arrow_drop_up arrow_drop_down

Wanneer mag je vergunningsvrij bouwen?

Vergunningsvrij bouwen… Mag dat? En zo ja, aan welke regels moet ik voldoen? En zo nee, hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan? Dit zijn allemaal vragen die op je af komen als je wilt gaan verbouwen.

Helaas is de informatie hiervoor minder makkelijk te vinden dan nodig. Dat vergunningsvrij bouwen kan daarom nog wel eens lastig zijn om goed uit te zoeken. Gelukkig valt het allemaal wel mee en zijn de regels niet zo moeilijk.

Na het lezen van deze blog weet je precies wanneer je vergunningsvrij mag bouwen! En kun je lekker snel aan de slag…

Inhoudsopgave

 1. Vergunningsvrij bouwen en verbouwen de regelgeving!
 2. Vergunningsvrij bouwen en de omgevingsvergunning.
 3. Wanneer mag er wel vergunningsvrij gebouwd worden?
 4. Op welke plekken mag je vergunningsvrij bouwen? En waar niet?
 5. Hoeveel m2 kun je vergunningsvrij bouwen?
 6. Hoe zit het met een bestemmingsplan?
 7. Voorbeelden vergunningsvrij bouwen.
 8. Wat als ik wel een omgevingsvergunning nodig heb?

Vergunningsvrij bouwen, verbouwen & de regelgeving!

Vergunningsvrij bouwen klinkt natuurlijk top. Je kunt sneller bouwen, je hebt minder last van bureaucratie en het is goedkoper. Lijkt alsof er geen nadelen aan zitten… Helaas is dat niet altijd het geval!

Het vergunningsvrij bouwen betekent namelijk niet dat je regelvrij mag bouwen. Maar doordat je geen documenten hoeft over te dragen is het voor sommige mensen onoverzichtelijker geworden.

Daarom vind ik het stukje regelgeving ontzettend belangrijk om in deze blog aan te tonen.

Let op (!). Als huiseigenaar ben jij verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving. Die verantwoordelijkheid ligt dus niet bij de aannemer.

Maar goed… Aan welke regelgeving moet je dan voldoen? Als je vergunningsvrij wilt bouwen moet je je aan de volgende wetgeving houden:

 • Het Bouwbesluit
 • De Welstandseisen
 • Het Bestemmingsplan
 • Het Burenrecht

Het Bouwbesluit en vergunningsvrij bouwen

Het Bouwbesluit is de belangrijkste wetgeving waar jij je aan moet houden als je vergunningsvrij bouwt. Dit besluit houdt zich namelijk onder andere bezig met veiligheid, milieu en gebruikscomfort.

Hierin staan namelijk de technische eisen beschreven waaraan een veilige woning in Nederland moet voldoen. Ik raad iedereen daarom ook aan om het Bouwbesluit goed door te nemen.

Of om ervoor te zorgen dat je er goed over wordt ingelicht.

 

Bouwbesluit 2012, vergunningsvrij bouwen

Welstandseisen en vergunningsvrij bouwen

De welstandseisen van de gemeente bepalen hoe het uiterlijk van jouw woning eruit mag zien. Dit is vooral relevant bij beschermde stadsgezichten. Bijvoorbeeld een oude dorpskern.

De gemeente heeft het recht de ‘excessenregeling’ toe te passen. Dat betekent dat als jij je niet houdt aan de welstandseisen je de gemeente mag optreden.

Burenrecht en vergunningsvrij bouwen

Als je gaat verbouwen hebben jouw buren uiteraard ook rechten. Je mag bijvoorbeeld niet hun recht op privacy schenden. Hierin is het vooral belangrijk dat je goed communiceert met jouw buren over jouw gewenste verbouwing.

Vergunningsvrij bouwen en de omgevingsvergunning…

Het kan ook gebeuren dat je bij grote bouwplannen voor sommige activiteiten wel een omgevingsvergunning nodig hebt en voor andere activiteiten juist weer niet. Dit is bijvoorbeeld het verhaal als je een buitenkeuken wilt plaatsen met overkapping. Waar je ook een boom voor moet weghalen.

