Vergunning aanbouw... Heb ik een vergunning voor mijn aanbouw nodig?

Wanneer heb je een vergunning voor een aanbouw nodig?

Vergunning aanbouw... Wanneer heb ik een vergunning nodig voor mijn aanbouw? Kan ik zomaar een vergunning krijgen en hoe vraag ik die vergunning dan aan? Dit zijn vragen die wij vaak gesteld krijgen door mensen die niet thuis zijn in de bouw en toch een aanbouw willen plaatsen of laten plaatsen. Het voordeel van een aanbouw is namelijk dat je de woonruimte van een bestaand gebouw vergroot. Ook zorgt het vaak voor meer lichtinval in het huis. Dit maakt een aanbouw erg populair. Ik zal je in deze blog helpen met al jouw vragen! Dit doe ik door te beginnen met een checklist voor de vergunning van een aanbouw. Daarna zal ik ook meer vertellen over hoe je de vergunning aanvraagt, hoe lang deze aanvraag duurt en wat de kosten zullen zijn. Wil je meer weten? Lees dan verder!
 1. Wanneer heb ik een vergunning voor mijn aanbouw nodig?
 2. Komt mijn aanbouw op het voorerf of achtererf?
 3. Hoe groot mag mijn aanbouw zijn zonder vergunning?
 4. De afmetingen van de aanbouw zonder vergunning.
 5. Gaat het om een beschermde woning of monument?
 6. Een aanbouw en het bouwbesluit.
 7. Het aanvragen van een vergunning voor jouw aanbouw!
 8. Kosten voor een vergunning aanbouw...
 9. Zo lang duurt de aanvraag voor een vergunning aanbouw...

Wanneer heb ik een vergunning voor mijn aanbouw nodig?

Zoals gezegd probeer ik je duidelijk te maken wanneer je een vergunning nodig hebt. Ik heb daarom enkele voorwaarde op een rijtje gezet. Deze zullen vervolgens worden uitgelegd in aparte hoofdstukken. Vergunning aanbouw Allereerst is het belangrijk waar de aanbouw geplaatst wordt. Is dit aan de voorkant van de woning, dus op het voorerf, dan heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. De regels voor het achtererf lees je in het volgende hoofdstuk. Het is ook belangrijk hoe groot het gebied mag zijn dat wordt gebouwd. Dit heeft deels ook te maken met de maximale lengte. In de volgende hoofdstukken lees je alles over de complete eisen.

Komt mijn aanbouw op het voorerf of achtererf?

Om te bepalen of je wel of niet vergunningsplichtig is het van belang of jouw aanbouw op het voor- of achtererf komt. Zoals eerder gezegd heb je voor een aanbouw op het voorerf altijd een vergunning nodig. Dit komt omdat het aanzicht in een wijk veranderd. De gemeente heeft in een bestemmingsplan staan hoe een wijk eruit ziet. Zo wordt bepaald of er op een gebied woningen of kantoorpanden worden gebouwd. Ook heeft de gemeente hierdoor een beeld van de wijk en wil dus dat jij dat beeld niet veranderd. Als je dit wel van plan bent, zal je hiervoor een vergunning aan moeten vragen. Voor het achtererf gelden andere regels. Allereerst is het belangrijk om te bepalen waar het achtererf precies begint. Bij een twee onder een kap en vrijstaand huis begint de grens tussen het voor- en achtererf is te vinden vanaf 1 meter van de voorkant van het huis. Bij een rijtjes huis is het simpel, daarbij wordt de achtertuin enkel als het achtererf gerekend. Vanaf deze grens gelden dus andere regels. Ter verduidelijking zie je in het plaatje hieronder waar de grens ligt en wat het voor- en achtererf zijn: Voorerf en Achtererf

Hoe groot mag een aanbouw zijn zonder vergunning?

Het bebouwingsgebied is ook van belang. De gemeente heeft namelijk een percentage bepaald waarop maximaal gebouwd mag worden. Het totale gebied hangt dus af van de grote van jouw tuin. In de tabel hier beneden vind je hoeveel je mag bouwen. Ook staan daar beneden nog 3 plaatjes om de regels te verduidelijken.
Is het bebouwingsgebied: Dan mag je bebouwen: Plus:
Kleiner of gelijk aan 100m2 De helft van dat gebied -
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m2 50m2 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m2 90m2 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2
Vergunningsvrij bouwen

Regel 1 - een tuin van minder dan 100m2

Vergunningsvrij bouwen

Regel 2 - een tuin tussen de 100m2 en 300m2

Vergunningsvrij bouwen

Regel 3 - een tuin van meer dan 300m2

Bij een bebouwingsgebied gelijk aan of kleiner dan 100m2 is het simpel, je mag 50% van dit gebied bebouwen. Voor een gebied groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m2 mag je 50m2 bouwen en dus nog een extra gebied. Dit gebied bevat 20% van het deel van het gebied groter dan 100m2. Wanneer jouw achtererf groter is dan 300m2 mag er 90m2 bebouwd worden en ook hier kan er nog een extra deel gebouwd worden. Dit extra deel is 10% van het gebied groter dan 300m2. Zoals in de tabel aangegeven kan dit extra gebied tot een maximum gaan van 150m2.

