren, niemand geeft ons plan kans van slagen. Is er een mogelijkheid om toch iets te doen, zodat dit stuk grond bebouwd kan worden?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 18 Nov 2019

Hi Regina, helaas is de kans van slagen in zo'n geval inderdaad niet zo groot. Je kunt het beste goed en duidelijk omschrijven wat je wil gaan doen. En aan de hand van die omschrijving contact opzoeken met de gemeente. Zij zullen moeten bekijken of ze het bestemmingsplan willen / kunnen aanpassen, zodat jouw plannen uitgevoerd kunnen worden.

Saskia Poelman
Door

Saskia Poelman

op 19 Dec 2019

Beste Roy, interessant om te lezen. Wij zijn een VvE en gaan 6 tiny houses bouwen op koop/ eeuwig durende pacht 1800m2 grond van de gemeente. Voor de huisjes hebben wij uiteraard een omgevingsvergunning nodig. Nu stelt de gemeente dat we ook voor onze gezamenlijke schuur een omgevingsvergunning aan moeten vragen. Als ik google lees ik overal dat een omgevingsvergunning voor een schuur niet nodig is. Hoe zit het nu?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 13 Jan 2020

Hi Saskia, dit is een beetje een uitzondering situatie. Eigenlijk ga je namelijk nieuw bouwen. In dat geval moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

monique
Door

monique

op 15 Jan 2020

Hallo, Ik heb een vraag als onze buren vergunningsvrij een overkapping neerzetten van 7 meter breed en 3.4 meter hoog *schuin dak 55 graden nog kippenhok gaan plaatsen van 2.5 meter hoog ook puntdak aan onze kant van de tuin wat kunnen wij nog doen om tegen te houden.

Patrick van Hilst
Door

Patrick van Hilst

op 04 Feb 2020

Hi Monique, in eerste instantie zul je in overleg moeten gaan met de buren en vragen wat hun plannen zijn. Daarna kun je in overleg met de gemeente om te kijken of hun plannen voldoen aan de regelgeving. Als deze niet voldoen aan de regelgeving kun je in bezwaar gaan.

IWM
Door

IWM

op 11 Mar 2020

Hallo, ik heb een koop-benedenwoning in een appartementencomplex met eigen tuin. Groote: 7 m x 5 m. Nu zou ik graag een overkapping van 4 m x 3 m tegen mijn huis aan laten maken in mijn tuin. Met polycarbonaat helder dak op 2 palen. Kan ik dit zo laten maken?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 11 Mar 2020

Dat kan helaas niet zomaar, dat is ook afhankelijk van de hoogte van de overkapping en jouw begane grond. Daarnaast moet je om aan het Bouwbesluit te voldoen altijd een constructieberekening laten maken van de overkapping.

Sharon
Door

Sharon

op 27 Mar 2020

Hoi Roy, Als het bestemmingsplan aangeeft dat je maar 3 meter mag uitbouwen. Is het landelijke reglement van 4 meter dan geldend of moet je toch naar het bestemmingsplan luisteren?

Patrick van Hilst
Door

Patrick van Hilst

op 29 Mar 2020

Hi Sharon, in principe mag je gewoon vergunningsvrij bouwen. Er zijn echter inperkingsmogelijkheden die een gemeente mag doorvoeren. Om 100% zeker te zijn dat je vergunningsvrij mag bouwen zouden deze regels door een expert bekeken moeten worden. Zij kunnen dan de doorslag geven.

Marleen
Door

Marleen

op 27 Apr 2020

Hallo, wij betrekken straks onze nieuwbouwwoning, twee-onder-een-kap (grenzend aan buurperceel, geen openbaar gebied). Wij willen de zijtuin efficient gebruiken door er een schuurtje neer te zetten (tegen het huis aan). Het voldoet aan alle regels van vergunningsvrij bouwen, waarvan de belangrijkste 1 meter vanaf de voorgevel, in achtererfgebied. Nu staat er in het betreffende bestemmingsplan dat een bijgebouw 3 meter vanaf de voorgevel (of doorgetrokken lijn daarvan) van het huis geplaatst moet worden. Er staat niet in een het bestemmingsplan een uitzondering zodanig dat het achtererfgebied niet als erf aangemerkt wordt (ik las dat dit in sommige gevallen gebeurt, zodat de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen in geperkt worden). Welke regels gaan nu voor? Die van het vergunningsvrij bouwen of die uit het bestemmingplan? Er staat in de flyer van de rijksoverheid dat als je bouwwerk voldoet aan de regels omtrent vergunningsvrij bouwen, je niet aan het bestemmingsplan hoeft te voldoen. Maar als dat zo is, waarom worden daar dan dergelijke regels in opgenomen?

