Mag ik een dakterras aanleggen en waar moet ik op letten?
28 mei 2021 

Mag ik een dakterras aanleggen en waar moet ik op letten?

Een dakterras aanleggen is de ideale manier om buitenruimte te creëren in een dichtbevolkte buurt. Daarnaast maak je ook nog nuttig gebruik van een nog ongebruikte ruimte.

Hoewel de plannen voor het dakterras vaak al snel gemaakt zijn, loopt men toch tegen regels aan. Hierdoor krijgen wij vaak de vraag wanneer je nu eigenlijk zo'n dakterras aan mag leggen.

In deze blog ga ik daarom antwoord geven op deze vraag.

Ik zal je alle regels vertellen waar je voor of tijdens de verbouwing mee te maken krijgt en vertel je natuurlijk ook hoe je aan de regels kunt voldoen.

Hierbij beloof ik je dat je na het lezen van deze blog precies weet wanneer je een dakterras aan mag leggen.

Sneak preview 1: Het aanleggen van een dakterras is altijd vergunningsplichtig.

Sneak preview 2: Een dakterras moet voldoen aan eisen uit het Bouwbesluit, de welstandsnota en het bestemmingsplan.

Je hebt altijd een omgevingsvergunning nodig voor het aanleggen van een dakterras

Hoewel er verbouwingen zijn waarbij je ook vergunningsvrij kunt bouwen, is dit bij een dakterras niet het geval. Voor de bouw van een dakterras heb je namelijk altijd een omgevingsvergunning nodig.

Met die vergunning controleert de gemeente jouw verbouwing op verschillende punten die ik in deze blog zal bespreken. Het kan dus zeker zo zijn dat de gemeente de verbouwing afkeurt.

In dat geval krijg je dus geen vergunning en mag de verbouwing ook niet doorgaan.

De reden dat een dakterras altijd vergunningsplichtig is komt mede doordat deze makkelijk zichtbaar is vanaf de publieke ruimte. Hierdoor zijn binnenpandse verbouwingen dan ook altijd vergunningsvrij.

De eerste eisen waar de gemeente jouw verbouwing op controleert zijn die uit het Bouwbesluit.

Je moet voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit

Wij noemen het Bouwbesluit ook wel de heilige graal in de bouw. In 2012 zijn namelijk ongeveer alle constructieve regels binnen de bouw samengevat in dit besluit. Dit zorgde ervoor dat het voldoen aan de regels ineens een stuk overzichtelijker wordt.

De voorschriften in het Bouwbesluit zijn ingedeeld onder:

 • Veiligheid van een gebouw of bouwwerk
 • Milieu
 • Energiezuinigheid
 • Gezondheid van de gebruikers van het gebouw
 • Bruikbaarheid

In totaal bevat het Bouwbesluit acht hoofdstukken waarin algemene regels, normen en procedures staan opgesteld.

De verschillende eisen uitgelegd

Voor het plaatsen van een dakterras, en eigenlijk alle constructies, zijn met name de veiligheidseisen erg belangrijk. De eisen staan opgesteld onder NEN-EN 1990 normen in hoofdstuk 2.1 en 2.2 van het besluit.

Het grote voordeel is dat de constructie volledig veilig gebouwd wordt, dit wordt ten slotte door de gemeente gecontroleerd. Daarnaast weet je ook zeker dat constructies van vrienden of buren ook veilig gebouwd zijn.

Veiligheid richt zich overigens niet alleen op de constructieve veiligheid. Ook brandveiligheid, gebruiksveiligheid en sociale veiligheid worden in de controle meegenomen.

Kortom, het is erg fijn dat verbouwingen op deze eisen gecontroleerd worden.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de gezondheid van de gebruiker en de bruikbaarheid van de constructie. De gezondheidseisen zorgen voor bescherming tegen bijvoorbeeld schadelijke of hinderlijke invloeden en stoffen. De bruikbaarheid richt zich verder op de toegankelijkheid van de constructie.

Tot slot is ook het milieu en de energiezuinigheid van het dakterras erg belangrijk. Hoewel je met de laatst genoemde waarschijnlijk niet te maken krijgt wordt er bij de milieu eisen gekeken of je geen materialen gebruikt die schadelijke stoffen bevatten.