Rekenvoorbeelden aanbouw zonder vergunning...

Om je op weg te helpen heb ik enkele rekenvoorbeelden voor je op een rijtje gezet. Zo worden de aangegeven regels hopelijk nog duidelijker. Stel, je hebt een tuin van 80m2. Dan betekent dit dat je onder de eerste regel valt. Je mag dan de helft, dus 40m2, bebouwen. In een ander geval is de tuin 220m2. Hierbij valt het gebied onder de tweede regel. In dit geval mag er dus sowieso 50m2 bebouwd worden. Hier bovenop mogen mag nog 20% van het bebouwingsgebied groter dan 100m2 bebouwd worden. Dit reken je uit door: 220 - 100 = 120 * 0,2 = 24m2. In totaal mag je met een erf van 220m2 dus 74m2 bebouwen. In het laatste rekenvoorbeeld hebben we te maken met een bebouwingsgebied van 360m2. Volgens de tabel valt dit gebied onder de derde regel en mag er dus 90m2 bebouwd worden. Ook hier mag nog een extra deel van 10% van het deel groter dan 300m2 bebouwd worden. In dit geval reken je dat uit door: 360 - 300 = 60 * 0,1 = 6m2. In totaal mag je dus 96m2 bouwen op een gebied van 360m2.

De afmetingen van de aanbouw

Een ander belangrijk punt voor het wel of niet vergunningsvrij mogen bouwen zijn de afmetingen van de aanbouw. We zullen in dit hoofdstuk de regels omtrent de lengte en de hoogte bespreken. De toelaatbare hoogte verschilt voor een aanbouw binnen 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw en daarbuiten. Wij zullen echter alleen de hoogte binnen 4 meter bespreken, omdat een aanbouw aan het huis gebouwd is en dus niet verder dan 4 meter van het hoofdgebouw kan staan. Binnen een afstand van 4 meter is de regel als volgt. Bij een hoofdgebouw van meer dan één bouwlaag mag er niet hoger gebouwd worden dan 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Als het hoofdgebouw maar één bouwlaag heeft, mag de aanbouw niet hoger dan het dak van het hoofdgebouw zijn.

Gaat het om een beschermde woning of monument?

Een rijksmonument is een gebouw dat van nationaal belang is door cultuurhistorische waarde en schoonheid. Een gemeentelijk monument is van plaatselijk of regionaal belang. Voor deze gebieden gelden aparte regels. Zo is een bestemmingsplan veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan. Door deze extra regels wordt het verkrijgen van een omgevingsvergunning ook lastiger. Het zal daarom lastiger zijn om een aanbouw te bouwen bij zo'n woning. De eisen die voor een stadsgezicht gesteld zijn noem je welstandseisen en zijn opgesteld in de Welstandsnota.
Tip (!). Ga voordat je plannen maakt voor een aanbouw na of je te maken hebt met bovengenoemde eisen. Voor monumenten wordt een aanbouw vaak als zo'n grote ingreep gezien dat het nauwelijks wordt toegestaan.

Een aanbouw en het bouwbesluit

Er zijn voor een aanbouw dus veel eisen gesteld. Zo bleek eerder dat het stadsgezicht bepalend is. Hiervan staan de eisen in het bestemmingsplan. In het bouwbesluit zijn ook eisen opgesteld waar een woning aan moet voldoen. Dit geldt ook voor ruimtes en dus wanneer er een aanbouw wordt gebouwd als verlenging van de woonkamer. De voorschriften in het bouwbesluit gaan over:
 • Veiligheid van een gebouw of bouwwerk
 • Bruikbaarheid
 • Energiezuinigheid
 • Milieu
 • Gezondheid van de gebruikers van het gebouw
Het doel van het besluit is om alle regels van de bouw samen te voegen in een bundel. Elke persoon die zich in de bouw bezig houdt weet nu welke richtlijnen gevolgd moeten worden. Al deze voorschriften worden getest door middel van de bouwbesluitberekening. Welke berekeningen hieronder vallen zie je in de infographic hier beneden: Bouwbesluitberekening Elk van deze berekeningen is nodig voor een ander gedeelte van de eisen uit het bouwbesluit. Uiteindelijk moet blijken of aan alle eisen wordt voldaan.

Het aanvragen van een vergunning voor jouw aanbouw!