Of je gaat een deel van het huis slopen om er een groter stuk met dakramen voor in de plaats aan te bouwen. Of een afscheidingshek plaatsen en gelijk een uitrit aanleggen.

Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij je voor de ene activiteit wel een vergunning nodig hebt en voor de andere niet. Verwarrend? Het kan soms inderdaad best verwarrend zijn. Gelukkig kan je via het omgevingsloket.nl simpel een vergunningscheck doen. Zo weet je wat je moet doen om te voldoen aan de regelgeving.

Tip (!) vergunningsvrij bouwen betekent niet dat je regelvrij mag bouwen. Om ervoor te zorgen dat jouw verbouwing veilig is moet je bijvoorbeeld vaak een constructieberekening laten maken. Zo’n constructieberekening wordt gemaakt door een constructeur.

Wil je weten wat een constructieberekening kost? Vraag dan een offerte aan bij onze constructeurs!

Bepaal van te voren wat je gaat verbouwen!

Wat je ook gaat doen, het is altijd verstandig om voorafgaand aan de werkzaamheden eerst te bepalen wat je precies gaat doen. Maak hier een schema van en bekijk per onderdeel of je hiervoor een vergunning nodig hebt of niet.

Het kan namelijk zijn dat je voor sommige activiteiten inderdaad een vergunning nodig hebt. Als je hier geen goedkeuring voor krijgt, moeten de plannen tussendoor gewijzigd worden. Het zou vervelend zijn als je dan al bent begonnen en alles ineens weer anders moet.

Bepaal van te voren wat je wil bouwen

Wanneer mag er wel vergunningsvrij gebouwd worden?

In veel gevallen mag er tegenwoordig vergunningsvrij worden gebouwd. Hieronder vind je een overzicht van verbouwingen die je in veel gevallen vergunningsvrij mag uitvoeren. In een later stadium leg ik uit aan welke voorwaarden bijvoorbeeld een dakkapel moet voldoen om vergunningsvrij gebouwd te worden.

 • Het aanbouwen van een garage of serre
 • Bouwen van een buitenkeuken, schuurtje, tuinhuisje of ander bijgebouw
 • Het verbouwen van de bestaande woning
 • Aanpassing aan de gevel
 • Dakramen en dakkapellen
 • Tuinhekken en schuttingen, ook als erfafscheiding
 • Zonnepanelen
 • Speeltoestellen en vlaggenmasten
 • Een mantelzorgwoning

Let op (!). Ook als je vergunningsvrij bouwt moet je aan een bouwinspecteur kunnen aantonen dat je veilig bouwt. Kun je dat niet? Dan heeft een bouwinspecteur het recht de bouw stop te zetten!

Op welke plekken mag je vergunningsvrij bouwen? En waar niet?

Één van de belangrijkste variabelen voor vergunningsvrij bouwen is de locatie van de verbouwing. Je mag bijvoorbeeld niet vergunningsvrij bouwen als het bouwwerk aan openbaar toegankelijk gebied staat. Wordt jouw dakkapel bijvoorbeeld aan de openbare weg, aan de openbare ruimte of aan water gebouwd? Dan ben je dus vergunningsplichtig

In dit hoofdstuk geef ik nog een aantal andere voorbeelden over de plekken waar je vergunningsvrij mag bouwen!

Alle regels kun je vinden in Bor (besluit omgevingsrecht) Bijlage II.

Op het achtererf

Zonder vergunning bouwen, mag bijvoorbeeld op het achtererf van de woning of het hoofdgebouw. Deze plek moet dan wel minimaal één meter vanaf het openbaar toegankelijk gebied liggen.

In het volgende hoofdstuk leg ik verder uit hoe je het achtererf gebied berekent.

