Ik wil vergunningsvrij aanbouwen... Wat zijn mijn opties?

Ik wil vergunningsvrij aanbouwen... Wat zijn mijn opties?

Vergunningsvrij aanbouwen is voor veel mensen een grote wens…

Het bouwen van zo’n aanbouw kan voor veel extra ruimte zorgen. Zo wordt de aanbouw vaak gebruikt als werkkamer, opslag of als bijkeuken.

Als het creëren van die extra ruimte ook nog zonder vergunning kan, zal dit veel tijd en extra kosten schelen.

Mocht je al navraag hebben gedaan over de mogelijkheden van vergunningsvrij bouwen bij vrienden of collega’s, dan is de kans groot dat je veel verschillende verhalen hebt gehoord. Door de vele afmetingen die waar rekening mee gehouden moet worden ontstaat er nogal wat verwarring.

Zoals je nu misschien wel verwacht heb ik daarom in deze blog precies uitgelegd wanneer je vergunningsvrij mag aanbouwen. Dit heb ik gedaan doormiddel van een lijst met hoofdstukken waarna je er als het goed is achter komt of het bouwen van jouw aanbouw vergunningsvrij kan.

Wil je meer weten? Lees dan snel verder!

Check of je vergunningplichtig bent met deze handige tool!

Om te checken of je vergunningplichtig bent kan je onderstaande tool gebruiken. Zo kom je er binnen drie minuten achter of je een vergunning nodig hebt voor jouw aanbouw. De rest van de blog ligt elke stap in de tool toe.

Mocht je dus ergens niet uitkomen of wil je meer informatie over de stappen die genomen worden tijdens de vergunningcheck? Dan staat dit allemaal beschreven in de blog.

Wanneer mag ik vergunningsvrij aanbouwen?

Allereerst is het goed om te weten dat vergunningsvrij aanbouwen is toegestaan… Anders had ik deze blog ten slotte niet kunnen schrijven. De regels waar je aan moet voldoen hebben voornamelijk betrekking op de grootte van de aanbouw maar ook over het aanzicht in een wijk of beschermde woningen.

Met de eerste regel gaat het over het voorerf en achtererf. Het hangt er namelijk vanaf aan welke kant van de hoofdconstructie de aanbouw gebouwd wordt. Daarnaast hangt het van de grootte van de aanbouw af of deze binnen de afgesproken afmetingen valt. Hier lees je meer over in hoofdstuk 3 en 4.

Het is ook belangrijk om te weten of je woning een beschermde woning of monument is. Dit zorgt er namelijk voor dat je bijna altijd een vergunning moet aanvragen.

De regels die worden genoemd in deze blog houden geen bepaalde volgorde aan. Je moet simpelweg aan alle voorwaarden voldoen om vergunningsvrij te kunnen aanbouwen. Voldoet jouw aanbouw dus niet aan één van de volgende regels? Dan heb je zeker een vergunning nodig.

De verantwoordelijkheid van de aanbouw en het burenrecht!

Voordat we het gaan hebben over de regels wil ik even een belangrijk punt aanstippen over de vergunningsvrije aanbouw.

Het bouwen zonder vergunning mag tegenwoordig steeds vaker. Dit komt doordat regeltjes iets versoepelen waardoor je al sneller geen vergunning meer nodig hebt.

Wat er vervolgens vaak fout gaat is dat veel mensen denken dat vergunningsvrij bouwen ook regelvrij betekent. En dit is zeker niet zo!

Je hebt in de bouw helaas altijd wel te maken met regels en dus ook wanneer je een aanbouw gaat bouwen.

vergunningsvrij aanbouwen

De twee belangrijkste punten hebben te maken met het Bouwbesluit en het Burgerlijk Wetboek waarin het burenrecht staat opgesteld.

Ik zal je kort uitleggen wat het burenrecht inhoudt en over het Bouwbesluit vertel ik je meer in hoofdstuk 7.