Hoe vraag je deze vergunning nu eigenlijk aan? Allereerst moet je de aanvraag indienen bij je gemeente. Via de website van het omgevingsloket, Omgevingsloket.nl, kom je te weten welke gegevens je moet aan leveren. Log op deze website in met je DigiD inlogcode. Je zal verzocht worden om onder andere de bouwtekening en constructieberekeningen van jouw aanbouw aan te leveren.
Let op(!). Bij het niet aanvragen van een vergunning kan een boete het gevolg zijn. Bij een overtreding gaat het namelijk over een economisch delict, waarbij de uiteindelijk sanctie afhankelijk zal zijn van de kwalificatie van het delict. Die kwalificatie is vooral gericht op de ernst van het delict. Het kan hierbij namelijk om een overtreding of een misdrijf gaan. Een standaard regel is wel: hoe hoger de waarde van jouw woning/verbouwing, hoe hoger de boete.
In mijn blog 'Procedure omgevingsvergunning... Hoe moet ik een vergunning aanvragen?' zal ik verder ingaan op het aanvragen van een omgevingsvergunning. De procedure is in principe namelijk altijd hetzelfde en geldt daarom ook voor het bouwen van een aanbouw.

Kosten voor een vergunning aanbouw...

Zoals eerder gezegd heb je voor de aanvraag van een omgevingsvergunning een bouwtekening en constructieberekening van de aanbouw nodig. De kosten voor deze tekening, berekening en de omgevingsvergunning zelf zijn:
Kosten vergunning aanbouw
Type kosten Gemiddelde prijs in EUR
Legeskosten aanbouw €250,- tot €800,-
Vergunningsaanvraag €150,- tot €350,-
Bouwtekening €600,- tot €900,-
Constructieberekening €400,- tot €800,-
Totaal tussen €1.400 tot €3.000
Voor de bouwtekening en constructieberekening kan je bij ons terecht. Klik hiervoor op de knop hier beneden! Om jou verder te helpen hebben we zelfs een blog geschreven met zes handige tips om kosten te besparen op jouw bouwtekening: 6 tips om kosten te besparen op jouw bouwtekening. De omgevingsvergunning zal jij zelf aan moeten vragen, maar wij kunnen je wel helpen met deze aanvraag. Deze optie kan je kiezen tijdens de offerteaanvraag!

Legeskosten vergunning aanbouw

Wij moeten wel een kanttekening plaatsten bij de kosten. Er zijn hierbij namelijk geen legeskosten meegenomen. Dit zijn kosten die de gemeente opstelt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning te krijgen. Over het algemeen zijn deze kosten zo’n twee procent van de uiteindelijke bouwkosten. Stel dat de kosten van de aanbouw uitkomen op 10.000 euro, dan zullen de leges kosten twee procent van dit bedrag, dus 200 euro, zijn.

Zo lang duurt de aanvraag voor een vergunning aanbouw...

Als laatste rest de vraag, hoe lang duurt zo'n aanvraag nou eigenlijk? De vergunningsaanvraag duurt in principe 8 tot 12 weken. Na het indienen van de aanvraag zal de gemeente een en ander beoordelen, rekening houdende met de bepalingen van het bestemmingsplan, de Welstandsnota en het Bouwbesluit. Hierbij zullen ze dus kijken naar de beschikbare grond en welk percentage hiervan bebouwd mag worden en hoe hoog de aanbouw zal worden. Doormiddel van de welstandsnota wordt gekeken of het gaat om een monumentaal pand of stadsgezicht. Met het bouwbesluit gaat het om de eerder genoemde eisen die hierin zijn opgesteld. Vergunning aanbouw Ook na het verkrijgen van de aanbouw vergunning is de vergunningsprocedure nog niet helemaal afgelopen. Zodra je de vergunning verkregen hebt, krijgen belanghebbenden, dit zijn vaak de buren, de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het gaat om een bezwaarperiode van zes weken. Zoals eerder gezegd is het daarom belangrijk dat je de bouw vooraf met de buren bespreekt. In principe kan je al beginnen met het uitvoeren van de (voorbereidende) werken, maar dat is niet zonder risico. Over het algemeen wordt dan ook aangeraden om de bezwaarperiode af te wachten. Na het verstrijken van de termijn van zes weken wordt de vergunning immers onherroepelijk en kan je definitief zonder risico aan de bouw beginnen.
Let op (!). Je kunt een vergunning voor jouw aanbouw al aanvragen zonder dat je de beschikking hebt over de bouwtekeningen en de constructieberekeningen. Deze mag je later toevoegen. Zo bespaar je een hoop tijd. Ben je er echter tijdens deze blog achter gekomen dat je deze tekeningen en berekeningen nodig hebt, twijfel dan niet en vraag ze aan bij ons!

Nu kan je aan de slag met jouw aanbouw!

Heb je hulp nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning van jouw aanbouw? Of heb je andere vragen? Laat dan een bericht achter in onze berichtenbox. Onze verbouwbazen komen dan snel mogelijk bij je terug :)
Reactie plaatsen

Meer weten over 1 onderwerp? Klik dan op het voor jou interessante onderwerp...

Meer dan 200 waardevolle blogs over verbouwen!

Heb je een architect of constructeur nodig?