In 5 stappen de oplevering van jouw verbouwing doorlopen!
26 april 2019 

In 5 stappen de oplevering van jouw verbouwing doorlopen!

De verbouwing is bijna afgerond en het is tijd voor de oplevering van jouw woning.

Goed nieuws, want je bent bijna uit alle rommel en je kunt eindelijk genieten van het resultaat. Alleen net als alle andere stappen in het bouwproces heb je nog weinig ervaring met zo’n opleveringskeuring.

Daarom vraag je jezelf af hoe zo’n oplevering werkt:

 • Wat moet je bijvoorbeeld voorbereiden?
 • Hoe gaat de aannemer om met punten die nog niet goed zijn?
 • Moet je de gehele verbouwing al betalen?
 • Wanneer moet de aannemer de gebreken oplossen?
 • Op welke punten moet je extra letten?

Beloofd…

Na het lezen van deze blog heb je het antwoord op al deze vragen 🙂

Ik leg namelijk uit welke 5 stappen je moet doorlopen voor, tijdens en na de opleveringskeuring. Daarnaast geef ik per stap een aantal handige tips die ervoor zorgen dat de oplevering goed verloopt!

Waarom is er altijd een formele oplevering bij een verbouwing?

Het belangrijkste doel van de oplevering van jouw verbouwing is om akkoord te geven op de werkzaamheden die gedaan zijn door de aannemer.

Om dat doel te bereiken is er aan het eind van elke verbouwing een formele oplevering. Tijdens die oplevering doorloop je met de aannemer de gedane werkzaamheden en bespreek je of alle werkzaamheden zoals afgesproken zijn gedaan.

Ben je akkoord?

Dan zet je een handtekening onder het opleveringsrapport en betaal je het nog openstaande bedrag aan de aannemer.

Ben je nog niet akkoord?

Dan wordt er een herstellijst gemaakt en gaat de aannemer verder aan de slag. Je hoeft het nog te betalen bedrag pas over te maken als alles akkoord is.

Wat gaat er vaak fout bij de oplevering van een verbouwing?

Inmiddels hebben wij al honderden opleveringen meegemaakt. Hierbij heb ik vaak gezien wat er goed ging en wat er minder goed ging.

Zo’n keuring gaat vaak fout bij de volgende 3 punten:

 1. Verwachtingsmanagement van de oplevering
 2. Slechte voorbereiding van de oplevering
 3. Communicatie tussen de klant en de aannemer

Ik denk dat het goed is om te weten waar het meestal fout gaat en waar dit aan ligt. Op deze manier kun jij voorkomen dat je in dezelfde valkuil stapt 🙂

Verwachtingsmanagement van de oplevering

Veel particulieren weten eigenlijk niet precies wat ze kunnen verwachten bij de formele oplevering van hun verbouwing. Daardoor is er vaak een mismatch tussen de aannemer en de particulier…

Hierdoor zie ik vaak dat een formele oplevering niet helemaal lekker verloopt.

Voorbereiden van de oplevering

Ik zie ontzettend vaak dat particulieren onvoorbereid de opleveringskeuring ingaan. Soms zie ik dat ze de gemaakte afspraken met de aannemer niet helemaal goed kennen, dat ze niet precies weten waar ze naar willen kijken en dat ze niet weten welke rechten ze hebben.

Dat zorgt er voor dat particulieren vaak punten vergeten die ze wel hadden mogen aankaarten.

Misverstanden tussen de klant en aannemer

Door het kennisverschil tussen de klant en de aannemer komt het vaak voor dat de aannemer A zegt en de klant B begrijpt. Hierdoor ontstaan er vaak onnodige misverstanden die ervoor zorgen dat de oplevering niet gaat zoals die moet gaan.

In 5 stappen de oplevering van jouw verbouwing doorlopen.

Inmiddels weet je waar het vaak niet helemaal goed tijdens de oplevering van jouw verbouwing. In dit hoofdstuk leg ik je uit hoe je door het volgen van deze 5 stappen die fouten kan voorkomen.