Roy
Door

Roy

op 28 Apr 2020

Hi Marleen, in principe klopt de stelling dat als je vergunningsvrij mag bouwen je niet aan het bestemmingsplan hoeft te voldoen. Daarin zijn wel redelijke eisen opgenomen. Het schuurtje mag bijvoorbeeld niet knalroze zijn :). Vergunningsvrij bouwen betekent alleen niet dat je regelvrij mag bouwen. Je zult wel altijd moeten aantonen dat het bouwwerk veilig is.

Vd heijden
Door

Vd heijden

op 09 May 2020

Geachte heer/mevrouw,Wij zouden graag in het voorjaar onze oude schuurtje gaan slopen en hiervoor een nieuwe schuur gaan bouwen.Onze vraag is of hier een vergunning voor nodig is.Oppervlakte van het erf gebied is 101 M2.Oppervlakte van de nieuwe schuur zal 32.5 M2 zijn.Hoogte zal minder dan 5 meter zijn (+- 4 meter)De nieuwe schuur zal niet gebruikt gaan worden als wc, badkamer, woon gedeelte etc.Mijn vraag is aan de hand van deze gegevens of we een vergunning moeten aanvragen. Of dat het vergunningvrij mag

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 11 May 2020

Goedemorgen, op basis van jouw omschrijving concludeer ik dat je inderdaad vergunningsvrij jouw schuur mag bouwen. Voor de zekerheid, vergunningsvrij bouwen, betekent niet dat je regelvrij mag bouwen. Je moet nog steeds voldoen aan het Bouwbesluit.

martijn smits
Door

martijn smits

op 26 May 2020

Goededag heer/mvrMag ik vergunningsvrij een opslag maken met betonwanden (legoblokken) en daar een mobiel dak op leggen?Mvg

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 27 May 2020

Hi Martijn, dat mag als je binnen de afmetingen blijft en als je voldoet aan het Bouwbesluit (lees bouwtekeningen en constructieberekeningen laat maken).

lily
Door

lily

op 16 Jun 2020

hallo Roy, wij breiden onze schuur met 1 meter uit naar de zijkant. Hierdoor komt er ongeveer 4 of 5 m2 bij en is de totale oppervlakte ongeveer 25 m2. Ook willen wij het dak vernieuwen aan één kant, omdat het daar aan het rotten is. Het wordt niet hoger dan het al is, ongeveer 3 meter hoog. Toch hebben wij twijfels of wij een vergunning nodig hebben of niet? weet jij of dat nodig is? vriendelijke groet, Lily

Patrick van Hilst
Door

Patrick van Hilst

op 16 Jun 2020

Hi Lily, in de meeste gevallen zul je geen vergunning nodig hebben, omdat je maar een klein stukje aanbouwt. Op basis van deze informatie kan ik dat alleen niet met zekerheid zeggen. Ik zou je willen aanraden om een gesprek met onze architecten in te plannen, dan kunnen wij jouw plannen beoordelen en een definitief antwoord geven :)

lily fiorini
Door

lily fiorini

op 16 Jun 2020

heel erg bedankt voor jouw reactie Patrick! ik zal zeker even kijken of ik een gesprek kan plannen!

vlinder 34
Door

vlinder 34

op 03 Jul 2020

Hoi wij hebben een loods achter staan. Wij willen deze niet weghalen maar er een kapschuur van maken zodat het in het geheel past van onze boerderij. Het is een ronnyloods. We willen dan het ronde dak vervangen door een wolfskap. Dit wordt dan lager dan het originele dak. Verder willen we de wanden vervangen door hout. Aan de afmeting veranderd dus niets maar alleen het uiterlijk veranderd. Moet je hiervoor een vergunning aanvragen.

Patrick van Hilst
Door

Patrick van Hilst

op 03 Jul 2020

Goedemiddag, dat is een goede vraag. Het is afhankelijk van de Welstandseisen en het Bestemmingsplan of je dit vergunningsvrij mag doen. Dit is lokaal geregeld, daarom kun ik je nu geen antwoord geven. Ik raad je aan een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen met onze architecten. Zij kunnen je binnen een kwartier helpen met deze vraag!

Finish Building
Door

Finish Building

op 25 Aug 2020

Interessante blog! Het is echt belangrijk om te weten wanneer je vergunningsvrij mag bouwen. Dit was heel helder uitgelegd.Groetjes Carla

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 25 Aug 2020

Hi Carla, ontzettend bedankt voor het compliment :) Fijn dat de blog je verder heeft geholpen!

kees
Door

kees

op 25 Aug 2020

We hebben een bestaande garage aan de zijkant van ons hoekhuis nu willen we de garage 1,4 meter uitbreiden naar voren toe maar we blijver 1 meter van af de voorgevel mag dit vergunningsvrij

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 25 Aug 2020

Hi Kees, dit is even iets moeilijker visualiseren zonder de gehele toestand te kennen. Ik zou je aanraden een vrijblijvend gesprek met onze architecten in te plannen, aan de telefoon kunnen zij je dan helpen met het beantwoorden van deze vraag!

