Wat is de impact van de Wet Kwaliteitsborging op aannemers?
Roy de Lepper
5 min
0

Wat is de impact van de Wet Kwaliteitsborging op aannemers?

5 min
0

Met de Wet Kwaliteitsborging (WKB Wet) gaat er een hoop veranderen in de verbouwsector. Dat geldt niet alleen voor huiseigenaren, maar ook voor gemeentes en aannemers.

Voor veel aannemers is deze WKB Wet een ver-van-hun-bed-show. Toch is die Wet dichterbij dan je denkt. In januari 2022 gaat deze namelijk al in.

Het is daarom geen overbodige luxe om als aannemer jezelf te gaan verdiepen in deze Wet en de impact die hij op jou als aannemer heeft.

In deze blog ga ik jou daarmee helpen.

Eerst vertel ik wat er concreet met deze Wet voor aannemers verandert. Daarna vertel ik meer over de voordelen van de WKB Wet voor jou als aannemer.

Wat verandert er met de WKB Wet?

Ik begin deze blog even met wat er precies hetzelfde blijft.

Dat is namelijk de basis van de Wetgeving. De regels uit het Bouwbesluit blijven hetzelfde. Zo moeten er bij constructieve aanpassingen aan een bouwwerk nog steeds bouwtekeningen en constructieberekeningen worden gemaakt.

Ook bij een vergunningsvrije aanbouw moet je voldoen aan het Bouwbesluit. Een constructieberekening is in die gevallen bijvoorbeeld nog steeds verplicht.

Wat er wel verandert is de manier waarop wordt gecontroleerd of jouw verbouwing voldoet aan het Bouwbesluit.

Verandering nieuwe Wet

Jij als aannemer moet straks kunnen aantonen dat jij volgens het Bouwbesluit bouwt. Je moet moet bijvoorbeeld laten zien dat je het ontwerp van de constructeur hebt gevolgd. Dit bewijs moet bijgehouden worden in het consumentendossier.

Jij als aannemer moet het consumentendossier na afloop van de verbouwing overdragen aan de opdrachtgever. Dit is zowel het geval bij vergunningsplichtige als vergunningsvrije verbouwingen.

Daarnaast controleert de Kwaliteitsborger voor, tijdens en na de verbouwing of jij het werk goed en deugdelijk heb uitgevoerd.

Rol van de Kwaliteitsborger

Waar op dit moment een (soort van) kwaliteitscontrole wordt gedaan door de gemeente wordt dit met de nieuwe Wet gedaan door een private kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger wordt al betrokken bij het bouwproces voor de bouw begint.

Voorafgaand aan de bouw maakt de Kwaliteitsborger een borgingsplan. Hierin staat hoe de Kwaliteitsborger gaat controleren dat het Bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit.

Tijdens de bouw verzameld de Kwaliteitsborger van alle partijen (aannemer, constructeur, architect) informatie met betrekking tot de verbouwing. Veel van deze informatie wordt opgenomen in het dossier bevoegd gezag.

Na afronding van het werk draagt de Kwaliteitsborger het dossier ondertekend over aan de opdrachtgever. Die stuurt het dossier daarna op naar de gemeente.

Problemen & fouten kunnen daardoor vroeg worden getackeld, waardoor onnodige bouwfouten en gebreken worden voorkomen.

Overzicht veranderingen nieuwe Wet WKB

Er verandert dus een hoop voor mensen die gaan verbouwen. Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste veranderingen:

 • Bouwtoezicht verschuift naar de private sector in plaats van gemeenten
 • Aannemers moeten een opleverdossier kunnen bijhouden
 • Zonder goedkeuring van een kwaliteitsborger mogen bouwwerken niet in gebruik worden genomen
 • Risico’s worden beperkt omdat deze eerder in kaart worden gebracht
 • Bouwers krijgen veel meer verantwoordelijkheid
 • Recht van de klant om 5% van de aanneemsom te parkeren bij de notaris

Wat zijn de voordelen van aannemers met de WKB Wet?

Als het goed is heb je nu een aardig beeld met wat er in het algemeen gaat veranderen met deze nieuwe Wet Kwaliteitsborging. In mijn ogen brengt deze Wet ook voor aannemers vooral voordelen met zich mee.

Maar goed.

Wat zijn die voordelen dan hoor ik je denken?

Er zijn er meerdere, de belangrijkste voordelen zet ik hieronder voor je op een rijtje.

 • Het wordt duidelijker aan welke eisen een aannemer moet voldoen
 • De kans op bouwfouten wordt verkleind
 • Als iets fout gaat wordt het sneller gedetecteerd
 • Doorlooptijd vergunningsproces gaat sneller
 • Kennis & ervaring kwaliteitsborger helpt de kwaliteit te verhogen
 • Rapportage kwaliteitsborger zorgt er voor dat de aansprakelijkheid beter is geregeld
 • Goede aannemers worden gescheiden van slechte aannemers

Hieronder leg ik deze voordelen verder uit.

