Belangrijkste indieningsvereisten voor jouw omgevingsvergunning...

Belangrijkste indieningsvereisten voor jouw omgevingsvergunning...

Sh#t! Je krijgt een mailtje van de gemeente met de boodschap dat jouw vergunningsaanvraag is vertraagd. Je hebt namelijk niet aan de indieningsvereisten van de omgevingsvergunning voldaan.

In hun mail staat dat je de tekeningen in het verkeerde format hebt opgestuurd en dat je geen constructieberekening hebt toegevoegd.

Resultaat?

Over 6 weken zullen ze een nieuw oordeel vellen over de opnieuw ingeleverde stukken.

Het hele bouwplan kan nu op de schop. Je moet de aannemer verplaatsen en kan voorlopig nog niet beginnen met bouwen.

En dat is ontzettend zonde natuurlijk.

In deze blog help ik je zo’n situatie te voorkomen. Ik leg namelijk uit op welke punten jouw vergunningsaanvraag wordt getoetst en welke gegevens je moet aanleveren om een vergunning te krijgen.

Na het lezen van deze blog weet je daardoor precies hoe je zo’n situatie kunt voorkomen 🙂

De zeven punten waarop een omgevingsvergunning wordt getoetst…

De indieningsvereisten omgevingsvergunning… Deze zijn er natuurlijk niet voor niks. Het klinkt allemaal zwaar en officieel. En voor een groot gedeelte is dat eigenlijk ook wel zo.

De overheid moet er namelijk voor zorgen dat alle gebouwen in Nederland veilig zijn. Hiervoor is het Bouwbesluit geschreven. Hierin staat aan welke eisen alle gebouwen in Nederland moeten voldoen. Maar waar wordt een omgevingsvergunning nu eigenlijk op getoetst?

Een omgevingsvergunning wordt getoetst op de volgende zeven punten:

 1. Veiligheid van het gebouw
 2. Gezondheid van de woning
 3. Bruikbaarheid van het gebouw
 4. Energiezuinigheid en milieu
 5. De gebruikte installaties
 6. Veiligheid tijdens het bouwen
 7. Overige vereisten

Niet alle punten zijn in elke situatie even relevant. Dat is namelijk afhankelijk van jouw verbouwing. Ga je bijvoorbeeld een draagmuur verwijderen? Dan is de veiligheid van het bouwen bijvoorbeeld veel belangrijker dan als je een alarminstallatie plaatst.

Met een constructieberekening toon je aan dat jouw woning veilig is…

Misschien is dit wel het belangrijkste onderdeel waar de gemeente op toetst…

Veiligheid

In het wetboek staat in hele moeilijke woorden omschreven wat dit inhoud en waar het aan moet voldoen. Die punten ga ik niet allemaal benoemen. Voor jou is het namelijk veel interessanter te weten hoe je aantoont dat jouw woning veilig is.

Let op (!). Ook als je vergunningsvrij mag bouwen moet je aan de veiligheidseisen voldoen! Een constructieberekening is dan vaak ook verplicht!

Je toont aan dat jouw woning veilig is door het laten maken van bouwtekeningen en constructieberekeningen. Deze informatie zorgt ervoor dat het duidelijk is hoe de constructie eruit ziet en hoe het gebouw veilig is ontworpen.

De gemeentelijk ambtenaar gebruikt de tekening en de berekening om de woning te toetsen op de veiligheidsnormen.

In veel gevallen kun je bestaande bouwtekeningen opvragen bij het gemeentearchief. Zo hoef je niet altijd de gehele woning opnieuw te laten tekenen. Deze bouwtekeningen worden dan gebruik door een constructeur om de constructie te berekenen. Deze constructietekeningen worden dan toegevoegd in de vergunningsaanvraag.

Hieronder vind je een simpel voorbeeld van zo’n constructietekening.


Vereisten gezondheid, energie & milieu voor de omgevingsvergunning.

Indieningsvereisten omgevingsvergunning, gezondheid en milieu.. Ook dit is een belangrijk onderdeel voor jouw vergunningsaanvraag. Maar waar moet je dan aan denken? En waar moet je voor zorgen?