Hierdoor weet je wat je kunt verwachten tijdens de afspraak, ben je goed voorbereidt en verklein je de kans op misverstanden met jouw aannemer.

De 5 stappen van een goede oplevering

 1. Maken van de afspraak
 2. Voorbereiden van de oplevering
 3. De opleveringskeuring
 4. Proces verbaal van oplevering (opleveringsrapport)
 5. Herstellen van de opleverpunten

Hieronder leg ik per stap uit waar je op moet letten en wat er belangrijk is.

Stap 1: maken van de afspraak.

In principe wordt de afspraak altijd gemaakt door de aannemer. Het is de bedoeling dat de oplevering pas wordt gedaan als (bijna) al het werk is afgerond.

Als de aannemer nog hard aan het werk is om de boel af te krijgen is het niet handig om wel alvast de opleveringskeuring te doen. Wees daar ook kritisch op. Als je het idee hebt dat de aannemer niet ver genoeg is moet je dat altijd even melden.

Afspraak inplannen oplevering

Je kan de afspraak dan altijd uitstellen.

Wie zijn er aanwezig?

In de meeste gevallen zijn alleen de aannemer en de woningeigenaren aanwezig bij de opleveringskeuring. Sommige mensen vinden het fijn om een externe toe te voegen aan de afspraak.

Dat kan een bekende zijn of een familielid, maar dat kan ook een professionele partij zijn.

Heb je weinig verstand van verbouwen? Of is de verbouwing groot en complex? Dan raad ik het vaak aan om een externe partij te vragen mee te kijken.

Wanneer wordt de afspraak gemaakt?

Bij nieuwbouwwoningen moet de oplevering schriftelijk minimaal 2 weken van te voren worden aangekondigd. Bij verbouwingen is dit vaak wat minder strikt.

Toch wordt er ook dan vaak een week of 2 van te voren een afspraak gemaakt.

Stap 2: voorbereiden van de oplevering.

Het goed voorbereiden van de oplevering is ontzettend belangrijk. Hoe beter jij dat hebt gedaan, hoe beter jij kan controleren of het werk zoals afgesproken is afgerond.

Voorbereiden van een opleveringskeuring

Schrijf van te voren punten op die je wil controleren

In veel gevallen heb je natuurlijk al wat gezien van de verbouwing. Soms ben je bijvoorbeeld al een aantal keren langs geweest. Als het goed is heb je dan al een beetje kunnen zien hoe de aannemer werkt.

Het is daarom slim om tijdens die bezoeken al een beetje te kijken wat er in jouw ogen goed gaat. Zie je bijvoorbeeld dat er schade is bij een trap? Schrijf dat even op en controleer dat tijdens de keuring.

Voorschouw

Vaak wordt er ook een voorschouw / vooroplevering gedaan. Dat is eigenlijk hetzelfde als een normale oplevering alleen is deze niet formeel.

Toch is het vaak handig dit te doen. Zo kun je voortijdig al een aantal punten aangeven bij de aannemer.

Meer- en minderwerk lijst

Bij de meeste verbouwingen is er sprake van meer- en minderwerk.

Best logisch, want er gebeurt altijd wel iets dat niet was voorzien. Zorg er alleen wel voor dat je tijdens de keuring heel goed weet wat meerwerk is en wat minderwerk is.

Het zou zonde zijn dat je betaald voor werk dat niet is gedaan, terwijl dit niet nodig is.

Stap 3: de opleveringskeuring zelf.

Hier gaat het uiteindelijk om… De keuring zelf!

Zoals ik al eerder zei is het ontzettend belangrijk om je goed voor te bereiden. Neem jouw punten uit de voorschouw mee, en vergeet ook de meer- en minderwerk lijst niet. Aan de hand van die gegevens loop je samen met de aannemer de keuring door.

