Mag ik een dakterras aanleggen? + Wat zijn de voorwaarden voor een dakterras?

Mag ik een dakterras aanleggen? + Wat zijn de voorwaarden voor een dakterras?

Een dakterras aanleggen is de ideale manier om buitenruimte te creëren in een dichtbevolkte buurt. Daarnaast maak je ook nog nuttig gebruik van een nog ongebruikte ruimte.

Zeker in steden als Rotterdam, Amsterdam, den Haag en Utrecht zien wij ontzettend veel vragen voorbij komen over dakterrassen.

De meest voorkomende vragen zijn:

 • Mag ik een dakterras aanleggen?
 • Hoe groot mag mijn dakterras zijn?
 • Wat kost een dakterras ongeveer?

De 1e vraag is het makkelijkste beantwoord. Dat is op de meeste daken namelijk geen probleem. Je moet alleen wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

Welke dat zijn? En hoe je aan die voorwaarden kunt voldoen en wat een dakterras ongeveer kost.

Daarover meer in deze blog :).

Sneak preview 1: het aanleggen van een dakterras is altijd vergunningsplichtig. Om de omgevingsvergunning te krijgen moet je een bouwtekening en constructieberekening laten maken.

Sneak preview 2: een dakterras moet voldoen aan eisen uit het Bouwbesluit, de Welstandsnota en het Bestemmingsplan.

Sneak preview 3: de kosten van een dakterras beginnen vanaf €10.000,-.

Wat moet je doen als je een dakterras wilt aanleggen?

Bij het aanleggen van een dakterras komt vaak veel meer kijken dan je van te voren had verwacht.

Waar je aan bijvoorbeeld moet denken?

 • Aanvragen van een omgevingsvergunning (is altijd verplicht)
 • Laten maken van een bouwtekening (ontwerp van het terras)
 • Maken van een constructieberekening (voor de veiligheid)
 • Dak verstevigen (vaak een of houten stalen constructie)
 • Hekwerk plaatsen (rondom het dak)
 • Trap naar het dakterras plaatsen
 • Dak toegang maken (gat in het dak maken)
 • Opbouw maken
 • Water en elektra toevoegen
 • Materiaal op het dak krijgen (hijskraan)

Om deze stappen tot een goed einde te brengen heb je verschillende vakmannen nodig. Denk hierbij aan een architect, constructeur, elektricien, loodgieter, sloopwerker en een aannemer.

Het is daarom ontzettend belangrijk dat je de verbouwing goed voorbereidt en dat je van te voren goed duidelijk hebt wat jouw wensen zijn.

Goed.

Nu heb je een beeld bij wat je allemaal moet doen als je een dakterras wil aanleggen. In het vervolg van de blog vertel ik meer over de voorwaarden waar je aan moet voldoen als je een dakterras wilt plaatsen.

Het aanleggen van een dakterras (zonder dakhuis) duurt gemiddeld tussen de 3 en 7 werkdagen. Wil je ook een opbouw plaatsen? Dan zijn de vakmannen gemiddeld 10 tot 12 werkdagen bezig.

Wat kost het aanleggen van een dakterras?

De kosten van een dakterras zijn gemiddeld zo’n €1.000,- per vierkante meter. Zodra er weinig aan de dakconstructie aangepast hoeft te worden zal de vierkante meterprijs iets lager liggen (zo’n €750,- per m2). Bij veel constructieve aanpassingen kan de vierkante meterprijs oplopen tot zo’n €1.500,-.

Een groter dakterras is natuurlijk duurder dan een klein dakterras. Maar dat is niet wat de grootste impact heeft op de totale kosten. Een dakterras wordt vooral duurder als er een complexe constructie geplaatst moet worden, of als je veel extra wensen hebt zoals een opbouw of een jacuzzi.

Om je te helpen met het krijgen van een indicatie van de kosten van een dakterras heb ik op basis van onze eigen ervaring en die van klanten onderstaand overzicht gemaakt.

Zo kun je zelf een eerste begroting maken voor jouw dakterras.

