Welke gegevens moet je aanleveren als je een bouwvergunning wil aanvragen?

Welke gegevens moet je aanleveren als je een bouwvergunning wil aanvragen?

Je wil een bouwvergunning aanvragen voor het bouwen van jouw aanbouw. Je hebt wat vooronderzoek gedaan en ziet via het Omgevingsloket dat de gemeente om flink wat gegevens vraagt, voordat je de vergunning mag indienen.

Op het eerste gezicht lijkt het allemaal niet zo’n probleem, maar hoe langer je de lijst bekijkt hoe meer je het gevoel krijgt dat je iets mist.

Want, moet je nu wel gegevens over de nieuwe installaties toevoegen? En wil de gemeente echt weten wat voor kleur jouw dakkapel wordt? En de kwaliteitsverklaringen van de materialen, waar moet je die dan vandaan halen?

De aannemer staat over 2 maanden gepland, dus je mag niet al te vele vertraging meer oplopen.

Gelukkig is dat niet ook niet nodig…

Want het aanleveren van de juiste gegevens voor de aanvraag van jouw bouwvergunning is gelukkig een stuk makkelijker dan het lijkt.

Welke gegevens je moet aanleveren?

Daarover vertel ik meer in deze blog 🙂

In welke gevallen moet je een bouwvergunning aanvragen?

Voordat ik vertel welke gegevens jij moet aanleveren als je een bouwvergunning wil aanvragen vertel ik meer over de gevallen wanneer je een bouwvergunning nodig hebt.

Eigenlijk is dat (in de meeste gevallen) het geval als je een nieuw gebouw gaat bouwen, of als je constructieve wijzigingen doorvoert aan jouw woning.

Waar je dan aan moet denken?

 • Het bouwen van een nieuwbouw woning
 • Het plaatsen van een dakterras
 • Als je een draagmuur wil weghalen
 • Als je een trapgat wil maken
 • Wanneer je een aanbouw bouwt (dieper dan 4.0 meter)
 • Als je een dakopbouw gaat bouwen

In al deze gevallen ben je altijd vergunningsplichtig.

Twijfel je of je een bouwvergunning nodig hebt?

Doe dan de vergunningscheck of vraag een bouwadviseur even mee te kijken.

Waarom moet je gegevens aanleveren als je een bouwvergunning aanvraagt?

Als je een bouwvergunning wil aanvragen moet de gemeente kunnen controleren of jouw ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. Deze eisen zijn vastgesteld in het Bouwbesluit, in het Bestemmingsplan en via de Welstandseisen.

Het bouwbesluit wordt bijvoorbeeld getoetst aan de hand van deze 7 categorieën:

 1. Veiligheid van het gebouw
 2. Gezondheid van de woning
 3. Energiezuinigheid en milieu
 4. Bruikbaarheid van het gebouw
 5. De gebruikte installaties
 6. Veiligheid tijdens het bouwen
 7. Overige vereisten

De gegevens die je moet aanleveren voor jouw bouwvergunning worden daarom gebruikt om deze 7 punten te toetsen.

Welke gegevens moet je aanleveren als je een bouwvergunning wil aanvragen?

Via het Omgevingsloket wordt aangegeven welke gegevens je moet aanleveren als je een bouwvergunning wil aanvragen. Toch is deze lijst niet altijd even goed van toepassing. Ga je bijvoorbeeld een draagmuur verwijderen?

Dan hoef je bijvoorbeeld geen nieuwe informatie aan te leveren over de welstandseisen, of installaties.

Dat kan helaas wel eens voor misverstanden zorgen. Vraag bij twijfel daarom altijd even aan jouw architect of constructeur hoe hij denkt hiermee om te gaan.

Zo weet je zeker dat je bijvoorbeeld geen ‘onnodige’ bouwtekeningen laat maken.

Benodigde gegevens voor als je een bouwvergunning wil aanvragen

Benodigde gegevens bouwvergunning aanvragen

In de illustratie hierboven vind je een voorbeeld, waarin er een bouwvergunning werd aangevraagd voor het verwijderen van een draagmuur. Via het portal van het Omgevingsloket vind je daarna een lijst, waarin wordt verteld welke gegevens je moet uploaden.