De welstandseisen zijn voor het aanleggen van een dakterras erg belangrijk

Deze eisen richten zich niet zo zeer op de constructie, maar op het uiterlijk van het dakterras. Ze zijn opgesteld door de gemeente in de welstandsnota en worden gecontroleerd door de welstandscommissie.

Qua uiterlijk staat er bijvoorbeeld in de eisen welke materialen en kleuren je moet gebruiken voor jouw dakterras. Het is dus belangrijk om dit af te stemmen met een architect, die het terras ontwerpt, voordat je het dakterras aan kunt leggen.

Misschien is het wel eens opgevallen dat in veel wijken de meeste huizen op elkaar lijken. De welstandseisen zijn precies de reden dat dit het geval is.

Uitzonderingen op de regel

Uiteraard zijn er zoals op elke regel ook hier uitzonderingen op de regel.

Er zijn in sommige gemeenten namelijk bepaalde gebieden die welstandsvrij verklaard zijn. Reken je echter nog niet rijk, want dit komt niet heel vaak voor. Mocht het wel het geval zijn, dan zijn er geen eisen om aan te conformeren.

Ook kan het zo zijn dat de eisen nog niet opgesteld zijn maar dat deze door de eerste verbouwer worden gevormd. Dit noemen we ook wel het trendsetter beleid.

Het eerste dakterras in de wijk zal in dit geval het voorbeeld vormen voor buren en dus weten deze buren ook hoe hun terras er ongeveer uit moet zien.

Dit beleid betekent echter niet dat je zomaar wat mag bouwen wanneer je de eerste bent. Sterker nog, de gemeente zal waarschijnlijk extra kritisch naar jouw dakterras kijken. Juist omdat de rest van de wijk zich aan dit uiterlijk moet houden.

Tip. Ga je nou een dakterras plaatsen? Dan is het slim om eens rond te kijken in de buurt hoe de terrassen van buren eruit zien. De kans is, zoals je nu weet, groot dat jouw dakterras hier ongeveer op moet lijken.

Je mag een dakterras aanleggen wanneer deze voldoet aan het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan staat aangegeven wat voor bestemming een gebied aangewezen heeft gekregen. Zo staan er regels in opgesteld over het gebruik van een bepaald stuk grond en de bouwwerken die hier op geplaatst staan.

Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

 • Toelichting
 • Verbeelding
 • Regels
Toelichting

In de toelichting word het doel van het plan beschreven, wordt het beleid besproken en staat er een beschrijving van het plangebied. Ook worden er relevante omgevingsaspecten genoemd zoals geluid, lucht, externe veiligheid en water.

De regels voor het plan worden ook al globaal beschreven en worden weergegeven in de verbeelding.

Verbeelding

De verbeelding is een digitale kaart waarin doormiddel van kleurvakken alle bestemmingen van een gebied zijn aangeduid. Zo zie je vrijwel direct welke bestemming een gebied heeft.

De gemeente is verplicht om het volledige plangebied te bedekken met bestemming. Zo'n bestemming kan agrarisch zijn, maar ook een bedrijf, woning of sport.

Uiteraard is deze bestemming nog vrij breed en dus staan er ook randvoorwaarde aangegeven. Deze worden ook wel specifieke wettelijke kaders genoemd. Voor het aanleggen van een dakterras zijn juist deze kaders belangrijk.

Er staat bijvoorbeeld beschreven wat de minimale afstanden tussen bouwwerken moet zijn en hoe het precies zit met het plaatsen van afscheidingen. De regels worden uitgebreid besproken in het volgende onderdeel van het plan.

De regels

In dit onderdeel staan geheel verrassend alle regels van het bestemmingsplan opgesteld. Deze bestaan uit inleidende, bestemmings-, algemene en overgangsregels. Al deze regels zijn onder aparte hoofdstukken verdeeld.

De bestemmingsregels slaan het meest op het aanleggen van een dakterras. Hier staat namelijk in hoe hoog er gebouwd mag worden en welke oppervlakte er bewoonbaar mag zijn.

