Omgevingsvergunning Amsterdam... Waar moet ik precies op letten?

Omgevingsvergunning Amsterdam... Waar moet ik precies op letten?

Omgevingsvergunning Amsterdam aanvragen… Waar moet ik opletten en wat moet ik precies doen om mijn vergunning te krijgen? Dat is precies wat ik voor jou heb uitgezocht.

Als je van plan bent om te gaan bouwen of slopen is het belangrijk dat je eerst checkt of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Het bouwen zonder vergunning kan ervoor zorgen dat je hoge boetes krijgt of dat je niet aan de veiligheidsnormen voldoet. Vooral het laatste kan vervelende consequenties hebben!

In welke gevallen heb je dan een vergunning nodig? Dat is het geval als je een dakterras aanlegt, een balkon bouwt, of als je de constructie van jouw woning wijzigt…

Maar wist je bijvoorbeeld dat je ook voor een uithangbord of schotelantenne een omgevingsvergunning moet aanvragen? Deze vergunning zorgt er namelijk voor dat het stadsgezicht zijn karakter niet verliest en jouw buren blij zullen zijn dat je geen felgele zonnewering hebt hangen.

Wil je meer weten over het krijgen van een omgevingsvergunning in Amsterdam? Lees dan verder!

Sneak preview: Voor een omgevingsvergunning in Amsterdam gelden dezelfde regels als in andere delen van Nederland. Door middel van een vergunningscheck kan je bepalen of je een vergunning nodig hebt of niet. Heb je een vergunning nodig? Dan vraag je die aan bij de gemeente Amsterdam.

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning in Amsterdam aanvragen?

Een omgevingsvergunning moet je niet alleen aanvragen als je met de buitenkant van een huis bezig bent, ook als je binnenshuis een draagmuur wilt slopen heb je in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig!

Dit kan namelijk van invloed zijn op andere panden om jou heen. Vooral bij monumentale panden is het belangrijk altijd goed te controleren wat je wel en niet zomaar mag verbouwen.

Helaas werkt het niet zoals bij het gifje hieronder. Voor je eigen veiligheid, de veiligheid van de buren en het aanzicht van Amsterdam moet je in veel gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

Toestemming krijgen om te bouwen

Er zijn ook kleinere verbouwingen waar mensen niet van weten dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Bijvoorbeeld bij het installeren van rolluiken, een alarminstallatie, een vlaggenmast of zonnepanelen.

De beste manier om te controleren of jij een vergunning nodig hebt is om de vergunningscheck te doen via het omgevingsloket. Hier kun jij precies te weten komen of jij een vergunning nodig hebt.

Daarnaast kan je ook even een kijkje nemen op onze blog pagina, daar staan blogs waarbij je naast vergunningschecks voor een aanbouw, uitbouw of dakkapel ook de benodigde informatie krijgt. Zo weet je gelijk wat de regels zijn en waarom je dus vergunningsvrij mag bouwen of niet.

Voor kleine verbouwingen kun je vaak zelf prima een omgevingsvergunning aanvragen. Heb je minder tijd? Of is jouw verbouwing wat complexer? Dan kun je dat werk ook uitbesteden. Een bouwadviseur helpt je bijvoorbeeld met de aanvraag en het regelen van bouwtekeningen en de constructieberekeningen.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning Amsterdam aan?

Het aanvragen van een vergunning is eenvoudig, maar vereist wel wat stappen en de nodige documentatie. Voor alle stadsdelen gelden dezelfde stappen, omdat de aanvraag via een landelijk orgaan bij de gemeente terecht komt. Hieronder vind je een stappenplan voor het aanvragen van een vergunning.

Stap 1 – Controleer bij het Omgevingsloket of je daadwerkelijk een vergunning nodig hebt.

Stap 2 – Indien je inderdaad een vergunning nodig hebt kun je beginnen een conceptaanvraag op te stellen. Hierbij wordt gemeten of het plan haalbaar is en niet in strijd is met het bestemmingsplan. Ook kun je ervoor kiezen om direct een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit is vooral slim en snel bij eenvoudigere constructies. Het is mogelijk om zowel schriftelijk als digitaal een aanvraag hiervoor aan te leveren.

Stap 3 – Wacht tot de aanvraag is goedgekeurd. Je kunt beginnen met bouwen!

De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning is in heel Nederland hetzelfde. Het kan alleen wel zo zijn dat de regels verschillen per gemeente of zelfs per stadsdeel! Daarover straks meer. Ben je benieuwd naar een uitgebreide uitleg over de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Lees dan mijn blog Procedure omgevingsvergunning… Hoe gaat dat eigenlijk? In de infographic hieronder staat het proces alvast afgebeeld.

omgevingsvergunning Amsterdam

Wat zijn de legeskosten voor een omgevingsvergunning in Amsterdam?

Aan het aanvragen van een bouwvergunning zijn kosten verbonden. Deze kosten, ook wel legeskosten genoemd, verschillen per categorie. Hoe duurder de bouw, hoe hoger de leges.