Al die verschillende onderdelen zal ik hieronder verder voor je toelichten 🙂

Welstand

De welstandscommissie gaat  over het uiterlijk van bouwwerken. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat het bestaande stadsgezicht van jouw stad wordt beschermd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschermde stadsgezicht van Amsterdam.

Beschermd stadsgezicht Amsterdam

Elke gemeente legt enkele welstandscriteria vast, waarin bijvoorbeeld staat van welk materiaal een huis moet zijn, welke kleuren er gebruikt mogen worden en of er specifieke architectonische elementen gebruikt moeten worden.

Om te kunnen toetsen of jouw ontwerp voldoet heeft de gemeente geveltekeningen nodig van jouw woning, waarin deze informatie staat verwerkt. Daarnaast wil de gemeente principedetails zien van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk.

Ook moet je kleurenfoto’s toevoegen van de bestaande situatie en van de omliggende bouwwerken en moet je aangeven welke bouwmaterialen je gaat gebruiken. Denk hierbij aan kozijnen, ramen, deuren dakgoten en dakbedekking.

Installaties

Bij de vergunningsaanvraag moet je ook gegevens kun aanleveren met betrekking tot de te gebruiken installaties in de woning. Denk hierbij aan gas, water en elektra installaties. Of aan riolering, hemelwaterafvoer en veiligheidsvoorzieningen.

Deze gegevens worden door de tekenaar toegevoegd in de bouwkundige tekeningen.

Kwaliteitsverklaringen

Jouw gebruikte bouwmaterialen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bouwbesluit. Dat wordt vaak gedaan door middel van een CE-markering. Die CE-markering geeft aan dat het bouwmateriaal voldoet aan de regels binnen de Europese Economische Ruimte.

In de meeste gevallen zitten die kwaliteitsverklaringen gewoon bij de producten die jij of de aannemer aanschaft. De meeste bouwmaterialen die je bij Nederlandse groothandelaren kunt kopen hebben deze verklaringen dus.

In de praktijk hoef je je hier dus niet zo zorgen over te maken 🙂

Constructieve veiligheid

Het onderdeel constructieve veiligheid is één van de belangrijkere bijlagen van jouw bouwvergunning. Hiermee toon je namelijk aan dat jouw woning veilig en duurzaam is.

Via het Omgevingsloket staat dit onderdeel helaas wat technisch omschreven. Daar wordt namelijk verteld dat je gegevens moet toevoegen over belastingen en belastingcombinaties, de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en dat er een schriftelijke toelichting moet zijn op het ontwerp van de constructie.

Bij het verbouwen van een bestaand bouwwerk moet je ook gegevens toevoegen over de bestaande constructie en de toegepaste materialen.

Maar goed, wat bedoelen ze hier in godsnaam mee?

Eigenlijk is dat vrij simpel…

Je moet een constructieberekening laten maken door een constructeur. Een onderdeel van dit rapport is daarbij ook het stempelplan. Samen met het stempelplan beantwoord het constructieve rapport alle bovenstaande vragen over de constructieve veiligheid.

Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen

Een ander belangrijk onderdeel van de aanvraag voor de bouwvergunning zijn de plattegronden, doorsnede tekeningen en detailtekeningen. Op deze tekeningen moet informatie staan over de type ruimten, de afmetingen van die ruimte en gegevens die belangrijk zijn voor de constructieve veiligheid.

Op deze tekeningen vind je bijvoorbeeld informatie over waar de woonkamer is, waar je de badkamer kan vinden en waar de kook- en warmwatertoestellen te vinden zijn.

Aan de hand van deze gegevens kan de gemeente toetsen of jouw ontwerp voldoet aan bijvoorbeeld de gebruikseisen die zijn vastgesteld.

In de praktijk worden deze tekeningen eigenlijk altijd gemaakt door een bouwkundig tekenaar of architect.

