Wanneer heb ik een vergunning voor mijn tuinhuis nodig?
Roy de Lepper
10 min
7

Wanneer heb ik een vergunning voor mijn tuinhuis nodig?

10 min
7

In veel gevallen heb je een vergunning nodig als je een tuinhuis gaat bouwen. Wil je toch liever een vergunningsvrije tuinhuis? Dan kan dat ook. Je moet dan alleen aan verschillende voorwaarden voldoen.

In deze blog doorloop ik al deze regels, zodat je na het na lezen van deze blog precies weet waaraan je moet voldoen als je een vergunningsvrije tuinhuis gaat bouwen.

Mag je vergunningsvrij een tuinhuis bouwen? Let dan wel op.

Een vergunningsvrije tuinhuis plaatsen betekent niet dat je regelvrij mag bouwen. Ook dan moet je voldoen aan de regelgeving uit het Bouwbesluit. In de praktijk betekent dat je ook in die gevallen nog steeds een bouwtekening en een constructieberekening nodig hebt.

Ontdek onze handige vergunningcheck tool!

Met deze handige tool kom je er binnen drie minuten achter of je een vergunning voor jouw tuinhuis nodig hebt. Alle stappen worden in deze blog in detail besproken.

Mochten bepaalde vragen of termen dus niet helemaal duidelijk zijn of ben je geïnteresseerd in de redenering achter de vragen? Dan vind je de antwoorden in deze blog!

Je hebt een vergunning nodig wanneer het tuinhuis op het voorerf komt te staan

Als het om vergunningen gaat is er één regel die vaak als eerste genoemd wordt. Niet alleen omdat dit de meest simpele regel is, maar ook omdat de rest van de regels er eigenlijk al niet meer toe doen wanneer je op het voorerf gaat bouwen.

Voor een tuinhuis op het voorerf is namelijk altijd een vergunning nodig!

Maar hoe bepaal je dan wat het voorerf of achtererf is?

Zoals ik al zei is dit niet zo moeilijk. Bij een rijtjeshuis is het voorerf simpelweg de voortuin, en uiteraard is de achtertuin dus het achtererf. Bouw je dus een tuinhuis in de voortuin, dan heb je hier een vergunning voor nodig.

Bij een rijtjeshuis of vrijstaand huis is het zo dat het voorerf 1 meter langs het huis doorloopt. Vanaf die grens begint het achtererf dus. Dit zie je ook op het gifje hierbeneden.

vergunning tuinhuis

Misschien vraag je je nu wel af…

Waarom moet je een vergunning hebben om op het voorerf te bouwen?

Die vraag is eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden. Het is namelijk zo dat de gemeente een Bestemmingplan en Welstandseisen heeft opgesteld. Hierin staat beschreven hoe een wijk er volgens hen uit moet zien.

Het beschrijft dus eigenlijk het ‘uiterlijk’ van de wijk.

Je kan je voorstellen dat je dit uiterlijk verandert wanneer je een tuinhuis op het voorerf plaatst. Daarom moet de gemeente dus checken of de tuinhuis past binnen het stadsbeeld dat is geschetst.

Er is overigens wel een uitzondering op de regel. Dit is namelijk het geval wanneer de gemeente geen bestemmingsplan heeft opgesteld. In dat geval is er ook geen uiterlijk om je aan te houden en dus heb je dan ook geen vergunning voor jouw tuinhuis nodig op het voorerf.

Je moet je daarna uiteraard nog wel aan de andere regels van een vergunningsvrije tuinhuis houden.

Hoeveel m2 mag jouw vergunningsvrije tuinhuis zijn?

Het maximaal te bebouwen gebied is een door de overheid vastgesteld hoeveelheid grond waarop je vergunningsvrij mag bouwen. Ga je hier dus overheen, dan moet je een vergunning aanvragen.

Blijf je hieronder? Dan hoef je op grond van deze voorwaarde geen vergunning voor jouw tuinhuis aan te vragen.

Het vastgestelde stuk grond is een bepaald percentage van het totale achtererf. Die percentages zijn afhankelijk van de grootte van jouw tuin. Hieronder vind je een tabel met de regelgeving hierover.

Vergunning Tuinhuis
Is het bebouwingsgebiedDan mag je bouwenPlus
Kleiner of gelijk aan 100m2De helft van het gebied
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m250m220% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m290m210% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2

Zoals je ziet varieert het gebied dus erg wanneer het gaat om verschillende tuinen met een andere grootte.

Via de rekentool hieronder kun je uitrekenen hoe groot jouw vergunningsvrije tuinhuis mag zijn. Let op dat je alle afmetingen goed invult, vergeet daarbij de bestaande bouw niet mee te nemen in de berekening.


Wat zijn de afmetingen van een vergunningsvrije tuinhuis?

Met de afmetingen bedoel ik de afgesproken afmetingen voor een vergunningsvrij bijbehorend bouwwerk. Wanneer je tuinhuis groter is dan deze afmetingen, heb je dus een vergunning nodig.

