Dit zijn de kosten van het verwijderen van een draagmuur...
24 september 2019 

Dit zijn de kosten van het verwijderen van een draagmuur...

Ontzettend veel mensen laten tegenwoordig hun draagmuur verwijderen. Dat gebeurt vaak om 1 (of meer) van de volgende 3 redenen.

 1. Zodat ze een grote open ruimte kunnen creëren
 2. Om de woningwaarde verhogen
 3. Omdat het een relatief betaalbare verbouwing is

Dat het verwijderen van een draagmuur zorgt voor een grotere ruimte en een hogere woningwaarde weten de meeste mensen wel. Maar over het kostengedeelte zijn er vaak nog wel wat vragen…

Want wat zijn de kosten van het verwijderen van een draagmuur? Waar bestaan die kosten uit? En in welke gevallen wordt jouw verbouwing eeneens een stuk duurder?

Die vragen beantwoord ik in deze blog.

Dat doe ik door een veelvoorkomend voorbeeld te gebruiken. Aan de hand van dit voorbeeld laat ik zien wat ongeveer de kosten zijn voor het verwijderen van een draagmuur.

Voorbeeld kosten draagmuur verwijderen

In dit voorbeeld gebruik ik een familie met twee kinderen die in een rijtjeswoning wonen. Om een open keuken te plaatsen moeten ze hun dragende muur tussen de woonkamer en keuken doorbreken.

De lengte van deze doorbraak is ongeveer 3.5 meter.

Ik zal stapje voor stapje laten zien wat voor deze familie de kosten zijn voor het verwijderen van hun dragende muur. Nadat ik dat heb gedaan geef ik 2 scenario’s aan die er voor hadden kunnen zorgen dat hun verbouwing een stuk duurder zou uitvallen.

Als het goed is krijg heb je na het lezen van deze blog een goede indicatie van wat het verwijderen van jouw draagmuur ongeveer gaat kosten :).

Sneak preview 1: het verwijderen van een draagmuur kost gemiddeld tussen de €4.300,- en €7.300,-.

Sneak preview 2: bij het (gedeeltelijk) verwijderen van een draagmuur ben je altijd verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen.

Wat moet je doen als je een draagmuur gaat verwijderen?

Om goed te kunnen laten zien wat de kosten zijn van het verwijderen van een draagmuur begin ik even met de stappen die je moet zetten om de muur te verwijderen.

 1. Aanleveren bouwkundige tekeningen
 2. Laten maken van een constructieberekening
 3. Laten maken van een stempelplan
 4. Aanvragen omgevingsvergunning (legeskosten)
 5. Slopen van de draagmuur
 6. Materiaal van de staalconstructie bestellen
 7. Arbeidskosten van het plaatsen van de stalen balk
 8. Afval verwerken

In de volgende hoofdstukken laat ik zien wat de kosten per stap ongeveer zijn. Aan het einde geef ik hier een overzicht van!

1. Kosten aanleveren bouwkundige tekeningen

Als onderdeel van jouw vergunningsaanvraag (Ja, je bent vergunningsplichtig) moet je bouwtekeningen kunnen aanleveren via het Omgevingsloket. Deze tekeningen worden gebruikt door de gemeentelijk ambtenaar om te controleren of je voldoet aan onder andere de gebruikseisen en de veiligheidseisen uit het Bouwbesluit.

Het goede nieuws?

Is dat je in 9 van de 10 gevallen geen bouwtekeningen hoeft te laten maken. Simpelweg, omdat deze al aanwezig zijn in het gemeentearchief. Deze bouwtekeningen kun je vaak gratis of voor een laag bedrag opvragen.

Voorbeeld bouwtekeningen

Voorbeeld bouwtekeningen

De constructeur past deze bouwtekeningen dan aan en maakt er een constructietekening van. Dit is voldoende om de bouwvergunning te krijgen 🙂

Geen tekeningen beschikbaar?