Gezondheid

Binnen het Bouwbesluit zijn ook regels geschreven over de ”gezondheid” van de woning. Denk hierbij aan eisen rondom geluidwering ventilatievoorzieningen en daglichttoetreding. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland in een leefbare woning woont.

Donkere, slecht geventileerde woning zijn in Nederland simpelweg verboden.

Deze informatie wordt getekend in de bouwkundige tekeningen. Daarnaast worden er indien van toepassing bouwbesluitberekeningen gemaakt. Zo’n ventilatieberekening, daglichtberekening of EPC-berekening wordt meestal gemaakt door een bouwadviseur of architectenbureau.

Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening

De aanvraag van jouw bouwvergunning moet ook getoetst worden aan de hand van het bestemmingsplan, de beheersverordening en de bouwverordening. Ook over deze onderdelen kun je veel technische informatie vinden via het Omgevingsloket.

Het voldoen aan deze eisen is gelukkig niet zo moeilijk als het lijkt.

Waar het op neer komt?

Dat jouw architect tekeningen maakt, waarin de volgende informatie wordt beschreven:

 • Wat het huidige en toekomstige gebruik van de woning (kamers is)
 • De inhoud en oppervlakte van de woning
 • Waar het bouwwerk gesitueerd is
 • Hoe hoog het bouwwerk is
 • Hoeveel bouwlagen het bouwwerk heeft
 • Waar de parkeervoorzieningen zijn
 • En hoe er om wordt gegaan met bodemverontreiniging

Deze informatie wordt door een architect gepresenteerd aan de hand van bijvoorbeeld de situatietekeningen, plattegronden en geveltekeningen.

Bouwkostenschatting

Het is geen onderdeel van de bovenstaande lijst, maar de gemeente vraagt ook om een bouwkostenschatting van jouw verbouwing. Deze schatting gebruikt de gemeente om jouw legeskosten te bepalen.

Deze zijn namelijk afhankelijk van de totale kosten van jouw verbouwing.

Jouw bouwvergunning aanvragen, dit moet je in de praktijk aanleveren…

Zoals ik al eerder zei is het Omgevingsloket niet altijd even duidelijk. Moet je niet altijd alle gegevens aanleveren die wel staan beschreven, en zijn de teksten voor een leek vaak veel te technisch omschreven.

En dat is best zonde, want zo moeilijk hoeft het niet te zijn 🙂

Ik heb mijn best gedaan om de informatie iets overzichtelijker op te schrijven, maar ik kan me voorstellen dat je jezelf nog steeds afvraagt wat dit nou in de praktijk betekent voor de aanvraag van jouw bouwvergunning.

Die vraag beantwoord ik in dit hoofdstuk 🙂

Dus waar komt het nu eigenlijk op neer?

Het komt er op neer dat jij er voor moet zorgen dat jij in samenwerking met de aannemer, jouw architect en jouw constructeur de volgende gegevens opstuurt naar de gemeente:

 • Bouwtekeningen van de huidige en gewenste situatie
 • Constructieberekeningen van de gewenste situatie
 • Stempelplan (onderdeel constructieberekening)
 • Foto’s van de locatie
 • De benodigde bouwbesluitberekeningen
 • Informatie over de te gebruiken materialen (Kwaliteitsverklaringen)
 • Bouwkostenschatting

Heb je die gegevens bij elkaar geraapt?

Dan kun je definitief jouw bouwvergunning aanvragen 🙂

Bouwvergunning aanvragen in het kort

De bouwvergunning, tegenwoordig ook wel de omgevingsvergunning genoemd is nodig als je een nieuw gebouw gaat bouwen, of als je constructieve wijzigingen doorvoert aan het bestaande bouwwerk.

Om te kunnen toetsen of jouw ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan en de Welstandseisen heeft de gemeente verschillende informatie nodig.

Het klinkt vaak wat complexer dan het is, maar met behulp van jouw aannemer, de architect en de constructeur is het vaak niet zo’n probleem deze gegevens bij elkaar te krijgen.

Heb je nog vragen? Of kunnen wij jou ergens mee helpen?

Neem dan contact op of laat een berichtje achter in de berichtenbox!

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?