Wie keurt een bouwvergunning goed?

Wie keurt een bouwvergunning goed?

Een bouwvergunning wordt goedgekeurd door de afdeling bouw- en woningtoezicht van jouw gemeente. De lokale ambtenaren controleren aan de hand van het Bouwbesluit en de Welstandseisen of jouw bouwplan voldoet aan de gestelde eisen.

Die controle wordt gedaan aan de hand van de documenten die jij hebt ingediend via het Omgevingsloket. De gemeente heeft 8 weken de tijd om jouw aanvraag te controleren. Hierbij hebben ze eenmalig de mogelijkheid de beslistermijn met 6 weken te verlengen.
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?