Dan moet je helaas nieuwe tekeningen door een architect moeten laten maken. De kosten hiervan liggen tussen de 800 en 1.500 euro.

2. Kosten laten maken van constructieberekeningen

Het (gedeeltelijk) verwijderen van een draagmuur is een constructieve wijziging. Daarom ben je verplicht om een constructieberekening te laten maken. Met die berekening toon je aan dat je voldoet aan de veiligheidseisen uit het Bouwbesluit.

Ook de constructieberekening wordt gebruikt door de gemeente ambtenaar om de veiligheid van de verbouwing te toetsen.

De kosten van het maken van een constructieberekening hangen af van de lengte van de draagmuur. Hoe langer de muur. Hoe meer werk de constructeur heeft om de berekening te maken.

De kosten voor een constructieberekening voor een draagmuur liggen tussen de €400,- en €800,-.

3. Laten maken van een stempelplan

Bij het verwijderen van een draagmuur moet de draagmuur natuurlijk tijdelijk worden opgevangen. Dat wordt meestal gedaan door middel van schroefstempels. Deze stempels plaats je aan beide kanten van de muur, voordat je de muur verwijderd!

Door het op spanning zetten van deze schroefstempels zorg je er voor dat de krachten van de woning goed worden verdeeld. Zo voorkom je scheuren en gevaarlijke situaties.

Het stempelplan vertelt de aannemer waar hij welke stempels moet plaatsen. Ontzettend belangrijk dus.

Wie maakt een stempelplan?

Vroeger deed de aannemer dat vaak. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat gemeentes tijdens de vergunningsaanvraag al vragen om het stempelplan. Dat zorgt er voor dat een stempelplan steeds vaker door een constructeur wordt gemaakt.

Een stempelplan kost tussen de €250,- en €450,-. Afhankelijk van het aantal verdiepingen dat bovenop de door te breken muur staan.

4. Legeskosten voor het verwijderen van een draagmuur

Zoals je inmiddels weet is het aanvragen van een omgevingsvergunning verplicht bij het verwijderen van een draagmuur. Je zult dus een vergunningsaanvraag moeten starten.

Voor het in behandeling nemen van zo’n aanvraag vraagt de gemeente legeskosten.

De leges zijn eigenlijk servicekosten die je aan de gemeente betaald om jouw aanvraag in behandeling te nemen.

Legeskosten draagmuur verwijderen

Helaas heb je  geen enkele invloed op de hoogte van de legeskosten. Die zijn namelijk per gemeente vastgesteld. Die verschillen per gemeente kunnen trouwens best aardig oplopen. Daar zit soms honderden euro’s verschil in.

Wat wel overal hetzelfde is dat de legeskosten een percentage zijn van de totale bouwsom.  De meeste gemeentes rekenen tussen de 2% en 4% legeskosten.

Voor het verwijderen van een draagmuur liggen die kosten gemiddeld genomen tussen de €300,- en €600,-.

5. Slopen van de dragende muur

Het slopen van een draagmuur wordt helaas best vaak onderschat. Waarbij je bij een niet-dragende muur een hamer kunt pakken en alles kunt slopen kan dit niet bij een dragende muur.

Sloop je een draagmuur namelijk op de verkeerde manier?

Dan loop je het risico op scheuren of zelfs erger. Dat de woning instabiel (lees onbewoonbaar) wordt. Het slopen van dragende muur is daarom niet voor niets echt een vak. Ik raad het daarom iedereen aan om een draagmuur alleen door een specialist te laten slopen.

Wat de kosten zijn voor het slopen van zo’n dragende muur?

Het slopen van een draagmuur (zoals in mijn voorbeeld) van 3.5 meter kost gemiddeld genomen 2 vakmannen een volle dag werk. Denk hierbij daarom aan een bedrag tussen de €800,- en €1.200,-.