Dakramen en dakkapellen

Dakramen of dakkapellen mogen wel vergunningsvrij op een achterdakvlak of een zijdakvlak gebouwd worden, mits deze zijde niet is gekeerd naar een openbaar gebied. Dakkapellen en bijgebouwen mogen weer niet aangebouwd worden bij recreatiewoningen en woonwagens, tenzij het bestemmingsplan dit wel toelaat.

Let op (!). In principe moet een dakkapel altijd een plat dak hebben om hem vergunningsvrij te bouwen!

Monumenten

Bij monumenten mag er niet of zeer beperkt (aan)gebouwd worden, ook bij beschermde dorps- of stadsgezichten mag er beperkt (aan)gebouwd worden. Meestal zijn alleen de werkzaamheden aan de achterkant hier vergunningsvrij.

Monumentaal pand

Één bouwlaag

Bouw maximaal één bouwlaag op de grond, niet op een ander gebouw.

Woongenot

Je mag een bijgebouw alleen vergunningsvrij bouwen als het doel van het bouwwerk is het vergroten van woongenot.

Het achtererfgebied, wat is dat eigenlijk?

Als het gaat om aanbouw en bijgebouwen, dan is dit vaak wel toegestaan op je achtererfgebied. Maar om welk gebied gaat het dan precies? Letterlijk wordt het achtererfgebied zo omschreven:

‘Het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’.

Dit kan dus de achtertuin van de woning zijn of de zij tuin, mits vanaf één meter achter de voorgevel. Zijtuinen die grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied, zoals bij een hoekwoning, hebben niet dit recht. Hier mag het dus niet, net zoals het niet in een weiland of natuurgebied mag wat achter het huis ligt.

vergunningsvrij bouwen

Hoeveel m2 mag je vergunningsvrij bouwen?

Mochten jouw plannen zonder vergunning gerealiseerd kunnen worden, dan zijn er nog steeds een aantal andere punten waar je op moet letten.

Ik raad eerst altijd aan om jouw plannen met de buren te bespreken. Daarnaast is het handig om te bepalen hoeveel vierkante meter je op jouw achtererfgebied mag bouwen.

Je kunt namelijk niet zomaar onbeperkt een aantal meters (aan)bouwen, ook al staat het gepland voor je eigen achtererfgebied. Gelukkig is er een formule, waarmee je uit kan rekenen hoeveel je mag bouwen. Bij die formule bereken je eerst de oppervlakte van jouw achtererfgebied, daarnaast bereken je de grond onder de bebouwing, daar trek je het oorspronkelijke hoofdgebouw vanaf!

Dus:

Achtererfgebied + grond onder bebouwing = ….. aantal meters

De uitkomst – oorspronkelijke hoofdgebouw = eindtotaal aantal meters

Zodra je dit eindtotaal hebt, kun je uitrekenen wat je eventueel mag bebouwen.

Is dit aantal kleiner of gelijk aan 100m2, dan mag je 50% van het bebouwingsgebied gebruiken

Voorbeeld: Jouw gebied is 50m2. Dan mag je 25m2 aanbouwen. 50m2*50%=25m2.

Is het gebied groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m2, dan geldt 50 m2 plus 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2

Voorbeeld: Jouw gebied is 150m2. Dan mag je 60m2 aanbouwen. Dat is 50m2 plus 50m2*20%=10m2.

Bij een groter gebied dan 300 m2, geldt 90 m2 plus 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, met een maximum van 150 m2

Voorbeeld: Jouw gebied is 500m2. Dan mag je 110m2 aanbouwen. Dat is 90m2 plus 200m2*10%=20m2.

Wanneer er al eerder gebouwen zijn bijgebouwd, ten opzichte van het oorspronkelijke hoofdgebouw, dan wordt de oppervlakte hiervan in de berekening meegenomen.

Kom je er niet uit of twijfel je toch over de toegestane vierkante meters? Vraag een ervaringsdeskundige of informeer bij je gemeente.

Hoe zit het met een bestemmingsplan?