Wie is er verantwoordelijk voor de aanbouw?

Waar de meeste fouten beginnen is de verwarring rondom de verantwoordelijkheid bij het bouwen van een vergunningsvrije aanbouw.

Het is namelijk zo dat volgens de Nederlandse Wet de huiseigenaar volledige verantwoordelijkheid heeft voor het volgen van de regelgeving die ik eerder al hebt genoemd.

Veel mensen denken echter dat de aannemer verantwoordelijk is en laten hem dus gewoon zijn gang gaan. Zo accepteren zij het bijvoorbeeld wanneer de aannemer begint met bouwen zonder constructieberekening.

Het is volgens on echter heel simpel… Wij zullen je altijd aanraden om te verbouwen met een constructieberekening!

Het Burenrecht

Net als veel wetboeken staat ook het Burgerlijk Wetboek vol met lijsten met regels en technische passages.  Het lezen hiervan zal dus waarschijnlijk alleen maar voor verwarring zorgen.

Waar het uiteindelijk op neer komt is veel makkelijker te begrijpen. Als buren hinder ervaren van de aanbouw wordt aan de hand van het burenrecht gekeken of deze hinder gegrond is.

Dus… Hebben de buren eigenlijk wel recht om jouw aanbouw als hinder te zien.

Waar dit uiteindelijk op uitdraait is boze buren die gelijk krijgen aan de hand van de wetboek waardoor jij geen aanbouw kunt bouwen, of boze buren die geen gelijk hebben waardoor jij wel de aanbouw kan bouwen…

Het nadeel van dit laatste alternatief is dat de buren waarschijnlijk wel boos blijven en dat de relatie met de buren er niet beter op wordt.

De oplossing is daarom eigenlijk heel simpel.

Ga een gesprek aan met de buren. Bespreek jouw wensen en vraag of zij hier een probleem mee hebben?

Als je de buren tijdig en netjes informeert zullen zij hier waarschijnlijk geen probleem van maken!

vergunningsvrij aanbouwen burenrecht

Komt de aanbouw op het achtererf of voorerf?

Dus nu over de regels rondom de vergunningsvrije aanbouw. Laten we hiervoor beginnen bij vraag 1: Komt de aanbouw op het achtererf of het voorerf?

Om te weten om welke van de twee erven het gaat, moet je natuurlijk weten welk gedeelte van jouw grond onder welke soort valt. Voor een rijtjeshuis is dit makkelijk, de achtertuin is automatisch het achtererf terwijl de voortuin het voorerf is.

Bij een hoekhuis of vrijstaand huis is dit anders, omdat de grens hier niet zo duidelijk is aangegeven. Hiervoor geldt dat de grens tussen het voor- en achtererf te vinden is vanaf 1 meter van de voorkant van het huis.

vergunningsvrij aanbouwen

Nu rest de vraag, wanneer mag ik dan vergunningsvrij bouwen?

Wanneer je aanbouwt op het voorerf heb je altijd een vergunning nodig en mag je dus niet vergunningsvrij aanbouwen. Dit komt doordat het aanzicht in een wijk veranderd.

De gemeente heeft in het bestemmingsplan staan hoe zij willen dat een wijk eruitziet. Wanneer dit verandert zal je dus een vergunning aanmoeten vragen zodat de gemeente kan kijken of dit in het bestemmingsplan past.

Als je op het achtererf bouwt mag je wel vergunningsvrij bouwen. Hier zitten helaas ook nog extra regels aan vast…

Met welk bebouwingsgebied mag ik vergunningsvrij aanbouwen?

Het bebouwingsgebied op het achtererf is bepaald door een percentage waarop maximaal gebouwd mag worden. Dit percentage is vastgesteld door de gemeente.