Laten we beginnen met de hoogte van het tuinhuis. Deze hangt af van de volgende 2 punten:

  • de hoogte van de hoofdconstructie zelf
  • de afstand tot de hoofdconstructie

Voor het laatste punt geldt dat een tuinhuis binnen de 4 meter van het hoofdgebouw niet hoger mag worden dan 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Oftewel het tuinhuis mag niet meer dan 30cm boven het plafond van de begaande grond komen.

Gelukkig gebeurt dit vrijwel nooit omdat het tuinhuis dan te dicht bij de ramen op de eerste verdieping komt. Daarbij staat een tuinhuis vaak verder van het huis af en heb je hier dus meestal geen last van.

Overigens, bij een hoofdgebouw met maar één bouwlaag geldt dat een tuinhuis niet hoger mag komen dan het dak van het hoofdgebouw.

En als mijn tuinhuis buiten de 4 meter van mijn woning komt?

Buiten de 4 meter mag het tuinhuis altijd 3 meter hoog zijn. Dit is gelukkig een prima hoogte voor zo’n tuinhuis.

Wil je toch hoger bouwen dan 3 meter? Dat kan! Maar er gelden wel specifieke eisen waar je aan moet voldoen. Deze hebben te maken met de dakvorm en de bouwhoogte ten opzichte van het erf van de buren.

Maar goed. Hoe zit dat precies?

Het is ten eerste belangrijk dat het dak tenminste twee schuine dakvlakken heeft en dat de dakvoet (het laagste punt van het schuine dak) niet boven de 3 meter komt. De twee verschillende dakvlakken moeten ook nog aan een bepaalde hellingshoek voldoen. Deze hoek mag namelijk niet groter zijn dan 55 graden. Dus geen 56!

Tot slot is het ook nog zo dat de daadwerkelijke maximale hoogte van het tuinhuis 5 meter is. De daknok (de top van het dak) mag namelijk niet boven de 5 meter komen.

vergunning tuinhuis

Echter, is de maximale hoogte niet altijd 5 meter. Deze wordt namelijk nog door een andere formule begrensd.

Hier komen de buren om de hoek kijken…

vergunning tuinhuis

De hoogte heeft namelijk ook te maken met de afstand van de nok tot de perceelgrens. De formule luidt als volgt: (de afstand tot de perceelgrens (m) x 0,47) + 3. Ik zal het even uitleggen.

De +3 staat voor de toelaatbare hoogte die ik je net al even heb genoemd. De standaard toelaatbare hoogte.

De rest van de maximale hoogte hangt af van de afstand tot de perceelgrens. Je vermenigvuldigt deze namelijk met 0,47 meter. Dus, stel dat de afstand tot de perceelgrens 2 meter is. Dan wordt de maximale hoogte 2 x 0,47= 0,94 meter + 3 meter = 3,94 meter.

In de formule hieronder kun je precies uitrekenen hoe hoog jouw vergunningsvrije tuinhuis mag zijn:

Ik hoop dat het zo duidelijk is!

Een vergunning is nodig voor het tuinhuis wanneer je deze bij een beschermde woning of monument bouwt

Dit is misschien wel het makkelijkste hoofdstuk van allemaal. Vooral omdat je zelf waarschijnlijk wel weet of je in een beschermde woning of monument woont.

Maar waarom maakt dit uit?

Een Rijksmonument wordt gezien als een gebouw van nationaal belang door de cultuurhistorische waarde die het gebouw bezit. Een ander soort monument is een gemeentelijk monument en is juist van regionaal of plaatselijk belang.

Voor de beschermde woningen en monumenten gelden aparte regels doordat het bestemmingsplan van de gemeente vaak veel gedetailleerder is dan een normaal bestemmingsplan. Hierdoor is het een stuk gecompliceerder om de verbouwing plaats te laten vinden.

Je moet daarom altijd een vergunning aanvragen voor het bouwen van een tuinhuis, of voor welke verbouwing dan ook, wanneer je weet dat je in een beschermde woning of monument woont.

Weet je niet zeker of je in een beschermde woning woont? Check dit dan zo snel mogelijk, dat kan door contact op te nemen met jouw lokale bouw- en woningtoezicht. Dit voorkomt problemen in een later stadium van de verbouwing.

Samenvatting regels bouwen (vergunningsvrije) tuinhuis

Dat je aan regels moet voldoen wanneer je een vergunning nodig hebt is je na het lezen van deze blog als het goed is wel duidelijk. Wat veel mensen niet weten is dat de regels tussen een vergunningsplichtige tuinhuis en een vergunningsvrije tuinhuis niet zoveel schelen.

Het grootste verschil is dat je bij een vergunningsvrije tuinhuis niets hoeft in te dienen bij de gemeente. Toch moet je ook in dat geval aantonen dat jouw verbouwing voldoet aan het Bouwbesluit.

In dit hoofdstuk geef ik een samenvatting van de belangrijkste regels rondom het plaatsen van een tuinhuis.