Soms kan een bestemmingsplan ook in je voordeel werken. Hierdoor is er soms meer mogelijk dan allen met de landelijke standaardregels. Bouwplannen waar je normaal gesproken een vergunning voor aan zou moeten vragen, kunnen soms door een bestemmingsplan wel ineens vergunningsvrij gebouwd worden.

Meestal gaat het hier om grotere bijgebouwen en aanbouwen.

Denk maar aan een boerderij waar een silo bijgebouwd moet worden. Of toch die dakkapel in het voordakvlak. Juist die laatste is eigenlijk compleet tegen de wet in omdat dit eigenlijk alleen aan de zij- of de achterkant mag.

Het is altijd verstandig om voor aanvang van de bouw toch even met de gemeente te checken als je denkt dat er meer mogelijk is wat betreft bouwmogelijkheden door de inhoud van het bestemmingsplan.

Tip (!). Check altijd het bestemmingsplan, deze heeft namelijk grote invloed op jouw verbouwing!

Enkele voorbeelden hierin zijn:

– Bijbehorende bouwwerken die groter zijn en tot vijf meter hoog:

– Als het bestemmingsplan meer toestaat dan de 50% die je normaal gesproken moet hanteren bij kleine tuinen, dan zou dit vergunningsvrij kunnen zijn.

Dakkapellen aan de voorzijde:

Soms is dit door het bestemmingsplan wel mogelijk op de voorzijde van woonwagens en recreatiewoningen. Tenzij er een welstandstoets is voor dit gebied.

Voorbeelden vergunningsvrij bouwen.

Sinds 2014 is vergunningsvrij bouwen een stuk simpeler geworden. Je mag simpelweg meer vergunningsvrij bouwen dan voorheen.

In dit hoofdstuk geef ik vijf voorbeelden waarin je vergunningsvrij mag bouwen!

Voorbeeld 1 vergunningsvrij een dakkapel bouwen

Een dakkapel of een dakraam mag tegenwoordig vaak vergunningsvrij, maar dan moet het plaatsen wel aan een aantal regels voldoen:

Hij wordt geplaatst aan de achterzijde Hij heeft een plat dak en is niet hoger dan 1,75 meter. De onderzijde van de dakkapel ligt meer dan een halve meter en minder dan één meter boven de goot en de bovenzijde van de dakkapel ligt meer dan een halve meter onder de nok. De zijkanten van de dakkapel liggen op meer dan een halve meter van de rand van het dak. Vergunningsvrij bouwen van een dakkapel

In mijn blog Wanneer mag ik een dakkapel vergunningsvrij bouwen? leg ik hier meer over uit!

Voorbeeld 2 vergunningsvrij een aanbouw bouwen

Er moet een aanbouw geplaatst worden en je wilt dit graag vergunningsvrij doen. Vroeger was tweeënhalve meter diep vergunningsvrij, tegenwoordig is dit vier meter diep.

Een belangrijke voorwaarde is dat het hierbij om de achterkant van het huis gaat en het mag geen monument zijn. De aanbouw moet lager dan vijf meter blijven. Het totale oppervlak van de nieuwe aanbouw mag per locatie maximaal 100 m2 zijn.

Daarnaast moet van het betreffende perceel 50% onbebouwd blijven.

Voorbeeld 3 vergunningsvrij bijgebouwen bouwen

In een bepaald achtererfgebied staan drie bijgebouwen:

Bijgebouw 1

10 m2 / 2,50 meter hoog / in strijd met bestemmingsplan omdat oppervlakte wordt overschreden

Bijgebouw 2

20 m2 / 3 meter hoog / in strijd met bestemmingsplan omdat oppervlakte wordt overschreden

Bijgebouw 3

50 m2 / 5 meter hoog / voldoet aan bestemmingsplan Ondanks dat de bijgebouwen 1 en 2 in strijd zijn met het bestemmingsplan omdat de oppervlakte hierin wordt overschreven, mogen ze toch blijven staan.

Mag je deze bijgebouwen vergunningsvrij bouwen?