6. Materiaalkosten van de stalen constructie

Als je een draagmuur gaat verwijderen moet je natuurlijk een vervangende constructie plaatsen. Die te plaatsen constructie volgt uit de constructieve berekening van een constructeur.

In 99 van de 100 gevallen wordt er een stalen constructie voorgeschreven. Die stalen constructie bestaat altijd uit een stalen balk.

Is die stalen balk niet genoeg?

Dan moeten er ook stalen kolommen of onderslagbalken worden geplaatst. Dit om er voor te zorgen dat de constructie blijft voldoen aan de regelgeving.

De kosten voor een stalen balk liggen tussen de €60,- en €90,- per m2. Afhankelijk natuurlijk van het type balk. In het voorbeeld uit deze blog zullen de kosten voor het materiaal ongeveer €320,- zijn.

7. Arbeidskosten voor het plaatsen van de stalen balk

In de meeste gevallen zijn de vakmannen die de dragende muur verwijderen ook de vakmannen die de stalen constructie plaatsen. Ook hiervoor geldt dat je hier echt vakmannen voor moet inschakelen.

Het is simpelweg te risicovol om een fout te maken. Want een klein foutje in het lassen kan al gevaarlijke situaties opleveren.

Doe je het zelf verkeerd?

Dan ligt alle risico bij jou. Terwijl een vakman hiervoor natuurlijk goed is verzekerd. Daarnaast is de kans dat het fout gaat bij een vakman natuurlijk een stuk kleiner…

Wat zijn de kosten van het plaatsen van een stalen balk?

Zodra er alleen een stalen balk geplaatst moet worden (dus geen kolommen en onderslagbalken) kost het plaatsen van een stalen balk ongeveer 1 dag werk voor 2 vakmannen.

De kosten voor het plaatsen van een stalen balk liggen daarom tussen de €800,- en €1.200,-.

Het toevoegen van kolommen zorgt vaak voor een toename van 50% tot 100% van de kosten. Terwijl het plaatsen van een onderslagbalk er voor kan zorgen dat de verbouwing 3 tot 5 keer duurder wordt.

8. Kosten voor het vervoeren van de afval

We hebben inmiddels bijna alle kosten gehad 🙂

Nu nog de kosten van het verwijderen van het afval. In principe moet je bij het verwijderen van een draagmuur altijd een afvalcontainer huren. Daarnaast moet je natuurlijk het puinafval naar de plaatselijke stort brengen.

De kosten voor het storten van afval zijn afhankelijk per gemeente. Dat is daarom wat moeilijker te voorspellen.

Kosten afvalcontainer

Die liggen gemiddeld genomen tussen de €250,- en €500,-.

Conclusie: voorbeeld kosten draagmuur verwijderen

Goed. Ik heb nu alle kosten die te maken hebben met het verwijderen van een draagmuur benoemd.

Nu is het tijd om de balans op te maken 🙂

In de tabel hieronder vind je het overzicht van de kosten van het verwijderen van een dragende muur.

Kosten draagmuur verwijderen
Type kostenGemiddelde prijs in EUR
Bouwtekeningen (optioneel)€600,- tot €1.000,-
Constructieberekening€400,- tot €800,-
Stempelplan€250,- tot €500,-
Legeskosten€300,- tot €600,-
Sloopkosten€1.050,- tot €1.550,-
Materiaalkosten€300,- tot €500,-
Arbeidskosten€1.200,- tot €1.800,-
Kosten voor het afval€250,- tot €500,-
Totaal tussen€4.300,- tot €7.300,-

Naar mijn ervaring zijn de kosten voor het verwijderen van een draagmuur in 90% van de gevallen maximaal €7.300,-.

Wat had deze verbouwing duurder kunnen maken?

Zijn de kosten voor het verwijderen van een draagmuur echt maximaal €4.500,-?

Helaas is dat niet altijd het geval. Er zijn situaties waarin de kosten voor de verbouwing een stuk hoger uit kan vallen.