Wat kost een dakterras?
OptiePrijs
Bouwtekening€900,- tot €1.400,-
Constructieberekening€500,- tot €800,-
Legeskosten€250,- tot €500,-
Opbouw€2.500,- per m2
Hekwerk€65,- per m2
ManurenVanaf €45,- per uur
Vaste trapVanaf €1.100,-
DakluikVanaf €1.500,-
MateriaalPer situatie verschillend
MaterieelPer situatie verschillend

Eerder dit jaar heb ik met mijn team een onderzoek gedaan naar de kosten van een dakterras. Dit onderzoek heb ik samengevat in een blog over dit onderwerp. Meer weten? Klik dan hier :).

Omgevingsvergunning en een dakterras aanleggen

Hoewel er verbouwingen zijn waarbij je ook vergunningsvrij kunt bouwen, is dit bij een dakterras niet het geval. Voor de bouw van een dakterras heb je namelijk altijd een omgevingsvergunning nodig.

Via jouw vergunningsaanvraag controleert de gemeente of jouw dakterras veilig is, of die geen hinder voor buren oplevert en of het uiterlijk voldoet aan de vastgestelde eisen.

Die eisen staan omschreven in het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan en de Welstandsnota.

De gemeente heeft een beslistermijn van 8 weken m.b.t. jouw vergunningsaanvraag. Zij mogen deze beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Hoe krijg je een omgevingsvergunning?

Je kunt daarom niet zomaar een ontwerp van een dakterras maken. Je hebt daarbij echt hulp nodig van een architect die de lokale regelgeving verwerkt in het bouwkundige ontwerp.

Daarnaast heb je een constructeur nodig die een constructief ontwerp maakt die voldoet aan de veiligheidsnormen uit het Bouwbesluit. Dat constructieve ontwerp bestaat vaak uit een houten of stalen constructie die op het dak wordt geplaatst.

Zo wordt het extra gewicht op het dak beter verdeeld en voorkom je scheuren of verzakkingen.

Met de bouwtekening, de constructieberekening en de constructietekening kan de vergunning worden aangevraagd.

In de meeste gevallen vraagt de architect de bouwvergunning voor jou aan. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

Mag je heel jouw dak bebouwen met een dakterras?

Dat is helaas bijna nooit het geval. Enerzijds heeft dat te maken met veiligheid. Anderzijds heeft dat te maken met burenhinder. Het mag namelijk niet zo zijn dat je via jouw dakterras zo de tuin van de buren inkijkt.

In sommige gevallen moet je daarom ook een privacy scherm laten plaatsen.

Per stad en soms zelfs per wijk verschillen de regels over hoe groot jouw dakterras mag zijn, daar kan ik nu helaas niets over zeggen.

Veiligheid, het Bouwbesluit en jouw dakterras

Het Bouwbesluit heeft vooral betrekking op de veiligheid van constructies. Dit Besluit lijkt redelijk complex, zeker voor een leuk. Voor het aanleggen van jouw dakterras zijn de volgende 5 onderwerp uit het Bouwbesluit het belangrijkste.

 • Veiligheid van een gebouw of bouwwerk
 • Milieu
 • Energiezuinigheid
 • Gezondheid van de gebruikers van het gebouw
 • Bruikbaarheid

In totaal bevat het Bouwbesluit acht hoofdstukken waarin algemene regels, normen en procedures staan opgesteld.

De verschillende eisen uitgelegd

Voor het plaatsen van een dakterras, en eigenlijk alle constructies, zijn met name de veiligheidseisen erg belangrijk. De eisen staan opgesteld onder NEN-EN 1990 normen in hoofdstuk 2.1 en 2.2 van het Besluit.

Via deze regels zorgt de gemeente er voor dat elke woning in Nederland veilig is. Bij vergunningsplichtige verbouwingen (vb. aanbouw, draagmuur, dakterras) controleert de gemeente altijd aan de hand van de constructieberekening of het ontwerp voldoet aan de veiligheidsnormen.

Zo weet iedereen zeker dat zijn huis, maar ook die van jouw vrienden en buren veilig is gebouwd.

In januari 2022 start de WKB-Wet. Vanaf dit moment controleert een onafhankelijke kwaliteitsborger of de aannemer ook daadwerkelijk volgens het ontwerp van de constructeur bouwt.

Veiligheid richt zich overigens niet alleen op de constructieve veiligheid. Ook brandveiligheid, gebruiksveiligheid en sociale veiligheid worden in de controle meegenomen.