Ja, deze bijgebouwen mag je vergunningsvrij bouwen! Ze voldoen namelijk aan het artikel 2, bijlage II Bor. Ze zijn niet meer dan 30 m2, ze zijn niet hoger dan 3 meter en niet meer dan 10 strekkende meter op de perceelsgrens.

Ook het bijgebouw 3 mag vergunningsvrij blijven staan. De nok is namelijk lager dan 5 meter en voldoet daardoor aan artikel 3 in de bijlage II Bor en ook nog eens aan het bestemmingsplan.

Voorbeeld 4: Vergunningsvrij een open keuken bouwen?

Staat er een muur tussen jouw woonkamer en jouw keuken? En wil je graag een grote open ruimte creëren door een draagmuur weg te halen? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

Dat komt, omdat je wijzigingen brengt aan de draagconstructie. Om de veiligheid aan te tonen heb je bijvoorbeeld een constructieberekening nodig. Die wil de gemeente zien voordat je mag gaan bouwen.

Voorbeeld 5: Mag ik vergunningsvrij zonnepanelen bouwen?

Hier kan ik het vrij simpel houden… Op schuine daken mag je vergunningsvrij zonnepanelen bouwen!

Wat als ik wel een omgevingsvergunning nodig heb?

Vroeger had je een heleboel verschillende vergunningen nodig, maar vanaf 2010 is dit allemaal samengevat in één vergunning: de omgevingsvergunning. Zeker voor kleine verbouwingen is het relatief simpel om zelf een omgevingsvergunning aan te vragen.

Het belangrijkste is dat je de juiste documenten bij elkaar verzameld en deze op tijd upload bij jouw aanvraag. Wordt de verbouwing wat complexer? Of heb je er geen verstand van? Dan wordt er vaak een bouwadviseur ingeschakeld om je daarbij te helpen.

Via het omgevingsloket kun je de aanvraag van jouw omgevingsvergunning starten!

Omgevingsvergunning aanvragen

De vergunningsprocedure

Voor de aangevraagde omgevingsvergunning geldt één procedure en als je hiertegen in beroep wilt gaan, is er ook maar één beroepsprocedure. Door op tijd de vergunning aan te vragen, kun je veel vertraging voor de start van de bouw voorkomen.

In mijn blog: Procedure omgevingsvergunning… Hoe vraag ik een vergunning aan? Leg ik dit veel dieper uit. Met die informatie kun je ook besluiten of je zelf een vergunning aanvraagt of dat je dit laat doen.

In de procedure staat bijvoorbeeld wanneer je bouwtekeningen en constructieberekeningen moet aanleveren. Ook leg ik hier uit hoe lang een vergunningsaanvraag duurt…

Vaak zitten er ook kosten verbonden aan een vergunningsaanvraag… Helaas kun je hier niet zoveel aan veranderen, omdat ze zijn vastgelegd door de gemeente.

Vragen?

Je weet nu in welke gevallen je vergunningsvrij mag bouwen…

Heb je nou toch nog vragen over het vergunningsvrij bouwen? Of aanvullende tips voor andere verbouwers die twijfelen of zij een omgevingsvergunning nodig hebben?

Laat dan een reactie achter in de berichtenbox. Ik ben benieuwd!

Over de schrijver
Dingen doen waarvan andere constructeurs en bouwadviseurs zeggen dat het niet kan... Dat vind ik super leuk om te doen! Daarom ben ik samen met ons team elke dag bezig om verbouwen makkelijk en bereikbaar te maken voor iedereen in Nederland!
Leon van Ierland
Door

Leon van Ierland

op 13 May 2019

Ik heb een overkapping gebouwd zonder vergunning, nu moet ik deze van de gemeente afbreken ( terecht). Maar nu is mij vraag mag ik het frame wel laten staan en dus alleen de dakpanelen verwijderen. Dan is het geen overkapping meer.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 17 May 2019

Hi Leon, Goede vraag. Ik zou in dit geval aanraden dit direct met de gemeente te bespreken. Dit is namelijk niet iets wat direct zo in de regelgeving staat. Als ik hier echt een antwoord op zou moeten geven, zou ik echt het lokale bestemmingsplan moeten gaan bestuderen. De kosten-baten hiervan zullen waarschijnlijk negatief voor je uitvallen.

