Wat houdt een omgevingsvergunning in?

Wat houdt een omgevingsvergunning in?

De omgevingsvergunning is een vergunning bedoeld voor verbouwingen of bedrijfsactiviteiten die mogelijk hinder veroorzaken aan mens of milieu.

Deze omgevingsvergunning wordt voornamelijk gebruikt door mensen die willen verbouwen. Als je wilt verbouwen moet je de omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Dankzij jouw aanvraag kunnen de gemeenteambtenaren controleren of jouw verbouwwensen voldoen aan de gestelde Welstands- en veiligheidseisen.

Wat heeft de gemeente nodig om een omgevingsvergunning te verlenen

Om een vergunning voor verbouwen te krijgen moet je via het Omgevingsloket verschillende type informatie toevoegen.

Hieronder vind je hier een voorbeeld van:

Screenshot eisen benodigde informatie Omgevingsloket


Om de juiste documenten te verzamelen heb je een architect en een constructeur nodig. De bouwtekening en de constructieberekening zijn namelijk een belangrijk onderdeel van jouw vergunningsaanvraag.

In de meeste gevallen wordt de aanvraag ook gedaan door de architect.

Voorbeelden omgevingsvergunning en verbouwen

Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt bij wat voor type verbouwingen jij een omgevingsvergunning nodig hebt. Hieronder heb ik daarom een lijst voor je gemaakt. Je hebt een omgevingsvergunning nodig als je:
  • Een aanbouw (dieper dan 4.0 meter) bouwt
  • Een draagmuur verwijdert
  • Een dakterras plaatst
  • Een dakopbouw bouwt
  • Bijgebouwen (hoger dan 5.0) meter bouwt
  • Een dakkapel aan de voorzijde plaatst
Voor bedrijfsactiviteiten kan het verlenen van de vergunning wat complexer zijn. Afhankelijk van wat je doet wordt de vergunning dan afgegeven door gedeputeerde staten of zelfs de minister.

Invoering omgevingsvergunning in Nederland

De omgevingsvergunning in de volksmond ook wel de bouwvergunning genoemd werd in Nederland op 1 oktober 2010 ingevoerd onder de Wet algemene bepalingen (Wabo). Sindsdien vervangt de omgevingsvergunning de bouwvergunning, de milieuvergunning, de sloopvergunning en de kapvergunning.

In de omgevingsvergunning zijn al deze activiteiten gebundeld. Hierdoor hoeft iemand geen verschillende vergunningen voor zijn of haar verbouwing meer aan te vragen.
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?