Doordat het een percentage betreft, hangt het maximaal toegestaan bebouwingsgebied dus af van de grote van jouw tuin. In de tabel hier beneden vind je hoeveel je mag bouwen:

Vergunning Aanbouw
Is het bebouwingsgebiedDan mag je bouwenPlus
Kleiner of gelijk aan 100m2De helft van het gebied
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m250m220% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m290m210% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2

Bij een bebouwingsgebied gelijk aan of kleiner dan 100m2 is het simpel, je mag 50% van dit gebied bebouwen.

Voor een gebied groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m2 mag je 50m2 bouwen en dus nog een extra gebied. Dit gebied bevat 20% van het deel van het gebied groter dan 100m2.

Wanneer jouw achtererf groter is dan 300m2 mag er 90m2 bebouwd worden en ook hier kan er nog een extra deel gebouwd worden. Dit extra deel is 10% van het gebied groter dan 300m2. Zoals in de tabel aangegeven kan dit extra gebied tot een maximum gaan van 150m2.

Rekenvoorbeeld: hoe groot mag jouw vergunningsvrije aanbouw zijn?

Via het rekenvoorbeeld hieronder kun je zelf berekenen hoe groot jouw vergunningsvrije aanbouw mag zijn.

Afmetingen aanbouw voor vergunningsvrij aanbouwen

Een ander belangrijk punt voor vergunningvrij aanbouwen zijn de afmetingen van de aanbouw. Het gaat hier vooral om de lengte vanaf het hoofdgebouw.

Een aanbouw binnen de 4 meter van het hoofdgebouw mag vergunningsvrij aangebouwd worden, mits er wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare hoogte. Deze 4 meter betekent dat de aanbouw niet langer dan 4 meter mag worden aangezien hij aan het hoofdgebouw vaststaat.

Voor de maximaal toelaatbare hoogte van de aanbouw gelden de volgende regels. Bij een hoofdgebouw van meer dan één bouwlaag mag er niet hoger gebouwd worden dan 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Als het hoofdgebouw maar één bouwlaag heeft, mag de aanbouw niet hoger dan het dak van het hoofdgebouw zijn.

In de afbeelding hierbeneden zie je beide afmetingen weergegeven in een tekening!

Mag ik met een beschermde woning of monument vergunningsvrij aanbouwen?

Een rijksmonument is een gebouw dat van nationaal belang is door cultuurhistorische waarde en schoonheid. Een gemeentelijk monument is van plaatselijk of regionaal belang.

Voor deze gebieden gelden aparte regels…

Zo is een bestemmingsplan van een monument veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan. Door deze extra regels wordt het verkrijgen van een omgevingsvergunning ook lastiger.

Vergunningsvrij aanbouwen zal daarom lastiger zijn bij zo’n woning. De eisen die voor een stadsgezicht gesteld zijn noem je welstandseisen en zijn opgesteld in de Welstandsnota.

Ga voordat je plannen maakt voor een aanbouw na of je te maken hebt met bovengenoemde eisen. Voor monumenten wordt een aanbouw vaak als zo’n grote ingreep gezien dat het nauwelijks wordt toegestaan.

Vergunningsvrij aanbouwen en het bouwbesluit

Er zijn voor een aanbouw eisen gesteld in het bestemmingsplan en in de welstandsnota. Deze regels hebben vooral te maken met het verkrijgen van een vergunning. Wanneer je vergunningsvrij bouwt zijn er toch regels die je moet volgen.

Deze regels zijn opgesteld in het Bouwbesluit. Dit geldt voor woningen en voor ruimtes en dus ook wanneer er een aanbouw gebouwd wordt. De voorschriften in het bouwbesluit gaan over:

  • Veiligheid van een gebouw of bouwwerk
  • Milieu
  • Energiezuinigheid
  • Bruikbaarheid
  • Gezondheid van de gebruikers van het gebouw

Het doel van het besluit is om alle regels van de bouw samen te voegen in een bundel. Elke persoon die zich in de bouw bezighoudt weet nu welke richtlijnen gevolgd moeten worden.