Marion
Door

Marion

op 13 June 2019

Hi Als je op een achter erf van boerderij een paardenstal wil onderbouwen naar een woonhuis wat heb ik dan nodig voor vergunning ik zelf dacht geen vergunning nodig te hebben

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 5 July 2019

Hi Marion, dat is afhankelijk hoeveel je gaat bouwen, en hoe het bouwwerk er uit ziet. Je mag namelijk vergunningsvrij bouwen als je aan specifieke afmetingen voldoet.

Niek Overdevest
Door

Niek Overdevest

op 14 July 2019

Hoi Roy, ik wil mijn terras achter mijn woning overkappen met glas en het open stuk naast de schuur afsluiten met een glazen wand- schuifpui. Zo krijg ik dan een Serre achter mijn huis. Ik vind geen mogelijkheid om dit in de vergunningcheck aan te vinken. Heb ik, naar jouw mening een vergunning nodig? Aan beide kanten staat bij de buren een aanbouw die ook 4 meter diep is, net als mijn terras.

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 16 July 2019

Hi Niek, goede vraag. Dat is afhankelijk van de afmetingen van jouw tuin en de afmetingen van de schuur. Wat je kan doen is even jouw plannen met ons delen via de mail. Of even bellen met jouw lokale bouw-en woningtoezicht en vragen hoe zij er tegenaan kijken.

Marco
Door

Marco

op 1 August 2019

Hallo Roy, Wij bouwen twee identieke huizen van 54m2. Op het hoofdhuis is een vergunning verleend. Op het achterf bouwen we dus het tweede huis. Check gedaan. Geen omgevingsvergunning nodig. Gemeente Almere zegt van wel en legt bouwstop op. Reden: De huizen zijn identiek. Het gaat dan om de buitenkant. Ik kan die regel nergens vinden. Ken jij die regel?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 6 August 2019

Hi Marco, ik ken deze specifieke regel over het vergunningsvrij bouwen van twee identieke huizen ook niet. Er bestaan wel een regel dat een bijgebouw ondergeschikt moet zijn aan het hoofdgebouw. Het zou kunnen dat de gemeente daar op doelt. Dit is wel een situatie waar een specialist echt even in moet duiken.

Marion
Door

Marion

op 20 October 2019

Wij gaan 4 meter uitbouwen aan ons huis. Dit is vergunningsvrij tot nu toe. Nu wil ik het platte dak met een overstek van een meter door laten lopen. Mag dit dan nog steeds vergunningsvrij?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 22 October 2019

Hi Marion, goede vraag. Zou je hiervan een schets naar info@bouwadviesshop.nl willen mailen? Dan kan ik er iets beter naar kijken en een beter oordeel vellen of je vergunningsvrij mag bouwen!

Regina
Door

Regina

op 15 November 2019

Wij hebben een stuk grond waarop een agrarische bestemming rust. Helaas komen wij niet uit de agrarische sector. Graag zouden wij hier een woning willen bouwen, maar waar wij ook informeren, niemand geeft ons plan kans van slagen. Is er een mogelijkheid om toch iets te doen, zodat dit stuk grond bebouwd kan worden?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 18 November 2019

Hi Regina, helaas is de kans van slagen in zo'n geval inderdaad niet zo groot. Je kunt het beste goed en duidelijk omschrijven wat je wil gaan doen. En aan de hand van die omschrijving contact opzoeken met de gemeente. Zij zullen moeten bekijken of ze het bestemmingsplan willen / kunnen aanpassen, zodat jouw plannen uitgevoerd kunnen worden.