Eef
Door

Eef

op 26 Nov 2020

Hallo,We wonen in een huis dat ook een garage heeft. Het huis en de garage zijn zo'n 60 jaar geleden gebouwd. Inmiddels zijn we de derde eigenaar. Nu is de gemeente aan het controleren op bijgebouwen. Het blijkt dat er geen vergunning op het gemeentehuis te vinden is voor de garage. Nu zijn we verplicht om de garage af te breken als we het huis verkopen, terwijl we niet zelf de garage gebouwd hebben. Weet u of de gemeente dit van ons kan vragen?

Patrick van Hilst
Door

Patrick van Hilst

op 26 Nov 2020

Hi Eef, je hebt inderdaad 2 opties. Of de garage alsnog legaliseren, dus een bouwtekening / constructieberekening laten maken. En daarmee en vergunning aanvragen. Helaas is de kans aanwezig dat de garage niet voldoet aan de regelgeving (omdat hij er al lang staat). Je hebt trouwens wel de mogelijkheid de aanbouw aan te passen, zodat hij aan de regelgeving voldoet.Als je dit niet wil of kan, dan heeft de gemeente inderdaad het recht om te eisen dat de garage wordt gesloopt. Ik raad je aan een gesprek in te plannen met onze architecten om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de garage te behouden.

B pilon
Door

B pilon

op 24 Dec 2020

Hallo, Ik heb recent een hoekwoning gekocht en wil de shuur achterin de tuin weghalen en deze neerzetten in de zijtuin. de strook grond aan de zijkant van het huis is ongeveer 2 meter breed en grenst aan een stoep. nu is mijn vraag: heb ik hier een vergunning voor nodig? zo nee, wat is dan de afmeting die ik mag aanhouden als maximum denk aan hoogte(hoogte dak nok), afstand tot de voorgevel en hoogte aan de stoepkant of afstand hier tot. zo ja, wat voor vergunning en veranderen de hierboven beschreven maximum dan? alvast bedankt!

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 07 Jan 2021

Goedeavond, mijn excuses voor mijn late reactie, door de kerstvakantie heb ik deze gemist. De kans is groot dat je hiervoor een vergunning nodig hebt. Ik raad je aan even deze blog door te lopen: https://bouwadviesshop.nl/vergunning-tuinhuis/. Daar worden al jouw vragen beantwoord. Je kunt ook een adviesgesprek in plannen met onze architecten, dan kunnen we aan de hand van jouw specifieke situatie een 1e advies geven :).

Dorothe Wessel
Door

Dorothe Wessel

op 07 Jan 2021

Goedendag, Wij hebben een boerderij, met schuur en hooiberg. Schuur en hooiberg beide voorzien van gas, licht, riolering. Graag willen we de schuur ombouwen tot woning voor onze dochter. De gemeente doet nogal moeilijk heb je advies. Bij bag viewer kadaster staand bij hooiberg en schuur pand in gebruik en we hebben ergens gezien dat heel ons stuk grond woning is. Kan de Gemeente de verbouwing tegen houden. ik hoor het graag , gr. Dorothe

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 07 Jan 2021

Hi Dorothe, de gemeente kan jouw verbouwing inderdaad tegen houden. Dat is afhankelijk van onder andere het lokale Bestemmingsplan. Ik raad aan een adviesgesprek in te plannen met onze architecten. Dan kunnen wij jouw lokale Bestemmingsplan bekijken en kijken wat jouw opties zijn. Vaak zijn die opties er namelijk wel :).

Ashwin
Door

Ashwin

op 17 Jan 2021

Beste Roy, goede informatie deel je hier! Ik heb een vraag. Ik wil een pre-fab tuinkantoor plaatsen van 18 m2 (6 x 3 mtr en 3 mtr hoog. Sinds Corona is dit steeds relevanter ah worden :-). Het is geen onroerend goed. Nu vraag ik mij af of ik binnen de 'vergunningsvrijheid' de ruimte kan voorzien van wc en / of kitchenette? Wat mag ik vergunningsvrij aan voorzieningen plaatsen in een tuinkantoor? Alvast bedankt voor je antwoord!

karin van Dullemen
Door

karin van Dullemen

op 12 Apr 2021

Wij willen een kapschuurplaatsen. Als wij het vergunningsvrij willen doen, dan komt de kapschuur een halve meter voor de schuur van de buren te staan. Dit betekend dus geen mooi uitzicht voor de buren. Hier zijn ze het nu ook niet mee eens. Voor een vergunning komen we gelijk te staan met hun schuur, alleen willen wij hem hoger hebben, iets hoger dan de dak van de andere buren. Dit mag, alleen zijn de buren er daar ook niet mee eens. Wat nu???

