arrow_drop_up arrow_drop_down
13 juni 2018 

Welke bouwtekeningen heeft de gemeente nodig voor mijn vergunningsaanvraag?

Ga je verbouwen en ben je vergunningsplichtig?

Dan heb je verschillende type bouwtekeningen nodig om de vergunning aan te vragen. In veel gevallen worden die bouwtekeningen ook wel de vergunningstekeningen genoemd.

Aan de hand van die tekeningen en de constructieberekening beoordeel de gemeenteambtenaar of jouw verbouwing voldoet aan de regelgeving. Die regelgeving is vastgesteld in het bestemmingsplan en de welstandseisen.

De vraag waar veel mensen mee zitten is…

Welke bouwtekening heb ik nodig voor mijn vergunningsaanvraag?

Met die vraag help ik je in deze blog. Na het lezen van deze blog weet je welke type bouwkundige tekeningen de gemeente nodig heeft en waarom die tekeningen zo belangrijk zijn.

Welke bouwkundige tekening heb ik nodig voor mijn omgevingsvergunning?

Voor leken kunnen deze termen voor bouwtekeningen best verwarrend overkomen. De ene bouwkundig tekenaar zegt namelijk dat je een vergunningstekening nodig hebt. De andere noemt het weer een detailtekening.

Ik kan mijzelf voorstellen dat je niet precies weet waar je aan toe bent.

Gelukkig weet je over 2 minuten het antwoord 🙂

wat is een stalen balk berekening

Welke bouwtekening heeft de ambtenaar nodig om jouw vergunningsaanvraag te toetsen?

Je kunt je voorstellen dat een bouwtekening aan bepaalde regels moet voldoen. Anders is het niet te doen voor de overheid om deze bouwtekeningen te toetsen op het bouwbesluit.

Een vergunningstekening is niet zomaar 1 type tekening. Het is namelijk een verzameling van verschillende bouwtekeningen.

Hieronder vind je een lijst van bouwtekeningen die jij nodig hebt om een omgevingsvergunning te krijgen.

 • Een situatieschets
 • Plattegronden
 • Doorsneden van de woning
 • De (gevel)aanzichten
 • Principedetails
 • Constructietekening (optioneel)

Schaal van de bouwtekeningen

De gemeente eist ook dat je de tekeningen op de juiste schaal aanlevert. Dankzij deze schaal is er uniformiteit en weet je zeker dat de benodigde details goed op de tekening staan.

De schaal van de bouwtekeningen voor jouw omgevingsvergunning:

 • 1:100 voor vergunningsaanvragen voor particulieren
 • 1:5 | 1:10 | 1:20 voor detailtekeningen
 • 1:1.000 voor situatietekeningen

Heb je niet al jouw bouwtekening toegevoegd bij jouw aanvraag? En staan ze niet op de juiste schaal? Dan worden de tekeningen afgekeurd.

Waarom heb je een een bouwkundige tekening nodig voor een omgevingsvergunning?

Een andere vraag die ik vraag krijg over bouwkundige tekeningen voor een omgevingsvergunning is:

Waarom heb ik die tekening eigenlijk nodig?

Die vraag kan ik het beste beantwoorden door te vertellen wat er gebeurd als een bouwtekening wordt ingediend bij de gemeente.

Dit doet de gemeente met jouw bouwtekeningen

Een bouwtekening wordt verstuurd naar een lokale gemeentelijk ambtenaar van de afdeling bouwbesluiten. Dit zijn gespecialiseerde ambtenaren die bekijken of de verbouwing voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving.

Deze regelgeving komt onder andere voort uit het bouwbesluit, de welstandseisen en het lokale bestemmingsplan.

Belangrijk om te weten (!). Niet in alle dorpen en steden gelden dezelfde regels ten opzichte van verbouwingen. Dat komt omdat men lokaal andere regels mag vastleggen.

Dankzij de tekening kan de ambtenaar toetsen of jouw plannen voldoen aan de gemaakte afspraken. Hierbij toetst de ambtenaar voornamelijk op drie onderdelen.

 1. Veiligheid
 2. Gebruik (Bestemmingsplan)
 3. Uiterlijk (Welstandseisen)

Hieronder leg ik uit welke tekeningen de ambtenaar gebruikt om te toetsen of jouw verbouwing aan de regels voldoet.

Bouwtekeningen om te toetsen op veiligheid

Veiligheid is één van de belangrijkste taken van een gemeenteambtenaar. Het is namelijk mede de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat alle woningen veilig zijn.

Hieronder vind je een voorbeeld van een constructietekening die is gemaakt voor een uitbouw.

Constructietekening

Die toets op veiligheid wordt gedaan aan de hand van de constructieberekening en de constructietekening. Dankzij die tekening kan de ambtenaar zien of de woning voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen.

Bouwtekeningen om te toetsen op gebruik (het Bestemmingsplan)

Daarnaast controleert de gemeente op het bestemmingsplan. In dit plan is beschreven aan welke regels jouw verbouwing moet voldoen.

Met behulp van bijvoorbeeld de situatieschets. plattegronden en de aanduidingen van de ruimtes die daarop staan kan de gemeente controleren of jij voldoet aan de regels van het bestemmingsplan.

Dit plan is specifiek geschreven voor jouw regio. Daardoor kan het zijn dat je in de omgeving Rotterdam dingen mag bouwen die je in de gemeente Eindhoven niet mag. Dit werkt natuurlijk ook de andere kant op.

Hieronder vind je een voorbeeld van een situatietekening.

Situatietekening voor een omgevingsvergunning

Bouwtekeningen om te toetsen op uiterlijk (Welstandseisen)

Als laatste heeft de gemeente de mogelijkheid om jouw woning te toetsen op het uiterlijk. In veel gebieden is er namelijk veel zorg gestoken in het mooi ontwerpen van een wijk. In andere gebieden wil de gemeente juist het bestaande gevelbeeld behouden.

Dat is bijvoorbeeld het geval in Amsterdam.

Gevelbeeld Amsterdam

Om daarop te toetsen zijn de gevelaanzicht tekeningen nodig. Zo kan de ambtenaar controleren of jouw ontwerp past in het gewenste straatbeeld.

In het kort

Er bestaan veel verschillende bouwtekeningen die allemaal hun eigen doel hebben. Om een vergunning te krijgen heb je verschillende tekeningen nodig.

Dankzij die tekeningen weet de gemeente of jij veilig bouwt en of je voldoet aan het bestemmingsplan en de welstandseisen.

Heb je nog vragen? Of mis je iets in mijn blog? 

Laat het mij dan weten in de reacties hieronder… Ik ben benieuwd!

Over de schrijver
Dingen doen waarvan andere constructeurs en bouwadviseurs zeggen dat het niet kan... Dat vind ik super leuk om te doen!
Reactie plaatsen

Heb je hulp nodig met jouw verbouwing?

Koekjes