Saskia Poelman
Door

Saskia Poelman

op 19 December 2019

Beste Roy, interessant om te lezen. Wij zijn een VvE en gaan 6 tiny houses bouwen op koop/ eeuwig durende pacht 1800m2 grond van de gemeente. Voor de huisjes hebben wij uiteraard een omgevingsvergunning nodig. Nu stelt de gemeente dat we ook voor onze gezamenlijke schuur een omgevingsvergunning aan moeten vragen. Als ik google lees ik overal dat een omgevingsvergunning voor een schuur niet nodig is. Hoe zit het nu?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 13 January 2020

Hi Saskia, dit is een beetje een uitzondering situatie. Eigenlijk ga je namelijk nieuw bouwen. In dat geval moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

monique
Door

monique

op 15 January 2020

Hallo, Ik heb een vraag als onze buren vergunningsvrij een overkapping neerzetten van 7 meter breed en 3.4 meter hoog *schuin dak 55 graden nog kippenhok gaan plaatsen van 2.5 meter hoog ook puntdak aan onze kant van de tuin wat kunnen wij nog doen om tegen te houden.

Patrick van Hilst
Door

Patrick van Hilst

op 4 February 2020

Hi Monique, in eerste instantie zul je in overleg moeten gaan met de buren en vragen wat hun plannen zijn. Daarna kun je in overleg met de gemeente om te kijken of hun plannen voldoen aan de regelgeving. Als deze niet voldoen aan de regelgeving kun je in bezwaar gaan.

IWM
Door

IWM

op 11 March 2020

Hallo, ik heb een koop-benedenwoning in een appartementencomplex met eigen tuin. Groote: 7 m x 5 m. Nu zou ik graag een overkapping van 4 m x 3 m tegen mijn huis aan laten maken in mijn tuin. Met polycarbonaat helder dak op 2 palen. Kan ik dit zo laten maken?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 11 March 2020

Dat kan helaas niet zomaar, dat is ook afhankelijk van de hoogte van de overkapping en jouw begane grond. Daarnaast moet je om aan het Bouwbesluit te voldoen altijd een constructieberekening laten maken van de overkapping.

Sharon
Door

Sharon

op 27 March 2020

Hoi Roy, Als het bestemmingsplan aangeeft dat je maar 3 meter mag uitbouwen. Is het landelijke reglement van 4 meter dan geldend of moet je toch naar het bestemmingsplan luisteren?

Patrick van Hilst
Door

Patrick van Hilst

op 29 March 2020

Hi Sharon, in principe mag je gewoon vergunningsvrij bouwen. Er zijn echter inperkingsmogelijkheden die een gemeente mag doorvoeren. Om 100% zeker te zijn dat je vergunningsvrij mag bouwen zouden deze regels door een expert bekeken moeten worden. Zij kunnen dan de doorslag geven.

Marleen
Door

Marleen

op 27 April 2020

Hallo, wij betrekken straks onze nieuwbouwwoning, twee-onder-een-kap (grenzend aan buurperceel, geen openbaar gebied). Wij willen de zijtuin efficient gebruiken door er een schuurtje neer te zetten (tegen het huis aan). Het voldoet aan alle regels van vergunningsvrij bouwen, waarvan de belangrijkste 1 meter vanaf de voorgevel, in achtererfgebied. Nu staat er in het betreffende bestemmingsplan dat een bijgebouw 3 meter vanaf de voorgevel (of doorgetrokken lijn daarvan) van het huis geplaatst moet worden. Er staat niet in een het bestemmingsplan een uitzondering zodanig dat het achtererfgebied niet als erf aangemerkt wordt (ik las dat dit in sommige gevallen gebeurt, zodat de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen in geperkt worden). Welke regels gaan nu voor? Die van het vergunningsvrij bouwen of die uit het bestemmingplan? Er staat in de flyer van de rijksoverheid dat als je bouwwerk voldoet aan de regels omtrent vergunningsvrij bouwen, je niet aan het bestemmingsplan hoeft te voldoen. Maar als dat zo is, waarom worden daar dan dergelijke regels in opgenomen?