Waar je aan moet denken met betrekking tot gezondheid & milieu:

 • Geluidwering
 • Wateropname vloeren en wanden
 • Vochtvoorziening
 • Ventilatie
 • Weren van ratten en muizen
 • Daglichttoetreding
 • EPC-berekening
 • Milieubelasting van het bouwwerk

Dit klinkt allemaal vrij uitgebreid, maar dat valt eigenlijk best mee. Aan de meeste punten voldoe je automatisch, omdat jouw woning uit specifieke materialen bestaat. Twijfel je? Vraag dan even aan jouw aannemer wat hij adviseert.

In sommige gevallen heb je ook bouwbesluitberekeningen nodig. Voor de daglichttoetreding laat je bijvoorbeeld een daglichtberekening maken. Voor milieu moet je bijvoorbeeld denken aan een milieuprestatie berekening (MPG-berekening) en het energieprestatiecoëfficient (EPC-berekening).

Vaak worden dit soort berekeningen gemaakt door een bouwadviseur of architect.

De omgevingsvergunning uit het oogpunt van bruikbaarheid & installaties!

Zoals je waarschijnlijk weet mag jouw woning niet zomaar alle gebruiksfuncties hebben. Een uitgebreid kantoor, of een café in een woning? Dat mag vaak niet. Om dat te controleren moet je bouwtekeningen laten maken van jouw woning. De bouwtekening toont aan wat de gebruiksfunctie is van jouw woning. Zo controleert de gemeente of je voldoet aan de regelgeving.

Hetzelfde geldt voor installaties. Op de site van de overheid staan hierover veel inhoudelijke details. Maar waar het omgaat is dat de gemeente ziet waar de noodvoorzieningen zitten, de elektriciteit en bijvoorbeeld het water. Men moet kunnen zien dat je de juiste installaties hebt geïnstalleerd en dat ze veilig zijn.

Indieningsvereisten en de veiligheid tijdens het bouwen!

Ook de veiligheid tijdens het bouwen is een onderdeel van de omgevingsvergunning. Je moet kunnen aantonen dat de verbouwing voor jou, de bouwers en de omwonenden geen risico’s oplevert.

Je moet bijvoorbeeld een stempelplan hebben als je een draagmuur verwijderd. Ook moet je een veiligheidsplan hebben en moeten de omwonenden geïnformeerd worden. In principe is het veiligheidsplan de verantwoordelijkheid voor de aannemer.

Een situatie als hieronder wil je natuurlijk voorkomen ;).

Een constructieberekening zorgt voor veiligheid

Deze indieningsvereisten zijn belangrijk om geen onnodige vertraging op te lopen.

In het eerste gedeelte van mijn blog heb je kunnen zien wat voor gegevens je moet opleveren. In dit gedeelte leg ik uit hoe je deze gegevens moet opleveren!

De procedure van een vergunningsaanvraag duurt minimaal 8 weken. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de indieningsvereisten. Doe je dat niet dan loop je grote vertraging op!

Basisvereisten van een vergunningsaanvraag

Naast de 7 punten waarop jouw aanvraag wordt getoetst zijn er ook een aantal basisvereisten. Die 2 punten kun je onderverdelen in de basisgegevens die de gemeente vraagt en in de manier waarop de gemeente de gegevens wil ontvangen.

Basisvereisten omgevingsvergunning

Om jouw aanvraag in behandeling te nemen moet je minimaal de volgende gegevens aanleveren:

1) In de aanvraag vermeldt de aanvrager:

a. de naam, het adres en de woonplaats van de aanvrager, alsmede het elektronisch adres van de aanvrager, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend.

b. het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project.

c. een omschrijving van de aard en omvang van het project.

d. indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres en woonplaats, alsmede het elektronisch adres van de gemachtigde, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend.

e. indien het project wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, adres en woonplaats.

2) De aanvrager voorziet de aanvraag van een aanduiding van de locatie van de aangevraagde activiteit of activiteiten. Deze aanduiding geschiedt met behulp van een situatietekening, kaart, foto’s of andere geschikte middelen.

3) De aanvrager doet bij de aanvraag een opgave van de kosten van de te verrichten werkzaamheden.

Digitale indieningsvereisten omgevingsvergunning

Wil je jouw gegevens digitaal aanleveren? Dan zul je dat moeten doen via de volgende formats:

1) Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij de aanvraag worden verstrekt, worden aangeleverd in een van de volgende archiefwaardige bestandsformaten:

a. Foto’s: PNG en JPG

b. Scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4

c. Officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4

d. Tekeningen: PDF/X en PDF 1.4

2) Indien de bestanden langs elektronische weg worden aangeleverd, worden deze uitsluitend als ‘read-only’ (alleen lezen) gekenmerkt.