Hoe dat kan?

In de meeste gevallen komt dat doordat:

 • Jouw fundering versterkt moet worden
 • Er bestaand leidingwerk weggehaald moet worden

Hogere kosten doordat de fundering versterkt moet worden

In deze gevallen moet er vaak een onderslagbalk geplaatst worden. Zoals ik eerder zei is dat vrij kostbaar. Dat komt doordat de vloer dan gesloopt moet worden. Daarna moet de onderslagbalk geplaatst worden en moet alles weer hersteld worden.

Dan kan zomaar duizenden euro’s kosten.

Hoe langer de doorbraak. Hoe groter de kans trouwens is dat de fundering niet sterkt genoeg is om de draagmuur op te vangen.

Hogere kosten doordat er leidingwerk in de muur zit

Soms zijn er waterleidingen of andere kabels in een muur ”verstopt”. Indien dat precies de muur is die jij wilt verwijderen zullen al die leidingen omgelegd moeten worden.

Daar is een loodgieter vaak dagen mee bezig.

En dat kan zomaar 2 tot 4 duizend euro kosten 🙁

Kosten draagmuur verwijderen in het kort

Zoals je inmiddels weet kost het verwijderen van een draagmuur in de meeste gevallen maximaal €4.500,-. Er zijn alleen paar situaties waardoor die kosten een stuk duurder worden.

Dat heeft enerzijds te maken met de lengte van jouw doorbraak en de kracht van de fundering. Anderzijds heeft dat te maken met leidingwerk in de dragende muur. Hierdoor kan de verbouwing helaas duizenden euro’s duurder worden.

Ik hoop dat je nu een goed beeld hebt bij de kosten van het verwijderen van een draagmuur.

Heb je nog vragen? Laat dan een bericht achter in de berichtenbox.

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Fynn
Door

Fynn

op 30 Mar 2020

Super helder artikel!Het enige wat ik me afvraag, met het voorbeeld in dit artikel, wat zijn dan de kosten van de afwerking? Ik ben geen pro maar denk latjes en gipslaten rondom de stalen constructie. En dan het stucwerk. Hoeveel zou dit nog extra zijn.En moet je ook het hele plafond opnieuw laten stucen of kun je alleen het gedeelte bijwerken waar de draagmuur aan het plafond heeft gezeten?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 31 Mar 2020

Hi Fynn, dankjewel voor het compliment :)De kosten van de afwerking zijn helaas wat moeilijker vast te stellen. Het hangt namelijk af wat voor type afwerking je doet en hoe groot de rest van de verbouwing is. Doe je bijvoorbeeld de hele woonkamer? Of alleen de keuken?Vaak is het wel nodig om het plafond en het keuken gedeelte helemaal opnieuw bij te werken. Ik verwacht dat je dan tussen de 1500 en 3500 euro komt (schilderen, stucen)

Jos
Door

Jos

op 12 Feb 2021

Ha Roy,Ik wilde even laten weten dat ik zojuist je blog heb gelezen, over het verwijderen van een steunmuur en de daarbij behorende kosten. Deze is super duidelijk uitgelegd. kort en krachtig.Maar wat doet jouw bedrijf precies in die lijn, vanaf welk moment?Want ik vind wel dat je klandizie verdiend!Met vriendelijke groet,Jos

Diana van Rooijen
Door

Diana van Rooijen

op 27 Mar 2022

Wij hebben een constructeur gevonden en hij heeft de tekening gemaakt. Wij hebben het betaald voor zijn werk €1300 Kan jij het uitvoeren voor ons.

jeffrey Rakers
Door

jeffrey Rakers

op 25 Jun 2021

Hoi Roy,Zou jij adviseren een steunmuur te verwijderen van een gesplitste woning (begane grond en eerste verdieping), bouwjaar 1921. Dit om de keuken in een open ruimte bij de woonkamer te voegen .Jeff

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?