Hoewel deze regels vooral slaan op bijbehorende bouwwerken zoals een uitbouw, is het toch belangrijk dat een architect ze ook voor een dakterras meeneemt.

Het dakterras mag geen burenhinder veroorzaken

Wanneer jij of buren gaan verbouwen, kan in het meest vervelende geval burenhinder ontstaan. Hoewel dit over het algemeen gezien wordt als het verstoren op welke manier dan ook van een andere buurtbewoner, zijn de regels lang niet zo concreet als in de voorgaande hoofdstukken.

Het is zelfs zo dat er voor burenhinder helemaal geen duidelijke staan opgesteld. Deze worden namelijk gegrond op het basisartikel dat de grenzen van het eigendomsrecht bepaalt. Dit is artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.

Een rechter zal altijd degene zijn die bepaalt of de hinder gegrond is. Hiervoor moet de hinder aan drie voorwaarden voldoen:

 • Bovenmatige hinder
 • Nabuurschap
 • Toerekenbaarheid
Bovenmatige hinder

Hoewel deze voorwaarde afhankelijk is van de interpretatie van de rechter, moet er wel sprake zijn van bovenmatige hinder. Dit betekent dat het evenwicht tussen de aanpalende erven verbroken is en de hinder dusdanig groot is dat dit niet langer voort kan duren.

Hierdoor kan de rechter de hinder ook als bovenmatig beoordelen.

Ook is het van belang dat de hinder al heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Potentiële hinder, zoals buren die denken dat er vanaf jouw dakterras hinder zal ontstaan, kan niet worden beoordeeld door de rechter en geldt dus niet als burenhinder.

Nabuurschap

Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat de hinder die ervaren wordt afkomstig is van buren in de directe omgeving. Dit zijn de aanpalende erven of erven die in elkaars omgeving liggen.

Toch zal ook hier de rechter weer bepalen of de veronderstelde naburige erven ook daadwerkelijk onder het nabuurschap vallen.

Toerekenbaarheid

Uiteraard moet de hinder die is ontstaan de buren ook toe te rekenen zijn. Je moet ze immers voor een proces aansprakelijk kunnen stellen.

Hoe kan je ervoor zorgen dat je een dakterras mag aanleggen?

Na deze opsomming van eisen en regeltjes is het natuurlijk wel fijn om te weten hoe je eraan kunt voldoen. Kortom, wanneer mag je een dakterras aanleggen?

Gelukkig is dit erg makkelijk en hoef je hier zelfs niet zoveel moeite voor te doen.

Om aan te tonen dat je aan de regels voldoet heb je bouwtekeningen en een constructieberekening nodig. En laten deze nou net verplicht zijn bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, die jij dus altijd nodig hebt voor een dakterras.

Het is daarom voor jou vooral zaak om na te gaan of de architect en constructeur die je inschakelt voor de tekeningen en berekening, ook rekening houden met alle regelgeving. Jij weet nu precies waar ze op moeten letten en komt dus niet voor verrassingen te staan.

Overigens heeft de constructieberekening nog heel wat meer voordelen. Hier lees je alles over in deze blog.

Wil je nou meer weten over de kosten van het dakterras? Lees dan eens deze blog.

Je weet nu wanneer je een dakterras mag aanleggen!

Na het lezen van deze blog weet jij precies aan welke regelgeving je je met het aanleggen van een dakterras moet houden en hoe je hieraan voldoet. Daarnaast kan je de architect en constructeur kritische vragen stellen over hun ontwerpproces.

Het kan zijn dat bepaalde onderwerpen of regels nog niet helemaal duidelijk zijn en je nog vragen hebt.

Laat in dat geval even een berichtje achter in de reacties onder deze blog. Wij zullen hier dan weer zo snel mogelijk op antwoorden.

Over de schrijver
Verbouwen lijkt soms ontzettend moeilijk en complex. Dat moet anders vinden wij. Daarom delen ik en mijn collega's al onze kennis en ervaring via onze site. Zelf richt ik mij op het schrijven van blogs die te maken hebben met verbouwen.In die blogs combineer ik mijn eigen onderzoek met input van ervaren verbouwers. Op die manier hoop ik dat verbouwen voor jou een stuk makkelijker en bereikbaarder wordt!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?

Koekjes