Als we het hebben over het bouwen van een aanbouw is vooral de veiligheid van de constructie van essentieel belang. In artikel 2.1 en 2.2 van het Bouwbesluit staat dat de bouwconstructie moet voldoen aan vastgestelde NEN-EN 1990 normen.

Maar wat betekenen die normen en hoe kan je eraan voldoen?

NEN-EN 1990 is een Eurocode waaronder verschillende normen vallen. Deze geven simpelweg aan hoelang de levensduur van een ontwerp is. Een tijdelijke constructie heeft bijvoorbeeld een lagere norm dan een constructie die voor langere tijd moet blijven staan zoals een aanbouw of bijgebouw. Daarnaast zijn er ook constructies met een levensduur van meer dan 100 jaar zoals een tunnel.

Om te controleren of aan de normen wordt voldaan moet aangetoond kunnen worden hoe sterk (en dus veilig) de aanbouw is.

Dit doe je door middel van een constructieberekening die je laat maken door een constructeur. In deze berekening worden alle constructie-elementen van de aanbouw meegenomen om op die manier tot een stevig ontwerp voor te komen.

Dankzij de berekening weet de aannemer wat hij moet bouwen om te voldoen aan het Bouwbesluit en ben jij verzekerd tegen fouten. Meer van zulke voordelen lees je trouwens in deze blog.

Let op! Voor het maken van een constructieberekening is altijd een bouwtekening nodig, dus ook wanneer je een aanbouw plaatst. Laat deze daarom ook altijd maken als je een constructieberekening wilt laten maken.

Gelukkig hebben wij dit proces iets makkelijker gemaakt voor je doordat je beide documenten tegelijkertijd kunt aanvragen bij ons.

Laat je toch geen constructieberekening maken omdat je dit zelf niet nodig vindt?

Dan zal je zelf verantwoordelijk zijn voor schade, boetes en de mogelijkheid dat je de woning dusdanig moet aanpassen om toch te voldoen aan het Bouwbesluit.

Wat heb ik nodig als ik vergunningsvrij aanbouw?

Na het lezen van de vorige hoofdstukken ben je erachter gekomen dat je vergunningsvrij mag aanbouwen.

vergunningsvrij aanbouwen

Toch zijn er nog enkele benodigdheden voordat je met de bouw gaat beginnen!

We zullen het in deze blog niet hebben over de materialen die nodig zijn. Hiervoor verwijs ik je graag naar de blog over de kosten van een aanbouw. Hierin staan alle mogelijke soorten van een aanbouw inclusief de kosten.

In deze blog gaat het erom wanneer je vergunningsvrij mag aanbouwen. Nu is het zo dat je enkele tekeningen en berekeningen nodig hebt wanneer je een omgevingsvergunning gaat aanvragen.

Wanneer je geen vergunning hoeft aan te vragen denken veel mensen dat de tekeningen en berekeningen ook niet nodig zijn.

Dit is echter niet waar!

Het gaat hier om een bouwtekening en constructieberekening en hoewel het niet verplicht is om deze aan te vragen, raden wij dit wel sterk aan!

Dit bespaart je ten eerste veel tijd omdat je aannemer uiteindelijk zelf een bouwtekening of constructieberekening laat maken. Het helpt een aannemer en zijn onderaannemers namelijk tijdens de bouw.

Vergunningsvrij aanbouwen in het kort…

Ik hoop dat alle verhalen die je hiervoor hebt gehoord over vergunningsvrij aanbouwen nu duidelijk zijn!

Als het goed is weet je nu of je een vergunningsaanvraag moet doen en ook waarmee je rekening moet houden als je geen vergunning nodig hebt.

Heb je hier nou nog vragen over? Of heb je andere vragen omtrent het vergunningsvrij aanbouwen?

Laat dat even een berichtje achter in onze berichtenbox! Ik hoop dat we jou dan zo goed mogelijk kunnen helpen.

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?