Het wordt duidelijker aan welke eisen een aannemer moet voldoen

Op dit moment is niet de aannemer, maar de huiseigenaar verantwoordelijk voor het volgen van het Bouwbesluit. De huiseigenaar moet bijvoorbeeld zorgen voor de constructieberekening.

Wij merken dat die regel ontzettend veel verwarring oplevert. Niet alleen voor de huiseigenaar, maar ook voor aannemers.

Die verwarring zal verdwijnen. Vanaf volgend jaar controleert de Kwaliteitsborger of de aannemer volgens het Bouwbesluit bouwt. Als tijdens de bouw blijkt dat dit niet het geval is moet de Kwaliteitsborger de aannemer hierop aanspreken.

De kans op bouwfouten wordt verkleind

Bouwfouten komen wij helaas wekelijks tegen. Vaak zien we die problemen pas achteraf. Vervelend voor de aannemer, maar ook voor de huiseigenaar.

Vaak gaat het mis als een berekening of tekening niet goed wordt geïnterpreteerd. Die kans wordt nu verkleind, tijdens het bouwproces is er een extra paar ogen die de uitvoering controleert.

Kleine fouten worden daardoor beter en sneller geïdentificeerd. Dat voorkomt een hoop problemen, niet alleen voor de consument, maar ook voor jou als aannemer.

Tip. Zorg er voor dat je goed contact houdt met de constructeur als hij de verbouwing ontwerpt. Zo weet je zeker dat het ontwerp ook praktisch uitvoerbaar is!

Doorlooptijd vergunningsproces gaat sneller

Vroeger kon het maanden duren, voordat je als aannemer eindelijk mocht beginnen met de verbouwing. In het nieuwe proces controleert de gemeente alleen nog maar op Welstand & Bestemming.

Hierdoor moet de doorlooptijd van het vergunningsproces veel sneller gaan.

Kennis & ervaring kwaliteitsborger helpt de kwaliteit te verhogen

Waar wordt gewerkt worden fouten gemaakt. Helaas hebben fouten bij een verbouwing vaak enorme gevolgen.

Dankzij de Kwaliteitsborger ontstaat er een extra paar ogen bij de bouw. Voor sommige voelt dat misschien beklemmend, maar uiteindelijk kan die Kwaliteitsborger bijdragen aan de kwaliteit van jouw werk.

Rapportage kwaliteitsborger zorgt er voor dat de aansprakelijkheid beter is geregeld

Zoals ik eerder zei, helaas gaat er wel eens wat mis. Bij verbouwingen waar wij worden ingeschakeld als het fout gaat zien wij vaak hetzelfde.

Het is ontzettend moeilijk aan te tonen wie er gelijk heeft.

Ook als de aannemer in zijn gelijk staat, ontstaat er altijd een vervelende situatie. Met de WKB Wet moet dat voorkomen worden. Dankzij het consumentendossier & het dossier bevoegd gezag is het duidelijk dat het werk goed is uitgevoerd.

Zo is de aansprakelijkheid een stuk beter geregeld!

Goede aannemers worden gescheiden van slechte aannemers

Ik kom helaas wekelijks situaties tegen waarin malafide aannemers een potje van de verbouwing hebben gemaakt. Helaas zorgen die voorbeelden voor een slecht beeld over aannemers en eigenlijk de hele bouwsector.

Deze Wet is een kans voor de goede aannemers om zich te onderscheiden. Tegelijkertijd zullen slechte aannemers makkelijker en sneller worden geïdentificeerd. Dat is natuurlijk fijn voor iedereen!

Conclusie: Wat is de impact van de WKB Wet voor aannemers?

Er gaat echt veel veranderen met deze nieuwe Wet. In mijn ogen zijn dit vooral positieve veranderingen. Niet alleen voor de huiseigenaar, de belastingbetaler, maar ook voor de aannemer.

Het belangrijkste verschil voor jou als aannemer is dat je voor de opdrachtgever een consumentendossier moet bijhouden. Daarnaast is er een Kwaliteitsborger die controleert of het werk van de aannemer voldoet aan het Bouwbesluit.

Daarnaast is het slim om alvast na te denken over hoe je het consumentendossier bij gaat houden. Het beste is natuurlijk om een online dossier bij te gaan houden. Richting eind 2021 zullen wij hiervoor een template maken die jij als aannemer kunt gebruiken.

Heb je als particulier of als aannemer vragen over de WKB Wet? Laat dan even een berichtje achter in de berichtenbox. Ik of één van mijn collega’s komen dan zo snel mogelijk bij je terug!

Reacties
Categorieën