In deze 5 gevallen heb je een vergunning voor jouw aanbouw nodig!
Roy de Lepper
7 min
0

In deze 5 gevallen heb je een vergunning voor jouw aanbouw nodig!

7 min
0

Een vergunning voor jouw aanbouw is nodig wanneer je niet aan de voorwaarden voor een vergunningsvrije aanbouw voldoet.

Logisch zal je zeggen?

Maar veel mensen zien door de bomen het bos niet meer als ze gaan verbouwen. De aannemer zegt dat je een constructieberekening moet laten maken, de buurman zegt dat je waarschijnlijk wel een omgevingsvergunning nodig hebt voor de aanbouw en een vriend zegt dat je de aanbouw gewoon moet gaan bouwen.

Al deze verschillende meningen wijken af van de regels die zijn vastgesteld voor het aanvragen van een vergunning. Je kunt namelijk niet zomaar gokken of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

Hoe je er wel achter komt?

Door deze blog te lezen natuurlijk! Als het goed is weet je na het lezen precies wanneer je een vergunning voor jouw aanbouw nodig hebt.

Check of je vergunningplichtig bent!

Om te checken of je vergunningplichtig bent kan je onderstaande tool gebruiken. Zo kom je er binnen drie minuten achter of je een vergunning nodig hebt voor jouw aanbouw. De rest van de blog ligt elke stap in de tool toe.

Mocht je dus ergens niet uitkomen, dan is de informatie voor elke vraag in deze blog te vinden.

Het voorerf en jouw vergunningsvrije aanbouw

Het eerste geval waarbij je een vergunning voor jouw aanbouw nodig hebt heeft te maken met het voorerf. Deze oppervlakte bevindt zich voor het huis en kan bij een rijtjeshuis simpelweg worden gezien als de voortuin.

Bij een hoekhuis of vrijstaand huis is het voorerf niet in een eerste oogopslag te zien. In die gevallen ligt de grens tussen het voorerf en achtererf namelijk op 1 meter van de voorkant van het huis.

vergunning aanbouw

Maar waarom moet je voor het bouwen op het voorerf dan een vergunning hebben?

Dit heeft te maken met welstandseisen die door jouw gemeente zijn opgesteld in een welstandsnota. De eisen geven aan hoe een wijk, en dus jouw woning, eruit moet zien. Zo staat er bijvoorbeeld in welke kleuren of materialen gebruikt moeten worden. Dit alles wordt gedaan om het aanzicht van de wijk in stand te houden.

Je kan je voorstellen dat een aanbouw ervoor zorgt dat het aanzicht erg verandert wanneer je een aanbouw plaatst. Daarom moet er dus gekeken worden of je nog wel aan de eisen voldoet.

Op het achtererf heb je hier natuurlijk veel minder last van en dus is bouwen op het achtererf bijna altijd vergunningsvrij.

Er zijn echter nog wat uitzonderingen op de regel!

Het kan namelijk zo zijn dat jouw gemeente geen welstandseisen heeft opgesteld voor jouw woning. Hierdoor kan het toch mogelijk zijn om zonder vergunning te bouwen. Vraag dit daarom altijd na bij jouw gemeente!

Overigens is er ook nog een uitzondering waarbij je ook een vergunning voor de aanbouw nodig hebt wanneer je deze op het achtererf bouwt. Dit heeft dan weer te maken met het bouwen aan een monument of beschermde woning, maar hier vertel ik je later meer over.

Hoeveel mag je aanbouwen zonder vergunning?

Om ervoor te zorgen dat een bijbehorend bouwwerk niet zomaar te groot wordt is er (door de overheid) een beperkte oppervlakte vastgesteld waarop vergunningsvrij gebouwd mag worden. Deze oppervlakte bestaat uit een percentage van de totale oppervlakte van het beschikbare gebied.

Meer informatie hierover vind je in de tabel hieronder.