Overige indieningsvereisten omgevingsvergunning

Om ervoor te zorgen dat je geen vertraging oploopt tijdens jouw aanvraag moet je er ook voor zorgen dat de onderstaande 9 punten goed geregeld zijn. Hieronder licht ik deze 9 punten verder toe.

Indieningsvereisten omgevingsvergunning

 1. De aanvraag moet compleet zijn

Het eerste dat belangrijk is dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is. Als er bepaalde gegevens ontbreken, dan kan de gemeente ervoor kiezen om je aanvraag niet in behandeling te nemen. Toch is er in veel gevallen nog altijd de mogelijkheid om ontbrekende gegevens achteraf aan te vullen. Wel zolang het gaat om een herstelbaar gebrek. Gaat het om een onherstelbaar gebrek, dan kan de gemeente je aanvraag meteen afwijzen en maak je dus geen kans op een omgevingsvergunning.

Tip (!). Zorg dat je alle benodigde gegevens hebt. Het niet hebben van de juiste gegevens zorgt voor grote vertraging!

 1. Alle verplichte gegevens moeten opgegeven zijn

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt, dan worden bepaalde wettelijke voorschriften gebruikt als basis voor het behandelen van die aanvraag. Dit is het geval als er voor de aanvraag een officieel, wettelijk formulier is opgesteld. Ook gebeurt dit als in de regelgeving voor aanvragen een lijst met vaste indieningsvereisten vermeld staat.

De vereisten kunnen gevonden worden in de Regeling omgevingsrecht. Voldoe je hier niet aan, dan is dat voor de gemeente een reden om je aanvraag niet in behandeling te nemen!

 1. Ook aanvullende gegevens die de gemeente vraagt zijn verplicht

Vervolgens kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning ook afgewezen worden als er bepaalde bijkomende gegevens niet opgegeven zijn. In dit geval moet het gaan om informatie die noodzakelijk is voor de gemeente om de aanvraag een beoordeling te geven.

Denk hierbij aan extra informatie, uitleg over de verbouwing & de gebruiksfunctie van het gebouw. De gemeente zal altijd expliciet om die gegevens vragen. Stuur je ze niet in? Dan krijg je ook geen vergunning.

Natuurlijk moet jij als aangever in staat zijn om die gegevens op te geven, en het mag dus niet gaan om informatie waar je geen toegang tot hebt. Ook gaat het in dit geval niet om informatie waar de gemeente of een andere verstrekker van de omgevingsvergunning zelf toegang tot zouden kunnen hebben!

 1. Verstuur de gevraagde extra gegevens binnen de gegeven hersteltermijn

Welke gegevens ook ontbreken, de gemeente of de verstrekker van de omgevingsvergunning moet je altijd de kans geven om die informatie aan te vullen in de vorm van een hersteltermijn. De lengte van deze termijn hangt af van de situatie, het belang van de aanvraag, enzovoort. In elk geval moet de gemeente je genoeg tijd geven om alle ontbrekende gegevens aan te kunnen vullen, zodat je de aanvraag volledig kan indienen.

Tip (!) indieningsvereisten omgevingsvergunning: zorg dat je je aan de tijdslimiet houdt! Anders loop je grote vertraging op…

 1. De hersteltermijn heeft een schorsende werking op jouw vergunningsaanvraag

Als de hersteltermijn wordt toegepast, dan heeft deze een zogenaamde schorsende werking op de periode waarin de gemeente de aanvraag moet behandelen. Normaal gezien heeft de gemeente zo’n 8 weken de tijd om een beslissing te maken over de aanvraag – maar niet als er gegevens ontbreken!

indieningsvereisten omgevingsvergunning

In dat geval wordt de termijn geschorst en kan het tot wel een paar weken langer duren voor je aanvraag effectief wordt behandeld. Dan nog kan het gebeuren dat die wordt afgewezen, dus aandacht besteden aan het invullen van alle gegevens is een goede manier om problemen zoals uitstel te vermijden!