Roy
Door

Roy

op 28 April 2020

Hi Marleen, in principe klopt de stelling dat als je vergunningsvrij mag bouwen je niet aan het bestemmingsplan hoeft te voldoen. Daarin zijn wel redelijke eisen opgenomen. Het schuurtje mag bijvoorbeeld niet knalroze zijn :). Vergunningsvrij bouwen betekent alleen niet dat je regelvrij mag bouwen. Je zult wel altijd moeten aantonen dat het bouwwerk veilig is.

Vd heijden
Door

Vd heijden

op 9 May 2020

Geachte heer/mevrouw,     Wij zouden graag in het voorjaar onze oude schuurtje gaan slopen en hiervoor een nieuwe schuur gaan bouwen.   Onze vraag is of hier een vergunning voor nodig is.   Oppervlakte van het erf gebied is 101 M2.   Oppervlakte van de nieuwe schuur zal 32.5 M2 zijn.   Hoogte zal minder dan 5 meter zijn (+- 4 meter)   De nieuwe schuur zal niet gebruikt gaan worden als wc, badkamer, woon gedeelte etc.   Mijn vraag is aan de hand van deze gegevens of we een vergunning moeten aanvragen. Of dat het vergunningvrij mag        

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 11 May 2020

Goedemorgen, op basis van jouw omschrijving concludeer ik dat je inderdaad vergunningsvrij jouw schuur mag bouwen. Voor de zekerheid, vergunningsvrij bouwen, betekent niet dat je regelvrij mag bouwen. Je moet nog steeds voldoen aan het Bouwbesluit.

martijn smits
Door

martijn smits

op 26 May 2020

Goededag heer/mvr Mag ik vergunningsvrij een opslag maken met betonwanden (legoblokken) en daar een mobiel dak op leggen? Mvg

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 27 May 2020

Hi Martijn, dat mag als je binnen de afmetingen blijft en als je voldoet aan het Bouwbesluit (lees bouwtekeningen en constructieberekeningen laat maken).

lily
Door

lily

op 16 June 2020

hallo Roy, wij breiden onze schuur met 1 meter uit naar de zijkant. Hierdoor komt er ongeveer 4 of 5 m2 bij en is de totale oppervlakte ongeveer 25 m2. Ook willen wij het dak vernieuwen aan één kant, omdat het daar aan het rotten is. Het wordt niet hoger dan het al is, ongeveer 3 meter hoog. Toch hebben wij twijfels of wij een vergunning nodig hebben of niet? weet jij of dat nodig is? vriendelijke groet, Lily

Patrick van Hilst
Door

Patrick van Hilst

op 16 June 2020

Hi Lily, in de meeste gevallen zul je geen vergunning nodig hebben, omdat je maar een klein stukje aanbouwt. Op basis van deze informatie kan ik dat alleen niet met zekerheid zeggen. Ik zou je willen aanraden om een gesprek met onze architecten in te plannen, dan kunnen wij jouw plannen beoordelen en een definitief antwoord geven :)

lily fiorini
Door

lily fiorini

op 16 June 2020

heel erg bedankt voor jouw reactie Patrick! ik zal zeker even kijken of ik een gesprek kan plannen!

vlinder 34
Door

vlinder 34

op 3 July 2020

Hoi wij hebben een loods achter staan. Wij willen deze niet weghalen maar er een kapschuur van maken zodat het in het geheel past van onze boerderij. Het is een ronnyloods. We willen dan het ronde dak vervangen door een wolfskap. Dit wordt dan lager dan het originele dak. Verder willen we de wanden vervangen door hout. Aan de afmeting veranderd dus niets maar alleen het uiterlijk veranderd. Moet je hiervoor een vergunning aanvragen.

Patrick van Hilst
Door

Patrick van Hilst

op 3 July 2020

Goedemiddag, dat is een goede vraag. Het is afhankelijk van de Welstandseisen en het Bestemmingsplan of je dit vergunningsvrij mag doen. Dit is lokaal geregeld, daarom kun ik je nu geen antwoord geven. Ik raad je aan een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen met onze architecten. Zij kunnen je binnen een kwartier helpen met deze vraag!

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?

Koekjes