Kortom, het is erg fijn dat verbouwingen op deze eisen gecontroleerd worden.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de gezondheid van de gebruiker en de bruikbaarheid van de constructie. De gezondheidseisen zorgen voor bescherming tegen bijvoorbeeld schadelijke of hinderlijke invloeden en stoffen. De bruikbaarheid richt zich verder op de toegankelijkheid van de constructie.

Bij een dakterras is met name de constructieberekening van de constructeur belangrijk voor de gemeente.

Het uiterlijk van jouw dakterras en de Welstandseisen

Deze eisen richten zich niet zo zeer op de constructie, maar op het uiterlijk van het dakterras. Ze zijn opgesteld door de gemeente in de Welstandsnota en worden gecontroleerd door de Welstandscommissie.

Qua uiterlijk staat er bijvoorbeeld in de eisen welke materialen (type hout) en kleuren je moet gebruiken voor jouw dakterras. Het is de taak van de architect om deze lokale eisen om te zetten in zijn ontwerp.

Misschien is het wel eens opgevallen dat in veel wijken de meeste huizen op elkaar lijken. De Welstandseisen zijn precies de reden dat dit het geval is.

Uitzonderingen op de regel

Uiteraard zijn er zoals op elke regel ook hier uitzonderingen op de regel.

Er zijn in sommige gemeenten namelijk bepaalde gebieden die Welstandsvrij verklaard zijn. Reken je echter nog niet rijk, want dit komt niet heel vaak voor. Mocht het wel het geval zijn, dan zijn er geen eisen om aan te conformeren.

Ook kan het zo zijn dat de eisen nog niet opgesteld zijn maar dat deze door de eerste verbouwer worden gevormd. Dit noemen we ook wel het trendsetter beleid.

Het eerste dakterras in de wijk zal in dit geval het voorbeeld vormen voor buren.

Dit beleid betekent echter niet dat je zomaar wat mag bouwen wanneer je de eerste bent. Sterker nog, de gemeente zal waarschijnlijk extra kritisch naar jouw dakterras kijken. Juist omdat de rest van de wijk zich aan dit uiterlijk moet houden.

Tip. Kijk eens rond in de buurt hoe de terrassen van buren eruit zien. De kans is, zoals je nu weet, groot dat jouw dakterras hier ongeveer op moet lijken.

Het Bestemmingsplan en jouw dakterras

In het Bestemmingsplan staat aangegeven wat voor bestemming een gebied aangewezen heeft gekregen. Zo staan er regels in opgesteld over het gebruik van een bepaald stuk grond en de bouwwerken die hier op geplaatst staan.

Het Bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

 • Toelichting
 • Verbeelding
 • Regels
Toelichting

In de toelichting word het doel van het plan beschreven, wordt het beleid besproken en staat er een beschrijving van het plangebied. Ook worden er relevante omgevingsaspecten genoemd zoals geluid, lucht, externe veiligheid en water.

De regels voor het plan worden ook al globaal beschreven en worden weergegeven in de verbeelding.

Verbeelding

De verbeelding is een digitale kaart waarin door middel van kleurvakken alle bestemmingen van een gebied zijn aangeduid. Zo zie je vrijwel direct welke bestemming een gebied heeft.

De gemeente is verplicht om het volledige plangebied te bedekken met bestemming. Zo’n bestemming kan agrarisch zijn, maar ook een bedrijf, woning of sport.

Uiteraard is deze bestemming nog vrij breed en dus staan er ook randvoorwaarde aangegeven. Deze worden ook wel specifieke wettelijke kaders genoemd. Voor het aanleggen van een dakterras zijn juist deze kaders belangrijk.

Er staat bijvoorbeeld beschreven wat de minimale afstanden tussen bouwwerken moet zijn en hoe het precies zit met het plaatsen van afscheidingen. De regels worden uitgebreid besproken in het volgende onderdeel van het plan.

De regels

In dit onderdeel staan geheel verrassend alle regels van het bestemmingsplan opgesteld. Deze bestaan uit inleidende, bestemmings-, algemene en overgangsregels. Al deze regels zijn onder aparte hoofdstukken verdeeld.