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 12 Apr 2021

Hi Karin, Wat een vervelende situatie. Helaas komen de regels voor het vergunningsvrij bouwen niet altijd overeen met de wensen van buren. Een conflict als deze is dan ook lastig op te lossen. Allereerst is het belangrijk dat je zeker weet dat jij, wat betreft de omgevingsvergunning en het vergunningsvrij bouwen, in je recht staat. Als je je aan deze regels houdt zal je hier in ieder geval geen problemen mee krijgen. Vervolgens is het dan zaak om er met de buren uit te komen. Uit jouw verhaal begrijp ik dat je het er al met de buren over hebt gehad en dat zij niet mee willen in jullie plannen. Om nog even weg te blijven van juridische handelingen kan het in de eerste plaats verstandig zijn om een mediator in te schakelen. Hopelijk kan deze de gesprekken met de buren iets versoepelen. Mocht dit ook niet werken of sla je deze stap liever over, dan moet een rechter bepalen of de eventuele hinder die jij volgens de buren toe zal brengen onrechtmatig is. De buren zullen naar de rechter toe moeten stappen en moeten kunnen bewijzen dat de bouw niet door mag gaan. Wanneer je met vergunning gaat bouwen moeten de buren bijvoorbeeld ook kunnen bewijzen dat de vergunning niet verleend mag worden. Hoewel dit de relatie met de buren misschien niet volledig ten goede komt, is dit wel de juridisch juiste oplossing. Ik wens je veel succes met deze lastige kwestie en mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. Patrick

Jos
Door

Jos

op 03 May 2021

Hoi Roy, mijn buurvrouw en ik willen een balkon plaatsen bij ons appartementen op de tweedeen derde verdieping van een appartementsgebouw in Amsterdam. Het balkon komt aan de achterkant van de woning. Is hier een vergunning voor nodig?

Patrick Springvloed
Door

Patrick Springvloed

op 04 May 2021

Hi Jos, In Amsterdam is voor een balkon vaak een omgevingsvergunning nodig. Echter verschillen de regels voor deze vergunning zelfs per Stadsdeel. Ik raad je dus aan om bij het loket van jouw Stadsdeel na te gaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt en wat de toegestane omvang van het balkon is. Ik hoop dat je iets met deze informatie kan. Patrick

J. Maas
Door

J. Maas

op 15 Dec 2021

Hallo Roy, wij gaan een jaren 50 huis renoveren en uitbouwen tot een duurzame levensloopbestendige woning. Daarbij wordt de garage aan de oorspronkelijke woning gebouwd en wordt daarnaast de oorspronkelijke woning uitgebouwd. De uitbouw gaat verder dan 4 meter uit de achtergevel (ongeveer 60 cm) en de aangebouwde garage gaat 13 meter uit de achtergevel. Volgens de architect is een vergunning niet nodig omdat de hoofdfuncties van de woning (koken, toilet, slapen) in de oorspronkelijke woning blijven en daarmee de functie van de aanbouwen ondergeschikt te noemen is. Volgens mij is er wel een vergunning nodig omdat zich in de aanbouw die de 4 meter te boven gaat de keuken bevindt. Bovendien is het de bedoeling om in de verlenging van de garage (op termijn) te gaan slapen.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 16 Dec 2021

Goedemiddag, ik zou de situatie goed moeten zien, maar op basis van deze informatie zou ik zeggen dat je inderdaad vergunningsplichtig bent. Dit omdat er inderdaad dieper dan 4.0 meter gebouwd gaat worden.

Hannah
Door

Hannah

op 24 Jan 2022

Dag Roy, we willen een vliering maken op onze zolder (5*3 meter ongeveer). De vliering zit aan 1 kant vast in de betonnen muur. Langs de gipsen wanden plaatsen we palen, zodat de vliering voldoende draagkracht heeft. We laten de bestaande muren en het dak dus volledig intact. Onze aannemer is van mening dat dit niet vergunningsplichtig is (niet-constructief). Ik twijfel omdat we weliswaar niks wijzigen aan de draagconstructie, maar er wel aan toevoegen (de vloer/vliering). Hoe kijk jij hier naar?

Dave
Door

Dave

op 24 Sep 2023

Hallo, Ik heb al een bestaande schuur in mijn achtertuin van 10x6 meter. Dit ligt op 3 meter afstand van huis. Mag ik op dezelfde plaats ,aan het huis vast, een aanbouw vergunningsvrij bouwen ? Vriendelijke groet, Dave

Mariel
Door

Mariel

op 24 May 2024

Goedemorgen, ik wil graag een schuurtje van 2,5 m hoog bouwen aan de zijkant van mijn huis. Ik woon in een hoekwoning .Deze wordt geplaatst een meter achter de voorgevel, daar staat nu een schutting. Mag dit vergunningsvrij?

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?