 1. Na één hersteltermijn verloopt de aanvraag

Het is eveneens belangrijk om te beseffen dat die hersteltermijn waarbinnen je dus ontbrekende gegevens kan aanvullen, slechts één keer een optie is. Als de gemeente een maand na het verlopen van die termijn nog altijd geen volledige aanvraag heeft ontvangen, dan kan de gemeente beslissen om je aanvraag helemaal buiten behandeling te laten.

In dat geval volgt er dus geen nieuwe hersteltermijn meer. Met andere woorden, je hebt slechts één kans om je aanvraag te controleren op ontbrekende gegevens, deze aan te vullen en kans te maken op een wettelijke omgevingsvergunning!

Tip (!) Zorg dat je jouw aanvraag kan waarmaken. Anders loop je het risico op vertraging of weigering!

 1. De aard van de werken moet in lijn liggen met de wetgeving

Daarnaast is het erg belangrijk dat in de aanvraag duidelijk wordt dat de werken of verbouwingen die je wil gaan uitvoeren in lijn liggen met de wetgeving. Zo wordt jouw aanvraag alleen geaccepteerd zijn als het niet in strijd is met:

 • stedenbouwkundige ordeningen of verkavelingsordeningen
 • uitvoeringspannen met een ruimtelijk karakter
 • bijzondere aanlegplannen
 • bepaalde voorschriften voor verkavelingsvergunningen
 • de regelgeving met betrekking tot landschappen en monumenten
 1. Vermelden van tijdelijkheid van de vergunning

Als de activiteit die je wil gaan uitvoeren tijdelijk is en je daarvoor een vergunning wil aanvragen, dan is het belangrijk dat dit effectief op de aanvraag wordt vermeld. Ook is het verplicht om het tijdstip waarop die activiteiten of verbouwingen beëindigd zullen worden, te vermelden.

Tip (!) indieningsvereisten omgevingsvergunning. Zorg dat je zeker weet dat je de werkzaamheden binnen de afgesproken tijd afrond! Anders mag je niet (verder) bouwen.

 1. Info over bodemverontreiniging

Ten slotte is het ook erg belangrijk dat je informatie opgeeft over de eventuele risico op het vlak van bodemverontreiniging tijdens de verbouwingen of werken. Deze gegevens moeten blijken uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door een persoon of instelling die erken is om daar een uitspraak over te doen!

Conclusie indieningsvereisten omgevingsvergunning!

Het klinkt allemaal vrij complex… Je moet aan veel dingen denken om een omgevingsvergunning te krijgen. Het is in ieder geval belangrijk dat je weet wat de gemeente vraagt. Zo verklein je het risico op afwijzing en vertraging.

De meeste mensen vragen zelf hun omgevingsvergunning aan. Dit is ook prima aan te raden indien jouw verbouwing niet te uitgebreid is.

Heb je er geen tijd voor? Of heb je liever dat een expert het voor je doet? Dat kan natuurlijk ook.

In het kort

Je weet nu als het goed is precies wat de indieningsvereisten van de omgevingsvergunning zijn. Het aanvragen moet voor jou dus heel makkelijk worden!

Heb je nou toch nog vragen over de indieningsvereisten? 

Laat dan een reactie achter in de berichtenbox. Ik ben benieuwd!

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Guus van Voorst
Door

Guus van Voorst

op 02 Apr 2020

Beste Roy, ik kwam erachter bij de voorbereidingen dat bij de verbouwing van mijn appartement, dat in een gemeentelijk monument ligt, dat ook het casco van het gebouw valt onder een beoordeling van welstand en erfgoed, het gaat dus niet alleen om de bevel, het aanzicht op onderdelen die in het zicht zijn, in mijn geval wil ik een deel van een dragende muur doorbreken, er wordt dus niet alleen bouwtechnisch getoetst, maar ook ...???? ja wat eigenlijk, esthetisch? Aan welk criterium zou dit aspect getoetst worden denk je?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 02 Apr 2020

Hi Guus, bij monumentale panden wordt er inderdaad veel strakker gecontroleerd. Wij moeten ons dan ook aan esthetische punten houden als we een constructieberekening voor een draagmuur maken. Gelukkig wijst de praktijk uit dat dit maar zelden echt problemen oplevert. Mocht je hier meer over willen weten kun je het beste even een gratis adviesgesprek inplannen, dan kunnen we het in iets meer detail toelichten!

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?