Vergunning Aanbouw
Is het bebouwingsgebiedDan mag je bouwenPlus
Kleiner of gelijk aan 100m2De helft van het gebied
Groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m250m220% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2
Groter dan 300m290m210% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m2, tot een maximum van 150m2

Zoals je ziet heb je in het eerste geval een vergunning nodig wanneer de aanbouw groter wordt dan de helft van de tuin. Als je dit vergelijkt met de laatste regel wordt gelijk duidelijk waarom hier niet de helft bebouwt mag worden. Wanneer je de helft van een tuin van 300m2 bebouwt wordt deze natuurlijk erg groot.

Je ziet overigens ook dat er voor de tweede en derde regel een vastgestelde oppervlakte bestaat en een extra gedeelte dat is uitgedrukt in een percentage. Bij regel twee heb je dus een vergunning nodig wanneer je meer dan 20% gaat bebouwen van het gedeelte dat groter is dan 100m2.

Voor regel drie geldt dat dit het geval is wanneer je meer dan 10% van het gedeelte groter dan 300m2 bebouwt. Wanneer je meer dan 150m2 wilt bebouwen heb je zeker een vergunning nodig.

Via onze rekenformule hieronder kun je exact uitrekenen hoe groot jouw vergunningsvrije aanbouw mag zijn.


De afmetingen van een vergunningsvrije aanbouw

Helaas… Denk je dat je aanbouw niet te groot wordt omdat uit het vorige hoofdstuk bleek dat je geen vergunning nodig hebt, zijn er nog meer regels voor de grootte van de constructie.

Ook hier geldt weer hetzelfde, wordt de aanbouw groter dan de afmetingen die zijn vastgesteld. Dan heb je een vergunning nodig.

De lengte van jouw vergunningsvrije aanbouw

De eerste regel betreft de lengte van de aanbouw. Wanneer de aanbouw langer is dan 4 meter heb je vergunning nodig. De algemene regel voor een bijbehorend bouwwerk is trouwens dat deze binnen 4 meter van het hoofdgebouw moet staan om vergunningsvrij te bouwen, maar omdat de aanbouw altijd aan het huis vaststaat gaat het hier om de lengte van de aanbouw.

vergunning aanbouw

De hoogte van jouw vergunningsvrije aanbouw

Wat betreft de hoogte zijn er ook nog afmetingen opgesteld. Deze verschillen echter door de verschillen in het aantal bouwlagen.

Heb je namelijk een woning met één bouwlaag, dan heb je een vergunning voor de aanbouw nodig wanneer deze hoger wordt dan het hoofdgebouw. Bij woningen met meerdere bouwlagen geldt dat je een vergunning nodig hebt wanneer de aanbouw boven 30cm van de grens tussen de eerste en de tweede bouwlaag komt.

In de praktijk wordt de extra 30 centimeter die je hebt gebruikt om een lichtstraat te plaatsen.

Het voordeel van deze regels is dat je in het eerste geval waarschijnlijk niet boven het hoofdgebouw gaat bouwen en dus geen vergunning nodig hebt. Ook voor de tweede regel geldt dat je waarschijnlijk niet boven de 30cm uitkomt omdat je dan te dicht bij ramen bouwt op de tweede bouwlaag.

De aanbouw komt aan een monument of beschermde woning

Woon je in één van de genoemde gebouwen, dan is het kan groot dat je een vergunning voor jouw aanbouw nodig hebt.

Een monument kan van plaatselijk, regionaal of zelfs nationaal belang zijn door zijn cultuurhistorische waarde en schoonheid. Zoals je zal verwachten gaat het verbouwen van zo’n woning aan de hand van veel regels.

Ik heb net in hoofdstuk 1 al even genoemd dat het voor kan komen dat je bij een beschermde woning of monument ook een vergunning nodig hebt wanneer je op het achtererf bouwt.

Ook dit heeft weer te maken met de vastgestelde welstandseisen. Deze zijn voor de desbetreffende woningen namelijk vele malen gedetailleerder dan bij een normale woning. Dit is gedaan om het uiterlijk van de woning in stand te houden. Het nadeel voor jou is echter dat je veel sneller een vergunning nodig hebt.