Legeskosten omgevingsvergunning Amsterdam
Type omgevingsvergunningKosten in EUR
Slopen bouwwerk€225,-
Bouwten tot €50k2,96%
Bouw van €50K tot €500K3,88%
Kappen van bomen (1t/m 5)€122,-
Kappen van bomen (6 t/m 10)€198,-
Kappen van bomen (11 t/m 25)€250,-
Monument verbouwen€250,-

*Percentages van de totale bouwkosten.

In mijn blog wat zijn de kosten van een omgevingsvergunning ga ik hier iets dieper op in.

Wat heb ik nodig om een omgevingsvergunning in Amsterdam te krijgen?

Omgevingsvergunning Amsterdam… Hoe krijg ik die nu eigenlijk? Voordat je een vergunning krijgt moet je een aantal gegevens aanleveren. In dit onderdeel leg ik uit wat je nodig hebt om een omgevingsvergunning in Amsterdam te krijgen.

Natuurlijk heb je de naam en het adres van de aanvrager nodig. Daarnaast is de kadastrale aanduiding van het project, bijvoorbeeld het adres en aan welke kant van het gebouw er verbouwd wordt, en een omschrijving van de aard en omvang van het project nodig.

Wat altijd belangrijk is, is een aanduiding van de locatie van de aangevraagde activiteit. Deze aanduiding bestaat bijvoorbeeld uit een situatietekening, kaart, foto’s of iets anders. Ook is het belangrijk om een opgave van kosten in te leveren, oftewel een constructieberekening.

Tip (!). Je kunt jouw omgevingsvergunning al aanvragen zonder dat je de bouwtekeningen en constructieberekeningen hebt. Deze mag je later toevoegen.

Daarnaast moeten er allerlei documenten worden ingeleverd waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk aan bijvoorbeeld de veiligheidseisen voldoet. Dat doe je door het aanleveren van bouwtekeningen en constructieberekeningen. De gemeentelijk ambtenaar in Amsterdam checkt aan de hand van de constructieberekening of de woning aan de veiligheidseisen voldoet.

Hieronder vind je een voorbeeld van een bouwtekening die wordt gebruikt voor een vergunningsaanvraag:

Bouwtekening woning

Afwijkende regels in bepaalde stadsdelen van Amsterdam.

Omgevingsvergunning Amsterdam… Zijn er andere regels per stadsdeel? Ja die zijn er!

Voor sommige stadsdelen gelden andere regels omtrent bouwvergunningen. Voor stadsdelen Oost en Zuid gelden andere regels. Bij stadsdeel Oost gaat dit voornamelijk om dakopbouwen en dakterrassen, balkons en ondergrondse bouwwerken aan de achterzijde van gebouwen. In stadsdeel Zuid gelden juist andere regels voor dakkapellen, dakterrassen, aan- en uitbouwen, gebouwde terrassen, balkons, mengformules horeca en ventilatiesystemen.

De hoofdreden waarom deze regels verschillen heeft te maken met het stadsaanzicht. Sommige wijken hebben een echte ouderwetse Hollandse bouwstijl. In zo’n geval is men veel strenger op het behouden van deze aanzichten.

Let hier dus goed op als je een vergunning voor een van deze stadsdelen aanvraagt.

Hoe lang duurt een vergunningsaanvraag bij de gemeente Amsterdam?

Na de aanvraag hoor je binnen enkele dagen of deze in behandeling wordt genomen. Het kan ook zijn dat er nog meer documenten nodig zijn. Als het een reguliere procedure betreft duurt de aanvraag tot maximaal 8 weken. Een uitgebreide procedure kan tot 26 weken duren. De procedure kan steeds verlengd worden met 6 weken. Deze wachttijd is hetzelfde bij elke gemeente in Nederland. Dus niet specifiek voor Amsterdam.

Wachten op een omgevingsvergunning

Heb je geen tijd om zo lang te wachten, omdat je zo spoedig mogelijk moet beginnen? Het is soms mogelijk om een zogeheten flitsvergunning aan te vragen. Dit is vooral het geval bij eenvoudigere bouwwerken. Hierbij is het wel van belang dat de aanvraag in één keer volledig wordt ingeleverd, en dat er bijvoorbeeld geen ontheffing voor het bestemmingsplan nodig is.

Aan deze flitsvergunning zijn natuurlijk nog wel extra kosten verbonden. Als de aanvraag niet in aanmerking komt voor de flitsvergunning wordt deze gewoon behandeld als een normale vergunning.

Tip (!). Vraag jouw omgevingsvergunning dus op tijd aan, zo voorkom je dat je lang moet wachten voordat je mag beginnen met bouwen.

Bij het behandelen van de aanvraag wordt naar verschillende aspecten gekeken. Zo toetst de gemeente of de aanvraag wel in het bestemmingsplan is. Indien dit niet zo is kan er nog gekeken worden of er een uitzondering kan worden gemaakt.

Het plan moet ook aan bepaalde welstandseisen voldoen en er wordt gekeken of het plan voldoet aan de technische eisen uit het Bouwbesluit.

Omgevingsvergunning Amsterdam afgewezen, wat nu?