Vaak doorloop je de keuring aan de hand van een opleverdocument. Dit document is afgeleid van het aannemingscontract dat jullie hebben getekend. Hierin staat omschreven wat jij hebt afgesproken met de aannemer.

Op welke punten moet je goed letten?

Om te beginnen is het handig om te kijken naar het grote plaatje. Ziet (bijvoorbeeld: de aanbouw) er uit zoals je had verwacht? Werkt alles goed? En is de verbouwing afgewerkt zoals jullie hebben afgesproken?

Als je het grote plaatje hebt gedaan kun je naar de details gaan kijken. Hierin moet je goed kijken of er geen beschadigingen zijn en of de afwerking naar wens is.

Kijk dan met name goed naar het:

 • Glaswerk
 • Sanitair
 • Schilderwerk/stucwerk
 • Tegelwerk
 • Deuren
 • Vloeren
 • Plafonds

Wat als het te donker is om bijvoorbeeld schades te zien?

Is het slecht weer? Of is de afspraak in de avond? En kan je daardoor niet alle schades goed zien? Neem dit dan mee in het opleveringsrapport. Dan kun je daar later nog op terugkomen en eventueel een extra afspraak voor maken.

Stap 4: proces verbaal van oplevering (opleveringsrapport).

Tijdens de oplevering worden alle punten die nog verwerkt moeten worden opgeschreven. Dat wordt gedaan in het proces verbaal van oplevering. Ook wel het opleveringsrapport genoemd.

In dit rapport worden alle geconstateerde gebreken beschreven. Daarna wordt het rapport ondertekend door zowel de aannemer en jijzelf.

Alle herstelpunten moeten worden benoemd

De aannemer is verplicht om alle punten die in het proces verbaal van oplevering staan te benoemen en te herstellen.

Zijn jullie het ergens niet over eens?

Dan moet je dat opschrijven als discussiepunt. Bij die punten is de aannemer (nog) niet verplicht tot herstel. Dit zou je bijvoorbeeld later kunnen aangeven bij een onafhankelijke inspectie.

De aannemer is verplicht om alles in het proces verbaal van oplevering te vermelden. Dus ook te punten waar hij het niet mee eens is.

Stap 5: herstellen van de opleverpunten.

De aannemer is dus verplicht om alle punten die in het rapport staan te herstellen. Voor nieuwbouw geldt dat de punten uiterlijk binnen 3 maanden hersteld moeten zijn.

Bij verbouw zijn hier minder strikte regels over afgesproken. Het is daarom slim, om de afspraak op papier te zetten. Het liefst al voor het begin van de verbouwing.

Herstel van discussiepunten

De discussiepunten kun je het beste in onderling overleg laten herstellen. In de meeste gevallen is dat een kwestie van geven en nemen en moet je daar samen met de aannemer uitkomen. Lukt dat niet?

Dan zul je helaas verdere (juridische) stappen moeten ondernemen. In zo’n geval zijn er eigenlijk nooit winnaars. Daarom kun je dit het beste ten allen tijden proberen te voorkomen.

Betalen van de aannemer

Het is gebruikelijk om 10% van de opdracht pas na ondertekening van het opleveringsrapport te betalen. In sommige gevallen ligt dat bedrag bij de notaris, bij verbouwingen is dit trouwens minder vaak het geval.

De bedoeling van die 10% is dat je dat kan gebruiken als pressiemiddel richting de aannemer. Zodat hij de werkzaamheden volgens afspraak afrondt.

In het kort

Het succes van een goede opleveringskeuring is een goede voorbereiding. Zo weet je precies waar de pijnpunten liggen en wat je kunt verwachten.

Bereid je je niet goed voor?

Dan loop je de kans dat je dingen vergeet of dat je dingen verwacht van een aannemer die niet terecht zijn. Beide gevallen zijn dankzij een goede voorbereiding te voorkomen.

Heb je nog vragen over een oplevering? Of tips voor mensen die dit nog moeten gaan doen?

Laat dan een bericht achter in de berichtenbox. Ik ben benieuwd 🙂

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?