Gebruikseisen van jouw tuinhuis

Voor een tuinhuis is er een regel waar je niet zo veel rekening mee hoeft te houden omdat je hier altijd aan voldoet. Dit is bij een andere vorm van een bijgebouw soms niet het geval.

Binnen de 4 meter moet het bijgebouw namelijk gelijk of ondergeschikt zijn in gebruik aan het hoofdgebouw. Buiten die 4 meter moet het sowieso ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw.

Voor een tuinhuis geldt dit altijd!

Maar er zijn nog meer regels waar je rekening mee moet houden.

vergunning tuinhuis

Zo is er het Burenrecht…

Dit recht is opgesteld in het Burgerlijk Wetboek en is ondanks de technische passages best makkelijk te snappen. Gelukkig is het zelfs nog makkelijker om je aan de eisen voor het burenrecht te houden.

Laten we beginnen met wat dit recht inhoudt. Het burenrecht beschrijft of de hinder die een van de buren ervaart door bijvoorbeeld de bouw van jouw tuinhuis gegrond is.

Dus, hebben de buren recht op klagen of niet.

Dit geldt overigens ook andersom. Wanneer de buren een bijbehorend bouwwerk zoals een tuinhuis bouwen, wordt ook voor jou gekeken of de hinder die je ervaart gegrond is.

Met het recht van buren is overigens ook al rekening gehouden in de vergunningsvoorwaarden. Denk maar aan de formule die ik eerder genoemd heb waarin de afstand tot de grens van het perceel al een rol speelde.

Maar goed, ik zei je net al dat er een vrij simpele oplossing is voor het burenrecht…

Ga voordat je de bouw van het tuinhuis begint even praten met de buren. Vertel je over de bouwplannen en wat dit voor hun kan betekenen.

Het kan natuurlijk zo zijn dat de buren  het toch niet eens zijn met de bouw. In die gevallen moet je gezamenlijk kijken wat een oplossing is die voor beide partijen fijn is. Kom je er niet uit? Dan zul je een juridische oplossing moeten vinden.

De Welstandseisen

Ook zonder vergunning moet je rekening houden met de eisen die staan opgesteld in de Welstandsnota. Hierin staat beschreven waaraan het uiterlijk van een woning moet voldoen.

Nu is het in het geval van een tuinhuis zo dat deze vaak niet zo gedetailleerd beschreven staat en dus zal je hier niet zoveel hinder door ervaren. Wel is het goed om de welstandseisen voor de bouw goed door te nemen.

Het Bouwbesluit

Het belangrijkste document in de bouw is het Bouwbesluit. Dit besluit kan worden beschouwd als de heilige graal in de bouw en zal voor iedereen die werkt in de bouw wel eens belangrijk zijn geweest.

Het besluit beschrijft veel punten maar er zijn er 3 die zeker voor een tuinhuis belangrijk zijn:

  1. Eisen rondom energiezuinigheid
  2. Milieueisen van het bouwwerk
  3. Eisen rondom de veiligheid van de constructie

De eerste twee punten slaan natuurlijk op de duurzame voorwaarden die steeds belangrijker worden in de bouw.

Aan het laatste punt wil ik echter iets meer aandacht besteden, het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat jouw bouwwerk veilig is.

De veiligheidseisen van een bijbehorend bouwwerk staan opgesteld in artikel 2.1 en 2.2 onder de noemer NEN-EN 1990 normen. Dit staat simpelweg voor vastgestelde normen die de levensduur van een constructie aangeven.

Wat de normen verder precies betekenen is niet zo relevant. Wel is het belangrijk dat je weet hoe je aan de normen voldoet.

Om aan te tonen dat de constructie veilig is, moet je bouwtekeningen en een constructieberekening laten maken. Beide tekeningen zullen er namelijk voor zorgen dat jij kunt laten zien dat je er alles aan hebt gedaan om de constructie zo veilig mogelijk te bouwen.

Let op! Ook bij een vergunningsvrije tuinhuis moet je via een constructieberekening aantonen dat het bouwwerk veilig is!

Voldoe je niet aan de eisen? Dan is de huiseigenaar altijd zelf verantwoordelijk. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening. De kosten kunnen zelfs nog hoger oplopen wanneer het tuinhuis dusdanig moet worden aangepast dat deze voldoet aan het Bouwbesluit.

Samengevat geldt dus…

vergunning tuinhuis

Conclusie wanneer mag je vergunningsvrij een tuinhuis bouwen?

Hopelijk heb ik me aan mijn belofte kunnen houden en weet jij nu wanneer je een vergunning voor jouw tuinhuis nodig hebt.

In het beste geval kom je er achter dat je geen vergunning nodig hebt en dus is het alleen nodig om de regels aan te houden die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd.

Heb je wel een vergunning nodig voor het tuinhuis? Dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen en de aanvraagprocedure doorlopen.

Heb je nog vragen over de vergunning voor het tuinhuis of ben je erachter gekomen dat je een vergunning nodig hebt en heb je hulp nodig met de vergunningsaanvraag?

Laat dan even een berichtje achter in onze berichtenbox en dan helpen wij je graag!

Reacties
Categorieën