De bestemmingsregels slaan het meest op het aanleggen van een dakterras. Hier staat namelijk in hoe hoog er gebouwd mag worden en welke oppervlakte er bewoonbaar mag zijn.

Hoewel deze regels vooral slaan op bijbehorende bouwwerken zoals een uitbouw, is het toch belangrijk dat een architect ze ook voor een dakterras meeneemt.

Burenhinder en een dakterras aanleggen

Wanneer jij of buren gaan verbouwen, kan in het meest vervelende geval burenhinder ontstaan. Hoewel dit over het algemeen gezien wordt als het verstoren op welke manier dan ook van een andere buurtbewoner, zijn de regels lang niet zo concreet als in de voorgaande hoofdstukken.

Het is zelfs zo dat er voor burenhinder helemaal geen duidelijke eisen staan opgesteld. Deze worden namelijk gegrond op het basisartikel dat de grenzen van het eigendomsrecht bepaalt. Dit is artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.

Een rechter zal altijd degene zijn die bepaalt of de hinder gegrond is. Hiervoor moet de hinder aan drie voorwaarden voldoen:

 • Bovenmatige hinder
 • Nabuurschap
 • Toerekenbaarheid
Bovenmatige hinder

Hoewel deze voorwaarde afhankelijk is van de interpretatie van de rechter, moet er wel sprake zijn van bovenmatige hinder. Dit betekent dat het evenwicht tussen de aanpalende erven verbroken is en de hinder dusdanig groot is dat dit niet langer voort kan duren.

Hierdoor kan de rechter de hinder ook als bovenmatig beoordelen.

Ook is het van belang dat de hinder al heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Potentiële hinder, zoals buren die denken dat er vanaf jouw dakterras hinder zal ontstaan, kan niet worden beoordeeld door de rechter en geldt dus niet als burenhinder.

Nabuurschap

Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat de hinder die ervaren wordt afkomstig is van buren in de directe omgeving. Dit zijn de aanpalende erven of erven die in elkaars omgeving liggen.

Toch zal ook hier de rechter weer bepalen of de veronderstelde naburige erven ook daadwerkelijk onder het nabuurschap vallen.

Toerekenbaarheid

Uiteraard moet de hinder die is ontstaan de buren ook toe te rekenen zijn. Je moet ze immers voor een proces aansprakelijk kunnen stellen.

Een dakterras aanleggen in het kort

Zoals je hebt gezien zijn er flink wat regels waar je jezelf aan moet houden als je een dakterras wilt aanleggen.

Het is daarin de taak van een architect om de lokale regels om te zetten in een ontwerp dat voldoet aan de gestelde eisen. Aan de hand van dit ontwerp maakt de constructeur een berekening, waaruit blijkt welke constructie de aannemer moet maken.

Die bouwtekening en constructieberekening dien je dan in bij de gemeente. Binnen 8 weken krijg je dan antwoord en mag je beginnen met bouwen.

Vraag je je af of jij een dakterras mag plaatsen? Maak dan een vrijblijvende afspraak met onze architecten. Aan de hand van jouw wensen en de lokale regels kunnen ze snel een goed beeld geven bij de haalbaarheid van jouw plannen!

Het kan zijn dat bepaalde onderwerpen of regels nog niet helemaal duidelijk zijn en je nog vragen hebt.

Laat in dat geval even een berichtje achter in de reacties onder deze blog. Wij zullen hier dan weer zo snel mogelijk op antwoorden.

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
peter Berg
Door

peter Berg

op 12 Dec 2022

Deze tekst is niet juist: Via jouw vergunningsaanvraag controleert de gemeente of jouw dakterras veilig is, of die geen hinder voor buren oplevert en .... De hinder voor de buren beoordeelt de gemeente niet. Dat is privaatrecht

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 12 Jan 2023

Hi Peter, dat klopt inderdaad, dit is juridisch niet correct opgeschreven. Alleen de gemeente heeft wel regels opgesteld om hinder te voorkomen. Dus als je aan die regels voldoet geeft de gemeente akkoord. Uiteraard komt dan de bezwaartermijn naar voren, waar de buren de mogelijkheid hebben in bezwaar te gaan, bijvoorbeeld omdat ze hinder ondervinden.

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?