Soms worden vergunningen afgewezen, omdat ze niet aan de eisen voldoen. Je kunt je aanvraag opnieuw indienen na het aanbrengen van wijzigingen. Als de brandveiligheidseisen niet voldoen kun je bijvoorbeeld de tekening eenvoudig wijzigen.

Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan heb je het recht om bezwaar in te dienen.

Bij de afwijzing zal er altijd een motivatie van de gemeente worden toegevoegd. Het is belangrijk dat je begrijpt wat deze afwijzing inhoudt en dat je deze echt goed doorleest. Zo kun jij weer goed motiveren waarom je aanvraag tóch goedgekeurd moet worden.

Bezwaarschrift omgevingsvergunning Amsterdam

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na afwijzing worden ingeleverd bij het college van bestuur en wethouders. Vervolgens zal deze binnen zes weken beslissen wat er met de zaak gedaan wordt. Eventueel kun je ook een advocaat inschakelen, deze weet soms beter wat de wetten inhouden.

Al begonnen met bouwen zonder vergunning in Amsterdam?

Wat als je aan het bouwen bent zonder omgevingsvergunning? Of al begonnen bent omdat je niet wist dat je een aanvraag moest doen? Dit kan natuurlijk wel eens voorkomen en dit hoeft niet te betekenen dat je alles meteen weer moet slopen. De gemeente heeft echter wel het recht om de verbouwing stop te zetten. Dan mag je pas weer verder als je voldoet aan alle eisen.

Let op (!). Wist je niet dat je een omgevingsvergunning nodig had en ben je toch begonnen met bouwen? Informeer dan zo snel mogelijk de gemeente Amsterdam. Zo voorkom je grotere problemen en weet je zeker dat de veiligheid van de woning wordt gegarandeerd!

Als de gemeente dit doorheeft kan deze besluiten jou aan te schrijven. Hierop kun jij dan weer reactie geven met tekst en uitleg. Als de gemeente dan inziet dat je wel volgens de regels werkt is er niets aan de hand. Als de gemeente het er niet mee eens is volgt een bestuursdwangaanschrijving. Dit betekent dat je alles weer in oude staat moet zetten.

Als je dit niet doet krijg je een boete. Indien je deze boete niet betaalt én de opdracht niet opvolgt zal de gemeente het bouwwerk zelf weer in oude staat brengen. Dan draai je wel op voor de gemaakte kosten en moet je alsnog de boete betalen.

Het is dus belangrijk dat je altijd een omgevingsvergunning aanvraagt, anders ben je misschien voor niets begonnen met bouwen.

Let op (!). Jij bent als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor het volgen van de regels bij de verbouwing. Jouw aannemer is hier niet verantwoordelijk voor. De risico’s liggen daarom ook bij jou!

Ook handig om te weten als je gaat bouwen in Amsterdam.

Als je gaat (ver)bouwen is het niet alleen handig om een omgevingsvergunning te hebben, het is ook slim om naar andere regels omtrent bouwen te kijken. Zo kun je alleen binnen bepaalde tijden bouwwerkzaamheden uitvoeren. Dit zodat de buren geen last van je hebben.

Ook kun je tijdelijk een parkeervak reserveren zodat je altijd een plekje voor de deur hebt. En wil je een afvalcontainer of mobiel toilet plaatsen? Dan moet je niet vergeten hier ook een melding van te doen. Ook moet je rekening houden met de milieuzone en bijbehorende regels.

Let op (!). Vergunningsvrij bouwen betekent niet dat je regelvrij mag bouwen… In veel gevallen moet je ook dan een constructieberekening laten maken.

Voor het afhalen of wegbrengen van bouw- en sloopafval gelden ook bepaalde regels. Check dit op de website van jouw stadsdeel. Tuinafval bij het verbouwen van een tuin hoort niet bij bouw- en sloopafval. Als je tijdens het verbouwen asbest tegenkomt moet je dat professioneel laten verwijderen.

In het kort

Zo, nu weet je alles om met de aanvraag voor de bouwvergunning Amsterdam bezig te gaan. Zo kun je snel zorgeloos jouw nieuwe (of oude) stulpje bouwen of verbouwen. Zoals je ziet zijn er flink wat documenten nodig, maar dit betekent ook dat je het voor jezelf al goed georganiseerd hebt en dus na goedkeuring snel aan de slag kunt.

Heb je nog vragen over mijn blog over de omgevingsvergunningaanvraag in Amsterdam? Of heb je aanvullende tips voor de aanvraag?

Laat dan een berichtje achter in de berichtenbox! Ik ben benieuwd 🙂

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Gerbert
Door

Gerbert

op 16 Oct 2019

Dag Roy, Dankjewel hiervoor. Kun je ook beschrijven wat je moet doen om bezwaar te maken tegen een verleende omgevingsvergunning?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 08 Nov 2019

Hi Gerbert, in mijn hoofdstuk Omgevingsvergunning Amsterdam afgewezen. Wat nu? Vertel ik hier meer over!PS sorry voor het late antwoord.

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?