Wanneer je al langer in een beschermde woning woont zal ik ook vast niet de eerste zijn die je dit vertelt. Maar ben je er nou niet zeker van of jouw woning ook onder deze regels valt, dan is het altijd verstandig om dit te checken bij jouw gemeente.

Doe deze navraag ook altijd voordat je begint met verbouwen. Het bouwen van een aanbouw zonder vergunning terwijl je deze wel nodig had kan grootte gevolgen hebben.

Het Bouwbesluit en jouw aanbouw zonder vergunning.

Als dit niet de eerste keer is dat je iets over vergunningen moet weten, zal het Bouwbesluit je wel bekend voorkomen. In het besluit staan alle reglementen die eerder als aparte documenten beschikbaar waren.

Er staan bijvoorbeeld eisen in over het milieu, de gezondheid van de gebruikers en de veiligheid van de constructie. Vooral dat laatste punt is natuurlijk van belang!

Over de veiligheid staat informatie opgesteld in artikel 2.1 en 2.2 waar onder andere staat dat er aan zogeheten NEN-EN 1990 normen moet worden voldaan.

vergunning aanbouw

Hoewel deze term misschien ingewikkeld klinkt, is het gelukkig niet zo moeilijk om aan die normen te voldoen!

Door middel van een constructieberekening kan je namelijk perfect aantonen dat jouw constructie stevig en veilig gebouwd is. Dit is overigens niet iets wat alleen wij zeggen, maar zal door elke instantie erkend worden. Wanneer je een aanbouw met vergunning moet bouwen, ben je ook verplicht om een constructieberekening te laten maken.

De constructieberekening zorgt er namelijk voor dat voor alle componenten in een constructie de krachten worden berekend. Hierdoor heb je een garantie dat de constructie tegen deze krachten bestemd is.

Een constructeur maakt de berekening en neemt dus de verantwoordelijkheid op zich. Wanneer er dus iets mis gaat met de constructie van de aanbouw ben jij hier niet langer aansprakelijk voor. Overigens heeft de constructieberekening nog veel meer voordelen. Hier lees je meer over in deze blog.

Ik heb een vergunning voor mijn aanbouw nodig… Wat nu?

Als uit deze blog blijkt dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen is er nog geen reden tot paniek. Het aanvragen van de vergunning kost wat tijd en zal helaas ook extra kosten met zich mee brengen, maar je weet wel zeker of de bouw van de aanbouw plaats mag vinden.

De procedure van de vergunningsaanvraag bestaat uit verschillende stappen. Deze worden allemaal in onze blog over de procedure beschreven. Je vindt de blog hier.

In die blog leg ik in 10 stappen uit hoe je een vergunning kunt aanvragen. De aanvraag doe je via het Omgevingsloket en gebeurt door het invullen van persoonlijke informatie en informatie over de locatie, en het opsturen van gegevens.

Die gegevens bestaan dus onder andere uit de constructieberekening die ik net al even heb genoemd, maar ook de bouwtekeningen van de aanbouw moeten worden opgestuurd. Die bouwtekening wordt gemaakt door een architect en is ook nodig voor het maken van de constructieberekening.

Een vergunning voor een aanbouw in het kort

Hopelijk heb ik je niet teleurgesteld en ben je er achter gekomen of je een vergunning nodig hebt. Mocht het zo zijn dan hoop ik dat je in de blogs die ik genoemd heb en de blogs op onze blog pagina, genoeg informatie vind om de vergunningsaanvraag soepel te laten verlopen.

Mocht je nog vragen hebben over de omgevingsvergunning… Dit kan zijn over de gevallen waarbij je een vergunning nodig hebt of over de aanvraag van de vergunning?

Laat dan even een berichtje achter in onze berichtenbox. Dan helpen wij je graag verder door jouw vraag zo goed en spoedig mogelijk te beantwoorden!

Reacties
Categorieën